Výsledková sezóna (Earnings) je obdobím, kedy americké aj európske spoločnosti zverejňujú svoje finančné výsledky. Pre opčných investorov je to zaujímavá príležitosť, pretože práve toto obdobie býva často

V tomto článku sa pozrieme na opčnú stratégiu založenú na kombinácii Short Strangle, ktorá využíva zvýšenú volatilitu počas oznamovania štvrťročných výsledkov. Ak hľadáte brokera pre opcií, kliknite sem.

Earnings Play: Vypisujte opcie pri zvýšenej volatilite a nakupujte ich pri jej poklese

Táto stratégia sa používa v období, keď spoločnosti zverejňujú svoje výsledky. Ak chcete mať prehľad o dňoch, kedy sa tak deje, odporúčame vám našu stránku s kalendárom štvrťročných výsledkov. Nižšie popísaná kombinácia Short Strangle sa teda v tomto prípade týka opcií na akcie.

Ceny opcií sú čiastočne určované implikovanou volatilitou. Implikovaná volatilita opcií sa zvyčajne zvyšuje pred oznámením štvrťročných výsledkov. Je to aj celkom logické, pretože sa očakáva, že spoločnosť oznámi dôležité správy, výsledky a údaje (či už pozitívne alebo negatívne), ktoré môžu mať veľký vplyv na rozhodovanie investorov a na cenu a volatilitu akcií. Short Strangle je založený na vypísaní call a put opcií v čase, keď je volatilita zvýšená (čím sa získava vyššia prémia), a ich následnom nákupe za nižšiu cenu, keď volatilita klesá.

Zdôrazňujeme však, že ceny akcií môžu v období štvrťročného oznamovania výnosov robiť nepredvídateľné pohyby a pri tejto stratégii existuje teoreticky neobmedzené riziko straty. Preto je vhodná najmä pre skúsenejších obchodníkov, ktorí dokážu dodržiavať pravidlá svojej obchodnej stratégie a ktorí tiež plne chápu, ako opcie fungujú. Ak sa s opciami ešte len zoznamujete, odporúčame vám náš článok Opcie: Sprievodca obchodovaním s opciami pre začiatočníkov.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Earnings Play: Ako zostaviť Short Strangle?

Stratégia Earnings Play je založená na opčnej kombinácii Short Strangle. V tejto opčnej kombinácii vypisujete call opcie a put opcie s rôznymi realizačnými cenami a rovnakým dátumom exspirácie, ktoré sú Out Of The Money. Za vypisovanie týchto opcií získavate opčnú prémiu, ktorá je zároveň vaším ziskom. Keďže počas obdobia vykazovania štvrťročných výsledkov sa zvyčajne očakáva zvýšená volatilita, opčná prémia by mala byť vysoká. V ideálnom scenári sa potom volatilita zníži, čo vám umožní odkúpiť Strangle za nižšiu cenu. Výhodou tejto opčnej stratégie je, že s ňou nie sú spojené žiadne mimoriadne požiadavky na maržu.

Kedy je Short Strangle ziskový?

Pre úspešnosť Earnings Play založenej na Short Strangle je dôležité, aby sa cena podkladového aktíva (v našom prípade akcie) ideálne nachádzala medzi strike cenami vypísaných opcií (ak zohľadníme obdržanú prémiu, oblasť zisku je ešte o niečo väčšia).

Opčná kombinácia Short Strangle. Zdroj: LYNX

Ak sme napríklad získali opčnú prémiu $2 za vypísanie call opcie so strike cenou $42 a put opcie so strike cenou $38, kombinácia Short Strangle bude zisková, ak sa cena akcií bude pohybovať v rozmedzí $36 až $44.

Maximálny zisk je stanovený vopred a zodpovedá súčtu opčných prémií. Je dosiahnutý, ak sa cena podkladového aktíva udrží vo vymedzenej oblasti až do dátumu exspirácie. Maximálna strata je neobmedzená. V skutočnosti môže cena akcie teoreticky rásť smerom nahor až do nekonečna. V smere nadol môže cena akcie klesnúť na nulu. Keďže strata môže byť teoreticky neobmedzená, je dôležité dodržiavať pravidlá tejto stratégie a počítať s tým, že nebude vždy zisková. Je preto vhodná najmä pre skúsenejších obchodníkov a investorov.

Earnings play a Short Strangle: Vypíšte opcie deň pred oznámením zisku

Kombinácia Short Strangle sa ideálne zadáva čo najbližšie k záveru dňa, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa oznamujú štvrťročné výsledky (Earnings). Ak napríklad spoločnosť Microsoft oznamuje výsledky 25. júla, opčnú kombináciu by ste zadali ku koncu 24. júla. Je to preto, že akcie môžu byť deň predtým dosť volatilné. Otvorením pozície na konci predchádzajúceho obchodného dňa ste zostali voči trhu čo najviac neutrálni.

Earnings Play: Dôležité je Short Strangle uzavrieť po zverejnení výsledkov

Aby bol Short Strangle ziskový, implikovaná volatilita by mala v ideálnom prípade po oznámení štvrťročných výsledkov klesnúť. Táto Earnings Play stratégia je založená na uzatvorení kombinácie opcií počas seansy nasledujúcej po oznámení štvrťročných výsledkov. Inými slovami, pozícia nikdy nebude vo vašom portfóliu dlhšie ako 24 hodín. Je zrejmé, že sa občas vyskytnú i stratové obchody, s ktorými treba počítať.

Dôležité je, či sú štvrťročné výsledky oznámené počas obchodných hodín alebo po zatvorení burzy. Ak sú štvrťročné výsledky zverejnené počas obchodných hodín, môžete pozíciu uzavrieť po ich oznámení. Ak sú oznámené po zatvorení burzy, pozíciu uzavriete v nasledujúci obchodný deň.

Earnings Play a Short Strangle: Akú realizačnú cenu nastaviť?

K tomu musíte vziať do úvahy očakávaný pohyb ceny akcií. Na výpočet použijeme cenu opčnej kombinácie Straddle. Dôležitým údajom, ktorý potrebujeme, je cena opcie At The Money Straddle. Cena ATM Straddle je súčtom prémie zaplatenej za nákup call opcie a prémie zaplatenej za nákup put opcie.

Opčnú  kombináciu Straddle možno jednoducho vytvoriť v platforme TWS. Po zistení ceny môžete použiť nižšie uvedený vzorec:

Číslo, ktoré získate z uvedeného vzorca, je očakávaný percentuálny pohyb ceny akcie. Pripočítaním tohto čísla (%) k aktuálnej cene akcie získate realizačnú cenu call opcie. Potom toto číslo (%) odpočítate od aktuálnej ceny akcie, aby ste vypočítali realizačnú cenu put opcie. Pokiaľ ide o dátum exspirácie, môžete experimentovať. V mnohých prípadoch si môžete vybrať najbližšiu týždennú exspiráciu.

Kombinácia Short Strangle v Trader Workstation (TWS)

Prostredníctvom investičnej platformy TWS máte možnosť nastaviť opčnú kombináciu pomocou niekoľkých kliknutí. Zobrazí sa vám ponuková a dopytová cena pre celú opčnú kombináciu. Zadaním kombinovaného príkazu naraz sa tak nevystavujete riziku čiastočnej realizácie.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Inspelen op kwartaalcijfers met opties: earnings play (1. 8. 2023); https://www.lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiehandel/opties-inspelen-kwartaalcijfers-earnings-play/

Investopedia: Profit From Earnings Surprises With Straddles and Strangles (1. 8. 2023); https://www.investopedia.com/articles

/optioninvestor/09/long-straddle-strangle-earnings.asp

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart