Gama a opcie: Význam gréckeho písmena pre obchodovanie opcií

od Ondřej Likeš

Ceny opcií sú definované na základe niekoľkých premenných. Grécke písmeno gamma má priamy vplyv na cenu opcie.

V nasledujúcom článku sa preto budeme zaoberať dôležitými aspektmi tohto opčného gréckeho písmena. Spoznajte význam gammy pre obchodovanie opcií.

Gamma: Význam opčného gréckeho písmena

Pre osvieženie si stručne zhrnieme, čo v opčnom obchodovaní znamená delta. Tá udáva, o koľko sa zmení cena opcie pri zmene podkladového aktíva o jednu jednotku. Pokiaľ sa o gréckom písmene delta a jeho význame pre obchodovanie chcete dozvedieť viac, odporúčame náš článok: Delta: Spoznajte dôležité grécke písmeno pre obchodovanie opcií.

Gamma (symbol Γ) udáva, ako sa zmení delta opcie v prípade zmeny podkladového aktíva o jednu jednotku. Delta sa zvýši o výšku gamma, pokiaľ podkladové aktívum vzrastie o jednu jednotku. Na druhej strane sa delta zníži o výšku gamma, pokiaľ podkladové aktívum klesne o jednu jednotku. Γ teda vypovedá o tom, aká stabilná je delta opcia. Nízka hodnota znamená stabilnú deltu, vysoká hodnota znamená nestabilnú deltu. Tá sa potom môže silne pohybovať pri najmenšom pohybe ceny podkladového aktíva.

Gammu môžeme tiež chápať ako ukazovateľ volatility delty alebo zrýchlenie. Čím vyššia gamma, tým viac sa delta a cena opcie bude meniť v závislosti od pohybu podkladového aktíva.

Grécke písmeno gamma v platforme TWS
Gamma a call opcie v obchodnej platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Pozrime sa na tri rôzne call opcie na index AEX so strike cenami 565, 570 a 575. Aktuálna pozícia holandského indexu v tom čase bola 572 bodov. Hodnota gamma pre strike cenu 565 bola 0,018, zatiaľ čo delta bola 0,645. Ak by index AEX vzrástol na 573, teoretická hodnota delty opcie so strike cenou 565 by sa mala zvýšiť na 0,663 (delta + gamma = 0,645 + 0,018). Teraz môžete vykonať výpočet sami, za predpokladu rovnakého nárastu hodnoty indexu, pre call opcie so strike cenami 570 a 575. Výsledkom by mala byť nová delta 0,465 pre opciu so strike cenou 575 a 0,572 pre opciu so strike cenou 570.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Gamma a jej vlastnosti

Delta je kladná pre call opcie a záporná pre put opcie. Gamma je naopak vždy kladná. To platí ako pre call, tak aj pre put opcie. Vysoká hodnota gammy znamená vysoké riziko. Nízka hodnota značí nižšie smerové riziko. Pokiaľ ste so svojou pozíciou delta neutrálni, ale zároveň máte veľmi vysokú hodnotu gamma, znamená to, že by sa vaša nesmerová pozícia mohla ľahko stať vysoko smerovou.

Gamma je premenlivá rovnako ako delta. Je tiež najväčšia pre opciu, ktorá je na peniazoch. Čím viac je opcia v peniazoch alebo mimo peňazí, tým sa gamma zmenšuje. Nižšie je uvedený príklad:

Pozícia indexu AEX sa pohybovala okolo 570. Z článku o opčnej delte vieme, že delta call opcie hlboko v peniazoch sa blíži hodnote 1. Zároveň je 1 aj maximálnou výškou delty, ktorú môže call opcia mať. Call opcie na peniazoch bude mať deltu približne 0,5. Zatiaľ čo call opcie mimo peniaze bude mať deltu menšiu ako 0,5 a väčšiu ako 0.

Gamma a delta v platforme TWS
Gamma a delta v obchodnej platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation (13. 5. 2022)

Pokiaľ cena podkladového aktíva porastie, cena ITM (In the Money) opcie sa bude silne pohybovať, zatiaľ čo delta sa príliš nezmení. Veľkosť delty bude v tej chvíli takmer v maximálnej výške 1 a gamma bude teda nízka. Delta opcie ATM (At the Money) sa bude pohybovať smerom k 1 rýchlejšie ako opcia OTM (Out of the Money). Pri opcii ATM je teda gamma najvyššia.

 • Strike 570 = At the Money = ATM
 • Strike 530 = In the Money = ITM
 • Strike 605 = Out of the Money = OTM

Gamma a vplyv na cenu opcie

Akonáhle si ako investor osvojíte opčné grécke písmená, môžete teoreticky trochu „nahliadnuť do budúcnosti“ a lepšie tak kontrolovať svoje riziko. Nižšie je spracovaný príklad:

Význam gréckeho písmena gamma
Obchodníci s opciami si v platforme TWS môžu jednoducho zobraziť deltu aj gammu. Zdroj: Trader Workstation (13. 5. 2022)

V tomto príklade používame index AEX. Hodnota AEX bola 567,86. Call 565 (16. august ’19) sa obchoduje za 7,50 a má deltu 0,555 a gammu 0,019.

Predpokladajme, že hodnota AEX vzrastie z 567,86 na 568,86. V tejto chvíli dokážeme spočítať, že by cena opcie mala teoreticky vzrásť na 8,055 (7,50 + 0,555). Delta totiž ukazuje zmenu ceny opcie, keď sa podklad zmení o 1 jednotku.

V tomto príklade tiež vidíme, že gamma je 0,019. Ako sme si už povedali, gamma vypovedá o zmene delty, keď sa hodnota podkladového aktíva zmení o 1 jednotku. Ak hodnota AEX stúpne na 568,86, nová delta diskutovanej opcie by sa teoreticky zmenila na 0,574 (0,555 + 0,019).

Predpokladajme, že hodnota AEX klesne z 567,86 na 566,86, potom vieme, že by cena opcie mala teoreticky klesnúť na 6,945 (7,5-0,555).

Index AEX – CenaCena opcieDeltaGamma
568.868.055
0.574
/
567.867.50
0.555

0.019
566.866.9450.536/

Vzťah medzi gamma a volatilitou

Tu sú niektoré fakty o gréckom písmene gamma vzhľadom na volatilitu.

 • Gamma ATM opcií sa pri zníženej volatilite zvyšuje.
 • Gamma ITM a OTM opcií sa pri zníženej volatilite znižuje.
 • Gamma ATM opcií sa pri zvýšenej volatilite znižuje.
 • Gamma ITM a OTM opcií sa pri zvýšenej volatilite zvyšuje.
 • Call opcie a put opcie s rovnakou strike cenou a rovnakým dátumom expirácie majú vždy rovnakú gammu.
 • Čím bližšie je dátum expirácie opcie, tým vyššia bude gamma.

Opcie sú deriváty a nie sú určené pre neinformovaných investorov. Chceli by ste sa naučiť základy o obchodovaní s opciami? Potom si prečítajte článok: Obchodovanie s opciami – sprievodca pre začiatočníkov.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Ďalšie použité zdroje:

VERSTRAETE, K. Gamma: de onderschatte optiegriek. LYNX [online]. Vydané 13. 5. 2022 [cit. 11. 8. 2022]. Článok nájdete tu.

Vše o možnostech

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX