Strangle je opčná stratégia, ktorá špekuluje na pohyb ceny podkladového aktíva bez ohľadu na smer pohybu. Podobá sa tak opčnej kombinácii Straddle, o ktorej sme písali už skôr. U Strangle sa ale realizačné ceny call a put opcie líšia a stanovujú sa mimo peňazí. Straddle stratégie volia obe opcie na rovnakej realizačnej cene. Spoznajte opčnú kombináciu Strangle a jej charakteristiky, výhody a nevýhody. Nebude chýbať ani praktický príklad.

Opčná stratégia Strangle: Vysvetlenie

Pri Strangle stratégie špekulujeme na silný pohyb podkladového aktíva. Ide teda o smerovú stratégiu. Krása tejto stratégie spočíva v tom, že nezáleží na tom, či podkladové aktívum stúpa alebo klesá. Kým je pohyb dostatočne veľký, opčná kombinácia sa stáva ziskovou.

Long Strangle stratégia sa vyznačuje tým, že sa put opcie a call opcie na podkladové aktívum nakupujú v rovnakom čase s rovnakým dátumom expirácie, ale s rôznymi realizačnými cenami. Avšak aby sa dosiahol profit, je nutný väčší pohyb ako u Straddle.

Short Strangle je podobný proces, ale tentoraz put opcie a call opcie s rôznymi realizačnými cenami a rovnakým dátumom expirácie vypisujeme. Stratégia Strangle je založená na nákupe (prípadne výpise) rovnakého počtu call a put opcií. Long Strangle stavia na silný pohyb podkladového aktíva. Short Strangle použijeme vtedy, keď sa domnievame, že sa cena bude pohybovať v určitom rozpätí.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Long Strangle

Po zaplatení opčného prémia získame negatívnu tétu, čo značí, že čas plynie v náš neprospech. Riziko je obmedzené na výšku zaplateného prémia.

Význam gréckych písmen je zhodný ako pri Straddle. Delta je neutrálna, pretože pozitívne delta call opcie je vyrovnaná negatívne deltou put opcie. Gamma aj vega sú pozitívne, théta je negatívna, pretože obe opcie sú nakúpené. Časový rozpad sa tak bude zrýchľovať s blížiacim sa dátumom expirácie.

Long strangle graf
Long Strangle opčná kombinácia

V príklade sú vykonané nasledujúce transakcie:

 • Nákup call opcie na strike cene $45
 • Nákup put opcie na strike cene $35

Vzhľadom k zaplatenému prémiu $2 sa break-even nachádza na úrovniach $36 a $44. Pokiaľ pri expirácii bude cena podkladového aktíva pod $36 alebo nad $44, realizujete zisk. Výška možného zisku je navyše pri raste ceny podkladového aktíva teoreticky neobmedzená. Na druhú stranu, ak by sa cena podkladu udržala v rozmedzí $36 a $44, bude obchod stratový s maximanou stratou $200.

Short Strangle

V tomto prípade ide o špekuláciu na to, že trh zostane v určitom pásme. Táto možnosť sa ale príliš nevyužíva, pretože je tu riziko obrovskej straty, pokiaľ dôjde k silnému pohybu na podkladovom aktíve. Vypísané opcie totiž nie sú kryté.

Short strangle graf
Short Strangle opčná kombinácia

V príklade sú vykonané nasledujúce transakcie:

 • Výpis put opcie na strike cene $38
 • Výpis call opcie na strike cene $42

Short Strangle je kombinácia, za ktorú získame opčnú prémiu a pozitívnu tétu. Čas teda plynie v náš prospech. Dôležité ale je, aby sa v čase expirácie cena podkladového aktíva nachádzala v potrebnom cenovom pásme. Ak sa cena nachádza v tomto rozpätí, stratégia bude zisková. Maximálny zisk sa potom rovná obdržanému opčnému prémiu.

Pokiaľ bude ale v čase expirácie cena podkladového aktíva mimo tohto pásma, utŕžime stratu. Long Strangle pracuje s obmedzenou stratou. Short Strangle nemá vypísané opcie kryté, teda strata nie je ničím limitovaná.

Výhody Strangle

 • Potenciálne neobmedzený profit (u Long Strangle)
 • Nie je potrebné správne odhadnúť smer
 • Relatívne malá investícia v porovnaní so Straddle

Nevýhody Strangle

 • Riziká gréckych písmen
 • V porovnaní so Straddle nutnosť väčšieho pohybu

Význam realizačnej ceny opcie a doby expirácie

Vzhľadom na nižšiu investovanú čiastku v porovnaní so Straddle, je strata časovej hodnoty opcií u Strangle oveľa menšia. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť, keď sa vyberajú strike ceny a expirácie.

Výber strike ceny

U Strangle sa nakupujú call a put opcie, ktoré sú mimo peňazí a rovnako vzdialené. Chcete špekulovať na veľký pohyb ceny s malou investíciou? Potom je vhodné vybrať opcie, ktoré sú pomerne ďaleko mimo peňazí. Nevýhoda je samozrejme tá, že na dosiahnutie zisku potom potrebujete pomerne veľký pohyb podkladového aktíva.

Ste ochotní riskovať viac? Potom vyberte expirácie, ktoré nie sú toľko mimo peňazí. Pravdepodobnosť, že takéto opcie vyexpirujú v peniazoch, je väčšia. Za opcie ale tiež zaplatíte viac.

Výber expirácie

Ak vyberiete opcie s expiráciou jeden mesiac a vyššie, strata časovej hodnoty opcie je limitovaná. Čím je expirácia kratšia, tým je väčšie riziko voči théta.

Krátke expirácie majú tú nevýhodu, že strata časovej hodnoty opcie je vysoká. Pokiaľ sa ale uskutoční očakávaný pohyb podkladového aktíva, stratégia sa dostane rýchlejšie do zisku.

Strangle stratégia: Riadenie pozície

Ak sa predpokladaný pohyb podkladového aktíva nedostavuje, opčná kombinácia stráca veľmi rýchlo svoju hodnotu. Tento proces sa zrýchľuje tým, ako sa blíži expiračný termín. Je teda vhodné uzavrieť opčnú kombináciu skôr, ako dôjde k expirácii. A zbytočne sa tak nevystavovať plnej strate. Tým, že sa nakúpené opcie odpredajú, získate aspoň nejaké opčné prémium.

V opačnom prípade, keď skutočne trh predviedol očakávaný pohyb a opcia sa nachádza v peniazoch, je často lepšie zavrieť pozíciu pred expiráciou. Po prudkých cenových pohyboch totiž často dochádza ku korekcii.

Strangle: Praktický príklad

Pre názorný príklad si uvedieme situáciu na indexe AEX, ktorý prechádzal volatilným obdobím. Rozhodli sme sa teda pre Long Strangle a zaplatili sme opčné prémium vo výške €11,40.

Graf indexu AEX
Long Strangle na indexe AEX. Zdroj: Trader Workstation

Boli vykonané nasledujúce transakcie:

AkciaOpciaZaplatené
NákupCall 460€5,30
NákupPut 440€ 6,10
Celkovo zaplatené za prémie€ 11,40

Grécke písmená potom vyzerali nasledovne:

DeltaGammaVegaThéta
03106-0,18

Stojí za povšimnutie, že vega a théta tejto kombinácie sú pomerne vysoké. Tieto dve hodnoty by sme naopak chceli mať čo najnižšie. Théta -0,18 hovorí, že opčná kombinácia bude strácať €18 denne. Za opčné kombo sme zaplatili €1140 (€11,40*100) a denná strata €18 nie je tak úplne málo.

Break-even sa teda nachádza na 428,60 (440 – 11,40) a 471,40 (460 + 11,40). Pokiaľ sa v čase expirácie bude index AEX nachádzať mimo tohto rozpätia, bude naša opčná kombinácia zisková.

Z grafu je vidieť, že AEX následne klesol až k cene 415, onedlho potom vytvoril ešte nižšie minimum na cene 410.

Bohužiaľ sa ale stalo to, čo sme písali vyššie. Po prudkom pohybe došlo ku korekcii. Cena indexu AEX sa tak v čase expirácie nachádzala okolo 452. To pre nás znamená stratu v podobe zaplateného opčného prémia vo výške €1140. Pritom niekoľko dní predtým bola pozícia zisková. Toto je pekný príklad toho, že je občas lepšie vyberať profity včas.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Strangle stratégie: met een kleinere investering inspelen op beweging. LYNX [online]. Vydané 23. 5. 2022 [cit. 20. 12. 2022]. Článok nájdete tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart