Kenneth Fisher

Kenneth Fisher je jedným z najznámejších investičných analytikov v Spojených štátoch, ktorý tiež pravidelne píše pre časopis Forbes. Fisher sa narodil v roku 1950. Je tiež zakladateľom a predsedom spoločnosti Fisher Investments, ktorá spravuje aktíva za viac ako 100 miliárd dolárov. Ide o jedného z najväčších správcov aktív v Spojených štátoch.

Nesprávajte sa ako ovce!

Kenneth Lawrence Fisher (narodený 29. novembra 1950) je synom Philipa A. Fishera. Jeho otec bol odborníkom na rastové akcie. Kenneth ale netúžil po pracovnej dráhe svojho otca a predstavoval si kariéru skôr v lesníctve (neskôr sa stal jedným z popredných svetových odborníkov v odbore lesníctvo). Napriek tomu začal ale pre svojho otca pracovať. Tomu bolo v tom čase 65 rokov a jeho striktný prístup rebelskej povahy mladého Kennetha príliš nevyhovoval.

V roku 1973 sa teda rozhodol vo Woodside v Kalifornii založiť vlastnú spoločnosť. Rovnako ako jeho otec sa vypracoval v úspešného investora. Fisher v súčasnosti vlastní fond Fisher Asset Management, ktorý spravuje impozantných 36 miliárd dolárov. Na svojom vlastnom sporiacom účte má potom pekných 3,6 miliardy dolárov.

Kenneth bol k ľuďom nedôverčivý a neveril príliš na skupinové myslenie. Svojich zamestnancov sa tak snažil chrániť pred zvyškom investorskej komunity.

Kenneth Fisher písal články o investovaní pre časopis Forbes. V roku 1984 napísal knihu s názvom Super Stocks, kde popisuje metódu, ako si vyberať akcie na základe P / S Ratio (Price to Sales Ratio) ukazovatele. Tento ukazovateľ získame tak, že celkovú trhovú kapitalizáciu vydelíme tržbami spoločnosti za posledných 12 mesiacov. Podľa Kennetha má tento ukazovateľ oveľa lepšiu vypovedaciu hodnotu ako P / E Ratio (Price to Earnings Ratio), pretože ten môže byť často skreslený používanými metódami účtovníctva alebo pri veľkých investíciách napríklad do výskumu a vývoja.

Navyše spoločnosti s nízkym pomerom P / S môžu s miernou zvýšenou maržou dosahovať veľkých ziskov.

Fisher uprednostňuje nákup akcií s P / S pomerom nižším ako 0,75 a všeobecne sa vyhýba akciám s P / S ratio od 1,5 vyššie. Ak je P / S ratio väčší ako 3, nemá Kenneth Fisher o tieto akcie záujem.

V niektorých sektoroch však existujú výnimky z tohto pravidla. Základné priemyselné odvetvia (oceliarstvo, automobilový priemysel, chemický priemysel, papierenský priemysel, strojárstvo atď.) Majú nízky rast a nízke ziskové marže. Pre investorov sú tak často nezaujímavé a P / S ratio je v tomto odvetví tiež nižší. Pre Kennetha sú obzvlášť zaujímavé akcie, ktorých P / S ratio je nižšia ako 0,4.

Fisher tiež urobil ďalšie objavy:
  • Väčšie spoločnosti majú zvyčajne nižšiu P / S ratio
  • Zvyčajne sa darí akciám, kde je P / S ratio menšie ako 1
  • Akcie s vysokými hodnotami P / S si často nevedú tak dobre

Kenneth sledoval aj ďalšie kritériá u akcií, ktoré si vyberal do svojho portfólia. Medzi ne patrí napríklad zisková marža, nízky dlh, voľný peňažný tok a rast zisku. Neskôr sa tiež začal zaujímať o to, ako silnú má spoločnosť pozíciu na trhu a ako sa mení popularita jednotlivých kategórií akcií u investorov.

U farmaceutických a technologických akcií použil pomerne neobvyklý pomer cena / výskum (trhová kapitalizácia vydelená výdavkami na výskum a vývoj). Za najlepší nákup považoval pomer menší ako 5.

Investičné štýly

Štúdia návratnosti akcií medzi januárom 1976 a júnom 1995 podľa neho ukázala, že v rôznych časových obdobiach sú módne rôzne investičné štýly. Rozlišuje šesť takýchto štýlov: tri štýly založené na hodnotových akciách (akcie s veľkou, strednou a malou trhovou kapitalizáciou) a tri štýly založené na rastových akciách (opäť akcie s veľkou, strednou a malou trhovou kapitalizáciou).

Najobľúbenejší štýl je pre každé obdobie oveľa vhodnejší ako najmenej obľúbený štýl. Fisher sa snažil zistiť, aký investičný štýl v ktorý okamih použiť. Vždy totiž existuje riziko, že pre danú dobu zvolíme nevhodný investičný štýl, čo sa nám môže predražiť.

Fisher sa rozhodol zvýšiť svoje šance tým, že pre svoje portfólio používal 4 investičné štýly. Tým eliminoval riziko, že celé jeho portfólio spadne do nesprávneho investičného štýlu. Pre správny výber investičného štýlu sa Fisher zameriava na ekonomické ukazovatele ako sú medzinárodné úrokové sadzby a na rozdiel medzi krátkodobými a dlhodobými úrokovými sadzbami.

Keď globálne výnosová krivka prestala rásť, začalo obdobie rastových akcií. Ak výnosová krivka strmo rástla, bol čas na hodnotové akcie. Štruktúra výnosu nie je jedinou premennou, ktorú Fisher berie do úvahy. Dôležité sú aj ďalšie ekonomické ukazovatele, ako je vývoj svetového hrubého domáceho produktu a inflácie.

Fisher tiež verí v takzvaný prezidentský cyklus. Podľa neho si akcie v prvých dvoch rokoch nového vedenia vedú oveľa horšie ako v posledných dvoch rokoch. Je tomu tak preto, že prvé dva roky sú spravidla v znamení mnohých zmien (nový politický smer, zmena daní atď.). Investori sú teda opatrnejší a vyčkávajú.

Fisher s postupom času menil svoj investičný prístup. Veril, že ak sa nejaký prístup alebo stratégia stanú populárnymi, začne ich efektivita klesať. Aby sme porazili trh, musíme byť o krok vpred pred ostatnými a používať metódy, ktoré ešte veľa ľudí nepoužíva.

Kritériá výberu

Nasledujúce kritériá pre výber akcií vychádzajú z prvého vydania jeho známej knihy “Super Stocks”. O veľkej časti z nich sme už hovorili:

  • P / S ratio u necyklických a technologických akcií by malo byť ideálne medzi 0,75 a 1,5. Ak je menší ako 0,75, hovorí Fisher o tzv. "Super akcii". Ak je P / S ratio vyššou ako 1,5, nemá Fisher záujem. V prípade, že v danú dobu už akciu vlastníme, môžeme ju držať naďalej. Ak P / S ratio prekročí hodnotu 3, mali by sme dané akcie predať.
  • U cyklických akcií by P / S ratio malo byť medzi 0,4 a 0,8. Ak je vyššia ako 0,8, mali by sme akcie predať.
  • Dlh by nemal predstavovať viac ako 40% vlastného kapitálu.
  • U farmaceutických a technologických akcií sledoval pomer cena / výskum. Ten by mal byť ideálne pod hodnotou 5. Prijateľná je ale aj hodnota medzi 5 a 10. Nad 10 by sme mali byť už opatrní a rozhodne nekupovať nič nad hodnotou 15.

Fischer sa zaujíma o akcie, ktoré spĺňajú vyššie uvedené kritériá.

“Super akcie”

“Super akcie” však musí spĺňať prísnejšie kritériá:

  • Rast EPS (zisk na akciu) po očistení o infláciu by mal byť dlhodobo vyšší ako 15%.
  • Voľný peňažný tok by mal byť v kladných číslach.
  • Trojročná priemerná zisková marža musí byť väčšia ako 5%.

Investičné výsledky Kennetha Fishera

V rokoch 2001 až 2011 jeho investičná metóda priniesla 38,2%, zatiaľ čo index S&P 500 vzrástol o 34,9%. Za zmienku tiež stoja jeho akciové tipy, ktoré zverejňoval v časopise Forbes. Za rok 2009 si jeho akciovej tipy viedli o 24% lepšie ako index S&P 500. V roku 2010 tento index predčil o 5%. To sú skvelé výsledky. Ak chcete sledovať, ktoré akcie Fisher pre svoje fondy nakupuje, môžete tak urobiť na gurufocus.com, prípadne sledovať jeho články v časopise Forbes. Fisherove kritéria si môžete vyfiltrovať sami napríklad vďaka finviz.com a pozrieť sa na aktuálne zaujímavé akcie.

“Bohatstvo vybudované z neúspechu je opakujúcou sa témou finančnej histórie.”

Múdrosť akciového trhu

Najobľúbenejšie citáty Kennetha Fishera

Quote mark