Jade Lizard je opčná kombinácia, ktorá pozostáva z 3 kontraktov (nôh). Obchodníci túto stratégiu používajú vtedy, keď očakávajú pohyb trhu do strany alebo mierny nárast podkladového aktíva a chcú sa chrániť pred prípadným náhlym rastom.

V tomto článku si túto opčnú kombináciu predstavíme na teoretickom i praktickom príklade. Prečítajte si o výhodách a rizikách opčnej stratégie Jade Lizard.

Čo je to stratégia Jade Lizard?

Jade Lizard je opčná stratégia pre netrendové alebo mierne rastúce trhy. Skladá sa z vypísanej put opcie, vypísanej call opcie a nakúpenej call opcie. Obchodníci používajú túto opčnú kombináciu, ak očakávajú pohyb podkladového aktíva smerom do strany alebo mierny rast. Cieľom je teda obmedziť riziko v prípade náhleho rastu ceny podkladového aktíva.

To sa dosiahne tým, že prémia získaná za vypísanú put opciu je v ideálnom prípade vyššia ako šírka vertikálneho call spreadu. Vertikálny call spread zahŕňa vypís call opcie za určitú cenu a nákup call opcie za vyššiu strike cenu.

Pre silné býčie pohyby existujú lepšie stratégie, ako sú napríklad Straddle alebo Strangle. Túto stratégiu je dôležité uplatňovať v obdobiach zvýšenej implikovanej volatility, aby prémia, ktorú získame, bola dostatočne vysoká.

Výhody Jade Lizard

 • Kladná theta
 • Množstvo možností riadenia pozícií
 • Eliminace rizika v případě neočekávaného růstu ceny podkladového aktiva
 • Možnosť kombinácie so stratégiou Wheel

Nevýhody Jade Lizard

 • Stratégia nie je zabezpečená proti výraznému poklesu ceny podkladového aktíva
 • Vysoké požiadavky na maržu v pomere k potenciálnemu zisku
 • Maximálny možný zisk je obmedzený na prémiu získanú za celú kombináciu

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Jade Lizard: Význam realizačnej ceny opcie a času exspirácie

Pri obdržaní opčnej prémie hrá plynutie času v náš prospech. Preto chceme, aby čo najskôr vypršala čo najväčšia časová hodnota. Ideálnym scenárom by preto bolo, keby naše opcie vyexspirovali ako bezcenné. To je rozhodujúce pre výber splatnosti a realizačnej (strike) ceny.

Výber realizačnej (strike) ceny

Všetky tri opcie sú v ideálnom prípade mimo peňazí. Ich cena je preto tvorená len vonkajšou hodnotou a neobsahuje vnútornú hodnotu. Vnútorná hodnota opcie sa vypočíta na základe rozdielu medzi realizačnou cenou opcie a aktuálnou cenou podkladového aktíva.

Pre kombináciu Jade Lizard je obzvlášť dôležité, aby opčná prémia, ktorú získame za výpis put opcie, bola dostatočne vysoká na to, aby potenciálne pokryla výslednú stratu z call spreadu.

Príklad: Predpokladajme, že máme akcie, ktoré sú kótované za cenu 50 USD. Náš kreditný spread sa skladá z:

 • Výpis call opcie na cene 57,5 USD
 • Nákup call opcie na cene 60 USD

Rozpätie je teda 2,5 USD a potenciálna strata je 250 USD (opcie majú štandardne multiplikátor 100). Od toho odpočítame získanú prémiu 0,5 USD. To znamená, že potenciálna strata je 200 USD. Aby sme mohli riziko nárastu ceny podkladového aktíva eliminovať, budeme musieť za vypísanú put opciu získať prémiu aspoň vo výške 2 USD.

Výber exspirácie

Výber exspirácie je o niečo jednoduchší ako výber realizačnej ceny, pretože naším cieľom je, aby z opcie čo najrýchlejšie zmizla čo najväčšia časová hodnota. Strata časovej hodnoty je najväčšia v poslednom mesiaci pred exspiráciou. Ako orientačnú dobu exspirácie opcie potom môžeme zvoliť približne 30-45 dní.

Opčná stratégia Jade Lizard: Riadenie pozície

Ako už bolo spomenuté, cieľom stratégie Jade Lizard je eliminovať riziko v prípade výrazného nárastu ceny podkladového aktíva. Celková získaná prémia by mala prevýšiť potenciálnu stratu z call spreadu. Ak teda cena vzrastie nad naše očakávania, budeme v miernom zisku.

Ak sa cena posunie smerom k realizačnej cene našej vypísanej put opcie alebo pod ňu, môžeme pozíciu rolovať dolu a získať vyššiu prémiu. Samozrejme, vždy existuje nebezpečenstvo, že sa začal klesajúci trend a pôvodná hypotéza bola nesprávna. V takom prípade by bolo lepšie odkúpiť put opciu späť. Vypísaním put opcie sa totiž teoreticky vystavujeme riziku, že cena podkladového aktíva klesne až na nulu.

Vždy tiež môžeme uzavrieť celú pozíciu, ak cena klesne príliš alebo bude naďalej rásť. Príjemným doplnkom k Jade Lizard je Wheel stratégia, ktorú sme spomenuli nedávno. V rámci stratégie Wheel opakovane predávate put opcie mimo peňazí (OTM) napríklad na akcie, o ktorých ste presvedčení, že budú posilovať, až kým vám nebudú priradené. Potom predávate OTM call opcie na tie isté akcie až dovtedy, kým nemusíte dané cenné papiere predať. Stratégiu Jade Lizard teda môžete použiť na akcie, ktoré by vám nevadilo mať vo svojom portfóliu a očakávate u nich mierny rast.

Stratégia Jade Lizard: Praktický príklad

Pre ilustráciu si ukážeme príklad na akcii Docusign, kde predpokladáme vysokú implikovanú volatilitu a mierne býčí výhľad v horizonte 30-45 dní.

VýpisPut opcia Sept’16’22 $60
VýpisCall opcia Sept’16’22 $97,5
NákupCall opcia Sept’16’22 $100

Celková prémia za vypísané a nakúpené opcie je nasledovná:

AkciaOpciaZaplatenéPrémia
VýpisPut opcia Sept’16’22 $60  $2,45
 VýpisCall opcia Sept’16’22 $97.5  $1,92
NákupCall opcia Sept’16’22 $100$1,60  
 Zaplatené $1,60  
 Obdržaná prémia  $4,37
 Celková prijatá prémie $2,77  

Za celú kombináciu získame prémiu 2,77 USD. To je vyššia hodnota ako rozpätie call spreadu vo výške 2,5 USD. Znamená to teda, že ak cena podkladového aktíva nečakane vzrastie nad 100 USD, stále budeme v miernom zisku 27 USD ((2,77-2,5)*100).

Kedy sa dosiahne maximálny zisk?

Maximálny možný zisk takto použitej stratégie Jade Lizard je rovný prémii získanej za výpis put opcie, ktorá činí 2,77 USD. Môžeme teda získať celkovo 277 USD. K tomu dôjde, ak sa cena podkladového aktíva v čase exspirácie bude pohybovať v rozmedzí 60 až 97,5 USD.

Kde sa nachádza bod zlomu (break-even)?

Bod zlomu je situácia, kedy naša stratégia v čase exspirácie nie je ani zisková, ani stratová. Bod zlomu pri poklese ceny podkladového aktíva nájdeme tak, že od hodnoty vypísanej put opcie vo výške 60 USD odpočítame prijatú prémiu vo výške 2,77 USD. Ak je teda v čase exspirácie cena podkladového aktíva na úrovni 57,23 USD, zisk z našej stratégie bude 0 USD. Akýkoľvek pokles ceny podkladu pod túto hodnotu potom pre nás znamená stratu.

Grécke písmená: Hodnota

Nižšie nájdete grécke písmená a hodnoty pre uvedený príklad. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o význame týchto ukazateľov u opcií, odporúčame vám nahliadnuť na náš článok Grécke písmená a opcie: Delta, gamma, vega a theta.

DeltaGammaVegaTheta
0,143-0,013-0,0720,099

V platforme TWS si môžete zobraziť aj výkonnostný profil zvolnej kombinácie opcií.

Jade Lizard strategie: Výkonností profil v platformě TWS
Výkonnostný profil v platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation (17. 8. 2022)

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

DHONDT, J. De Jade Lizard optiestrategie. LYNX [online]. Vydáno 17. 8. 2022 [cit. 20. 1. 2023]. Článek naleznete zde.

kschaeffer@sir-inc.com. Ultimate Guide to the Jade Lizard Options Strategy. Nasdaq.com [online]. Vydáno 11. 4. 2022 [cit. 20. 1. 2023]. Článek naleznete zde.

Obchodovanie na burzách po celom svete

Investori a obchodníci majú s investičným účtom prostredníctvom LYNX priamy prístup na národné a medzinárodné burzy v Európe, USA a Ázii. Obchodujte na 135 trhoch, v 33 krajinách a v 23 menách. Zistite viac na Prehľad produktov & búrz

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart