Nekrytý výpis call opcie (naked call) je zaujímavá opčná stratégia. Investori by však mali byť oboznámení so všetkými úskaliami a rizikami. V článku si na názornom príklade princíp tejto stratégie vysvetlíme. Spoznajte výhody a nevýhody výpisu nekrytých call opcií a ako na dátum expirácie a výber strike ceny.

Čo znamená nekrytý výpis call opcie?

Výpis call opcie sa používa v prípade, že chcete predať akcie (alebo iné aktívum) na lepšej cene, než je cena aktuálna. Výpis nekrytých opcií je jedna z najjednoduchších stratégií. Nejde o žiadnu opčnú kombináciu, jednoducho vypíšete (predáte) opcie na určitej strike cene s určitým dátumom expirácie.

Vypisovať nekryté call opcie so sebou nesie značné riziká. Je to oveľa rizikovejšie stratégie ako vypisovať call opcie kryté. Teoreticky sa môže stať, že stratíte celý účet. Táto stratégia nie je možné obchodovať na hotovostnom účte a rozhodne nie je vhodná pre niekoho, kto nevie riziko riadiť. Pokiaľ sa s obchodovaním opcií ešte len zoznamujete, odporúčame vám náš článok Opcie: Sprievodca obchodovania s opciami pre začiatočníkov.

Nekrytý výpis call opcie: Príklad

Dole na obrázku vidíte príklad vypísané call opcie. Za výpis call opcie na strike cene $40 obdržíme prémium $1. Na spomínanom príklade vidíme, že získame opčné prémium $1, čo nám posunie break-even bod (hodnotu, kedy sme v bezrizikovom obchode) na hodnotu $41. Ak opcia vyexpiruje nad touto cenou, pozícia je stratová.

Nevykrytý výpis call opcie
Nekrytý výpis call opcie na strike cene $40 a prípady, kedy bude pozícia zisková alebo stratová.

Táto strata je potenciálne neobmedzená. Teoreticky totiž môže podkladové aktívum rásť na nekonečne vysokú cenu. To je najväčšie riziko tejto stratégie. Môže sa stať, že trh nečakane vystrelí vysoko a vypisovateľ bude priradený na veľmi nevýhodné cene.

Z obrázku ďalej vidíme, že získané opčné prémium $100 je maximálny profit. To sa dosiahne v prípade že akcia vyexpiruje pod cenou $40.

Táto opčná stratégia je kreditná, to znamená že získate opčné prémium a pozitívnu tétu. Čas teda poplynie vo váš prospech, pretože v priebehu času vami predaná opcia stráca na hodnote. A to aj napriek tomu, že cena podkladového aktíva sa nepohne, prípadne sa pohne iba kúsok vyššie (pod break-even). V prípade, že sa cena pohne nižšie, logicky je to opäť pre vás pozitívny vývoj. Negatívny scenár tejto stratégie je teda prudký pohyb nahor nad break-even hranicu.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Výhody vypisovania nekrytých call opcií

  • Nízke transakčné náklady
  • Pozitívna théta
  • Veľa priestoru pre riadenie pozície

Nevýhody vypisovania nekrytých opcií

  • Maximálny profit je daný
  • Neobmedzene veľká možnosť straty
  • Vysoké maržové nároky vzhľadom na profit

Ako zvoliť dátum expirácie a strike cenu pre nekrytý výpis call opcie?

Ak vypisujete call opciu, získate opčné prémium. V ideálnom prípade podklad na vami vypísanú call opciu bude klesať a opcia vyexpiruje ako bezcenná. V takom prípade je ziskom prijaté opčné prémium. To je hlavný dôvod, prečo sa nekryté call opcie vypisujú.

Voľba strike ceny

Najprv sa pozrieme na strike cenu. Ak vypisujete opcie, mali by ste primárne chcieť vypísať také, ktoré sú mimo peniaze (out of the money). Také opcie totiž nemajú žiadnu vnútornú hodnotu, majú iba časovú hodnotu, ktorá každým dňom mizne. Ako plynie čas, opčné prémium sa znižuje aj napriek tomu, že hodnota podkladu sa nezmenila, prípadne mierne rastie.

Dôležité je si uvedomiť, že pri výbere strike ceny musíte dbať na výšku opčného prémia, ktoré získate. Opcie, ktoré sú veľmi ďaleko mimo peňazí, budú mať tiež nižšie prémium a ich vypisovanie potom často ani nestojí za to. Vyberte teda takú opciu, ktorá je dostatočne ďaleko mimo peňazí, ale zároveň ešte ponúka slušné prémium a teda slušný potenciálny zisk.

Voľba expirácie

Pokiaľ vypisujete nekryté call opcie, väčšinou je vhodné nevoliť dobu expirácie väčšiu ako 3 mesiace. Čím kratšia je životnosť opcií, tým rýchlejšie sa stráca hodnota času (théta).

Ale opäť je potrebné hľadieť na výšku prémia. Za call opciu, ktorá vyexpiruje druhý deň príliš zaplatené nedostanete. Zrátané a podčiarknuté, vyberajte opcie s expiráciou medzi 3 a 6 týždňami. Také opcie ponúkajú rozumné prémium a ich hodnota bude vďaka toku času strácať dostatočne rýchlo.

Rolovanie vypísaných call opcií

Ak ste dobre odhadli vývoj trhu, vami vypísaná call opcia vyexpiruje ako bezcenná a nemusíte sa o nič starať. Celé opčné prémium je vaša.

Môže sa ale stať, že nebudete na správnej strane trhu a vypísaná call opcia bude expirovať v peniazoch. V takom prípade máte možnosť prerolovať call opciu na ďalší expiračný mesiac, pretože inak budete musieť zaujať short pozíciu v trhu, ktorý je vyššie ako vaša vstupná cena a vy tak budete okamžite v strate.

Často môžete odrolovať opciu aj na vyššiu strike cenu a získať rovnaké prémium ako mala súčasná opcia. Súčasnú opciu, ktorú nakúpite späť, nemá prakticky žiadnu časovú hodnotu, pretože expirácia je blízko. Má ale vnútornú hodnotu, pretože sa nachádza v peniazoch.

Vzhľadom na to, že túto opciu kupujete späť a potom vypisujete novú s niekoľkými týždňovou expiráciou, táto novo kúpená opcia bude mať časovú hodnotu. Vďaka tomu môžete odrolovávať za rovnaké prémium, kým novo vypísaná opcia nebude mimo peňazí.

Vypisovanie nekrytých call opcií môže byť veľmi profitabilné stratégie, ale ako bolo povedané na začiatku, má svoje riziká. Je potrebné sa naučiť s týmto rizikom správne pracovať.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Call opties schrijven: uitleg, stratégia en voorbeeld LYNX [online]. Vydané 18. 5. 2022 [cit. 8. 12. 2022]. Článok nájdete tu.

LYNX – partner Interactive Brokers v SR

Máte záujem o investičný účet v Interactive Brokers? Potom spojte výhody obchodovania v IB s výhodami investičného účtu prostredníctvom LYNX. Porovnajte naše služby a využite podporu v slovenskom jazyku. Zistite viac: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart