Opcie na akcie a ich výhody a riziká. Zoznámte sa s akciovými opciami
Opcie na akcie možno použiť na zaistenie alebo k vytvoreniu dodatočného príjmu z dlhodobého akciového portfólia. Akciové opcie sú pre mnohých investorov tiež vhodnou alternatívou investovania do vybraných spoločností. Prečítajte si o 3 stratégiách obchodovania s opciami.

Čo sú akciové opcie?

Akciové opcie sú opcie, ktorých podkladovým aktívom sú akcie. Kupujúci call opcie má právo kúpiť akciu za vopred stanovenú cenu a vo vopred stanovený dátum. Vypisovateľ (predávajúci) call opcie je povinný tieto akcie dodať, za čo inkasuje opčnú prémiu.

Pri kúpe put opcie máte naopak právo dané akcie predať. Vypisovateľ (predávajúci) put opcie je povinný tieto akcie kúpiť, za čo inkasuje opčnú prémiu.

Prečítajte si o výhodách akciových opcií

Akciové opcie ponúkajú investorom ideálny spôsob investovania do konkrétnych spoločností. Opcie totiž umožňujú dosiahnuť veľké výnosy pri relatívne malej investícii. Vďaka pákovému efektu opcií môžete samozrejme o investovaný kapitál aj rýchlo prísť.

Opcie na akcie sú veľmi užitočné aj na ochranu (zaistenie) vášho dlhodobého investičného portfólia alebo na získanie dodatočných výnosov. Nižšie uvádzame 3 spôsoby využitia akciových opcií.

Nekrytá call opcia: Profitujte z rastu ceny akcie

Call (kúpna) opcia dáva kupujúcemu opcie právo kúpiť akcie za vopred stanovenú cenu. Okrem toho je stanovený aj dátum, ku ktorému je možné toto právo uplatniť, tzv. dátum exspirácie.

V tomto príklade špekulujete na rast akcií ING. Cena akcií ING bola 24. mája 2022 na úrovni 9,80 EUR. Kúpili ste 1 call opciu s realizačnou cenou 10 EUR. Ako dátum exspirácie ste zvolili september. V tom čase ste za túto opciu zaplatili 0,65 EUR. 1 opčný kontrakt zvyčajne pokrýva 100 akcií. Takže s vkladom 65 EUR (100 x 0,65 EUR) môžete získať expozíciu v akciách ING vo výške 980 EUR (100 x 9,80 EUR).

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Aby ste mohli profitovať z nakúpenej call opcie, cena podkladového aktíva musí byť v čase exspirácie nad úrovňou 10,65 EUR. Pre ilustráciu si predstavme situáciu, že cena akcií ING bola v čase exspirácie na úrovni 12 EUR. V tomto prípade dosiahnete zisk 135 EUR ((12-10,65)*100) pri investícii len 65 EUR. Je to preto, že máte právo kúpiť 100 akcií ING za 10 EUR a môžete ich predať na burze za 12 EUR. To je zisk 200 EUR, pričom ste za opciu zaplatili 65 EUR.

Opcie môžete predať aj v medziobdobí, takže nemusíte čakať až do vypršania platnosti. To môže byť niekedy veľmi rozumné na zabezpečenie zisku. Ak bude cena podkladového aktíva v čase exspirácie nižšia ako 10 EUR, bude celá vaša investícia stratená.

Výhody a nevýhody nekrytých call opcií

Na dosiahnutie rovnakého zisku s akciami by ste museli nakúpiť približne 61 akcií ING za približne 598 EUR. Vďaka pákovému efektu tak môžete s akciovými opciami dosiahnuť väčšie zisky s menším vkladom. Riziko pri nákupe opcií ale spočíva v tom, že vaše opcie vypršia ako bezcenné. To znamená, že by ste mohli prísť o celý svoj vklad.

Nákup nekrytých call opcií v platforme TWS
Príklad nekrytej call opcie v platforme TWS.

Pri akciách máte samozrejme teoreticky nekonečne veľa času na to, aby sa vaša predpoveď naplnila. Vyššie uvedený graf výkonnosti z obchodnej platformy TWS schematicky znázorňuje možné zisky a straty vyššie opísanej opcie na akcie. Nekryté call opcie je možné i vypisovať. Ak vás táto stratégia zaujíma, odporúčame vám náš článok Nekrytý výpis call opcií: Výhody a riziká tejto opčnej stratégie.

Nekrytá put opcia: Profitujte z poklesu ceny akcie

Put opcia dáva kupujúcemu opcie právo predať akcie za vopred stanovenú cenu. Zároveň je stanovený i dátum, do ktorého je možné toto právo uplatniť. Tento dátum sa nazýva dátum exspirácie.

Put opcia je vlastne presným opakom call opcie. V tomto príklade špekulujeme o tom, že cena akcií ING klesne. Cena sa 24. mája 2022 nachádzala na úrovni 9,80 EUR. Nakúpili sme 1 put opciu s realizačnou cenou 9 EUR a dátumom exspirácie v septembri. Za daú opciu sme zaplatili 0,56 EUR. 1 opčný kontrakt opäť pokrýva 100 akcií. S vkladom 56 EUR (100 x 0,56 EUR) môžeme získať expozíciu v akciách ING vo výške až 980 EUR (100 x 9,80 EUR).

Nekrytá put opcia
Príklad nekrytej put opcie v platforme TWS.

Put opcia sa stáva ziskovou, ak je v čase exspirácie cena podkladového aktíva nižšia ako 8,44 EUR (9 EUR – 0,56 EUR). Povedzme, že ING vyexsiruje v septembri za cenu 7,50 EUR. V tomto prípade bude dosiahnutý zisk rovný 94 EUR oproti vkladu len 56 EUR. Pri exspirácii nad úrovňou 9 EUR dôjde k strate celkovej investície. Rovnako ako pri nákupe call opcií, ani pri nákupe put opcií nemusíte čakať na dátum exspirácie. Dokonca je možné vypisovať aj nekryté put opcie. Viac informácií o tejto stratégii sa dozviete v našom článku Nekrytý výpis put opcie (naked put): Výhody a riziká opčnej stratégie.

Výpis krytej call opce: Dodatočný výnos z držaných akcií

výpisu krytej call opcie (covered call) sa spoliehate na obmedzený rast podkladového aktíva. Vypíšete krytú call opciu na akciu, ktorú máte vo svojom portfóliu. Za vypísanie opcie dostanete prémiu a máte kladnú hodnotu theta, čo znamená, že plynutie času hrá vo váš prospech.

U vypísanej call opcie nenesiete žiadne dodatočné riziko, pretože je krytá akciami, ktore vlastníte. Zisk z pozície je však obmedzený realizačnou cenou podkladových akcií. V nižšie uvedenom príklade sa vykonajú nasledujúce obchody:

  • Nákup 100 akcií za cenu 40 USD
  • Výpis call opcie s realizačnou cenou 42 USD
covered call
Výpis krytej call opcie: Nákup akcií na hodnotě 40 USD a výpis call opcie na hodnotě 42 USD.

Za výpis call opcie získame prémiu 1 USD, takže break-even je 39 USD. Ak cena podkladového aktíva v dátum exspirácie prekročí 39 USD, dosiahneme zisk, ktorý je obmedzený na 300 USD. Ak cena podkladového aktíva skončí pod 39 USD, dosiahneme stratu.

Uvedené príklady sú len ukážkou toho, aké možnosti opcie ponúkajú. Existuje nespočetné množstvo opčných kombinácií a stratégií. Medzi najobľúbenejšie patria napríklad vertikálne spready, Iron Condor, Butterfly a Straddle.

Je tiež dobré vedieť, čo sú grécke písmená a aký majú význam pre obchodovanie s opciami. Každý investor by sa mal tiež dôkladne oboznámiť so všetkými rizikami, ktoré opcie prinášajú. Vždy obchodujte len s nástrojmi, ktorým plne rozumiete.

Prvá opčná burza v Európe bola založená v roku 1978

Pred viac ako 40 rokmi vznikla v Amsterdame prvá opčná burza v Európe. Myšlienka opčnej burzy pochádza z USA. V Chicagu bola už v roku 1973 založená CBOE. Bola to prvá opčná burza na svete.

Takže keď sa v roku 1978 v Amsterdame otvorila European Options Exchange (EOE), obchodníci s opciami boli často školení práve brokermi z Chicaga. Pozoruhodné je, že v tom čase neexistoval žiadny index. Prvých niekoľko rokov bol v Európe o opcie pomerne malý záujem. Postupne však záujem rástol a opčné burzy začali vznikať aj v ďalších európskych krajinách.

Spočiatku mohli investori obchodovať len s call opciami. Neskôr sa pridali put opcie a nakoniec vznikli opcie na celé indexy, ktoré sa postupne stali veľmi populárne. Dnes sa takmer polovica všetkých opčných transakcií v Európe týka indexov.

Za posledných niekoľko desaťročí došlo vo svete akciových trhov k mnohým zmenám. V roku 2002 burza Euronext prevzala londýnsku medzinárodnú futures burzu LIFFE (London International Financial Futures Exchange). Následne boli opčné burzy v Amsterdame (FTA), Bruseli (BELFOX), Paríži (MATIF & MONEP) a Lisabone zlúčené s burzou LIFFE a vytvorili Euronext.Liffe. V roku 2007 nasledovalo ďalšie zlúčenie s NYSE, ale po akvizícii ICE v roku 2013 sa kontinentálne európske burzy opäť vyčlenili a obnovili pod starým názvom Euronext.

V súčasnosti Euronext prevádzkuje šesť trhov s akciami a derivátmi v Amsterdame, Bruseli, Dubline, Lisabone, Osle a Paríži. Tieto trhy sú prepojené prostredníctvom jednotnej obchodnej platformy s harmonizovaným regulačným rámcom. Euronext tak ponúka futures, opcie na indexy a akcie z indexov AEX, BEL20, CAC40, ISEQ20, OBX a PSI20.

V súčasnosti ponúka opcie na akcie niekoľko búrz, čím sa zabezpečuje dostupnosť opcií na všetky hlavné triedy aktív. Okrem toho poskytujú napríklad aj likviditu a konzistentné informácie o cenách v priebehu obchodného dňa.

Otváracie hodiny opčných búrz

V Európe sa akciovými opciami obchoduje prostredníctvom burzy Euronext. Obchodné hodiny pre akciové opcie sú rovnaké ako u akcií. Je to do istej miery logicky vysvetliteľné, keďže opcie reagujú na zmeny ceny podkladového aktíva. Ak sú teda ceny stacionárne, s opciami sa nedá obchodovať. Obchodné hodiny indexových opcií sú však tiež rovnaké ako bežné obchodné hodiny na burze.

Všetky aktuálne obchodné hodiny hlavných búrz nájdete na našej stránke s otváracími hodinami búrz.

Ako obchodovať s akciovými opciami?

Obvykle môžete obchodovať s opciami na väčšinu akcií s vysokou tržnou kapitalizáciou (large caps). U akcií s nízkou tržnou kapitalizáciou (small caps) nie sú opcie vždy k dispozícii. Dôležité je tiež venovať pozornosť likvidite. V obchodnej platforme TWS môžete použiť aj narpíklad nástroj OptionTrader. Pomocou nástroja Strategy Builder potom môžete rýchlo vytvárať opčné kombinácie niekoľkými kliknutiami a tiež mať prehľad o výkonnosti a dôležitých údajoch pre danú kombináciu.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Aandelenopties: hoe werken ze en hoe kunt u ze verhandelen? (09. 01. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/opties/optiehandel/aandelenopties-opties-handelen-aandelen/

Chceli by ste obchodovať na burze?

Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac o online brokerovi LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart