Maržové obchodovanie znamená investovanie s požičanými peniazmi. Maržové investovanie je obľúbené, pretože umožňuje investorom nakúpiť viac finančných produktov (napríklad akcie, opcie, futures atď.), než koľko by mohli nakúpiť len za aktuálnu vlastnú hotovosť.

Investovanie s pákovým efektom znie lákavo a môže priniesť vyššie výnosy. Zároveň však so sebou nesie riziko veľkých strát. V tomto článku sa zaoberáme tým, ako obchodovanie s maržou funguje. Spoznajte jeho výhody a riziká.

Čo je maržové obchodovanie?

Maržové obchodovanie ponúka investorom možnosť zaujať väčšie pozície, než by bolo možné iba za použitia vlastných peňazí. Tým je zaistené, že sa výsledky vďaka tomuto pákovému efektu znásobia. Pákový efekt môže viesť k väčším ziskom, ale aj prípadným stratám.

Maržové požiadavky na podkladové aktívum určuje maklér. Fungovanie maržového obchodovania je možné najľahšie vysvetliť na 2 príkladoch.

Príklad č.1:

Investor má 10 000 USD na maržovom účte a nakúpi akcie za 8000 USD. Na účte je mu síce blokovaná marža, ale na finančnú páku neobchoduje, pretože sa najskôr použijú jeho vlastné prostriedky, ktoré plne stačia na pokrytie nákupu. Nebude tak platiť úrok a nehrozí mu riziko margin callu. Môže maximálne stratiť 8000 USD, čo nie je viac ako hodnota jeho účtu.

Príklad č.2:

Investor má 10 000 USD na maržovom účte a nakúpi akcie za 15 000 USD. V takom prípade sa najskôr použije vlastných 10 000 USD a následne sa požičia 5 000 USD. Úrok bude platiť iba z vypožičaných 5000 USD. Riziko margin callu tu je, pretože môže teoreticky stratiť viac ako jeho pôvodných 10 000 USD.

Ak sa akcie obchodujú na 50% maržu, bude marža 7500 USD. Margin call nastane, ak je strata 2500 USD a väčšia.

Nákup na maržu je možný iba v prípade, že máte tzv. maržový účet. Je to preto, že nákup akcií za vypožičané peniaze nie je s hotovostným účtom možný. Ostatné produkty, ako sú opcie, futures a forex, tiež používajú maržu.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Výhody obchodovania s maržou

Výhodou obchodovania s maržou je, že investorom umožňuje zaujať väčšie pozície. Pokiaľ máte pravdu a cena sa pohybuje správnym smerom, zisky sú vyššie vďaka použitiu pákového efektu. Použitie marže môže zaistiť vysoké výnosy. S pákovým efektom sa ale zvyšujú aj riziká. Okrem toho sú niektoré produkty samy o sebe pákové (napríklad futures alebo opcie).

Nie je potrebné čakať na vysporiadanie

Na hotovostnom účte sa pracuje s tzv. vysporiadaním. Tým sa označuje časové oneskorenie medzi tým, kedy urobíte obchod a skutočným pripísaním aktív/hotovosti na váš účet. Štandardne sú to dva pracovné dni av praxi to potom znamená, že po predaji akciovej pozície musím počkať nasledujúce 2 pracovné dni, než obdržané prostriedky môžem znovu použiť na nákup.

Pri smene prostriedkov do inej meny je nutné štandardne počkať 2 dni, než nakúpenú menu môžem použiť.

Toto neplatí pri maržovom účte. Tam funguje mechanizmus bezplatnej výpožičky. Broker vám dovolí otvoriť ové pozície, hoci vaše prostriedky nie sú vysporiadané.

Menové zaistenie

Pri kúpe zahraničných aktív v inej mene si môžete obnos na nákup v zahraničnej mene požičať.

Vypožičanie cudzej meny na obchod bude znamenať, že hodnota obchodu čiastočne nie je vystavená menovému riziku. Vypožičané prostriedky v zahraničnej mene iba vrátite späť pri predaji zahraničného aktíva alebo kedykoľvek, kedy uznáte za vhodné. Iba zisk či strata z obchodu vám zostane v zahraničnej mene.

Vypožičanie cudzej meny prebehne automaticky pri otvorení novej pozície. rovnako sa výpožička automaticky splatí po predaji do výšky hodnoty obdržanej z daného predaja. Výsledkom je zmena cudzej meny iba o realizovaný zisk alebo stratu. Majte však na vedomí, že počas zapožičania platíte úrok za zapožičanie podľa meny.

Možnosť obchodovať na krátko (short selling)

Pri obchodovaní na krátko si požičiavate akcie od iných investorov. Za toto vypožičanie platíte počas trvania obchodu úrok z ich hodnoty. Ten sa líši podľa jednotlivých akcií a jeho aktuálnu hodnotu si môžete kedykoľvek zobraziť v obchodnej platforme. Potenciálne riziko pri shortovaní je väčšie, než pri nakupovaní akcií. Cena akcie totiž môže teoreticky rásť do nekonečna av prípade krátkej pozície by tak strata mohla byť neobmedzená.

Viac informácií o shortovaní akcií nájdete tu.

Riziká maržového obchodovania

Maržové obchodovanie so sebou nesie niekoľko rizík, ktoré by si investori mali byť vedomí.

Pákový efekt

Použitím pákového efektu sú potenciálne zisky aj straty vyššie. Predpokladajme, že nakúpite akcie za dvojnásobok čiastky, ktorú máte na účte v hotovosti. Potom môže 50 % pokles portfólia spôsobiť jeho úplnú stratu. S vyššou pákou môžete prísť o peniaze ešte rýchlejšie. Navyše, v období zvýšenej volatility sa môžu požiadavky na maržu zvýšiť, takže môžete skôr čeliť výzve na úhradu marže.

Strata väčšej čiastky, než je váš vklad

Maržové obchodovanie tiež znamená, že môžete stratiť viac, než bol váš vklad. V prípade margin callu musia investori vložiť finančné prostriedky na obchodný účet alebo uzavrieť časť svojho portfólia, pretože pákový efekt je v pomere k vlastnému kapitálu príliš veľký. Hotovostné účty pákový efekt neumožňujú. Strata je tak obmedzená na výšku vkladu.

Debetné úroky

Rovnako ako požičiavanie peňazí nie je ani obchodovanie s maržou bezplatné. Po prvé, úrokové sadzby znižujú výnosy a po druhé, nie sú fixné. To môže spôsobiť kolísanie úrokových nákladov. Použitie marže zvyšuje volatilitu portfólia. Preto je vhodné pri použití marže túto debetnú úrokovú sadzbu veľmi starostlivo sledovať.

Ako múdro zvládnuť obchodovanie s maržou?

Riziká maržového obchodovania sú početné, a preto je dôležité ich obmedziť. Prvou a najjednoduchšou (radou) je obmedziť maržu. Nižší pákový efekt zaisťuje, že straty hneď nepovedú k margin callu. Finančné produkty sú volatilné a príliš veľký pákový efekt môže mať katastrofálne následky.

Ďalším spôsobom, ako zmierniť riziká marže, je použitie diverzifikovaného portfólia. Diverzifikované portfólio má tú výhodu, že niektoré produkty rastú, zatiaľ čo iné klesajú. Tým sa znižuje riziko veľkých strát a používanie pákového efektu je bezpečnejšie.

Príprava tiež pomáha znížiť riziko. Mnoho investorov pri stratách spanikári, zamrzne a potom vidí, že straty ďalej rastú. Vytvorenie plánu vám zaistí, že budete vedieť, čo robiť v prípade náhlych cenových pohybov. Súčasťou toho je ochota niesť straty. Veľa investorov má totiž problém prijímať straty.

Čo je rozumná marža?

Vedeli ste, že aj tí najväčší investori na svete používajú obchodovanie s maržou? Pozrime sa napríklad na Warrena Buffeta. Buffettov fond Berkshire Hathaway používa priemernú páku 1,6. Mimochodom, investuje predovšetkým do spoločností s nízkou betou (nízkou volatilitou). To tiež vysvetľuje, prečo Berkshire dosahuje pomerne vysokú volatilitu, hoci investuje do dobre diverzifikovaného portfólia s relatívne stabilnými spoločnosťami.

Rozumná marža však neexistuje a záleží iba na vašej ochote riskovať, vašej stratégii a portfóliu. Pokiaľ investujete do spoločností s vysokou volatilitou (beta), bolo by rozumné pákový efekt obmedziť. Portfólio s prevažne defenzívnymi fondmi môže mať o niečo väčšiu maržu.

Pre aktívnych obchodníkov môže byť vhodná vyššia marža. Potom by ale bolo vhodné použiť premyslenú stratégiu a money management.

Zhrnutie a slovníček pojmov

  • Maržové obchodovanie znamená použitie vypožičaných peňazí od makléra na financovanie transakcie, pričom zakúpené finančné produkty slúžia ako zástava.
  • Marža označuje čiastku, ktorú si môžete požičať na svojom maržovom účte. Jej výška sa odvíja od podmienok makléra a výšky vašich vlastných peňazí na účte.
  • Maržovým dlhom sa rozumie dlh, ktorý vám vznikol na maržovom účte.
  • Výzva na úhradu marže (margin call) nastáva, keď výška vlastného kapitálu klesne pod minimum stanovené maklérom. V tomto okamihu musí investor predať časť portfólia alebo vložiť ďalšie prostriedky. Táto minimálna čiastka sa tiež nazýva udržiavacia marža a u väčšiny brokerov sa pohybuje medzi 30 a 40 %. Spoločnosť LYNX má veľmi priaznivé požiadavky na marže.
  • Udržiavacia marža cez noc je marža potrebná na udržanie pozície cez noc, kedy sú burzy zatvorené. Držanie finančných produktov mimo obchodných hodín zaisťuje, že ich nemôžete okamžite predať. Z tohto dôvodu je jednodňová marža obvykle vyššia ako udržiavacia marža, ktorú musíte udržiavať, aby ste mohli obchodovať v daný deň.
  • Minimálna marža je minimálna čiastka hotovosti, ktorá musí byť na maržovom účte, aby ste mohli začať obchodovať s maržou. V prípade spoločnosti LYNX je tento limit (ekvivalent) 2 000 EUR.
  • Počiatočná marža nám určuje akú výšku hotovosti musíme disponovať na obchodnom účte v momente otvorenia obchodu. Výška vlastných peňazí sa líši podľa finančného nástroja. Pri akciách sa pohybuje od 15 % do 30 % nákupnej ceny, ale pri menej volatilných produktoch je nižšia.

Maržové obchodovanie prostredníctvom LYNX

Prostredníctvom LYNX si môžete otvoriť hotovostný účet alebo maržový účet. A to v závislosti na vašich znalostiach, skúsenostiach a produktoch, s ktorými chcete obchodovať.

Viac informácií o minimálnych požiadavkách a výhodách hotovostného alebo maržového účtu nájdete tu.

Máte už účet v spoločnosti LYNX? Viac informácií o tom, ako prejsť z peňažného účtu na maržový, nájdete tu.

Informácie o všetkých požiadavkách na maržu podľa typu inštrumentu nájdete na tejto stránke.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN , J. Wat is margin trading? De voor-en nadelen van beleggen met margin LYNX [online]. Vydané 20. 10. 2021 [cit. 27. 8. 2022]. Článok nájdete tu.

Obchodovanie na burzách po celom svete

Investori a obchodníci majú s investičným účtom prostredníctvom LYNX priamy prístup na národné a medzinárodné burzy v Európe, USA a Ázii. Obchodujte na 135 trhoch, v 33 krajinách a v 23 menách. Zistite viac na Prehľad produktov & búrz

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart