Diagonálny spread reaguje na rozdiel v dátume realizácie a realizačnej cene. Ide vlastne o kombináciu horizontálnych spreadov a vertikálnych spreadov. Pretože dátum aj realizačnú cenu je možné meniť, je možné vytvoriť mnoho rôznych diagonálnych spreadov.

V tomto článku sa budeme hlbšie zaoberať teóriou diagonálneho spreadu, pozrieme sa na jeho výhody a nevýhody a ukážeme si názorný príklad tejto opčnej kombinácie.

Čo je diagonálny spread?

Diagonálny spread je kombináciou vertikálneho a kalendárneho spreadu. Rovnako ako vertikálny spread ho možno použiť ako na predajné, tak aj na kúpne opcie. Diagonálny spread maximalizuje zisky, keď je pohyb ceny malý. Dôvodom je, že kalendárny spread profituje z pohybu ceny v určitom pásme, zatiaľ čo vertikálny spread reaguje na pokles alebo rast.

Či je dôležitejší kalendárny alebo vertikálny spread, závisí od konštrukcie konkrétnej kombinácie. Ak sa zvyšuje rozdiel v dátume realizácie, zvyšuje sa význam kalendárneho spreadu. Pokiaľ je rozdiel v realizačnej cene väčší, bude to viac vyzerať ako vertikálny spread. Kombinácia vertikálneho spreadu a kalendárneho spreadu tak tvorí diagonálny spread.

Vysvetlenie diagonálneho spreadu

Vďaka diagonálnemu spreadu môžete do určitej miery definovať riziká. Rôznymi dátami expirácie a realizačnou cenou môžete určiť, či by sa mal klásť väčší dôraz na vertikálny alebo horizontálny spread. Vklad je obvykle obmedzený a riziko je tiež pomerne dobre kryté. Vďaka kalendárnemu spreadu navyše môžete zarobiť aj v prípade, že sa cena akcie nepohne.

Existujú však samozrejme aj nevýhody diagonálneho spreadu. Konštrukcia je totiž negatívne ovplyvnená rýchlymi zmenami cien. Je dokonca možné, že cena prekročí váš cieľ, a vy tak prídete o časť zisku alebo dokonca o celý zisk. A napokon, mnoho možností tvorby diagonálneho spreadu môže tiež spôsobiť chyby pri vytváraní.

Pokiaľ ste sobchodovaním s opciami menej oboznámení, je rozumné najskôr začať so samostatnými vertikálnymi spreadmi alebo kalendárnymi spreadmi.

Výhody diagonálneho spreadu:
• Obmedzený vklad u väčšiny typov týchto spreadov
• Zisk v prípade malého pohybu alebo pohybu smerom k pozícii
• Obmedzená strata

Nevýhody diagonálneho spreadu:
• Citlivosť na silné pohyby oboma smermi
• Konštrukciu ovplyvňuje mnoho premenných

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Diagonálny spread a jeho riziká

Ďalším rizikom diagonálneho spreadu je príliš rýchly rast cien. V takom prípade máte správny smer, ale napriek tomu je vaša pozícia stratová. To platí najmä v prípade, že kalendárny spread má veľký vplyv na konečnú hodnotu a rozdiel medzi oboma realizačnými cenami je relatívne malý.

V takom prípade je nutné krátkodobú opciu odkúpiť, pričom zisk z vertikálneho spreadu nestačí na pokrytie tejto straty.

Reverzný diagonálny spread

Menej využívané, ale u opcií tiež možné, je uzatvorenie reverzného diagonálneho spreadu. V tomto prípade využívate krátkodobý a rýchly pohyb v krátkom časovom horizonte, čo by malo znížiť hodnotu opcie neskorším dátumom expirácie. Túto inverznú konštrukciu však komplikuje skutočnosť, že väčší pohyb naopak zvyšuje hodnotu dlhodobejšej opcie.

Príklad diagonálneho spreadu

Pri diagonálnom spreade kombinujete vlastnosti vertikálneho spreadu s vlastnosťami horizontálneho spreadu. To umožňuje napríklad zostaviť kúpny spread s kladnou hodnotou theta. Spread môžete zostaviť mnohými rôznymi spôsobmi.

V príklade sú vykonané nasledujúce transakcie:

Nákup: call opcie s realizačnou cenou 40 EUR a expiráciou v júni

Predaj: call opcie s realizačnou cenou 39 EUR a expiráciou v apríla

Diagonálny spread a jeho výhody a riziká

Opcie majú rôzny dátum expirácie aj realizačnú cenu.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Diagonal spread: optiestrategie met veel mogelijkheden. LYNX [online]. Vydané 30. 6. 2022 [cit. 6. 10. 2022]. Článok nájdete tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart