Straddle opčná stratégia: Spoznajte Long Straddle a Short Straddle

od Ondřej Likeš

Straddle je opčná stratégia, ktorá obchodníkom umožňuje reagovať na pohyb podkladového aktíva. Navyše sa jedná o stratégiu, v ktorej s obmedzeným rizikom môžeme teoreticky získať neobmedzený profit.

Poznajte, čo je Long Straddle, Short Straddle a výhody a nevýhody tejto opčnej stratégie.

Čo je Straddle?

Straddle je opčná kombinácia, pri ktorej dochádza k nákupu put a call opcií s rovnakou realizačnou cenou a rovnakým expiračným dátumom.

Long Straddle

Long Straddle sa skladá z nakúpených call a put opcií. Zaplatené prémium za obe opcie je tiež maximálnou stratou pri expirácii. Pri raste je profit teoreticky neobmedzený. Táto stratégia profituje z pohybu ceny smerom nahor alebo nadol. Silný cenový pohyb podkladového aktíva je ideálny.

Short Straddle

Short Straddle sa skladá z vypísaných call a put opcií. V tomto prípade je profit obmedzený ale risk teoreticky neobmedzený.

Táto stratégia naopak stavia na pohyb ceny v určitom pásme a neočakávame, že by cena mala toto pásmo opustiť. Či už pohybom nahor alebo nadol.

Straddle stratégia a jej riziká

Nákup Straddle je jednou z vôbec najrizikovejších opčných stratégií. Ak sa cena podkladu nehýbe, cena kombá stráca veľmi rýchlo na hodnote a investovaný kapitál mizne v strate. Držaním Straddle do expirácie tak má investor vysokú expozíciu voči théta. Zatváranie Straddle pred dátumom expirácie je častým riešením na obmedzenie potenciálnej straty vplyvom časového rozpadu ceny nakúpených opcií.

V prípade pozitívneho vývoja, ak sa cena podkladu skutočne výrazne pohne, nie je vždy rozumné držať pozíciu až do expirácie. Často sa totiž stáva, že po prudkom pohybe nasleduje technická korekcia.

Úspešné obchodovanie s opciami

Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií

Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Stratégia Straddle: Príklady

Ako už bolo spomenuté, za použitia tejto opčnej stratégie špekulujete na silný pohyb ceny podkladového aktíva akýmkoľvek smerom. Nakúpite rovnaký počet call a put opcií s rovnakou realizačnou cenou a expiráciou. Zaplatíte opčné prémium a získate negatívne théta značiace, že plynutie času vám prináša stratu. Riziko je obmedzené výškou zaplateného prémia.

Long Straddle: Vysvetlenie

Obrázok zachytáva Long Straddle a nasledujúce transakcie:

 • Nákup call opcie na strike $40
 • Nákup put opcie na strike $40
Long straddle stratégia

Po zaplatení prémia $4 sú body nulového zisku na $36 a $44. Pokiaľ sa bude cena podkladového aktíva v dobe expirácie pohybovať pod $36 alebo nad $44, dosiahnete zisk, ktorý pri raste ceny podkladu nie je obmedzený. V prípade, že by sa cena pohybovala medzi $36 a $44, bude pozícia stratová s maximálnou výškou straty $400.

Nákupom at-the-money straddle sa delta pozícia stáva neutrálnou. Pozitívna delta call opcia je vykompenzovaná negatívnou deltou put opcie. Pozitívna gamma je motorom pozície.

Akýkoľvek pohyb nahor alebo nadol posunie deltu v smere daného pohybu. Pokiaľ bude podklad posilňovať, gamma call opcie bude zvyšovať hodnotu delty call opcie a naopak gamma put opcie bude znižovať deltu put opcie.

Nárast volatility bude mať pozitívny vplyv na cenu straddle, zatiaľ čo pokles volatility znižuje cenu kombinácie. Vplyv théty a gammy je opačný, pozitívny vplyv gammy znižuje negatívny vplyv théty. S blížiacou sa expiráciou sa časová hodnota opcie znižuje.

Keďže investor nakúpil Straddle a špekuluje na silný pohyb v cene podkladového aktíva, opčná kombinácia stráca na hodnote, ak nedochádza k očakávanému pohybu a dátum expirácie sa blíži.

V príklade hore je zaplatené opčné prémium $4, čo vytvára break-even bod na podkladovú cenu $36 a $44. V prípade, že opcie vyexpirujú nad $44 alebo pod $36, pozícia je zisková, v opačnom prípade je stratová.

Profit je teoreticky neobmedzený, cena podkladu môže rásť „nekonečne“ vysoko. Strata je obmedzená na výšku zaplateného opčného prémia, teda na $400.

Výhody Long Straddle

 • Možnosť veľkého zisku
 • Špekulácie na pohyb bez nutnosti poznať smer (využíva sa napr. pri earnigns, zasadnutí FEDu a pod.)

Nevýhody Long Straddle

 • Vyššie riziko z pohľadu gréckych písmen
 • Vyšší investovaný kapitál
 • Nutnosť silného pohybu podkladu

Short Straddle: Vysvetlenie

Straddle kombo je samozrejme možné aj vypísať, ale nevyužíva sa tak často. Predajom Straddle špekulujeme na uzamknutí trhu v určitom pásme. Častejšie sa na tieto špekulácie ale využíva Butterfly alebo Iron Condor.

Dole na obrázku je príklad vypísaného Straddle (Short Straddle). Boli vykonané nasledujúce transakcie:

 • Predaj call opcie na strike $40
 • Predaj put opcie na strike $40
Short straddle stratégia

S týmto nastavením teda získame opčné prémium $4, break-even bod je na úrovni $36 a $44. Zisková je táto stratégia v prípade, že cena podkladu v čase expirácie bude v pásme medzi $36 a $44. V prípade, že to tak nebude, bude pozícia stratová.

Najväčší profit by sme dosiahli v prípade, keď cena podkladu v čase expirácie bude $40. Strata je teoreticky neobmedzená, pretože predané opcie nie sú kryté (ako je tomu práve napr. v stratégii Butterfly). Z toho dôvodu sa Short Straddle príliš nevyužíva.

Opčná kombinácia v platforme Trader Workstation (TWS)

V platforme TWS môžete jednoducho vybrať celú opčnú kombináciu len pár kliknutiami. Nemusíte tak kupovať alebo predávať každú opciu samostatne. Máte tak istotu exekúcie na obe opcie za pevnú celkovú cenu a neriskujete, že budete mať exekúciu iba na časť opčnej kombinácie. Opčné kombinácie môžete zadať prostredníctvom Strategy Builder v obchodnom nástroji OptionTrader.

Straddle v platforme TWS
Zadanie Straddle v platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation

Jednoducho si môžete zobraziť aj detaily zvolenej opčnej kombinácie.

Straddle graf
Detaily Straddle v platforme TWS. Zdroj: Trader Workstation

Ak sa zaujímate o ďalšie užitočné nástroje na obchodovanie opcií, odporúčame vám náš článok Najlepšie opčné nástroje pre úspešné obchodovanie s opciami.

Obchodovanie opcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte opcie na akcie, indexové opcie alebo opcie na futures ľahko a rýchlo na mnohých opčných burzách po celom svete. Prostredníctvom online brokera LYNX je možné obchodovať opcie na akcie na viac ako 3.000 amerických akcií. Získajte prístup k efektívnym opčným nástrojom ako je OptionTrader, OptionPortfolio, ComboTrader a Option Strategy Lab, ktoré posúvajú analýzu opcií a jednoduchosť zadávania opčných pokynov a kombinácií na vyššiu úroveň.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

DHONDT, J. Straddle stratégie: de optiestrategie waarmee u inspeelt op grote bewegingen. LYNX [online]. Vydané 2. 5. 2022 [cit. 5. 12. 2022]. Článok nájdete tu.

Vše o možnostech