Cenový graf a technická analýza
V obchodovaní na burze sa používajú dva základné prístupy, ako analyzovať cenné papiere alebo ich deriváty a podľa získaných informácií otvoriť či zavrieť pozíciu. Prvým z nich je fundamentálna analýza, druhým z nich je technická analýza.

Nikto nikdy stopercentne nevie, kam sa cena pohne. Technická analýza slúži k lepšiemu odhadu budúceho smeru.

Ako správne určiť budúci vývoj a nastúpiť do obchodu bez toho, aby sme sa príliš spoliehali na pocity?

Technická analýza je práve takým nástrojom, ktorý nám umožní robiť správne rozhodnutia. Opakovane. Slovo opakovane je naozaj veľmi dôležité, pretože ak neviete, prečo ste vlastne do obchodu vstúpili, nebudete môcť toto správanie zopakovať.

Prípadný zisk sa tak stane obyčajnou náhodou. Iba opakovateľnosť vedie k žiaducim výsledkom, predovšetkým ak preferujete krátkodobejšie obchody.

V tomto článku sa bližšie pozrieme na technickú analýzu. Ukážeme si, čo to technická analýza je, ako ju delíme, kto a kde ju používa a ako s ňou správne začať. Predstavíme aj jednoduché príklady technickej analýzy tak, aby bol výklad čo najnázornejší. Ak hľadáte brokera na obchodovanie, kliknite sem.

Čo je technická analýza?

Technická analýza je spôsob vyhodnocovania a predpovedania cenových pohybov, ktorý sa opiera čisto o údaje vytvorené trhom. Na rozdiel od fundamentálnej analýzy, ktorá sa zameriava na analýzu finančných výkazov, makroekonomických dát, politických udalostí a pod., sa technická analýza sústredí iba na to, čo „je vidieť v grafe“.

Teda historický priebeh ceny, obchodované objemy, prichádzajúce objednávky, trhová korelácia alebo priebehy rôznych indikátorov.

Technický analytik teda vychádza z predpokladu, že všetky kurzotvorné informácie sú už nejakým spôsobom odrazené v cene a nezaoberá sa ďalšími faktormi, ktoré môžu, ale tiež nemusia mať vplyv na jej budúci vývoj.

Technická analýza sa môže zvonka vidieť javiť ako pomerne komplikovaný súbor informácií, ale nemusí to tak byť vždy. Záleží len na tom, aké zložité si to kto urobí.

Niektorí obchodníci pracujú iba so základnými indíciami ako je priebeh ceny, trendové línie či obchodovaný objem. Niektorí naopak pridávajú množstvo ďalších sofistikovaných štúdií, grafov a indikátorov tak, že je nakoniec sotva vidieť, kde je cena.

Mnoho obchodníkov pre presnejšiu kvantifikáciu určitých pravdepodobností využíva štatistické alebo matematické metódy, ale opäť toto nie je podmienkou a je na každom, ako hlboko a ako exaktne bude zobrazené grafy testovať a skúmať.

Je ale pravda, že matematika je nástroj, ktorý dokáže v interpretácii technickej analýzy veľmi výrazne pomôcť.

Na aké trhy sa technická analýza využíva?

Technická analýza je využívaná pre všetky typy finančných produktov a používa sa pre rôzne časové rámce, od rýchlych intradenných prístupov až po dlhodobé investovanie. Faktom však je, že technickú analýzu najviac využívajú predovšetkým krátkodobí špekulanti, zatiaľ čo tí, ktorí investujú dlhodobo jej prikladajú sekundárny význam a používajú ju napr. pre presnejšie načasovanie vstupu.

Pre intradenných obchodníkov je technická analýza grafov často tým hlavným, niekedy dokonca tým jediným, na čo sa sústredí. Pre krátkodobé držanie pozície rádovo niekoľko minút (maximálne hodín) nie je príliš potrebné vyhľadávať a študovať výkazníctvo akciových spoločností alebo riešiť makroekonomické správy.

Fundamentálna analýza je pri daytradingu využívaná iba veľmi okrajovo, a to skôr v tom zmysle, že daytrader napr. nevstupuje do obchodov tesne pred vyhlasovaním makroekonomických reportov, pretože ten môže cenou nečakane pohnúť bez ohľadu na technickú stránku.

Príklad jednoduchej technickej analýzy na trhu EUR.USD (5 min timeframe)

Technická analýza je hojne používaná na obchodovanie forexu alebo futures kontraktov. Forex má oproti futures či akciám bohužiaľ tú nevýhodu, že je necentralizovaným trhom a nezobrazuje teda (pre niekoho dôležité) informácie o zobchodovanom objeme, veľkosti a smere obchodov.

Rad forex traderov si ale vystačí s jednoduchou technickou analýzou pomocou cenového grafu, trendových čiar a support rezistencií.

Futures trhy a trhy akciové ponúkajú viac pokročilejších možností technickej analýzy, pretože umožňujú sledovať všetko to, čo je možné sledovať na trhu forexovom, ale navyše presné dáta o proobchodovaných objemoch, prichádzajúcich objednávkach, zmenách na hĺbke trhu, veľkosti market príkazov a pod.

Tieto informácie sú často využívané predovšetkým pre krátkodobé špekulácie, kde môžu samy o sebe poskytovať solídny základ pre funkčný edge.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Technická analýza vs. fundamentálna analýza

Často sa hovorí, že technická analýza a fundamentálna analýza spolu príliš nekamarátia a tí, ktorí používajú jednu, nepoužívajú druhú. Nie je to tak úplne pravda.

Technická analýza môže byť dobrým doplnkom pre akciového investora, ktorý sa pri nákupe cenných papierov riadi predovšetkým fundamentálnou stránkou. Zatiaľ čo fundamentálna zložka, pri ktorej sa analyzujú rôzne finančné správy spoločnosti, jej účtovníctvo, jej manažment a pod., nám dáva odpoveď na otázku akú akciu kúpiť, technická analýza nám povie viac o tom, kedy ju kúpiť.

V tomto zmysle je technická analýza veľmi užitočnou výbavou v arzenáli akciových investorov a nemali by ju prehliadať.

Technická analýza vychádza z predpokladu, že všetky dôležité informácie sú v každej chvíli odrazené v cene, a preto sama o sebe neberie do úvahy fundamentálnu stránku ani makroekonomické údaje. Čisto technický analytik teda nerieši, aký má firma medziročný nárast tržieb, aké má mesačné obraty alebo ako pravidelne vypláca dividendu.

Aj napriek tomu ale môže prihliadať na dôležité udalosti ako je deň zverejnenia kvartálnych výsledkov.

Ako s technickou analýzou správne začať

Využitie technickej analýzy je extrémne rozmanité. Existuje nespočetné množstvo rôznych indikátorov a ich kombinácií, rôzne nastavenia timeframov, či už časových či iných alternatívnych, rôzne možnosti sledovania trhových korelácií a pod. Tu viac ako inde platí: Koľko ľudí toľko chutí a čo vyhovuje jednému, nemusí vyhovovať druhému.

Aj preto môže byť veľmi problematické preberať obchodné systémy druhých ľudí, pretože tie sú vždy postavené na správnom čítaní konkrétnej technickej analýzy.

Kľúč k rozumnému využitiu teda spočíva v znalosti seba samého a zároveň aj v znalosti jednotlivých možností, ktoré technická analýza ponúka. Ak ste napr. človek, ktorý má rád jednoduchosť, držte sa toho aj v tomto prípade a zbytočne neprekombinovávajte. Pusťte si jeden graf, jeden timeframe, jeden indikátor a stačí.

Ak ste naopak niekto, kto rád analyzuje veľké množstvo informácií, máte možnosť zaobstarať si niekoľko monitorov, na každý pustiť niekoľko grafov o rôznych timeframoch a do každého z nich nasadiť niekoľko desiatok štúdií.

Pamätajte ale, že technická analýza a nastavenie jednotlivých ukazovateľov (indikátorov, grafov, kriviek a pod.) vám vždy musí dávať zmysel ako celok. Je absolútne zbytočné zdvojovať informácie. A je tiež zbytočné mať na monitore informácie, ktoré nevyužívate.

Veľmi dôležité je pochopiť, že už samotné nastavenie cenového grafu, resp. jeho timeframu, je prvý (a možno najdôležitejší) „indikátor“, ktorý si zapínate a ktorý značne ovplyvní takmer všetko ostatné, čo si do grafu kedy pustíte. Cena ako taká a jej historický priebeh sa totiž vôbec nezaujíma o to, aký timeframe sledujete.

Ste to vy, kto si ju umelo zabalil do časových úsečiek o príslušnej perióde, z ktorej sa potom počítajú ďalšie periodicky nastaviteľné štúdie.

Príklad zobrazenia range barov na trhu DAX – každý bar je rovnako dlhý (range 10 tickov) a ignoruje časovú periódu (platforma Sierra Chart)

Samotné zvolenie timeframu je teda kritický krok, ktorým raz a navždy „zdeformujete“ cenu. Je to krok, ktorý je ale nevyhnutný, aby šli informácie ďalej spracovávať. Veľmi dobre si teda rozmyslite, aký timeframe zvolíte.

Máte na výber medzi širokých spektrom klasických časových timeframov (cca od 1 sekundy do 1 roka), ale môžete zvoliť aj alternatívne rámce ako sú range bary, reverzal bary, volume bary, momentum bary a ďalšie, ktoré úplne ignorujú tok času a vykresľujú sa podľa úplne iných pravidiel.

Vždy si graf nastavte tak, aby vyhovoval vám, pretože ste to vy, kto je s ním v kontakte. Nastavte si ho predovšetkým tak, aby ste rozumeli tomu, čo zobrazuje, aby ste boli schopní to popísať a vysvetliť aj človeku, ktorý o tradingu nič nevie.

Dôležité je skutočne chápať, čo všetky tie krivky, čísla a čiary, ktoré v grafe máte znamenajú, pretože ak tomu dostatočne dobre nerozumiete, potom len veľmi ťažko dokážete urobiť správne rozhodnutie, kedy do obchodu vstúpiť a kedy vystúpiť a celá krása technickej analýzy je teda k ničomu.

Správne využitie technickej analýzy teda spočíva v tom, že viete, čo vám v určitom okamihu hovorí a dokážete podľa toho konať. Samozrejme je potrebné ísť krok za krokom a ak ste začiatočník ideálne je pustiť si obyčajný cenový graf, bez ďalšej nadstavby. Ak sa stanete skúsenejší, môžete si pridávať doplňujúce informácie a nastavenia si ďalej ladiť.

Analýza cenových grafov

Zjednodušene by sa dalo povedať, že existujú dva typy technickej analýzy. Prvá z nich je analýza cenového grafu. Tá sa zameriava výhradne na čítanie cenovej akcie (price action), jej rýchlosti, jej smeru, jej stability a formácií, ktoré v priebehu času vytvára. Price action prístupy odhadujú budúci smer ceny podľa jej správania v histórii.

V grafe sa vyhľadávajú rôzne formácie či trendy, ktoré s určitou pravdepodobnosťou predpovedajú budúcnosť.

Bežne sa používajú rôzne typy cenových grafov, či už líniový, alebo klasický sviečkový. Sviečkové grafy majú bohatú históriu a sú veľmi obľúbené po celom svete.

Je možné vďaka nim čítať rôzne druhy trendov alebo jednoduchých formácií. Trend rozlišujeme rastúci (býčí), klesajúci (medvedí) a neutrálny (bočný).

Navyše každá sviečka ukazuje maximum aj minimum vrátane otváracej aj zatváracej ceny. V líniovom grafe sa táto informácia stráca. Vďaka sviečkam sa dá tiež dozvedieť, či v príslušnej časovej perióde bol pohyb býčí alebo medvedí.

Farba sviečky udáva, či bol pohyb rastový alebo klesajúci. Ak vídite zelenú sviečku, cena v tento interval rástla. Ak vidíte červenú, cena klesala.

Pohyb ceny v priebehu času vytvára rôzne formácie (obrazce), niektoré sú veľmi jednoduché, iné značne zložité. Všetky sú do určitej miery subjektívne, ale dajú sa nájsť spoločné znaky tak, aby sa aj nezávislí pozorovatelia zhodli, že sa jedná o rovnaký vzor.

Jednou zo základných a hojne používaných techník čítania podľa ceny sú tzv. supporty a rezistencie.

Bočný trend s vyznačenými úrovňami suportu a rezistencie (trh ES, 1 hodina)

Support (čiže hladina podpory) je miesto v grafe, kde sa cena niekoľkokrát v minulosti otočila a rástla nahor. S určitou pravdepodobnosťou sa teda dá povedať, že ak dorazí cena na to miesto znova, opäť sa otočí a začne rásť. Práve takéto miesta technický analytik pracujúci s cenovým grafom môže vyhľadávať na vstup do nákupnej pozície.

Rezistencia (čiže hladina odporu) je naopak miesto, kde sa cena v minulosti niekoľkokrát otočila a klesla smerom nižšie. Opäť teda možno predpokladať, že keď trh k takej úrovni dorazí, otočí sa dole. To môže byť vhodné miesto na otvorenie krátkej pozície.

Rastúci (býčí) trend s vyznačenými hladinami suportu a rezistencie (akcia 3M, denný graf)

Graf hore ukazuje akcie spoločnosti 3M, obe línie sú viac-menej rovnobežné a cena sa drží medzi nimi, dá sa teda očakávať, že pri ďalšom priblížení k jednej z hrán bude rekcia obdobná ako v minulosti. Dôležité je si ale uvedomiť, že taká technická analýza nie je exaktná veda, kde sa dá všetko zmerať presne na milimeter.

Klesajúci (medvedí) trend s vyznačenými hladinami suportu a rezistencie (index DAX, 1 hodina)

Tu vidíme klesajúci trend na nemeckom akciovom indexe DAX, kde by sa podľa čítania trhu touto technikou dal predpokladať ďalší pokles v momente, keď cena bude atakovať hornú hranu klesajúceho kanála.

Trendy môžu byť rôzne dlhé, rôzne prudké a rôzne presne rešpektovať naznačené línie.

LYNX TIP: Pozrite sa na LYNX Webinár v podaní známeho tradera Tomáša Hykela na tému maximálneho využitia technickej analýzy vo svoj prospech

Kvantitatívna technická analýza

Druhým typom technickej analýzy popri čítaní samotného grafu je technická analýza za pomoci indikátorov (štúdií). Indikátory sú matematicky počítané parametre, ktoré sa zobrazujú buď priamo do cenového grafu, alebo pod neho.

Indikátorov je veľké množstvo a môžu mať rôzne nastaviteľné periódy, takže je skutočne na každom, aké si zvolia a ako s nimi bude pracovať.

V platforme LYNX trading existuje zhruba 80 rôznych technických indikátorov. Sú radené do rôznych skupín pre lepšie pochopenie toho, z čoho a ako sú počítané a čo nám vlastne hovoria.

Nájdete tam napr. momentum indikátory, ktoré merajú silu/slabosť ceny, indikátory volatility merajúce rozkmit ceny, volume indikátory merajúce obchodované objemy a pod.

Poďme si prebrať pár príkladov tých najznámejších z nich.

RSI

RSI indikátor meria rýchlosť a smer momenta. Momentum je pôvodne fyzikálna veličina newtonovskej mechaniky, ktorá meria hybnú silu objektu. Prenesené do tradingu: objektom je cena a momentom je dynamika jej toku v určitom smere.

Indikátor nadobúda hodnoty 0 až 100 a všeobecne sa s ním pracuje tak, že sa čítajú „prekúpené“ či „prepredané“ oblasti. RSI nad 50 je pozitívny signál zatiaľ čo RSI pod 50 je signál negatívny.

Kĺzavý priemer

Kĺzavý priemer je veľmi populárny medzi všetkými druhmi obchodníkov. Vyjadruje priemernú cenu zvoleného počtu cenových sviečok a používa sa ako plávajúca (support/rezistancia) úroveň. Jednoduchý kĺzavý priemer a exponenciálny kĺzavý priemer sú dvaja najznámejší zástupcovia.

MACD

MACD vychádza z kĺzavých priemerov a ukazuje smer trendu a jeho silu. Indikátor je prepočítaný z viacerých parametrov a každý z nich sa vypočíta inak. Často sa na ňom hľadajú divergencie ako vstupný signál pre otočku trendu.

Fibonacciho pásma

Fibonacci je jedným z indikátorov, ktorý nemusí byť úplne zrozumiteľný na pochopenie. Fibonacciho pásma sú oblasti v trhu, ktoré sú vypočítané podľa špecifickej sekvencie čísel (tzv. Fibonacciho rad).

Tá vytvára vzorce, ktoré sa opakujú v celom vesmíre (ulity slimákov, listy stromov, tvary mrakov a pod.), a preto aj na finančných trhoch by mal tento rad existovať a trh by na ňu mal patrične reagovať.

Fibonacciho pásma je trochu výnimočná štúdia, predovšetkým preto, že je neperiodická a nepočíta sa teda z cenových úsečiek. Vďaka tomu je univerzálne použiteľná na všetky časové rámce.

Bollingerove pásma

Ako posledné si predstavíme bollingerové pásma, čo sú hladiny postavené na kĺzavých priemeroch. Vychýlenie ceny do jedného extrému bollingerovho pásma sa považuje za signál pre návrat ceny späť a opačne. Použitie tohto indikátora je naozaj veľmi triviálne.

Čítajte tiež:

Chceli by ste obchodovať na burze?

Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac o online brokerovi LYNX.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart