Príliš mnoho investorov obchoduje bez uceleného systému – a mnoho z nich realizuje veľké straty. Bezmyšlienkovite otvárajú pozície, často na základe nepodložených tipov od ostatných, alebo pretože im niečo pripadá aktuálne lacné.

Výsledkom je úplne neštruktúrované a bezúčelne poskladané investičné portfólio, kde zisky nie sú realizované v správny čas a straty sa nechávajú voľne bežať. Pritom štrukturalizovať vaše investičné portfólio a dať mu fungujúci systém nie je žiadna komplikovaná veda.

Kľúčom k úspešnému investovaniu je v prvom rade štruktúra a celistvosť vašich obchodných stratégií. Musíte mať určitý obchodný plán, ktorý tvorí chrbticu vášho obchodovania.

Existuje celý rad možných stratégií. Ale nie každá je vhodná pre každého investora. Niektoré stratégie sú efektívne iba pre špecifický typ obchodovania alebo špecifický trh a niektoré sú už v dnešných trhových podmienkach nepoužiteľné.

V nasledujúcom článku vám predstavíme 7 investičných stratégií, aby sme vás inšpirovali pri vašom obchodovaní. Ak hľadáte brokera na obchodovanie s akciami, kliknite sem.

Dividendová obchodná stratégia

Dividendová stratégia je založená na myšlienke, že spoločnosti, ktoré vyplácajú vysoké dividendy zo svojich akcií, sú nielen lukratívne kvôli výšku dividendy, ale tým, že sú solídne, sú tiež veľmi stabilné. Inak by neboli schopné konzistentne vyplácať takto vysoké dividendy.

Táto dividendová stratégia môže byť preto veľmi prínosná, najmä v obdobiach neistej periódy na akciovom trhu. V období silného hospodárskeho rastu a dynamického uptrendu, spoločnosti umocňujú svoj nárast a pravdepodobne nebudú cieliť na zvyšovanie dividend, ale skôr na nárast trhovej hodnoty svojich akcií.

Čítajte tiež: 6 najlepších amerických dividendových akcií 2019

Špecifiká dividendovej stratégie

 • Časový horizont: strednodobý a dlhodobý
 • Riziko: nízke až stredné
 • Dynamika zisku: stredná
 • Princíp: fundamentálna analýza
 • Požadovaná úroveň obtiažnosti a času: nízka

Hodnotová investičná stratégia

Pri hodnotovej stratégii si investor vyberie akcie spoločností, ktoré sú obzvlášť cenné v tom zmysle, že hodnota akcií je obzvlášť priaznivá vzhľadom k trhovej hodnote spoločnosti. Pre tento účel porovnávame súhrnnú trhovú cenu všetkých akcií spoločnosti s celkovým majetkom spoločnosti.

Ak je účtovná hodnota spoločnosti vyššia, než hodnota emitovaných akcií, jedná sa o podhodnotenú spoločnosť, u ktorej je vysoká pravdepodobnosť rastu v dohľadnej budúcnosti.

Hodnotová stratégia siaha späť až k ekonómovi a investorovi Benjaminovi Grahamovi. Dnes je Warren Buffett jedným z najznámejších veľkých investorov, ktorí obchodujú s touto stratégiou.

Špecifiká hodnotovej stratégie

 • Časový horizont: dlhodobý
 • Riziko: nízke až stredné
 • Dynamika zisku: stredná až vysoká
 • Princíp: základná analýza
 • Požadovaná úroveň obtiažnosti a čas: stredná

Obchodná stratégia bottom fishing

Ako názov napovedá, táto stratégia je o získaní akcie na dne a následnom držaní, tak dlho, kým jej cena porastie. Tu sa nejedná o drobné korekcie a odrazy, ale o silné supporty, ktoré sa vytvoria u trendu určité akcie po silných pohyboch smerom nadol.

Táto stratégia je založená na technickej analýze. Investor zámerne hľadá dokončené obrátené formácie na grafe, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť nastavenia nového dlhodobého uptrendu. To investorovi umožní kúpiť akcie na priaznivej úrovni a držať ich v strednodobom či dlhodobom horizonte.

Špecifiká stratégie bottom fishing

 • Časový horizont: strednodobý až dlhodobý
 • Riziko: stredné
 • Dynamika zisku: stredná až vysoká
 • Princíp: technická analýza
 • Požadovaná úroveň obtiažnosti a čas: stredná

Obchodná stratégia nasledovania trhu

Stratégia nasledovania trendov je pre investorov vždy najlepšou praxou. Základnou myšlienkou je, že kto obchoduje v súlade s trendom a nie proti nemu, vždy má pravdepodobnosť na svojej strane. Avšak nikdy nevstúpi na trh na najnižšiu cenu a nevystúpi na najvyššiu, pretože u tejto stratégii pracujete s tézou, že nastupujete na jasne definovaný trend, ktorý sa musí napred vytvoriť.

Tu teda nasledujete väčšinu investorov na trhu, ktorí hýbu s cenou daného aktíva.

Špecifiká stratégie nasledovania trendu

 • Časový horizont: možné všetky časové horizonty
 • Riziko: čím kratšia je časový horizont, tým vyššie
 • Dynamika zisku: stredná až vysoká
 • Princíp: technická analýza
 • Požadovaná úroveň obtiažnosti a čas: čím kratší je časový horizont, tým vyššie

Swingová obchodná stratégia

Základnou myšlienkou swingového obchodovania je kombinácia bottom fishing a sledovania trendu. Investor koná striktne spôsobom, kedy sleduje trend, koná výhradne v smere prevládajúceho trendu a využíva príležitosti k vstupu, kedy je cena blízko grafického vzorca, ktorý prináša zaujímavú vstupnú príležitosť (napr. trendová línia, či kĺzavý priemer).

Investor počíta s tým, že tento signál sa stane novým odrazovým impulzom.

Špecifiká swingovej stratégie

 • Časový horizont: krátkodobý až strednodobý
 • Riziko: stredné až vysoké
 • Dynamika zisku: stredná až vysoká
 • Princíp: technická analýza
 • Požadovaná úroveň obtiažnosti a času: stredná až vysoká

Stratégia hybnosti (Top/Flop)

Stratégia hybnosti je veľmi efektívna stratégia a možno ju využiť pre celé spektrum inštrumentov – akcie, indexy, komodity a ďalšie. Keď nastane na trende silná hybnosť, investori sa snažia z tohto impulzu vyťažiť čo najviac. To znamená, že otvárate dlhé pozície pre najsilnejšie akcie a krátke pozície pre tie najslabšie.

Táto stratégia vyžaduje absolútnu disciplínu a bohatú skúsenosť. Preto sa jedná o stratégiu, ktorá by mala byť vyhradená skúseným účastníkom trhu, najmä preto, že je všeobecne krátkodobejšia a časovo náročnejšia.

Špecifiká stratégie hybnosti (Top/Flop)

 • Časový horizont: krátkodobý až strednodobý
 • Riziko: vysoké
 • Dynamika zisku: vysoká
 • Princíp: technická analýza
 • Požadovaná úroveň obtiažnosti a času: vysoká

Stratégia skalpovania

“Skalpovanie” označuje najkratšiu zo všetkých obchodných stratégií. Obchodník využíva krátkodobých príležitostí, buduje pozíciu a uzatvára ju, keď sa dosiahne zisku. Skalper všeobecne pracuje s veľmi vysokou kapitálovou investíciou. Tieto investormi nájdeme najmä v oblasti komodít a devíz. Skalper však nájdeme aj na akciových trhoch.

Skalper pracuje výhradne na základe technickej analýzy a s veľmi krátkodobým časovým horizontom. V súlade s tým je tento prístup vyhradený pre vysoko skúsených a disciplinovaných obchodníkov, pretože rovnako, ako je táto stratégia na prvý pohľad príťažlivá a vzrušujúca, tak obsahuje obrovskú mieru rizika – zďaleka najvyššiu zo však tu prezentovaných stratégií.

Špecifiká stratégie skalpovania

 • Časový horizont: krátkodobý
 • Riziko: vysoké
 • Dynamika zisku: vysoká
 • Princíp: technická analýza
 • Požadovaná úroveň obtiažnosti a času: vysoká

Čítajte viac

Obchodovanie na burzách po celom svete

Investori a obchodníci majú s investičným účtom prostredníctvom LYNX priamy prístup na národné a medzinárodné burzy v Európe, USA a Ázii. Obchodujte na 135 trhoch, v 33 krajinách a v 23 menách. Zistite viac na Prehľad produktov & búrz

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart