Moving Averages: Ako ich využiť pri obchodovaní
Kĺzavé priemery (Moving Averages) patria medzi obľúbený nástroj mnohých traderov a investorov. Pomáhajú identifikovať aktuálne trendy, možné body obratu vo vývoji cenového grafu, ako aj vstupy a výstupy z pozície.

Aké typy kĺzavých priemerov existujú, na čo si dávať pozor a ako ich správne používať? Tým všetkým sa budeme zaoberať v dnešnom článku. Ak hľadáte brokera pre obchodovanie akcií, kliknite sem.

Čo sú kĺzavé priemery?

Tieto indikátory sú jedným z najzákladnejších a najpoužívanejších nástrojov technickej analýzy trhu. Ide o štatistický ukazovateľ, ktorý sa používa na vyhladenie cenových údajov a identifikáciu trendov na finančných trhoch. Ich princíp spočíva v tom, že vypočítavajú priemer ceny alebo iného ukazovateľa za určité časové obdobie a postupne sa posúvajú dopredu s každým novým obchodným dňom alebo časovým intervalom.

Aké typy kĺzavých priemerov existujú?

Aké typy kĺzavých priemerov existujú?

Typy sa líšia najmä podľa spôsobu ich výpočtu. Medzi najznámejšie patria jednoduchý kĺzavý priemer (Simple Moving Average), exponenciálny kĺzavý priemer (Exponential Moving Average) a vážený kĺzavý priemer (Weighted Moving Average).

Simple Moving Average (SMA)

V prípade jednoduchého kĺzavého priemeru sa na výpočet používa aritmetický priemer cenových dát za dané obdobie. Pre výpočet SMA sa najprv určí dĺžka obdobia (10 dní v prípade krátkodobého SMA alebo 50 dní v prípade dlhodobého SMA). Potom sa cenové hodnoty za toto obdobie sčítajú a výsledok sa vydelí počtom zahrnutých dát, čím sa získa priemerná hodnota. Jednoduchý kĺzavý priemer je založený na rovnomernom vážení všetkých cenových dát a poskytuje rovnomerný pohľad na historické ceny.

Exponential Moving Average (EMA)

Exponenciálny kĺzavý priemer dáva väčšiu váhu nedávnym dátam a reaguje na aktuálne trhové podmienky rýchlejšie než SMA. Na výpočet exponenciálneho kĺzavého priemeru sa používa vážený priemer, pričom váha exponenciálne klesá so vzdialenosťou od aktuálneho dátumu. To znamená, že najnovšie dáta majú väčšiu váhu ako staršie dáta. Týmto spôsobom sa EMA rýchlejšie prispôsobuje aktuálnym cenovým zmenám a poskytuje citlivejšiu indikáciu trhových trendov.

Weighted Moving Average (WMA)

Na rozdiel od SMA, ktorý používa rovnakú váhu pre všetky dáta v určitom období, má vážený kĺzavý priemer rôzne váhy pre rôzne dáta. U váženého kĺzavého priemeru sa váha jednotlivých dát môže určiť rôznymi spôsobmi, často podľa dôležitosti alebo časovej relevantnosti údajov. Napríklad najnovšie dáta môžu mať väčšiu váhu ako staršie dáta.

Vážený kĺzavý priemer umožňuje obchodníkom uprednostniť určité dáta pred ostatnými a lepšie sa prispôsobiť konkrétnym trhovým podmienkam. Je to ďalší užitočný nástroj technickej analýzy, ktorý môže obchodníkom poskytnúť cenné informácie.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Krátkodobý vs. dlhodobý kĺzavý priemer

Obchodníci tiež často rozlišujú medzi dlhodobým a krátkodobým kĺzavým priemerom. Tieto termíny sa často používajú práve vtedy, keď sú v grafe aspoň dve línie s rôznymi časovými obdobiami. Línia, ktorá rýchlejšie reaguje na vývoj ceny, sa často označuje ako krátkodobý kĺzavý priemer. Línia s väčšou periódou, ktorá reaguje na cenové pohyby pomalšie, sa označuje ako dlhodobý kĺzavý priemer. Obchodníci pri rozhodovaní často využívajú kombináciu a vzťah týchto dvoch priemerov, napríklad ich prekríženie.

Aké obdobie by som mal zvoliť pre kĺzavý priemer?

Je dôležité si uvedomiť, že neexistuje univerzálne správna perióda a nastavenie. Výber obdobia kĺzavého priemeru závisí od vašich obchodných cieľov, stratégie a preferencií. Ak sa napríklad zameriavate na krátkodobé obchodovanie a sledujete rýchle pohyby na trhu, môžu vám vyhovovať tie s nízkou periódou. Na sledovanie dlhodobých trendov môžete zvážiť použitie kĺzavých priemerov s väčšou periódou (napríklad aj 200 dní).

Vždy teda záleží predovšetkým na tom, čo od indikátora očakávate. Ak chcete čo najskôr odhaliť možný obrat trendu (alebo reagovať na krátkodobé výkyvy cien), pravdepodobne si zvolíte kratšiu periódu ako u priemeru, ktorý má potvrdzovať dlhodobý trend. V ideálnom prípade by ste mali vyskúšať viacero variantov a v prípade potreby vykonať dôkladný backtest, ktorý vám ukáže, ktoré obdobie najviac vyhovuje vášmu obchodnému štýlu.

Ako používať kĺzavé priemery pri obchodovaní?

Existuje mnoho spôsobov, ako možno kĺzavé priemery pri obchodovaní použiť. Niektorí obchodníci sa pozerajú na to, či línia rastie alebo klesá, iní sledujú aj sklon línie alebo to, či dochádza k prekríženiu línií s rôznymi obdobiami. Teraz preberieme najznámejšie prístupy ich používania.

Kĺzavé priemery ako nástroj na identifikáciu trendov

Moving Averages môžu pomôcť identifikovať smer trendu na trhu. Existuje niekoľko spôsobov a aj tu záleží na osobných preferenciách a stratégii každého obchodníka. Niektorí sa zameriavajú najmä na to, či línia rastie alebo klesá. Iní na potvrdenie trendu vyžadujú, aby bola cena v prípade rastúcej línie nad ňou a v prípade klesajúcej línie pod ňou. Na potvrdenie trendu sa môže použiť aj viac kĺzavých priemerov naraz, pričom v prípade rastúceho trendu by mal byť krátkodobý priemer na dlhodobom. V prípade klesajúceho trendu je to naopak.

Týždenný graf akcie Microsoft a Simple Moving Average s periodou 50. Zdroj: LYNX+ (23. 2. 2024)

Vyššie môžete vidieť dlhodobý graf akcie Microsoft s jednoduchým kĺzavým priemerom (SMA) s periódou 50. Pokles pod túto líniu môže naznačovať spomalenie rastu ceny akcie alebo dokonca obrat trendu. Na druhej strane rast ceny nad líniu môže naznačovať pokračovanie alebo začiatok nového rastového trendu.

Kĺzavé priemery a zmena trendu

Kĺzavé priemery môžu tiež pomôcť obchodníkom včas identifikovať zmenu trendu na trhu. Ak línia priemeru “dobehne” cenu, môže to znamenať, že momentum oslabilo a existuje riziko korekcie alebo všeobecnej zmeny trendu. Upozorniť nás na to môže aj pokles ceny pod líniu (alebo rast nad ňu) a zmena smeru línie kĺzavého priemeru.

Týždenný graf akcie PayPal a Simple Moving Average s periodou 50. Zdroj: LYNX+ (23. 2. 2024)

Moving Averages a načasovanie vstupov do pozície

Niektorí obchodníci používajú kĺzavé priemery aj ako oblasti, kde sa môže pokles alebo rast ceny zastaviť a môže dôjsť dokonca k pohybu opačným smerom. Tieto línie teda môžu slúžiť ako supporty alebo rezistencie. Niektorí tiež sledujú, ako ďaleko sa v súčasnosti cena od danej línie nachádza, a pre ideálny vstup do pozície niekedy čakajú, kým cena klesne bližšie k línii.

Opäť však pripomíname, že kĺzavé priemery nie sú všemocné a závisia od zvoleného obdobia, trhu, volatility, trhových podmienok a ďalších faktorov. Preto odporúčame, aby ste sa dôkladne oboznámili s rizikami kĺzavých priemerov (viac si o nich povieme neskôr v tomto článku) a ich použitie pre svoju stratégiu si vždy dôkladne otestovali.

Kríženie kĺzavých priemerov ako signál na vstup a výstup z pozície?

Existujú obchodníci a investori, ktorí skutočne používajú kríženie kĺzavých priemerov ako signál na vstup alebo výstup z obchodu. Napríklad, keď krátkodobý kĺzavý priemer stúpne nad dlhodobý priemer, môže to byť signál na nákup, zatiaľ čo keď klesne pod dlhodobý priemer, môže to znamenať príležitosť na predaj.

Opäť je však dôležité poznamenať, že nie každé prekríženie kĺzavých priemerov môže byť ideálnym signálom na nákup alebo predaj a opäť záleží na mnohých faktoroch. Rozhodne neodporúčame spoliehať sa len na prekríženie kĺzavých priemerov a podľa toho vstupovať do obchodov alebo uzatvárať pozície. Najmä ak nemáte túto metódu podloženú dôkladnými backtestami svojej obchodnej stratégie. Existujú situácie, kedy kríženie kĺzavých priemerov môže vytvoriť mnoho falošných signálov.

Kĺzavé priemery a ich nevýhody

Teraz si povieme aj o úskaliach kĺzavých priemerov a situáciách, v ktorých kĺzavé priemery nemusia dobre fungovať a môžu naopak vytvoriť mnoho falošných signálov.

Kĺzavé priemery reagujú s oneskorením

Je dôležité si uvedomiť, že Moving Averages sa počítajú na základe historických cien, takže reagujú s oneskorením. Signály sú preto oneskorené a reagujú na zmeny na trhu až po ich uskutočnení. To sa môže vypomstiť najmä v obdobiach zvýšenej volatility. Ak napríklad cena akcie veľmi prudko rastie alebo klesá, spoliehanie sa len na kĺzavé priemery môže priniesť množstvo oneskorených alebo falošných obchodných signálov.

Moving Averages a netrendujúce trhy

Kĺzavé priemery dobre fungujú pre mnohých obchodníkov na trendujúcich trhoch, kde pomáhajú identifikovať súčasné trendy a môžu byť dobrým indikátorom potenciálneho zvratu. Situácia však môže byť úplne iná, ak sa cena dlhodobo pohybuje do strany. V takom prípade môže cena opakovane stúpať alebo klesať pod líniu priemeru bez toho, aby to naznačovalo začiatok nového trendu. Obchodníci, ktorí sa spoliehajú len na Moving Averages a podobné signály, tak môžu zažiť veľký počet stratových obchodov.

Ako používať kĺzavé priemery na obchodovanie?

Moving Averages sú dnes súčasťou takmer každej kvalitnej obchodnej platformy. Môže to byť vítaný nástroj, ktorý vám pomôže lepšie sa orientovať v grafoch a odhaliť všetky trendy alebo oblasti, v ktorých môžete očakávať zmenu trendu. Neodporúčame vám však spoliehať sa len na ne, pretože, ako sme už spomenuli, v určitých trhových podmienkach môžu poskytovať mnoho falošných signálov.

Kĺzavé priemery možno efektívne kombinovať s inými technickými ukazovateľmi (napríklad RSI). Táto kombinácia môže poskytnúť silnejšie a spoľahlivejšie obchodné signály. Nepoužívajte tieto ukazovatele ako svoj jediný obchodný nástroj. Ich signály vždy overujte pomocou ďalšej technickej analýzy. Skúste kombinovať Moving Averages s inými cenovými vzormi, supportmi a rezistenciami a trendovými líniami. Skôr ako ich začnete používať pri reálnom obchodovaní, trénujte a testujte svoju stratégiu na historických údajoch alebo na demo účte. To vám pomôže lepšie pochopiť ich správanie a získať istotu pri ich používaní.

Online broker LYNX ponúka svojim klientom možnosť otestovať obchodovanie a rôzne investičné stratégie na demo účte. Takto sa môžete lepšie oboznámiť s kĺzavými priemermi bez toho, aby ste museli riskovať skutočné peniaze.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Klouzavé průměry: Jak je využít při obchodování? (21. 3. 2024); lynxbroker.cz/investovani/trading/technicka-analyza/analyza-trendu/klouzavy-prumer-pomocnik-pro-urceni-trendu/

LYNX: Der Gleitende Durchschnitt – so bestimmen Sie die Richtung des Trends. (9. 8. 2017); lynxbroker.de/boerse/trading/technische-analyse/technische-indikatoren/der-moving-average-so-bestimmen-sie-die-richtung-des-trends/

Investopedia: How to Use a Moving Average to Buy Stocks (23. 2. 2024); www.investopedia.com/articles/active-trading/052014/how-use-moving-average-buy-stocks.asp

LYNX – partner Interactive Brokers v SR

Máte záujem o investičný účet v Interactive Brokers? Potom spojte výhody obchodovania v IB s výhodami investičného účtu prostredníctvom LYNX. Porovnajte naše služby a využite podporu v slovenskom jazyku. Zistite viac: Interactive Brokers

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart