Finančná páka, likvidita, kapitálový trh, cenné papiere, podielové fondy, volatilita. Zo začiatku môže byť záplava termínov a pojmov pre nového investora ohromujúca.

Začiatky bývajú náročné, a preto sme pripravili tento článok, ktorý má pomôcť začínajúcim investorom lepšie sa orientovať v základných investičných a finančných pojmoch, skratkách a výrazoch.

Čo musí poznať každý investor

Vstup do sveta investovania je ohromujúci, naplnený vzrušením a napätím, a predovšetkým ohromným množstvom nových výrazov a konceptov, ktoré treba naštudovať, pochopiť. Naším poslaním je pomôcť vám na ceste k tomu stať sa úspešným investorom.

V tomto článku sa dozviete, ktoré investičné pojmy nesmiete minúť a čo je dobré vedieť hneď pri štarte. Ako sa budete stávať lepším a lepším investorom, budete sa ďalej vzdelávať a prehlbovať svoje znalosti a skúsenosti. Nápomocný vám k tomu môže byť náš vzdelávací portál. Ako dobrým odrazovým mostíkom sú aj naše e-booky 14 praktických tipov, ako sa stať lepším investorom alebo 11 stratégií najväčších investičných guru.

Kto je to investor

Investor je akákoľvek fyzická osoba alebo iný subjekt (napríklad firma alebo podielový fond), ktorá zaviaže svoj kapitál (investuje) s očakávaním, že dostane nejaké finančné výnosy. Investori sa spoliehajú na rôzne finančné nástroje, aby dosiahli čo najvyššiu mieru návratnosti. Každý investor musí mať svoj plán a stratégiu na dosiahnutie určitých svojich finančných cieľov. Tým môže byť napríklad budovanie dôchodkových úspor, sporenie pre svoje deti alebo len hromadenie ďalšieho bohatstva v priebehu času.

Na dosiahnutie týchto cieľov existuje široká škála investičných možností a nástrojov. Najzákladnejšími investičnými nástrojmi sú akcie, dlhopisy, komodity, podielové fondy, fondy obchodované na burze (ETF), opcie, futures, devízy, zlato, striebro a ďalšie komodity, dôchodkové plány alebo nehnuteľnosti. Investori môžu analyzovať a vyhodnocovať jednotlivé investičné príležitosti z rôznych uhlov. Základným pravidlom je, že investor hľadá takú investíciu, ktorá maximalizuje výnosy a minimalizuje riziko.

Investor alebo trader?

Základný rozdiel medzi investorom a traderom je perióda, teda doba, ako dlho akcie, či iné aktívum držia. V tradingu sa využíva všeobecne krátkodobé držanie akcií. Môže to byť mesiac, týždeň, alebo častejšie aj deň alebo iba niekoľko hodín. Trader drží akcie iba po krátku dobu, pri zmene ceny potom so ziskom predáva. Investovanie na druhej strane je prístup, ktorý funguje na princípe nákupu a držania, v angličtine nazývaného ako buy & hold. Investori investujú svoj kapitál obvykle na niekoľko rokov, desaťročí alebo ešte dlhšiu dobu. Krátkodobé fluktuácie trhu sú v dlhodobom investičnom prístupe nevýznamné.

Finančný trh

Finančný trh všeobecne označuje na akékoľvek trhovisko, kde dochádza k obchodovaniu s cennými papiermi. Existuje mnoho typov finančných trhu, ktoré si preberieme ďalej v článku, okrem iného sa jedná o akciový trh, trhu dlhopisov, devízový trhu alebo trhu s derivátmi. Finančné trhy sú životne dôležité pre riadne fungovanie kapitalistických ekonomík.

Základné typy finančných trhu sú nasledujúce.

  • Peňažný trh
  • Kapitálový trh, pozostávajúci z trhu akciového a trhu dlhopisov
  • Derivátový trh
  • Komoditný trh
  • Forex, alebo foreign exchange – medzinárodný menový trh

Peňažný trh

Peňažný trh označuje obchodovanie s krátkodobými dlhovými investíciami. Na veľkoobchodnej úrovni sa jedná o veľkoobjemové obchody medzi inštitúciami a obchodníkmi. Na maloobchodnej úrovni potom zahŕňa podielové fondy peňažného trhu zakúpené jednotlivými investormi a účtami peňažného trhu otvorené klientmi bánk. Vo všetkých týchto prípadoch sa peňažný trh vyznačuje vysokou mierou bezpečnosti a pomerne nízkou mierou návratnosti.

Kapitálový trh

Kapitálové trhy sú miesta, kde sú úspory a investície smerované medzi investormi, ktorí majú kapitál, a tými (napr. firmy), ktorí ho potrebujú. Subjekty, ktoré majú kapitál, zahŕňajú retailových a inštitucionálnych investorov, zatiaľ čo tí, ktorí hľadajú kapitál, sú podniky, vlády a ľudia. Kapitálové trhy sa skladajú z primárneho a sekundárneho trhu. Najbežnejšími kapitálovými trhmi sú akciový trh a trh s dlhopismi.

Komoditný trh

Komoditný trh je akékoľvek fyzické alebo virtuálne trhovisko pre nákup, predaj a obchodovanie so surovými alebo primárnymi produktmi. V súčasnej dobe existuje po celom svete zhruba 50 hlavných komoditných trhov, ktoré uľahčujú obchod s približne 100 primárnymi komoditami ako je napríklad zlato, striebro, ropa, platina alebo napríklad kukurica.

Komodity obchodované na komoditných trhoch sa delia na dva typy: tzv. tvrdé a mäkké komodity. Tvrdé komodity sú obvykle prírodné zdroje, ktoré sa musia ťažiť alebo ťažiť: napr. zlato, striebro, guma a ropa. Ako mäkké komodity sú potom označované poľnohospodárske produkty alebo hospodárske zvieratá. Napríklad kukurica, pšenica, káva, cukor, sója a bravčové mäso.

Býčí trh, medvedí trh

Iným spôsobom, ako pozerať na trh je býčie či medvedí trh. Ako investori sa často stretnete s týmto označením, preto si poďme ujasniť o čo ide. Býčí ani medvedí trh nie sú trhy v pravom slova zmysle, skôr sa jedná o označenie tendencie (trendu) daného trhu. Inými slovami býčie môže byť ako kapitálový, tak komoditný či derivátový trh, rovnako tak môžu byť medvedí. Ide teda o označenie trendu trhu.

Býčí trh má stúpajúci trend, medvedí trh je na druhej strane v klesajúcom trende.

Býči trh

Býči trh je všeobecne obdobím rastúcich cien na trhu. Začiatok býčieho trhu je obvykle značený rozšíreným pesimizmom. V tomto okamihu je dav trhu najviac „medvedí“. Ako býk beží, pocit skleslosti mení v nádeji, „optimizmus“ a nakoniec eufóriu. To často vedie hospodársky cyklus, napríklad v úplnej recesii alebo skôr.

Býčie trhy všeobecne začínajú, keď akcie vzrastú o 20 % zo svojho minima, a končí, keď akcie klesnú o 20 %.

Analýza údajov akciového trhu spoločnosti Morningstar, Inc. z rokov 1926 až 2014 zistila, že typický býčí trh trval 8,5 roka s priemerným kumulatívnym celkovým výnosom 458 %, zatiaľ čo anualizované zisky pre býčie trhy sa pohybovali od 14,9 % do 34,1 %.

Medvedí trh

Medvedí trh na druhej strane je všeobecný pokles na akciovom trhu po určitú dobu. Obvykle je tento počiatok značený prechodom od vysokého optimizmu investorov k rozšírenému strachu a pesimizmu investorov. Medvedím trhom všeobecne býva označované obdobie, kedy je pokles cien o najmenej 20 % počas najmenej dvoch mesiacov. Menší pokles o 10 až 20 % sa považuje za korekciu.

Medvede trhy končia, keď sa akcie zotavia a dosiahnu nové maximá. Medvedí trh je teda meraný spätne od nedávnych maxím k najnižšej zatváracej cene a obdobie jeho zotavenia je najnižšia zatváracia cena k novým maximám. Ďalším bežne prijímaným koncom medvedieho trhu je rast indexov o 20 % z ich minima.

Od roku 1926 do roku 2014 trval priemerný medvedí trh 13 mesiacov s priemernou kumulatívnou stratou 30 %, zatiaľ čo anualizované poklesy pre medvedie trhy sa pohybovali od -19,7 % do -47 %.

Cenné papiere

Krátka definícia označuje cenný papier ako akýkoľvek dôkaz o vlastníctve alebo dlhu, ktorému bola priradená hodnota a ktorý môže byť v budúcnosti predaný. Pre držiteľa predstavuje cenný papier investíciu, z ktorej dúfa, že získa nejaký zisk. Príkladom cenných papierov môžu byť akcie, dlhopisy alebo opcie.

Pojem „cenný papier“ označuje zastupiteľný, verejne obchodovateľný finančný nástroj, ktorý má určitý druh peňažnej hodnoty. Predstavuje napríklad vlastnícku pozíciu vo verejne obchodovanej spoločnosti prostredníctvom akcií, veriteľský vzťah s vládnym orgánom alebo korporáciou predstavovanou vlastníctvom dlhopisu tejto entity, alebo vlastnícke práva vyjadrené opciou.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Likvidita

Likvidita, presnejšie označovaná ako finančná likvidita, označuje, ako ľahko je možné aktíva previesť na hotovosť, resp. ako ľahko a rýchlo je možné aktíva predať či zameniť.

Hotovosť je najlikvidnejším aktívom. Niektoré ďalšie aktíva, ako akcie alebo dlhopisy, možno však tiež veľmi ľahko previesť na hotovosť. Vzhľadom na to, že akcie a dlhopisy možno extrémne ľahko previesť na hotovosť, sú často tiež označované ako likvidné aktíva. Akcie a dlhopisy sú označované ako veľmi likvidné, pretože ich možno previesť na hotovosť v priebehu niekoľkých dní.

Veľké aktíva, ako sú pozemky, budovy a zariadenia, však nemožno tak ľahko (a rýchlo) previesť na hotovosť, preto sa hovorí, že sú málo likvidné. Napríklad váš bežný účet v banke je likvidný, prostriedky môžete okamžite používať. Pokiaľ ale vlastníte napríklad pôdu a potrebuje ju predať, môže to trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

Finančná páka

Finančná páka, označovaná aj ako pákový efekt alebo obchodovanie s maržou, označuje použitie dlhu na získanie ďalších aktív.

Použitie finančnej páky na ovládanie väčšieho množstva aktív (požičiavaním peňazí) spôsobí, že sa výnosy z hotovostnej investície majiteľa sa znásobia (vždy určitým pomerom podľa veľkosti páky). To znamená, že s finančnou pákou zvýšenie hodnoty aktív povedie k väčšiemu zisku investora podľa násobkov veľkosti použitej páky. Zníženie hodnoty aktív naopak bude mať za následok väčšiu stratu hotovosti vlastníka.

Finančnú páku je teda možné využiť na veľké zisky s relatívne malým kapitálom. Na druhej strane riziko straty je tu násobené a veľkosť straty môže rýchlo nekontrolovane narásť v prípade pohybu trhu zlým smerom.

Návratnosť investície – označovaná ako Return on Investment (ROI) je meradlom výkonu používaným na vyhodnotenie efektivity investície alebo na porovnanie efektivity investícií medzi sebou. Návratnosť investície (ROI) sa snaží priamo merať mieru návratnosti konkrétnej investície vo vzťahu k nákladom investície. Pre výpočet návratnosti investícií sa návratnosť investície delí náklady na investíciu. Výsledok je vyjadrený ako percento alebo pomer.

Návratnosť investície znamená zisk alebo stratu generovanú investíciou vo vzťahu k jej počiatočným nákladom. Umožňuje merať efektivitu a ziskovosť investície a často sa používa na vykonávanie finančných rozhodnutí, porovnanie ziskovosti spoločnosti či analýze investícií.

Návratnosť investície sa počíta takto:

ROI = (Súčasná hodnota investície – Náklady na investíciu) / Náklady na investíciu

Rentabilita

Rentabilita investície býva označovaná aj ako miera návratnosti, v anglickom origináli Rate of Return (ROR). Miera návratnosti (RoR) je čistý zisk alebo strata investície za určité časové obdobie, vyjadrená ako percento pôvodných nákladov investície. Pri výpočte miery návratnosti určujete percentuálnu zmenu od začiatku obdobia do konca. Metriku RoR je možné jednoducho použiť na najrôznejšie aktíva, od akcií až po obligácie, nehnuteľnosti a umenie pre porovnanie výkonnosti investície. Inflácia nie je braná do úvahy pri jednoduchom výpočte miery návratnosti.

Ešte existuje takzvaná vnútorná rentabilita, známa ako vnútorná miera návratnosti alebo Internal Rate of Return (IRR), ktorá zohľadňuje aj časovú hodnotu peňazí.

Rentabilita investície sa vypočíta takto:

ROR = ((Súčasná hodnota investície – Pôvodná hodnota investície) / Pôvodná hodnota investície) x 100

Portfólio

Pojem portfólio označuje akúkoľvek kombináciu aktív, ako sú akcie, dlhopisy či hotovosť. Portfóliá môžu byť v držbe jednotlivých investorov alebo spravované finančnými profesionálmi, zaisťovacími fondmi, bankami či inými finančnými inštitúciami. Je všeobecne prijímanou zásadou, že portfólio je navrhnuté podľa tolerancie rizika investora, časového rámca investície a investičných cieľov. Peňažná hodnota každého aktíva môže ovplyvniť pomer rizika a výnosu portfólia.

Pri zostavovaní portfólia by mali investori hľadieť predovšetkým na správnu diverzifikáciu naprieč jednotlivými aktívami, prípadne triedami aktív.

Cash flow

Cash flow, čiže v slovenčine peňažný tok je skutočný alebo virtuálny pohyb peňazí. Peňažný tok v užšom zmysle je platba z jedného účtu banky na druhý. Peňažný tok je určený jeho časom t, nominálnou čiastkou N, menou CCY a účtom A; symbolicky CF = CF (t, N, CCY, A).

V širšom slova zmysle popisujú peňažné toky symbolické platby do alebo z podnikania, projektu alebo finančného produktu (aktíva). Peňažné toky sú úzko prepojené s pojmami úroková sadzba a likvidita.

Úroková miera

Úroková miera, častejšie označovaná aj ako úroková sadzba predstavuje sumu, ktorú si veriteľ účtuje za použitia aktív. Úroková miera je vyjadrená ako percento istiny. Úroková sadzba sa obvykle zaznamenáva na ročnom základe známom ako ročná percentuálna sadzba (RPMN). Vypožičané aktíva môžu zahŕňať hotovosť, tovar alebo aj veľké aktíva, ako napríklad vozidlá alebo budovy.

Inými slovami, je to suma úroku splatná za určité obdobie, ako podiel na zapožičanej, zloženej alebo vypožičanej sume (nazývaná istina). Celkový úrok z požičanej alebo vypožičanej sumy závisí od sumy istiny, úrokovej sadzby, frekvencie skladania a dĺžky doby, počas ktorej je zapožičaná, uložená alebo vypožičaná.

Jednoducho je to sadzba, ktorú si banka alebo iný veriteľ účtuje za požičanie svojich peňazí, alebo sadzba, ktorú banka platí svojim sporiteľom za vedenie peňazí na účte.

P/E pomer – Price-to-Earnings

Jedným zo základných veličín pri hodnotení akcie je tzv. P/E pomer – Price to Earning, čo je pomer ceny akcie k zisku spoločnosti.
Pomer cena/zisk (P/E pomer) je teda pomer pre ocenenie spoločnosti, ktorý hodnotí jej aktuálnu cenu akcií vo vzťahu k jej zisku na akciu (EPS). Pomer ceny k výnosom sa tiež niekedy označuje ako násobok ceny alebo násobok zárobkov.

Pomery P/E používajú investori a analytici na určenie relatívnej hodnoty akcií spoločnosti v porovnaní medzi sebou. Možno ho tiež použiť na porovnanie spoločnosti s jej vlastným historickým záznamom alebo na porovnanie agregovaných trhov medzi sebou alebo v priebehu času.

Pomer cena/zisk (pomer P/E) súvisí s cenou akcií spoločnosti a jej ziskom na akciu. Vysoký pomer P/E môže znamenať, že akcie spoločnosti sú nadhodnotené, alebo že investori očakávajú v budúcnosti vysokú mieru rastu. Avšak stanovenie presného P/E, kde sú akcie nadhodnotené je problematické. Spoločnosti, ktoré nemajú žiadne zárobky alebo operujú v strate, nemajú pomer P/E, pretože do menovateľa nie je čo dávať.

Rezistencia

Pojem rezistencie používajú predovšetkým traderi v technickej analýze. V slovenčine býva niekde označovaná ako odpor či úroveň odporu.

Rezistencia alebo úroveň rezistencie je hodnota, za ktorú cena aktíva naráža na tlak na jeho ceste nahor vznikom rastúceho počtu predajcov, ktorí chcú predávať za túto cenu. Úrovne odporu môžu byť krátkodobé, ak vyjdú najavo nové informácie, ktoré zmenia celkový postoj trhu k aktívu, alebo môžu byť dlhodobé. Pokiaľ ide o technickú analýzu, možno jednoduchú úroveň rezistencie zakresliť zanesením čiary pozdĺž najvyšších bodov grafu v uvažovanom časovom období. V závislosti na cenovom trende môže byť táto linka rovná alebo šikmá. Existujú však pokročilejšie spôsoby, ako identifikovať rezistenciu. Napríklad pásma (spready), trendové línie a kĺzavé priemery.

Opak rezistencie je podpora, ktorá funguje analogicky pri spodnom pohybe aktíva na grafe.

Finančné deriváty

Finančné deriváty sú v podstate zmluvy medzi dvoma alebo viacerými stranami, ktorej hodnota je založená na dohodnutom podkladovom finančnom aktíve (napr. nejaký cenný papier) alebo súbore aktív (napr. index). Medzi bežné podkladové aktíva patria akcie, dlhopisy, komodity, meny, úrokové sadzby alebo trhové indexy.

Všeobecne patria finančné deriváty do oblasti pokročilého investovania. Deriváty sú sekundárne cenné papiere, ktorých hodnota je iba odvodená od hodnoty primárneho cenného papiera, s ktorým sú spojené. Samotný finančný derivát je bezcenný. Najpoužívanejšími finančnými derivátmi sú futures kontrakty, forwardové kontrakty, opcie, swapy či warranty.

FED

Žiadny zoznam investičných či finančných pojmov by nebol úplný bez tejto magickej skratky. FED.

Federal Reserve System – federálny rezervný systém, často označovaný ako Federal Reserve alebo jednoducho ako „Fed“, je centrálna banka Spojených štátov. Bol vytvorený Kongresom, aby poskytol národu bezpečnejší, pružnejší a stabilnejší menový a finančný systém. Fed má, ako každá iná centrálna banka, obrovskú moc nad menovou politikou, môže pôsobiť na úrokové sadzby a taktiež „tlačiť“ nové peniaze.

Celosvetová sila a moc Fedu pochádza predovšetkým z veľkosti americkej ekonomiky a tiež z postavenia amerického dolára na poli svetových mien a jeho previazanosti s mnohými svetovými ekonomikami.

Obchodovanie akcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte za priaznivé poplatky s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Prostredníctvom LYNX získate prístup k profesionálnym obchodným platformám.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Prečítajte si tiež:

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart