Priceline akcie

Všetko, čo môžete o Priceline akciách vedieť: od aktuálnej ceny akcie po novinky a analýzu akcie.

ISIN: US7415034039
Symbol: PCLN | Burza: ---

Naposledy aktualizované:--- hod.

---

USD

---USD
---
Denné maximum
---
Denné minimum
---
Ako obchodovať akcie Najlepšie akcie

  • 1 D
  • 1 W
  • 1 M
  • 6 M
  • YTD
  • 1 Y
  • 5 Y
  • Max

Priceline cena akcie

Posledná obchodná cena
Zmena v USD
Zmena v %
Dátum
Čas
Burza
Tržná kapitalizácia
Počet emitovaných akcií
Otváracia cena
Zatváracia cena predchádzajúceho dňa
Denné minimum
Denné maximum
Ročné minimum
Ročné maximum
Minimum za 52 týždňov
Maximum za 52 týždňov

Priceline akcie: Údaje spoločnosti v USD

Dividendový výnos
Rentabilita tržieb
Tržby na akciu
Cashflow na akciu
Podiel investícií do kapitálu
Podiel práce ku kapitálu
Prevádzkový kapitál (mil.)
Ukazovateľ krytia A
Ukazovateľ krytia B
Ukazovateľ krytia C
Návratnosť investície
Pomer cien ziskov
Pomer peňažných tokov
Podiel vlastného imania
Podiel dlhu na financovanie
Cudzie zdroje / Vlastný kapitál
Krátkodobá likvidita
Skúška úverovej bonity
Bežná likvidita

Priceline akcie: Informácie o spoločnosti Priceline Group Inc

Skupina Priceline Group, ktorá bola nedávno premenovaná na Booking Holding, vlastní a združuje vyhľadávacie webové portály, ako sú Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Cheapflights.com, Rentalcars.com a ďalšie.

Prevádzkuje webové stránky vo viac ako 40 jazykoch a vo viac ako 200 krajinách. V roku 2016 sa 88 % rezervácií uskutočnilo mimo Spojených štátov - väčšina z nich spadala pod značku Booking.com. Prostredníctvom nej si spotrebitelia v roku 2016 rezervovali 556,6 milióna nocí, 66,6 milióna izieb a rezervácií.

Akcie spoločnosti Priceline Group sú súčasťou indexu Nasdaq 100.

Adresa
800 Connecticut Avenue
Norwalk,
CT06854

Internet
www.priceline.com