Investovanie do ETF

Fondy obchodované na burze (ETF) vám umožňujú investovať do koša cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, komodity alebo mix. To prináša výhody diverzifikácie. Investovanie do ETF sa v posledných desaťročiach stalo čoraz obľúbenejším. Napriek jeho bežnému použitiu môžu stále existovať otázky týkajúce sa mechaniky a vlastností tohto produktu.

Poznámka: Táto brožúra vysvetľuje pojmy ETF, ako fungujú a na čo sa dajú použiť.

Vysvetlenie k ETF

ETF sú investičné fondy, ktorých cieľom je sledovať výkonnosť koša cenných papierov. Napríklad, ak si kúpite ETF, ktorý sleduje všetky cenné papiere v indexe, môžete sa vystaviť všetkým cenným papierom v indexe zakúpením iba jedného ETF.

ETF sa nazýva fond obchodovaný na burze, pretože sa obchoduje na burze rovnako ako akcie. Cena ETF sa zmení počas obchodného dňa, keď sa ETF nakupujú a predávajú na trhu. Toto sa líši, pokiaľ ide o podielové fondy, ktoré sa obchodujú iba raz denne po uzavretí trhov.

Investori majú k dispozícii rôzne typy ETF, s ktorými sa dá obchodovať. Každý ETF má svoj prospekt a informačný leták, ktorý popisuje charakteristiky ETF, ako je zloženie, ciele a riziko. Tieto dokumenty sú k dispozícii na webovej stránke emitenta ETF. Ďalej uvádzame niekoľko príkladov typov ETF.

Indexové ETF sleduje konkrétny súbor akcií, ktoré by mohli byť podobné indexu.

Dlhopisové ETF môžu zahŕňať štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy a štátne a miestne dlhopisy.

ETF sledujú konkrétne odvetvie, ako je technológia, bankovníctvo alebo ropný a plynárenský sektor.

Komoditné ETF investujú do komodít, ako je ropa alebo zlato.

Menové ETF investujú do cudzích mien, ako je euro alebo kanadský dolár.

Na ilustráciu sa ako príklad v tejto brožúre používa index ETF skladajúci sa z akcií. Preto sa termín akcie používa, keď sa odkazuje na sledované podkladové cenné papiere.

Metóda sledovania

Medzi metódami sledovania, ktoré ETF používa na sledovanie podkladových cenných papierov, je rozdiel. Môže to byť fyzické alebo syntetické. Fyzické ETF sa snažia sledovať svoje cieľové zloženie držaním všetkých alebo reprezentatívnej vzorky podkladových akcií, ktoré tvoria ich navrhované zloženie. Napríklad, ak investujete do indexu S&P 500 Index ETF, vlastníte každú z 500 akcií zastúpených v indexe S&P 500 alebo niektorú z ich podskupín. Fyzická replikácia je primerane jednoduchá a transparentná. Väčšina produktov ETF sú fyzické ETF.

Syntetický ETF je navrhnutý tak, aby replikoval výkonnosť podkladovej kompozície s použitím derivátov (t. J. Futures S&P 500) a swapov namiesto fyzických akcií.

Inverzné ETF

Inverzný ETF je fond obchodovaný na burze vytvorený pomocou rôznych derivátov na profitovanie zo zníženia hodnoty podkladových akcií. Investovanie do inverzných ETF je podobné držaniu rôznych krátkych pozícií, ktoré zahŕňajú požičiavanie akcií a ich predaj s úmyslom ich spätného odkúpenia za nižšiu cenu. Uvedomte si, že inverzné ETF sa považujú za komplexné produkty namiesto nekomplikovaných ako v prípade tradičných štruktúrovaných ETF.

Pákové ETF

ETF využívající pákového efektu používá finanční deriváty a dluh ke zvýšení výnosů z podkladových akcií. Zatímco tradiční ETF typicky sleduje akcie jedna ku jedné, ETF využívající pákového efektu může mít za cíl poměr 2:1 nebo 3:1 za účelem zvýšení výnosů podkladového složení. Pokud podkladové cenné papíry mají nedostatečnou výkonnost, tak výkonnost ETF využívajícího pákového efektu bude ještě horší. Pamatujte na to, že ETF využívající pákového efektu se považují za komplexní produkty namísto nekomplexních, jako je tomu u tradičních strukturovaných ETF.

Možnosti s ETF

Obchodovanie s ETF ponúka investorom široké spektrum možností a môže sa použiť na rôzne typy stratégií. Pred uskutočnením akýchkoľvek investičných rozhodnutí je dôležité, aby ste vyvážili výhody obchodovania s ETF s rizikami.

Diverzifikácia

Rozloženie peňazí na celý rad akcií (alebo iných tried aktív) môže znížiť vaše celkové riziko, pretože v prípade, že jedna alebo dve z vašich investícií majú slabú výkonnosť, znižuje to vplyv na vaše portfólio. ETF vám umožňujú prístup na celý rad trhov a aktív, domácich i medzinárodných. ETF ponúkajú diverzifikáciu v rámci jedného obchodu. Napríklad môžete získať expozíciu voči všetkým akciám v zložení (napríklad indexu), ktoré sleduje ETF, ktoré môžu obsahovať niekoľko stoviek cenných papierov. Sprostredkovateľský poplatok platíte iba pri jednej transakcii. Naopak, dosiahnutie diverzifikácie priamymi podielmi môže byť časovo náročné a nákladné. Pri každom nákupe akcií platíte sprostredkovateľský poplatok, a ak sú vaše prostriedky obmedzené, môžete ich rozložiť príliš slabo.

Príjmy a rast kapitálu

ETF môžu ponúkať výnosy vo forme rastu príjmov a kapitálu. Distribúcie sa vykonajú v závislosti (tj. štvrťročne) na ETF. V prípade akciových ETF fond dostáva dividendy z akcií v tomto zložení a prechádza na vašu časť. Fond tiež prevádza všetky kapitálové zisky, ktoré získal z predaja akcií. Existuje tiež potenciál pre rast kapitálu. Ak trh s akciami funguje dobre, hodnota vášho ETF sa zvýši v súlade s nárastom v zložení. Samozrejme, ak zloženie klesne, hodnota ETF sa zníži.

Transparentnosť

ETF sú štruktúrované tak, že cena ETF by mala byť na úrovni alebo veľmi blízko hodnote podkladového zloženia, tiež nazývaného čistá hodnota aktív (NAV). NAV odráža trhovú hodnotu podkladového portfólia akcií (alebo iných aktív) upravenú o poplatky a výdavky fondu. Vypočíta sa vydelením hodnoty akcií v ETF (očistené o poplatky a výdavky) počtom vydaných akcií. ETF spravidla nebude obchodovať so značnou prémiou alebo zľavou voči NAV. To znamená, že trhová cena vášho ETF je určovaná takmer výlučne NAV a je obmedzená iba dopytom a ponukou samotných ETF. Upozorňujeme, že odchýlky od NAV sú možné v dôsledku niekoľkých faktorov, ako sú pohyby cien akcií alebo zmeny mien, preto sa pred obchodovaním odporúča skontrolovať NAV a aktuálnu cenu ETF.

Náklady

Manažérske poplatky za ETF sú zvyčajne výrazne nižšie ako investície do rovnakej expozície individuálne nakúpených akcií z dôvodu rozdielov v transakčných nákladoch. ETF sú tiež nákladovo efektívnejšie ako aktívne spravované fondy.

Likvidita

S ETF sa obchoduje na burze, čo uľahčuje nákup a predaj. Nakupujete a predávate prostredníctvom LYNX kedykoľvek počas obchodných hodín, rovnako ako kupujete a predávate kmeňové akcie. ETF sa vytvárajú a vyplácajú pravidelne, čo zaisťuje základnú hĺbku likvidity. Na rozdiel od nekótovaných spravovaných fondov sú investori schopní obchodovať s ETF počas výmenných obchodných hodín a za cenu kótovanú na burze.

Charakteristiky ETF

ETF je typom otvoreného fondu, s ktorým sa obchoduje na trhu pri jeho čistej hodnote aktív alebo veľmi blízko jej čistej hodnoty aktív (NAV). ETF zvyčajne sleduje zloženie akcií, ale môže sledovať aj iné triedy aktív, ako sú dlhopisy alebo komodity. ETF majú nasledujúce vlastnosti.

Základné cenné papiere

ETF zvyčajne sleduje zloženie akcií, napríklad index. ETF môže vlastniť stovky alebo tisíce akcií v rôznych odvetviach alebo by sa mohla izolovať od jedného konkrétneho odvetvia alebo sektoru. Niektoré fondy sa zameriavajú iba na akcie v USA, zatiaľ čo iné majú globálny výhľad. Napríklad ETF zamerané na bankovníctvo by obsahovali akcie rôznych bánk v celom odvetví. Pretože v ETF existuje viac akcií, môžu byť populárnou voľbou pre diverzifikáciu.

Sleduje základné zloženie

Cena ETF sleduje podkladové cenné papiere. ETF sú pasívne spravované. Ich cieľom je replikovať výkonnosť špecifikovaného zloženia. Úlohou manažéra ETF je zabezpečiť, aby sa podiely fondu spravidla zhodovali alebo sledovali zloženie. Naopak, aktívne spravované fondy majú za cieľ prekonať stanovenú referenčnú hodnotu.

Obchoduje sa na NAV

Cena ETF by sa mala rovnať alebo by mala byť veľmi blízko jej čistej hodnote aktív (NAV). NAV odráža trhovú hodnotu podkladového portfólia, upravenú o poplatky a výdavky fondu a vyjadrenú na základe jednotkovej hodnoty. Je možné, že dôjde k chybe sledovania.

Otvorené

ETF sú otvorené. Počet jendotiek vo fonde nie je stanovený. Viac jednotiek sa vytvára alebo odkúpi (odkup) v reakcii na ponuku a dopyt investorov. Otvorená štruktúra je jedným z dôvodov, prečo ETF sledujú NAV.

Obchoduje sa na burze

S ETF sa obchoduje na trhu. Nakupujete a predávate prostredníctvom LYNX počas výmenných obchodných hodín. ETF nemôžete kúpiť priamo od emitenta. Vysporiadanie obchodu sa uskutočňuje podľa osobitných výmenných pravidiel.

Vytvorenie ETF

Pri posudzovaní ETF je dôležité pochopiť, ako sa tento nástroj vytvára. Jednotky ETF sa vytvárajú procesom nazývaným tvorba a spätné odkúpenie, ktorý sa vyskytuje na úrovni fondov na primárnom trhu. Oprávnení účastníci alebo AP sú autorizovanými účastníkmi obchodovania s burzou, ktorí majú uzavretú dohodu s emitentom o vytvorení a spätnom odkúpení podielových listov v ETF. Schopnosť vytvárať a vyplácať jednotky udržuje cenu ETF v súlade s jej podkladovou čistou hodnotou aktív a zabezpečuje, aby likvidita ETF pochádzala z podkladových cenných papierov držaných vo fonde.

Primárny a sekundárny trh

ETF môžete kúpiť iba na sekundárnom trhu, ako sú NYSE alebo Xetra. Nemôžete požiadať o ETF tzv. „in a float“. ETF sa vydávajú na primárnom trhu oprávneným účastníkom. Toto sú špeciálne organizácie, ktoré môžu vytvárať a vyplácať jednotky v ETF. Investori môžu obchodovať na sekundárnom trhu prostredníctvom činností oprávnených účastníkov.

Ako sa vytvárajú ETF?

Oprávnený účastník požiada emitenta o podiely v ETF. Keď emitent ETF vytvorí nové jednotky, oprávnený účastník ich môže predať kupujúcim na burze.

Čo sa stane s podkladovými akciami?

Po vytvorení ETF sa podkladové akcie prevedú na depozitára, ktorý je zodpovedný za držbu akcií. Depozitár je menovaný emitentom ETF, ale je nezávislý od emitenta.

Proces odkupu ETF

Oprávnení účastníci môžu požiadať emitenta o spätné odkúpenie ETF. Proces spätného odkúpenia funguje opačným spôsobom ako proces vytvárania. Autorizovaný účastník prevedie ETF na emitenta, ktorý na oplátku doručí hotovosť alebo akcie. Emitent potom zruší ETF.

ETF sú otvorené

ETF sú otvorené, čo znamená, že počet vydaných jednotiek sa môže zvýšiť alebo znížiť v reakcii na dopyt investorov. Ak súčasná ponuka ETF nie je dostatočná na uspokojenie dopytu investorov, autorizovaní účastníci môžu požiadať emitenta o vytvorenie nových jednotiek a potom tieto jednotky predať na burze. Ak je ponuka ETF viac, ako je potrebné na uspokojenie dopytu investorov, oprávnení účastníci môžu vyplatiť jednotky, čím sa zníži počet emisií. Otvorená štruktúra ETF pomáha zabezpečiť, aby jej trhová cena zostala na úrovni NAV alebo veľmi blízko nej.

Čistá hodnota aktív (NAV)

Pri posudzovaní ETF je dôležité pochopiť, ako sa nástroj oceňuje. ETF sa kupujú a predávajú počas obchodných hodín. Trhová cena ETF je určená hodnotou portfólia akcií (alebo iných aktív) fondu, ako aj ponukou a dopytom počas obchodných hodín. Zatiaľ čo cena akcií je do značnej miery určená podkladovými akciami v portfóliu, ktoré sú známe ako NAV, môžu sa z času na čas vyskytnúť určité rozdiely, najmä v časoch volatility trhu. NAV sa používa na meranie výkonu ETF.

Tržná cena vs. NAV

Tržná cena ETF a jeho čistá hodnota aktív (NAV) sú dve rôzne veci. Tržná cena je cena, ktorú ETF obchoduje na trhu. NAV je celková hodnota akcií v ETF, upravená o poplatky a výdavky, vydelená počtom vydaných jednotiek. Tržná cena ETF by však mala byť na NAV alebo veľmi blízko NAV. Táto schopnosť pozorne sledovať NAV je základnou črtou ETF.

Ako sa vypočíta NAV?

NAV je celková hodnota akcií v ETF, upravená o poplatky a výdavky, vydelená počtom vydaných jednotiek. NAV vo väčšine ETF sa uverejňuje každý deň. Emitenti všeobecne zverejňujú NAV svojho fondu na svojej vlastnej webovej stránke alebo na konkrétnej burze cenných papierov.

Čo udržuje tržnú cenu v súlade s NAV?

Cena ETF sa zriedka odchyľuje od NAV. Ak sa cena ETF posunie mimo hranice s NAV, autorizovaným účastníkom a profesionálnym obchodníkom to predstavuje arbitrážnu príležitosť. Arbitráž je technika, ktorú používajú profesionálni obchodníci, aby využili výhody vnímania nesprávneho stanovenia ceny a zisku.

Arbitráž

Predpokladajme, že cena ETF klesne pod NAV. Je to preto, že dopyt klesol v porovnaní so súčasnou ponukou. Oprávnený účastník môže:

 • kupovať ETF na trhu
 • odovzdať ich emitentovi výmenou za podkladové akcie
 • predávať akcie na trhu.

Rozdiel medzi cenou zaplatenou za ETF a sumou získanou za predaj akcií na trhu je zisk arbitra. Nákupom ETF sa zvýši cena ETF, až kým nebude opäť v súlade s NAV.

V prípade, že cena ETF je výrazne vyššia ako NAV, oprávnený účastník môže:

 • kúpiť podkladové akcie na trhu
 • odovzdať ich emitentovi výmenou za nové ETF
 • predávať ETF na trhu.

V tomto prípade je rozdiel medzi cenou zaplatenou za akcie a sumou získanou za predaj ETF na trhu zisk arbitra. Predajný tlak zníži cenu ETF, až kým nebude opäť v súlade s NAV.

Tržná cena vs. úroveň kompozície

Je dôležité pochopiť, že cena ETF sa nemusí nevyhnutne rovnať úrovni základnej kompozície. Záleží na tom, že v percentuálnom vyjadrení bude mať zmena úrovne kompozície za následok podobnú percentuálnu zmenu ceny ETF.

Riziká ETF

ETF nie sú vhodné pre všetkých investorov. Vzhľadom na riziká spojené s obchodovaním s ETF by ste ich mali používať, iba ak ste si istí, že rozumiete rizikám. Predtým, ako investujete, mali by ste starostlivo zhodnotiť svoje skúsenosti, investičné ciele, finančné zdroje a všetky ďalšie relevantné aspekty.

Tržné riziká

Akcia ETF sleduje veľa akcií a chráni vás tak pred špecifickým rizikom, že výkonnosť jednotlivých akcií bude nízka. Stále ste však vystavení tržnému riziku. Napríklad, ak klesne široký trh s akciami v USA, hodnota ETF, ktorá sleduje index S&P 500, klesne. Toto sa nazýva trhové riziko. Podobne ETF, ktorý sleduje špecifický sektor, ako je napríklad technológia, klesne, ak klesnú ceny podkladových technológií.

Sledovacie chyby a chyby cenotvorby

Môžu nastať situácie, keď cena ETF nebude presne sledovať cenu podkladového zloženia, ktoré chce sledovať. Dôvodom môže byť skutočnosť, že portfólio akcií, ktoré má ETF v držbe, sa nepohybuje presne v súlade so sledovanými podkladovými akciami. Alebo sa môže stať, že cena ETF sa dočasne presunie od NAV fondu. Riziko odklonu od NAV je vyššie v určitých časoch obchodného dňa a tiež vyššie, keď kolísanie volatility vyskočí. Syntetické ETF sú tiež vystavené chybám sledovania kvôli zložitejšej forme replikácie.

Riziko likvidity

Toto je riziko, že nebudete môcť svoje ETF predať za primeranú cenu. Môže byť nedostatok objednávok na nákup alebo cena môže byť príliš nízka. Likvidita sa môže medzi jednotlivými ETF líšiť. S niektorými sa obchoduje aktívne. Iní majú relatívne nízky obrat, čo môže sťažiť nákup a predaj za primeranú cenu. Ak neexistujú prirodzení kupujúci a predávajúci, môžete obchodovať s tvorcom trhu.

Menové riziko

ETF, ako sú medzinárodné ETF, vás vystavujú menovému riziku. V prípade medzinárodných ETF pozostáva podkladové zloženie z akcií kótovaných na zahraničných trhoch. Tieto akcie sa oceňujú v mene zahraničného trhu. Pred obchodovaním s ETF na európskej burze musí byť hodnota cudzej meny prevedená na euro. Zvýšenie hodnoty eura voči mene krajiny, ktorej ste vystavení, môže mať negatívny vplyv na hodnotu vášho ETF.

Inverzné ETF – riziko protistrany a zložené riziko

Inverzné ETF sa snažia poskytovať inverzné výnosy z podkladových cenných papierov. Na dosiahnutie svojich investičných výsledkov inverzné ETF všeobecne používajú derivátové cenné papiere, ako sú swapové dohody, futures a opcie. Použitie derivátov predstavuje úverové riziko, ak zmluvná strana nemôže splniť svoje záväzky. Okrem toho má väčšina inverzných ETF jednodňový cieľ porovnania denného výkonu zloženia/kompozície. Držanie tohto ETF po dlhú dobu znamená zisk alebo straty z denných pohybov zložené v priebehu času, čo potenciálne vedie k inému výsledku ako je zloženie. Toto riziko sa nazýva zložené riziko a bude vysvetlené na príklade.

Použitie ETF

Existuje veľa rôznych dôvodov, prečo investori obchodujú s ETF. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Diverzifikácia

Investori môžu prostredníctvom ETF dlhodobo budovať diverzifikované investičné portfólio. Môžu tiež použiť jeden alebo viac ETF na získanie dlhodobej alebo dočasnej expozície voči určitému odvetviu alebo triede aktív. Rozloženie peňazí na rôzne akcie (alebo iné triedy aktív) môže znížiť vaše celkové riziko, pretože v prípade, že jedna alebo dve spoločnosti majú slabú výkonnosť, znižuje to vplyv na vaše portfólio.

Kľúčové investície

Investori môžu využívať ETF, ak chcú sledovať alebo prevyšovať široký akciový trh ako celok. Ak chcú investori prekonať akciový trh, existuje portfóliová štruktúra určená na minimalizáciu nákladov, daňovej povinnosti a volatility. Stratégia má dva prvky:

 1. pasívne riadené hlavné portfólio, ktoré vytvára výnosy v súlade s trhom, a
 2. jedna alebo viac aktívne riadených investícií, o ktorých si investor myslí, že prekonajú trh (satelity).

Investor sa zameriava na aktívne riadené investície na zvýšenie celkových výnosov využitím príležitostí, ale pri vytváraní trhových výnosov sa spolieha na jadro. Dôležitým faktorom pri tomto prístupe je to, že dosiahnete svoje základné výnosy za nízku cenu. ETF zvyčajne slúžia ako hlavná investícia.

Alokácia aktív

Alokácia aktív je spôsob, akým rozdeľujete svoje peniaze medzi triedy aktív, napríklad:

 • akcie (domáce a medzinárodné)
 • dlhopisy
 • komodity

Vaše rozdelenie aktív má významný vplyv na vaše investičné výnosy. Čas od času budete možno chcieť upraviť spôsob, akým rozdeľujete svoje peniaze medzi rôzne triedy aktív. ETF vám umožňujú jednoducho prispôsobiť svoju váhu akciovému trhu alebo jeho sektoru v rámci jednej transakcie. Ľahko si môžete kúpiť ETF, aby ste zvýšili svoju angažovanosť na určitom trhu alebo odvetví s akciami a znížili svoju expozíciu predajom ETF.

Investorský profil

Za účelom zistenia, pre koho sú fondy ETF vhodným finančným nástrojom, je dôležité zistiť, či tento nástroj zodpovedá vašim znalostiam, skúsenostiam, investičnému cieľmi a investičnému horizontu. Ak zvažujete investovania do fondov ETF, môžete určiť, či sú fondy ETF v súlade s vaším profilom investora, okrem iného za pomoci nasledujúceho.

Komplexnosť

Vzhľadom na vlastnosti a mechaniku ETF sa považuje za nekomplexný finančný nástroj. Existuje široká škála ETF, ktoré majú odlišné vlastnosti, ako sú načrtnuté v tejto brožúre. Pred investovaním sa uistite, že viete o vlastnostiach produktu.

Inverzné a pákové ETF sa vzhľadom na svoju štruktúru a následné riziko považujú za špekulatívny a komplexný nástroj.

Typ investora

ETF sú svojou povahou najvhodnejšie pre všetky typy investorov. S ETF môžu obchodovať drobní aj profesionálni investori.

Znalosti a skúsenosti

Je dôležité zohľadniť požadované kritériá vedomostí a skúseností, pretože LYNX vyžaduje, aby investor mal históriu obchodovania s ETF najmenej jeden rok a dostatočné znalosti o mechanizmoch a rizikách investovania do ETF.

Finančná situácia a informovanosť o rizikách

Investori by si mali byť vedomí a uznať skutočnosť, že v dôsledku obchodovania s ETF by mohlo dôjsť k strate až 100% pôvodnej investície. V prípade nákupu ETF sa potenciálna strata maximalizuje na počiatočnú investíciu, ktorá predstavuje 100% zaplatenej ceny. Investori by si mali byť vedomí a uznávať vplyv ETF na svoju finančnú situáciu a riziká spojené s nákupom a predajom ETF.

Pokiaľ ide o riziko, malo by sa rozlišovať medzi inverzným, pákovým efektom a tradičnými ETF. Investície do komplexnejších ETF, ako sú inverzné a pákové ETF, sa považujú za špekulatívnejšie, pretože v porovnaní s tradičnými ETF je spojené vyššie riziko.

Investičný cieľ

Investovanie do ETF môže slúžiť určitým investičným cieľom, ako je tvorba príjmu, rast kapitálu a investovanie do pákových riadených investícií.

Tvorba príjmu

Príjem možno získať prijatím rozdelenia zakúpených ETF. V prípade akciových ETF fond dostáva dividendy z podkladových akcií a prechádza na vašu účasť. V prípade dlhopisových ETF fond dostáva platby úrokov z kupónov z podkladových dlhopisov.

Kapitálový rast

Ľudia investujú do ETF, pretože ponúkajú možnosť zvýšenia ich ceny. Fond prevádza všetky kapitálové zisky, ktoré získal z predaja akcií. Investori môžu mať v úmysle držať ETF iba na relatívne krátke obdobie, alebo môžu mať dlhodobejší pohľad, ale v obidvoch prípadoch veria, že dosiahnu zisk. Investor presvedčený v býčí trh si môže kúpiť ETF. Potenciálny zisk je nekonečný a možná strata sa maximalizuje na zaplatenú cenu za ETF.

Investovanie do smerových pákových investícií.

Pákový efekt smerovej investície sa môže uskutočniť, keď investor chce obchodovať určitým smerom prostredníctvom pákového efektu a / alebo inverzného ETF. Pákové investovanie je technika, ktorá sa snaží dosiahnuť vyššie investičné zisky pomocou mechanizmu pákového efektu. Toto je špekulatívny prístup k investovaniu do ETF.

Investičný horizont

Neexistuje žiadny konkrétny investičný horizont pre obchodovanie s ETF. Obchodovanie ETF je krátkodobé (menej ako 3 roky), strednodobé (3 až 10 rokov) a dlhodobé (viac ako 10 rokov).

Zhrnutie

V tejto brožúre sa diskutovalo o hlavných črtách obchodovania s ETF. ETF vám umožňujú získať diverzifikované vystavenie sa zloženiu akcií (alebo inej triede aktív) v jednom obchode. Napríklad v jednom obchode môžete získať rôznorodé vystavenie európskemu trhu s akciami alebo odvetviu trhu alebo zámorskému trhu s akciami.

Výhody ETF
 • Potenciálne výnosy vo forme rastu príjmu a kapitálu
 • Nízke poplatky za správu
 • Obchodovanie s čistou hodnotou aktív alebo blízko nej
 • S ETF sa nepretržite obchoduje na burze
Nevýhody ETF
 • Ak hodnota podkladového zloženia klesne, bude to mať vplyv na hodnotu ETF
 • Pohyby výmenných kurzov ovplyvňujú hodnotu ETF s medzinárodnými aktívami
 • Cena za pákové a / alebo inverzné ETF sa môže líšiť od hodnoty podkladovej kompozície.

ETF môžete používať rôznymi spôsobmi, vrátane:

 • dosiahnuť diverzifikáciu
 • ako súčasť základnej investície
 • upraviť alokáciu aktív.
Slovníček pojmov

Arbitráž

Arbitráž je súbežný nákup a predaj majetku za účelom zisku z nevyváženosti ceny. Je to obchod, ktorý profituje využitím cenových rozdielov rovnakých alebo podobných finančných nástrojov na rôznych trhoch alebo v rôznych formách. Arbitráž existuje v dôsledku neefektívnosti trhu, a preto by neexistovala, ak by boli všetky trhy úplne efektívne.

Alokácia aktív

Alokácia aktív je investičná stratégia, ktorej cieľom je vyvážiť riziká a výnosy tak, že sa aktíva portfólia rozdelia podľa cieľov jednotlivca, tolerancie rizika a investičného horizontu.

Benchmark

Benchmark je štandard, na základe ktorého sa dá merať výkonnosť správcu fondu.

Core plus satellite prístup

Core plus satellite je štýl riadenia investícií, ktorý umožňuje manažérom pridávať nástroje s väčším rizikom a väčšou možnou návratnosťou k základnej základni holdingov so stanoveným cieľom.

Diverzifikácia

Diverzifikácia je stratégia riadenia rizika, ktorá kombinuje širokú škálu investícií v rámci portfólia. Dôvodom tejto techniky je to, že portfólio vyrobené z rôznych druhov aktív prinesie v priemere vyššie dlhodobé výnosy a zníži riziko akéhokoľvek jednotlivého držby alebo cenného papiera.

Dividenda

Dividenda je rozdelenie odmeny z časti výnosov spoločnosti a vyplatí sa jej akcionárom.

Exchange Traded Fund (ETF)

Fond obchodovaný na burze (ETF) je súbor cenných papierov, ktoré sledujú podkladové cenné papiere. ETF môžu obsahovať mnoho druhov investícií, vrátane akcií, komodít, dlhopisov alebo kombináciu druhov investícií. Fond obchodovaný na burze je obchodovateľný cenný papier, čo znamená, že má pridruženú cenu, ktorá umožňuje jeho ľahké kúpenie a predaj.

Správca fondu

Manažér fondu je zodpovedný za implementáciu investičnej stratégie fondu a riadenie jeho aktivít v oblasti obchodovania s portfóliom. Fond môže spravovať jedna osoba, dvaja ľudia ako spoluriadiaci alebo tím troch alebo viacerých ľudí.

Index

Index je ukazovateľom alebo mierou a vo financiách sa zvyčajne vzťahuje na štatistické opatrenie zmeny na trhu s cennými papiermi.

Indexovanie

Na finančných trhoch sa indexovanie môže použiť ako štatistické opatrenie na sledovanie ekonomických údajov, metodika zoskupovania konkrétneho segmentu trhu alebo ako stratégia riadenia investícií v prípade pasívnych investícií.

Emitent

Emitent je právnická osoba, ktorá emituje, registruje a predáva cenné papiere na financovanie svojich operácií. Emitentmi môžu byť korporácie, investičné fondy alebo domáce alebo zahraničné vlády.

Likvidita

Likvidita predstavuje mieru, do akej je možné aktívum alebo cenný papier na trhu rýchlo kúpiť alebo predať za cenu, ktorá odráža jeho skutočnú, primeranú hodnotu. Inými slovami: ľahkosť prevodu na hotovosť.

Spravované investície

Profesionálne spravované portfólio aktív.

Marža

Marža sú peniaze požičané od sprostredkovateľskej firmy na nákup investície. Je to rozdiel medzi celkovou hodnotou cenných papierov držaných na účte investora a výškou úveru od LYNX. Nákup na marži je akt požičania si peňazí na nákup cenných papierov.

Tvorca trhu

Tvorcovia trhu môžu zadávať a upravovať ponuky na nákup, predaj, vykonávanie a zúčtovanie objednávok.

Tržné riziko

Riziko všeobecného poklesu trhu.

Čistá hodnota aktív (NAV)

Účtovná hodnota majetku spoločnosti vydelená počtom vydaných akcií.

Otvorený fond

Spravovaná investícia, kde nie je obmedzený počet podielových listov vo fonde, ktorý bude vydaný. ETF sú otvorené fondy.

Primárny trh

Primárny trh vydáva nové cenné papiere na burze spoločnostiam, vládam a iným skupinám s cieľom získať financovanie prostredníctvom cenných papierov na báze dlhu alebo akcií.

Sekundárny trh

Sekundárnym trhom sú investori, ktorí kupujú a predávajú cenné papiere, ktoré už vlastnia.

Sledovacie chyby a chyby cenotvorby

Chyba sledovania je rozdiel medzi cenovým správaním pozície alebo portfólia a cenovým správaním referenčnej hodnoty.

Smernica o UCITS (The Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directive 2009/65/EC)

Smernica o podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov 2009/65 / ES je konsolidovanou smernicou EÚ, ktorá umožňuje systémom kolektívneho investovania voľne fungovať v celej EÚ na základe jediného povolenia jedného členského štátu.

Volatilita

Miera očakávaného výkyvu ceny konkrétnych cenných papierov.