Investovanie v čase krízy je téma, ktorá je veľmi aktuálna. Krachy na akciových trhoch, poklesy akciových trhov a medvedie trhy majú tendenciu vyvolávať medzi investormi nepokoj. Za medvedí trh považujeme situáciu, keď index od svojho vrcholu klesol o viac ako 20 %.

Ako investovať na klesajúcom trhu a ktoré akcie vyberať? V tomto článku si vysvetlíme niekoľko taktík, ktoré môžu investori využiť na investovanie v čase krízy.

Investovanie počas recesie

Keď sa ekonomike darí a ceny akcií rastú, mnoho ľudí má záujem investovať. Keď sa však situácia zhoršuje a ceny akcií klesajú, záujem obvykle rýchlo opadá a investori začínajú byť opatrní. Investovanie počas recesie pritom historicky prináša dobré výnosy. Cena akcií často prudko klesá. Keď sa však sentiment zmení a cenné papiere spoločností začnú opäť naberať na sile, tí, ktorí zainvestovali počas silných predchádzajúcich poklesov, môžu dosiahnuť veľké výnosy.

Nebezpečenstvo investovania v čase recesie však spočíva v tom, že existujú aj spoločnosti, ktoré krízu neprežijú a skrachujú. Preto je dôležité vyberať silné spoločnosti, ktoré sú schopné odolať recesii. Prílišné riziko sa nemusí vyplatiť.

Rozdiel medzi krachom a recesiou

Krach je krátkodobý hlboký pokles cien na akciovom trhu a nemusí nutne spôsobiť recesiu. Dobrým príkladom je krach okolo Vianoc 2018, kedy sa trhy rýchlo prepadli a taktiež sa pomerne rýchlo zotavili. Tieto relatívne krátke pohyby majú na ekonomiku menší vplyv, ale pre investorov môže ísť o zaujímavú príležitosť. Investovanie v čase krízy tak nutne nemusí mať iba negatívne konotácie.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Ak je kríza skôr ekonomického charakteru, trhy sa často prepadajú skôr postupne a pomalšie. Tiež následné zotavenie trvá spravidla dlhšie. Objemy obchodov bývajú počas dlhej a hlbokej krízy tiež nižšie, pretože mnoho obchodníkov trh opúšťa. V takom prípade sa často najlepšie darí práve spoločnostiam so skutočne anticyklickým obchodným modelom. Za zmienku stoja napríklad spoločnosti, ktoré zarábajú na bankrotoch. Prípadne firmy, ktoré dodávajú nepostrádateľné produkty (potraviny, tovar dennej potreby atď.).

Rozdiel medzi burzovým krachom a medvedím trhom

Krach na burze (burzový krach) je často sprevádzaný náhlym poklesom cien akcií. Prevažná väčšina trhu prudko poklesne na hodnote. Pokles zvyčajne sprevádza panika a recesia. Na niektoré akcie má ale tento pokles hodnoty malý alebo žiadny vplyv. Pojmy burzový krach a medvedí trh (Bear market) spolu úzko súvisia. Bear market je charakteristický tým, že ceny klesajú postupne dlhšiu dobu. Ku “krátkodobému” krachu na burze však môže dôjsť aj na býčom trhu, ako tomu bolo napríklad v roku 1987.

Burzový krach je obvykle otázkou niekoľkých dní až týždňov, kedy ceny extrémne silne klesajú. Investori však zvyčajne hovoria o krachu aj vtedy, keď trhy klesnú napríklad o 40 % až 50 % za dlhšie obdobie. K tomu došlo napríklad v rokoch 2000 a 2008.

Krach na burze 2021/2022

Akciové trhy sú už dlhšiu dobu pod tlakom a niektorí investori si kladú otázku, či sa práve nenachádzame v období burzového krachu. Väčšina hlavných akciových trhov sa oficiálne nachádza v medveďom trhu (pokles o viac ako 20 %). V takých chvíľach je dobré sledovať index VIX. Ten je meradlom volatility a používa sa ako ukazovateľ strachu.

Obzvlášť nápadné je obrovské oslabenie rastových akcií. Hlavnou príčinou tohto oslabenia je vysoká inflácia, ktorá viedla centrálne banky k výraznému zvýšeniu úrokových sadzieb. Vyššie úrokové sadzby škodia rastovým spoločnostiam s veľkým zadlžením. Ekonomické vyhliadky tiež nie sú pozitívne. Hoci akciový trh už túto skutočnosť zrejme zohľadnil, ceny môžu samozrejme klesnúť ešte viac.

Čo robiť pri krachu na burze alebo recesii?

Minulosť ukázala, že akciové trhy v dlhodobom horizonte takmer vždy rastú. Od vzniku akciových trhov dosahujú priemerný ročný výnos 7 až 10 %. Rast samozrejme neprebieha lineárne a vždy budú existovať rôzne korekcie. Pokles akciového trhu môže byť ale aj zaujímavou príležitosťou na nákup akcií. Nižšie prinášame dva spôsoby investovania na obdobie krachu na akciovom trhu. A to ako pre pasívnych, tak pre aktívnych investorov.

Investovanie v čase krízy: Rady pre pasívnych investorov

 • Vytvorte si hotovostnú pozíciu, aby ste mohli v prípade poklesu prikupovať.
 • Uistite sa, že máte dostatočne diverzifikované portfólio. Defenzívne akcie sa počas recesie obvykle prepadajú oveľa menej ako špekulatívne rastové spoločnosti. Tieto typy defenzívnych spoločností taktiež obvykle poskytujú pekné dividendy, ktoré môžete inkasovať alebo reinvestovať. Potom môžete prípadne nakúpiť ďalšie akcie, aby ste znížili priemernú nákupnú cenu.
 • Pre ďalšiu diverzifikáciu premyslite pridať do svojho portfólia komodity, ako je zlato a striebro. Môžete tiež ťažiť z prípadného rastu cien drahých kovov počas krachu na akciovom trhu.
 • Zachovajte pokoj. Krach na burze je často sprevádzaný panikou investorov. Často však nejde o správny čas na vyberanie peňazí. Poklesy na akciových trhoch preto vnímajte skôr ako príležitosť než ako hrozbu.
 • Nezabúdajte na to, že investovanie na burze je vysoko rizikové. A najmä v čase zvýšenej volatility a paniky na burze je opatrnosť obzvlášť na mieste. Dodržujte preto pravidlá money manažmentu a svojej obchodnej stratégie.

Investovanie v čase krízy: Rady pre aktívnych investorov

 • Predaj na vrchole a opätovný nákup na nižších cenách je niečo, o čom sníva každý investor. V praxi sa to, žiaľ, ukázalo ako nesmierne ťažké, ale aktívnym investorom sa to stále môže vyplatiť. Pokiaľ sa vám podarí predať časť svojho portfólia a nakúpiť akcie späť pod cenou, môže to priniesť pekný dodatočný výnos. Odhadnúť presné dno trhu je samozrejme takmer nemožné. Preto si vopred pripravte plán a rozhodnite sa, na akých úrovniach sa rozhodnete znova vstúpiť. Dobrou metódou je postupné prikupovanie. Táto metóda je tiež známa ako priemerovanie dolárových nákladov.
 • Na určenie vstupných a výstupných bodov môžete použiť technickú analýzu. Pomocou technickej analýzy môžete určiť, kedy bol napríklad opustený klesajúci trend alebo na ktorých úrovniach je silný support.
 • Vedeli ste, že môžete zarobiť na klesajúcich cenách akcií? Shortovanie (short selling) funguje tak, že predáte akcie, ktoré nevlastníte, aby ste ich neskôr kúpili späť za nižšiu cenu. Týmto spôsobom môžete zarobiť na poklese akcií. Pokiaľ chcete využiť pokles ceny, môžete samozrejme využiť aj opcie.
 • Zvážte pridať do svojho portfólia zlato a striebro a profitujte z prípadného rastu cien týchto kovov. Špekulatívny investor môže uvažovať aj o jednotlivých zlatých akciách a akciách striebra.
 • Nezabúdajte na to, že investovanie na burze je vysoko rizikové. Zvýšená volatilita prináša mnoho príležitostí, ale aj rizík spojených s obchodovaním na burze. Vždy investujte do inštrumentov, ktorým rozumiete a vždy zvážte možné riziká a hrozby.

Stratégia rebalansovania

Práve sme prebrali niekoľko všeobecných tipov, ako sa vysporiadať s klesajúcimi akciovými trhmi. Aké konkrétne stratégie a nástroje však môžete pri investovaní v čase krízy použiť? V čase recesie je možné investovať niekoľkými spôsobmi. Správny spôsob samozrejme závisí od vašej tolerancie k riziku. Jednou zo stratégií, ktorá môže dobre fungovať, je rebalancovanie. Pri rebalansovaní určíte, aký podiel chcete mať v určitých aktívach, a zaistíte, aby sa tento pomer pravidelne obnovoval. Ide o pomerne pasívnu stratégiu, pretože neprijímate žiadne nové rozhodnutia, ale iba meníte rovnováhu portfólia. Pritom je nutné postupovať iba podľa vopred stanoveného plánu. To môže pomôcť investovať počas recesie a obmedziť škody vo vašom portfóliu.

Aktívnejšou metódou je aktívne upravovať alokáciu podľa aktuálnych okolností. Môžete sa napríklad rozhodnúť pre zmenu alokácie akcií v rôznych sektoroch. Niektoré odvetvia sú napríklad menej cyklické a lepšie odolávajú recesii. Asi najjednoduchším príkladom je spoločnosť Coca-Cola. Tento obľúbený nealkoholický nápoj ľudia obvykle naďalej kupujú aj v čase krízy. V dôsledku toho sú výsledky tohto výrobcu nealkoholických nápojov spravidla krízou ovplyvnené menej, než je tomu u iných firiem.

Ktoré akcie si vedú v čase krízy najlepšie?

Niektoré akcie sú pri krachu alebo recesii zasiahnuté viac ako iné. V minulosti sme boli svedkami finančných kríz, ktoré poslali akcie bánk ku dnu. Napríklad v súčasnosti ide skôr o inflačnú krízu. Zvyšujú sa úrokové sadzby a zdá sa, že z toho banky naopak ťažia. Investovanie v čase krízy je tak dobré prispôsobiť aktuálnu situáciu.

Napríklad niektoré akcie, ako sú CME Group, Euronext, Virtu a Flow Traders, ťažia z vysokej volatility a objemov obchodov najmä na začiatku krachu. Pokiaľ však pokles akciového trhu trvá príliš dlho a ekonomika je v recesii, objemy obvykle pomaly klesajú. Iné spoločnosti sa spočiatku prepadajú kvôli zlému sentimentu a počiatočnej vlne paniky, ale potom pokračujú v dobrých výsledkoch práve v období recesie. Tieto akcie sa tiež nazývajú necyklické akcie. Ide o akcie spoločností, ktorých produkty budú ľudia spotrebovávať aj v čase hospodárskeho poklesu. Často ide o základný spotrebný tovar, ako sú potraviny, benzín, verejné služby, lieky a zdravotná starostlivosť.

Existujú určité vlastnosti, ktorým je možné venovať veľkú pozornosť. Investori môžu napríklad sledovať vývoj marží, fixných nákladov, dlhu a dlhodobých zmlúv. Je však tiež dôležité nezabúdať na oceňovanie. Kľúčové faktory, ktoré treba pri krízových akciách sledovať, sú:

 • Fixné náklady
 • Dlh
 • Dlhodobé zmluvy
 • Ocenenie

Investovanie v čase krízy: Príklady anticyklických akcií

Loading ...
Meno spoločnosti ISIN Symbol Mena YTD Tržná kapitalizácia 1D 1W 1M 3M 1Y 5Y
Wolters Kluwer N.V. NL0000395903 WKL EUR 18,45 % 37,85 -0,13 % 1,97 % 4,52 % 5,28 % 33,71 % 136,95 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. NL0011794037 AD EUR 7,56 % 26,48 -0,39 % 0,14 % -5,69 % 1,41 % -5,75 % 36,12 %
Koninklijke KPN N.V. NL0000009082 KPN EUR 12,54 % 13,65 0,57 % -0,11 % 1,45 % 2,88 % 13,67 % 23,28 %
T-Mobile US US8725901040 TMUS USD 9,75 % 206,23 0,50 % -2,13 % 8,36 % 8,76 % 37,44 % 134,97 %
UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 UNH USD -5,57 % 457,54 -0,04 % 1,31 % -3,26 % 1,28 % 8,10 % 102,60 %
Unilever PLC GB00B10RZP78 UNA EUR 19,42 % 130,97 0,08 % 1,75 % 4,56 % 15,70 % 12,67 % -7,09 %
Merck KGaA DE0006599905 MRK EUR 19,45 % 22,31 -0,03 % 0,38 % 8,73 % 9,80 % 2,35 % 87,11 %
McDonald’s Corp. US5801351017 MCD USD -14,48 % 182,75 -0,05 % -1,03 % -6,31 % -9,16 % -12,09 % 23,52 %
Coca-Cola Company US1912161007 KO USD 6,14 % 269,46 -0,70 % -2,13 % -0,87 % 4,46 % 2,78 % 21,91 %
Amgen Inc. US0311621009 AMGN USD 3,68 % 160,19 0,04 % -2,10 % -4,11 % 11,06 % 34,34 % 69,59 %

Obchodovanie akcií prostredníctvom LYNX

Obchodujte za priaznivé poplatky s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Prostredníctvom LYNX získate prístup k profesionálnym obchodným platformám.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

BLEKEMOLEN, J. Crisis aandelen: hoe en waarin te beleggen tijdens een recessie? LYNX [online]. Vydané 7.11.2022 [cit. 30.11.2022]. Dostupné tu.

Najlepšie a najhoršie akcie významných indexov

Ktoré akcie hlavných indexov v poslednom čase najviac vzrástli a ktoré klesli? Aké sú najlepšie akcie v roku 2024? Ktoré cenné papiere dosiahli za posledných 5 rokov najlepšiu výkonnosť a ktoré naopak zaznamenali prepad? Spoznajte najlepšie a najhoršie akcie podľa ich cien pri týchto indexoch: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart