Marža a
úrokové sadzby

Obchodujte za výhodné finančné sadzby: Využite výhodné úrokové sadzby pri maržových úveroch už od 3,5 % ročne a plaťte úroky iba vtedy, keď úver skutočne využijete.

S maržovým účtom prostredníctvom LYNX máte možnosť obchodovať na marži, čo zahŕňa vloženie vlastnej hotovosti alebo cenných papierov ako kolaterálu. Môžete si napríklad požičať peniaze na nákup akcií alebo si môžete požičať akcie na shortovanie. Vaša hotovosť a vaše cenné papiere budú teda považované za kolaterál pre brokera.

Naše aktuálne debetné a kreditné úrokové sadzby nájdete v nasledujúcom prehľade úrokových sadzieb. Debetné úrokové sadzby sú relevantné pre maržové úvery. V prehľade nájdete aj informácie o všeobecných kreditných úrokoch z hotovostných zostatkov a o nákladoch a kreditných úrokoch v súvislosti s transakciami predajov na krátko. Nájdete tu aj informácie o nákladoch spojených s obchodovaním CFD.

Marža a úrokové sadzby

Debetné a kreditné úrokové sadzby, náklady na predaj nakrátko, sadzby financovania CFD

Nižšie nájdete informácie o kreditných a debetných úrokových sadzbách.
Pri výpočte sadzieb majte na pamäti, že sa používa zmiešaná sadzba založená na úrovniach nižšie. Úrovne, na ktorých je úrok založený, sa môžu z času na čas zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia klientov. Tieto úpravy sa vykonávajú pravidelne, aby sa prispôsobili zmenám menových kurzov.

Debetný úrok
Efektívne debetné úrokové sadzby sa počítajú pripočítaním spreadu k príslušnej referenčnej úrokovej sadzbe (benchmarku) a počítajú sa takto:

Debetná úroková sadzba = Referenčná hodnota (BM) + spread

Spread sa vypočíta nasledovne: spread = spread IBKR + spread LYNX. Spread LYNX je 2 % a zahŕňa dodatočný spread IBKR vo výške 0,25 %. Pri stanovení debetného úroku sa použije stanovená referenčná sadzba alebo referenčná sadzba 0 pre všetky referenčné sadzby nižšie ako 0. Úrok bude pripisovaný denne a skutočný úrok bude zaúčtovaný mesačne tretí pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

Kreditný úrok
Účty s čistou hodnotou aktív (Net Asset Value) od 100 000 USD (alebo ekvivalentom) sú úročené plnou sadzbou, na ktorú majú nárok. Účty s čistou hodnotou aktív nižšou ako 100 000 USD (alebo ekvivalent) sú úročené sadzbami úmernými veľkosti účtu. Efektívny kreditný úrok vyplýva z odpočítania spreadu od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby a vypočíta sa takto:

Kreditná úroková sadzba = Referenčná hodnota (BM) – spread

Spread sa vypočíta nasledovne: spread = spread IBKR + spread LYNX. Spread LYNX je 2%.
Pre zostatky držané v CHF, DKK, EUR, JPY alebo SEK, IBKR v súčasnej dobe používa efektívnu zápornú sadzbu na držané hotovostné zostatky. Záporná sadzba aplikovaná na účty držiace tieto meny je rovnaká bez ohľadu na veľkosť účtu. Pre ostatné meny, pre ktoré je referenčná sadzba plus platená úroková sadzba nižšia ako nula, je platený úrok 0 %. Úroky nabiehajú a sú splatné denne. Úrokové platby budú zaúčtované mesačne tretí pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

MenaSadzby BM od 30/06/2022Benchmark (BM)Debetná sadzbaÚroková sadzba
Flag us
USD
1.580%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 5.080%
100,000 ≤ 1,000,000: 4.580%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 4.330%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 4.080%
> 200,000,000: 4.080%
0 ≤ 10,000: 0.000%
> 10,000: 0.000%
Flag eu
EUR
-1.242%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 3.500%
90,000 ≤ 900,000: 3.000%
900,000 ≤ 44,000,000: 2.750%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 2.750%
> 180,000,000: 2.750%
0 ≤ 50,000: 0.000%
> 50,000: -1.492%
Flag ae
AED
1.308%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 5.808%
350,000 ≤ 3,500,000: 5.308%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 4.808%
> 350,000,000: 4.808%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 0.000%
Flag au
AUD
0.853%Reference Benchmark AUD0 ≤ 140,000: 4.353%
140,000 ≤ 1,400,000: 3.853%
1,400,000 ≤ 70,000,000: 3.603%
70,000,000 ≤ 280,000,000: 3.353%
> 280,000,000: 3.353%
0 ≤ 14,000: 0.000%
14,000 ≤ 140,000: 0.000%
> 140,000: 0.000%
Flag ca
CAD
1.337%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 4.837%
130,000 ≤ 1,300,000: 4.337%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 4.087%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 3.837%
> 260,000,000: 3.837%
0 ≤ 13,000: 0.000%
> 13,000: 0.000%
Flag ch
CHF
-1.195%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 3.500%
90,000 ≤ 900,000: 3.000%
900,000 ≤ 46,000,000: 2.750%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 2.750%
> 180,000,000: 2.750%
0 ≤ 50,000: 0.000%
> 50,000: -1.445%
Flag cn
CNH
1.689%Reference Benchmark CNH0 ≤ 650,000: 7.689%
650,000 ≤ 6,500,000: 6.689%
6,500,000 ≤ 300,000,000: 6.189%
> 300,000,000: 5.689%
0 ≤ 65,000: 0.000%
> 65,000: 0.000%
Flag cz
CZK
6.625%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 11.625%
> 400,000,000: 11.625%
0 ≤ 1,000,000: 0.000%
> 1,000,000: 4.375%
Flag dk
DKK
-0.456%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 5.000%
> 120,000,000: 5.000%
0 ≤ 300,000: 0.000%
> 300,000: -0.706%
Flag gb
GBP
1.240%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 4.740%
80,000 ≤ 800,000: 4.240%
800,000 ≤ 38,000,000: 3.990%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 3.740%
> 150,000,000: 3.740%
0 ≤ 8,000: 0.000%
> 8,000: 0.000%
Flag hk
HKD
1.514%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 6.014%
780,000 ≤ 7,800,000: 5.514%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 5.014%
> 780,000,000: 5.014%
0 ≤ 78,000: 0.000%
> 78,000: 0.000%
Flag hu
HUF
6.280%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 13.280%
> 4,500,000,000: 13.280%
0 ≤ 3,000,000: 0.000%
> 3,000,000: 1.280%
Flag il
ILS
0.780%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 7.780%
> 80,000,000: 7.780%
All: 0.000%
Flag in
INR
8.700%Reference Benchmark INRAll: 13.700%All: 0.000%
Flag jp
JPY
-1.040%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 3.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750%
> 23,000,000,000: 2.750%
0 ≤ 5,000,000: 0.000%
> 5,000,000: -1.290%
Flag kr
KRW
1.750%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 5.750%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 5.250%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 4.750%
> 24,000,000,000: 4.750%
0 ≤ 12,000,000: 0.000%
> 12,000,000: 0.000%
Flag mx
MXN
7.832%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 12.832%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 11.832%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 11.332%
> 2,000,000,000: 11.332%
0 ≤ 200,000: 0.000%
> 200,000: 1.832%
Flag no
NOK
0.807%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 4.307%
900,000 ≤ 9,000,000: 3.807%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 3.557%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 3.307%
> 1,800,000,000: 3.307%
0 ≤ 90,000: 0.000%
> 90,000: 0.000%
Flag nz
NZD
1.530%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 5.030%
150,000 ≤ 1,500,000: 4.530%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 4.280%
> 150,000,000: 4.280%
0 ≤ 15,000: 0.000%
> 15,000: 0.000%
Flag pl
PLN
6.419%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 11.419%
> 70,000,000: 11.419%
0 ≤ 400,000: 0.000%
> 400,000: 2.419%
Flag ru
RUB
9.000%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 16.000%
> 660,000,000: 16.000%
0 ≤ 750,000: 0.000%
> 750,000: 0.000%
Flag sa
SAR
1.735%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 6.235%
350,000 ≤ 3,500,000: 5.735%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 5.235%
> 350,000,000: 5.235%
0 ≤ 35,000: 0.000%
> 35,000: 0.000%
Flag se
SEK
-0.575%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 3.500%
900,000 ≤ 9,100,000: 3.000%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 2.750%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 2.750%
> 1,820,000,000: 2.750%
0 ≤ 400,000: 0.000%
> 400,000: -0.825%
Flag sg
SGD
1.913%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 5.413%
140,000 ≤ 1,400,000: 4.913%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 4.663%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 4.413%
> 270,000,000: 4.413%
0 ≤ 14,000: 0.000%
> 14,000: 0.000%
Flag tr
TRY
12.633%Reference Benchmark TRY0 ≤ 90,000,000: 19.633%
> 90,000,000: 20.633%
0 ≤ 90,000: 0.000%
> 90,000: 3.000%
Flag za
ZAR
5.197%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 8.697%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 8.197%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 7.947%
> 1,500,000,000: 7.947%
0 ≤ 150,000: 0.000%

Pri určovaní úrokov, ktoré sú majiteľom účtov vyplácané z hotovostných kreditných zostatkov a účtované z debetných zostatkov, je každej mene priradená referenčná hodnota (BM). Referenčnú hodnotu určuje spoločnosť Interactive Brokers (IBKR) z krátkodobých trhových sadzieb, ale je obmedzená nad/pod široko používané externé referenčné sadzby alebo prípadne sadzbami bankových vkladov.

Aktuálne referenčné hodnoty (BM) nájdete v tabuľke nižšie:

MenaBenchmark (BM)Sadzby BM od 30/06/2022
Flag us
USD
Reference Benchmark USD1.580%
Flag us
USD Libor
Reference Benchmark USD Libor1.579%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR-1.242%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED1.308%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD0.853%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD1.337%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF-1.195%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH1.689%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK6.625%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK-0.456%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP1.240%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD1.514%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF6.280%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS0.780%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR8.700%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-1.040%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW1.750%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN7.832%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK0.807%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD1.530%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN6.419%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB9.000%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR1.735%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK-0.575%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD1.913%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY12.633%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR5.197%

Metodika na stanovenie efektívnych sadzieb

Vysvetlenie
Pri určovaní úrokov, ktoré sú majiteľom účtov vyplácané z hotovostných kreditných zostatkov a účtované z debetných zostatkov, je každej mene priradená referenčná hodnota (BM) IBKR. Referenčná hodnota (BM) IBKR sa určuje z krátkodobých trhových sadzieb, ale je obmedzená nad/pod široko používané externé referenčné sadzby alebo prípadne sadzbami bankových vkladov. Táto stránka vysvetľuje, ako sa určujú referenčné hodnoty IBKR.

 

Referenčné sadzby
Referenčné sadzby sú stanovené pomocou trojstupňového procesu. Sadzby sú obmedzené nad/pod tradičné externé referenčné sadzby. U mien a pridružených spoločností IBKR, kde trhové ceny forexových swapov neovplyvňujú sadzby, ktoré platíme a účtujeme našim zákazníkom, je krok 1 z konečného stanovenia sadzby vynechaný.

 

  1. Trhové implikované sadzby
    Na trhové oceňovanie využívame krátkodobé forexové swapové trhy. Vzhľadom na to, že väčšina transakcií zahŕňa americký dolár, sú forexové swapové ceny mien oproti americkému doláru vyberané počas vopred stanoveného časového obdobia označovaného ako „Fixing Time Window“, ktoré má byť reprezentatívne pre likvidné obchodné hodiny a primárny obrat. Konkrétna doba swapu do expirácie (tenor) a použité fixačné okná závisí na mene. Pre výpočet implikovanej krátkodobej sadzby mimo USD použijeme najlepší bid a ask zo skupiny až 12 najväčších bánk zaoberajúcich sa obchodovaním na forexe – všeobecne cez noc (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) alebo Spot Next ( T+2/T+3)). Pri uzavretí „Fixing Time Window“ sa tieto výpočty zoradia, pričom najnižšie a najvyššie sadzby sa neberú do úvahy a zvyšok sa spriemeruje, aby sa určila trhová implikovaná referenčná sadzba.
  1. Tradičné externé referenčné sadzby
    Pre tradičné benchmarky používame zverejnené referenčné sadzby a prípadne sadzby bankových vkladov. Tieto sadzby sú všeobecne určené buď bankovým prieskumom, alebo skutočnými transakciami. Hongkonská medzibanková ponúkaná sadzba (HIBOR) sa napríklad určuje na základe panelového prieskumu bánk z hľadiska sadzby, za ktorú by si mohli požičiavať prostriedky od iných bánk v konkrétny čas každý deň. Naopak, efektívna sadzba Fed Funds v amerických dolároch sa vypočíta ako vážený priemer úrokových sadzieb medzibankových pôžičiek obchodovaných na trhu Fed Funds.Reforma referenčných úrokových sadzieb (reforma IBOR), ktorú v roku 2013 začali krajiny G20 a ktorú vykonali regulačné orgány a pracovné skupiny verejného a súkromného sektora, postupne nahrádza sadzby založené na bankových prieskumoch novými referenčnými sadzbami. Napríklad sadzby LIBOR prestanú existovať na konci roku 2021 a budú nahradené novými, trhom akceptovanými benchmarkami.
  1. Referenčné hodnoty IBKR
    Konečné referenčné hodnoty IBKR sú potom určené pomocou referenčnej sadzby implikovanej z trhu, ako je opísané v bode 1. ale obmedzené určitou čiastkou nad/pod tradičnou externou referenčnou sadzbou, ako je opísané v 2. vyššie. Pre meny a pridružené spoločnosti IBKR, kde nie je trhová cena forexových swapov relevantná, sa konečné referenčné hodnoty IBKR určujú pomocou tradičných referenčných sadzieb alebo sadzieb bankových vkladov, ktoré sú obmedzené spôsobom uvedeným vyššie. Limity sa môžu kedykoľvek zmeniť bez výslovného predchádzajúceho upozornenia a sú uvedené v tabuľke nižšie spolu s príslušnými referenčnými menami a referenčnými hodnotami.

Príklady A
Predpokladajme, že trhová implicitná sadzba cez noc (overnight) pre GBP je 0,55 %. Referenčná sadzba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65 %. Efektívna sadzba sa potom rovná trhovej implicitnej sadzbe 0,55 %, pretože je stále v medzích 1,00 % okolo referenčnej sadzby SONIA na 0,65 %.

Príklady B
Ak by napríklad implicitná trhová sadzba pre CNH bola 4,5 %, ale referenčná sadzba cez noc (overnight) CNH za rovnaké obdobie bola 1,0 %, účinná sadzba by bola obmedzená na 2,0 % nad referenčnou sadzbou CNH, čiže 3,0 % (1,0 % referenčné sadzba sadzba + 2,0% strop).

MenaOpis referenčnej hodnotyDolná hranica1Horná hranica1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate 3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target 1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate 1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)100,00%100,00%
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

1 Stropy alebo odchýlka pre efektívnu sadzbu povolená nad alebo pod fixáciou benchmarku sa môžu kedykoľvek zmeniť bez výslovného predchádzajúceho upozornenia.

Náklady spojené s predajom na krátko (akcie, dlhopisy atď.) sa odvíjajú od 2 faktorov:

– Výpožičný poplatok (Borrow fee)

– Úroky z predaja nakrátko, ktoré vám boli vyplatené

Výpožičný poplatok (Borrow fee)
Pokiaľ obchodujete cenné papiere nakrátko, musíte zaplatiť poplatok za výpožičku. Náklady na výpožičku sa pri jednotlivých akciách líšia a záleží najmä na dostupnosti týchto akcií. Z toho dôvodu sú poplatky pri tzv. „hard to borrow“ akciách vyššie ako pri bežne dostupných akciách. Tieto dodatočné náklady sa premietnu vo forme nižších úrokov z krátkych úverov na akcie. Upozorňujeme, že ak náklady na výpožičku prevýšia získaný úrok, môže to viesť k čistému debetnému úroku. Spoločnosť LYNX účtuje svojim klientom prirážky na základe výpožičných sadzieb IBKR, ktoré sa zadávajú ako variabilné a fixné percento výpožičnej sadzby IBKR. Fixné rozpätie LYNX je 1% a variabilné rozpätie LYNX je 20%. Celkové náklady sa vypočítajú takto: Celkové náklady = Max (výpožičná úroková sadzba IBKR + fixná LYNX Spread; Výpožičná úroková sadzba IBKR x (1 + variabilný LYNX Spread)). Na zobrazenie orientačných krátkych úrokových sadzieb pre konkrétne akcie odporúčame klientom použiť nástroj „Short Stock Availability“ (SLB) v Správe účtu.

Úroky z predaja nakrátko, ktoré vám boli vyplatené
Na účely pripisovania úrokov z peňažných prostriedkov rovnajúcich sa hodnotám zabezpečenia krátkych akcií budú mať nárok na pripisovanie úrokov z týchto peňažných prostriedkov iba účty s čistou hodnotou aktív (NAV) vyššie ako 100 000 USD.

Kreditné úroky z peňažných zostatkov z výnosov z predaja nakrátko nájdete v nižšie uvedenej tabuľke a vypočítavajú sa nasledovne:

Kreditná úroková sadzba z výnosov z predaja nakrátko = Benchmark (BM) – Spread
Rozpätie sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1%.

MenaBenchmark (BM)Sadzby BM od 2022-06-30Úroková sadzba
Flag us
USD
Reference Benchmark USD1.580%0 - 100,000: 0.000%
100,000.01 - 1,000,000: 0.000%
1,000,000.01 - 3,000,000: 0.080%
3,000,000.01 +: 0.330%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR-1.242%0 - 90,000: -1.492%
90,000.01+: -3.492%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD0.853%0 - 140,000: 0.000%
140,000.01 +: 0.000%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD1.337%0 - 130,000: 0.000%
130,000.01 - 1,300,000: 0.000%
1,300,000.01 - 3,000,000: 0.000%
3,000,000.01 +: 0.000%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF-1.195%0 - 90,000: -1.445%
90,000.01 +: -3.445%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP1.240%0 - 80,000: 0.000%
80,000.01+: 0.000%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD1.514%0 - 780,000: 0.000%
780000.01: 0.000%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN7.832%0 - 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 2.832%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK-0.575%0 - 900,000: -0.825%
900,000.01+: -2.825%

CFD (Rozdielové zmluvy) sú komplexné finančné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 63.7% účtov retailových investorov prišlo pri obchodovaní rozdielových obchodov s týmto poskytovateľom o peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť zaobstarať vysoké riziko straty svojich peňazí.

Zmluvný úrok sa počíta denne zo všetkých otvorených pozícií CFD držaných na konci obchodnej seansy. Zmluvné úroky pre akciové CFD sú založené na referenčnej hodnote (BM) a spreade a počítajú sa nasledovne:

Zmluvná úroková sadzba na dlhých pozíciách = Referenčná hodnota (BM) + spread

Zmluvná úroková sadzba pri krátkych pozíciách = Referenčná hodnota (BM) – spread

Spread sa vypočíta nasledovne: Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Spread LYNX je 1%.
Pri otvorených dlhých pozíciách vám bude úrok naúčtovaný. Pri otvorených krátkych pozíciách je úrok obvykle pripisovaný na váš účet, s výnimkou prípadov, keď existuje negatívna zmluvná úroková sadzba. Pokiaľ je zmluvná úroková sadzba záporná, bude vám úrok naúčtovaný. Zmluvný úrok sa účtuje ako zmiešaná sadzba na základe pomyselných zostatkov, ako je uvedené nižšie.

Na krátke pozície CFD je účtovaný dodatočný poplatok za výpožičku, ktorý je stanovený pre každú akciu individuálne na základe trhových úrokových sadzieb. IBKR poskytne klientom nezáväzné, orientačné úrokové sadzby. Výpožičné sadzby sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia v priebehu trvania krátkej pozície zmeniť na základe trhových podmienok.

MenaPozíciaÚroveň IÚroveň IICFD na akcie pod úrovňou 1CFD na akcie medzi úrovňou 1 a úrovňou 2CFD na akcie nad úrovňou 2
AUDLong/Short140,0001,400,0004.353% / -2.647%, (BM +/- 3.5%)4.353% / -2.647%, (BM +/- 3.5%)4.353% / -2.647%, (BM +/- 3.5%)
BRLLong/Short500,0005,000,00017.15% / 8.65%%, (BM + 4% / -4.5%)16.9% / 9.15%%, (BM + 3.75% / -4%)16.65% / 9.65%%, (BM + 3.5% / -3.5%)
CHFLong/Short90,000900,0003.5% / -4.695%, (BM +/- 3.5%)3% / -4.195%, (BM +/- 3%)2.5% / -3.695%, (BM +/- 2.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A11.625% / 1.625%, (BM +/- 5%)11.625% / 1.625%, (BM +/- 5%)11.625% / 1.625%, (BM +/- 5%)
DKKLong/ShortN/AN/A3.5% / -3.956%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.956%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.956%, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short90,000900,0003.5% / -4.742%, (BM +/- 3.5%)3% / -4.242%, (BM +/- 3%)2.5% / -3.742%, (BM +/- 2.5%)
GBPLong/Short80,000800,0004.74% / -2.26%, (BM +/- 3.5%)4.24% / -1.76%, (BM +/- 3%)3.74% / -1.26%, (BM +/- 2.5%)
HKDLong/Short780,0007,800,0005.014% / -1.986%, (BM +/- 3.5%)5.014% / -1.986%, (BM +/- 3.5%)5.014% / -1.986%, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A3.5% / -4.54%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -4.54%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -4.54%, (BM +/- 3.5%)
NOKLong/Short900,0009,000,0004.307% / -2.693%, (BM +/- 3.5%)3.807% / -2.193%, (BM +/- 3%)3.307% / -1.693%, (BM +/- 2.5%)
RUBLongN/AN/A16%%, (BM + 7%)16%%, (BM + 7%)16%%, (BM + 7%)
SEKLong/Short900,0009,000,0003.5% / -4.075%, (BM +/- 3.5%)3% / -3.575%, (BM +/- 3%)2.5% / -3.075%, (BM +/- 2.5%)
SGDLong/Short140,0001,400,0005.913% / -2.087%, (BM +/- 4%)5.913% / -2.087%, (BM +/- 4%)5.913% / -2.087%, (BM +/- 4%)
USDLong/Short100,0001,000,0005.079% / -1.921%, (BM +/- 3.5%)4.579% / -1.421%, (BM +/- 3%)4.079% / -0.921%, (BM +/- 2.5%)
ZARLong/Short1,500,00015,000,0009.197% / 0.697%%, (BM + 4% / -4.5%)8.947% / 1.197%%, (BM + 3.75% / -4%)8.697% / 1.697%%, (BM + 3.5% / -3.5%)

CFD (Rozdielové zmluvy) sú komplexné finančné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 63.7% účtov retailových investorov prišlo pri obchodovaní rozdielových obchodov s týmto poskytovateľom o peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť zaobstarať vysoké riziko straty svojich peňazí.

Zmluvné úroky sa počítajú denne zo všetkých otvorených pozícií CFD držaných na konci obchodnej seansy. Kontraktné úroky pre CFD na indexy a kovy sú založené na referenčnej hodnote (BM) a spreade a vypočítavajú sa nasledovne:

Zmluvná úroková sadzba pre dlhé pozície = referenčná hodnota (BM) + spread

Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = referenčná hodnota (BM) – spread

Spread sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1%.

Pri otvorených dlhých pozíciách je vám úrok naúčtovaný. Pri otvorených krátkych pozíciách sa úrok obvykle pripisuje na váš účet, s výnimkou prípadov, keď je zmluvná úroková sadzba záporná. Pokiaľ je zmluvná úroková sadzba záporná, bude vám tento úrok naúčtovaný. Zmluvný úrok sa uplatňuje ako zmiešaná sadzba na základe pomyselných zostatkov, ako je uvedené nižšie.

MenaPozíciaZmluvné úroky zaúčtované/zaplatené za otvorené pozície CFD
AUDLong/Short4.353% / -2.647, (BM +/- 3.5%)
CHFLong/Short3.5% / -4.695, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short3.5% / -4.742, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short4.74% / -2.26, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short5.014% / -1.986, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/Short3.5% / -4.54, (BM +/- 3.5%)
USDLong/Short5.079% / -1.921, (BM +/- 3.5%)

Zmluvný úrok sa vždy uplatňuje v zmluvnej mene CFD a vypočítava sa podľa vzorca:

KONTRAKTNÝ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRO GBP).

I = zmluvná úroková sadzba

UPV = Hodnota podkladovej pozície vypočítaná ako denná vyrovnacia cena CFD x počet kontraktov.

N = Počet dní, pre ktoré sa počíta úrok kontraktu.

CFD (Rozdielové zmluvy) sú komplexné finančné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 63.7% účtov retailových investorov prišlo pri obchodovaní rozdielových obchodov s týmto poskytovateľom o peniaze. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť zaobstarať vysoké riziko straty svojich peňazí.

Transakčný úrok u Forex CFD je založený na referenčnej hodnote pre konkrétny menový pár a spreadu:

Kontraktná úroková sadzba pre dlhé pozície = špecifický benchmark (BM) menového páru – spread

Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = špecifický benchmark (BM) menového páru + spread

Špecifická referenčná hodnota pre menový pár je rozdiel medzi referenčnými sadzbami pre dve meny. Vypočíta sa ako: BM = BM základnej meny – BM mena kotácie.

Spread sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
Platný kurz pre klienta je BM menového páru – IBKR spread pre dlhé pozície a BM menového páru + spread pre krátke pozície. Je dôležité si uvedomiť, že sadzba pre dlhé pozície sa uplatňuje ako kreditná, sadzba pre krátke pozície ako debetná. Z toho vyplýva, že pre dlhú pozíciu znamená kladná sadzba kredit, záporná sadzba poplatok. Pre krátke pozície však kladná sadzba znamená poplatok, záporná sadzba kredit.

Úroky zo zostatkov forexových CFD sa počítajú na samostatnom základe a nekombinujú sa ani sa nezapočítavajú s inými menovými expozíciami, vrátane spotového FX. Hoci IBKR priamo neodkazuje na swapové sadzby, vyhradzuje si právo uplatniť vyššie spready za výnimočných trhových podmienok, napríklad pri prudkých nárastoch swapových sadzieb, ku ktorým môže dochádzať okolo konca fiškálneho roka.

Úrok sa počíta z hodnoty kontraktu vyjadrenej v mene kotácie a pripisuje sa alebo odpisuje v tejto mene.

Menový párPozíciaÚroveň IÚroveň IIBM na menový párCFD na forex pod úrovňou 1CFD na forex medzi úrovňou 1 a úrovňou 2CFD na forex nad úrovňou 2
AUD.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.48%-3.484% / 2.516%, (BM +/- 3%)-3.234% / 2.266%, (BM +/- 2.75%)-2.984% / 2.016%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0002.05%-0.951% / 5.049%, (BM +/- 3%)-0.701% / 4.799%, (BM +/- 2.75%)-0.451% / 4.549%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-0.84%-4.336% / 2.664%, (BM +/- 3.5%)-4.086% / 2.414%, (BM +/- 3.25%)-3.836% / 2.164%, (BM +/- 3%)
AUD.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-0.66%-4.16% / 2.84%, (BM +/- 3.5%)-3.91% / 2.59%, (BM +/- 3.25%)-3.66% / 2.34%, (BM +/- 3%)
AUD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0001.89%-1.107% / 4.893%, (BM +/- 3%)-0.857% / 4.643%, (BM +/- 2.75%)-0.607% / 4.393%, (BM +/- 2.5%)
AUD.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-0.68%-3.677% / 2.323%, (BM +/- 3%)-3.427% / 2.073%, (BM +/- 2.75%)-3.177% / 1.823%, (BM +/- 2.5%)
AUD.SGDLong/Short1,300,00013,000,000-1.06%-4.059% / 1.941%, (BM +/- 3%)-3.809% / 1.691%, (BM +/- 2.75%)-3.559% / 1.441%, (BM +/- 2.5%)
AUD.USDLong/Short1,000,00010,000,000-0.73%-3.727% / 2.273%, (BM +/- 3%)-3.477% / 2.023%, (BM +/- 2.75%)-3.227% / 1.773%, (BM +/- 2.5%)
AUD.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-4.34%-7.844% / -0.844%, (BM +/- 3.5%)-7.594% / -1.094%, (BM +/- 3.25%)-7.344% / -1.344%, (BM +/- 3%)
CAD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0002.53%-0.467% / 5.533%, (BM +/- 3%)-0.217% / 5.283%, (BM +/- 2.75%)0.032% / 5.033%, (BM +/- 2.5%)
CAD.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-0.35%-3.852% / 3.148%, (BM +/- 3.5%)-3.602% / 2.898%, (BM +/- 3.25%)-3.352% / 2.648%, (BM +/- 3%)
CAD.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-0.18%-3.677% / 3.323%, (BM +/- 3.5%)-3.427% / 3.073%, (BM +/- 3.25%)-3.177% / 2.823%, (BM +/- 3%)
CAD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.38%-0.623% / 5.377%, (BM +/- 3%)-0.373% / 5.127%, (BM +/- 2.75%)-0.123% / 4.877%, (BM +/- 2.5%)
CHF.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-2.88%-6.384% / 0.616%, (BM +/- 3.5%)-6.134% / 0.366%, (BM +/- 3.25%)-5.884% / 0.116%, (BM +/- 3%)
CHF.DKKLong/Short6,500,00065,000,000-0.74%-3.74% / 2.26%, (BM +/- 3%)-3.49% / 2.01%, (BM +/- 2.75%)-3.24% / 1.76%, (BM +/- 2.5%)
CHF.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,000-0.16%-3.155% / 2.845%, (BM +/- 3%)-2.905% / 2.595%, (BM +/- 2.75%)-2.655% / 2.345%, (BM +/- 2.5%)
CHF.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-2.00%-5.003% / 0.997%, (BM +/- 3%)-4.753% / 0.747%, (BM +/- 2.75%)-4.503% / 0.497%, (BM +/- 2.5%)
CHF.SEKLong/Short8,000,00080,000,000-0.62%-3.62% / 2.38%, (BM +/- 3%)-3.37% / 2.13%, (BM +/- 2.75%)-3.12% / 1.88%, (BM +/- 2.5%)
CHF.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-6.39%-9.893% / -2.893%, (BM +/- 3.5%)-9.643% / -3.143%, (BM +/- 3.25%)-9.393% / -3.393%, (BM +/- 3%)
CNH.HKDLong/Short8,000,00080,000,0000.18%-3.325% / 3.675%, (BM +/- 3.5%)-3.075% / 3.425%, (BM +/- 3.25%)-2.825% / 3.175%, (BM +/- 3%)
CNH.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.73%-0.771% / 6.229%, (BM +/- 3.5%)-0.521% / 5.979%, (BM +/- 3.25%)-0.271% / 5.729%, (BM +/- 3%)
DKK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.58%-2.416% / 3.584%, (BM +/- 3%)-2.166% / 3.334%, (BM +/- 2.75%)-1.916% / 3.084%, (BM +/- 2.5%)
DKK.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-1.26%-4.263% / 1.737%, (BM +/- 3%)-4.013% / 1.487%, (BM +/- 2.75%)-3.763% / 1.237%, (BM +/- 2.5%)
DKK.SEKLong/Short8,000,00080,000,0000.12%-2.881% / 3.119%, (BM +/- 3%)-2.631% / 2.869%, (BM +/- 2.75%)-2.381% / 2.619%, (BM +/- 2.5%)
EUR.AUDLong/Short1,300,00013,000,000-2.10%-5.095% / 0.905%, (BM +/- 3%)-4.845% / 0.655%, (BM +/- 2.75%)-4.595% / 0.405%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CADLong/Short1,300,00013,000,000-2.58%-5.579% / 0.421%, (BM +/- 3%)-5.329% / 0.171%, (BM +/- 2.75%)-5.079% / -0.079%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CHFLong/Short1,000,00010,000,000-0.05%-3.046% / 2.954%, (BM +/- 3%)-2.796% / 2.704%, (BM +/- 2.75%)-2.546% / 2.454%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-2.93%-6.431% / 0.569%, (BM +/- 3.5%)-6.181% / 0.319%, (BM +/- 3.25%)-5.931% / 0.068%, (BM +/- 3%)
EUR.CZKLong/Short25,000,000250,000,000-7.87%-11.367% / -4.367%, (BM +/- 3.5%)-11.117% / -4.617%, (BM +/- 3.25%)-10.867% / -4.867%, (BM +/- 3%)
EUR.DKKLong/Short6,500,00065,000,000-0.79%-3.786% / 2.214%, (BM +/- 3%)-3.536% / 1.964%, (BM +/- 2.75%)-3.286% / 1.714%, (BM +/- 2.5%)
EUR.GBPLong/Short700,0007,000,000-2.48%-5.482% / 0.518%, (BM +/- 3%)-5.232% / 0.268%, (BM +/- 2.75%)-4.982% / 0.018%, (BM +/- 2.5%)
EUR.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-2.76%-6.256% / 0.744%, (BM +/- 3.5%)-6.006% / 0.494%, (BM +/- 3.25%)-5.756% / 0.244%, (BM +/- 3%)
EUR.HUFLong/Short280,000,0002,800,000,000-7.52%-11.022% / -4.022%, (BM +/- 3.5%)-10.772% / -4.272%, (BM +/- 3.25%)-10.522% / -4.522%, (BM +/- 3%)
EUR.ILSLong/Short4,000,00040,000,000-2.02%-5.522% / 1.478%, (BM +/- 3.5%)-5.272% / 1.228%, (BM +/- 3.25%)-5.022% / 0.978%, (BM +/- 3%)
EUR.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,000-0.20%-3.202% / 2.798%, (BM +/- 3%)-2.952% / 2.548%, (BM +/- 2.75%)-2.702% / 2.298%, (BM +/- 2.5%)
EUR.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-9.07%-12.574% / -5.574%, (BM +/- 3.5%)-12.324% / -5.824%, (BM +/- 3.25%)-12.074% / -6.074%, (BM +/- 3%)
EUR.NOKLong/Short8,000,00080,000,000-2.05%-5.049% / 0.951%, (BM +/- 3%)-4.799% / 0.701%, (BM +/- 2.75%)-4.549% / 0.451%, (BM +/- 2.5%)
EUR.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-2.77%-5.772% / 0.228%, (BM +/- 3%)-5.522% / -0.021%, (BM +/- 2.75%)-5.272% / -0.272%, (BM +/- 2.5%)
EUR.PLNLong/Short4,000,00040,000,000-7.66%-11.161% / -4.161%, (BM +/- 3.5%)-10.911% / -4.411%, (BM +/- 3.25%)-10.661% / -4.661%, (BM +/- 3%)
EUR.RUBLong/Short70,000,000700,000,000-10.24%-13.742% / -6.742%, (BM +/- 3.5%)-13.492% / -6.992%, (BM +/- 3.25%)-13.242% / -7.242%, (BM +/- 3%)
EUR.SEKLong/Short8,000,00080,000,000-0.67%-3.667% / 2.333%, (BM +/- 3%)-3.417% / 2.083%, (BM +/- 2.75%)-3.167% / 1.833%, (BM +/- 2.5%)
EUR.SGDLong/Short1,300,00013,000,000-3.16%-6.155% / -0.155%, (BM +/- 3%)-5.905% / -0.405%, (BM +/- 2.75%)-5.655% / -0.655%, (BM +/- 2.5%)
EUR.USDLong/Short1,000,00010,000,000-2.82%-5.822% / 0.178%, (BM +/- 3%)-5.572% / -0.072%, (BM +/- 2.75%)-5.322% / -0.322%, (BM +/- 2.5%)
EUR.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-6.44%-9.939% / -2.939%, (BM +/- 3.5%)-9.689% / -3.189%, (BM +/- 3.25%)-9.439% / -3.439%, (BM +/- 3%)
GBP.AUDLong/Short1,300,00013,000,0000.39%-2.613% / 3.387%, (BM +/- 3%)-2.363% / 3.137%, (BM +/- 2.75%)-2.113% / 2.887%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CADLong/Short1,300,00013,000,000-0.10%-3.097% / 2.903%, (BM +/- 3%)-2.847% / 2.653%, (BM +/- 2.75%)-2.597% / 2.403%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CHFLong/Short1,000,00010,000,0002.44%-0.565% / 5.435%, (BM +/- 3%)-0.315% / 5.185%, (BM +/- 2.75%)-0.064% / 4.935%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-0.45%-3.949% / 3.051%, (BM +/- 3.5%)-3.699% / 2.801%, (BM +/- 3.25%)-3.449% / 2.551%, (BM +/- 3%)
GBP.DKKLong/Short6,500,00065,000,0001.70%-1.304% / 4.696%, (BM +/- 3%)-1.054% / 4.446%, (BM +/- 2.75%)-0.804% / 4.196%, (BM +/- 2.5%)
GBP.HKDLong/Short8,000,00080,000,000-0.27%-3.774% / 3.226%, (BM +/- 3.5%)-3.524% / 2.976%, (BM +/- 3.25%)-3.274% / 2.726%, (BM +/- 3%)
GBP.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.28%-0.72% / 5.28%, (BM +/- 3%)-0.47% / 5.03%, (BM +/- 2.75%)-0.22% / 4.78%, (BM +/- 2.5%)
GBP.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-6.59%-10.092% / -3.092%, (BM +/- 3.5%)-9.842% / -3.342%, (BM +/- 3.25%)-9.592% / -3.592%, (BM +/- 3%)
GBP.NOKLong/Short8,000,00080,000,0000.43%-2.568% / 3.433%, (BM +/- 3%)-2.318% / 3.183%, (BM +/- 2.75%)-2.068% / 2.932%, (BM +/- 2.5%)
GBP.NZDLong/Short1,300,00013,000,000-0.29%-3.29% / 2.71%, (BM +/- 3%)-3.04% / 2.46%, (BM +/- 2.75%)-2.79% / 2.21%, (BM +/- 2.5%)
GBP.SEKLong/Short8,000,00080,000,0001.82%-1.185% / 4.815%, (BM +/- 3%)-0.935% / 4.565%, (BM +/- 2.75%)-0.685% / 4.315%, (BM +/- 2.5%)
GBP.USDLong/Short1,000,00010,000,000-0.34%-3.34% / 2.66%, (BM +/- 3%)-3.09% / 2.41%, (BM +/- 2.75%)-2.84% / 2.16%, (BM +/- 2.5%)
GBP.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-3.96%-7.457% / -0.457%, (BM +/- 3.5%)-7.207% / -0.707%, (BM +/- 3.25%)-6.957% / -0.957%, (BM +/- 3%)
HKD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.55%-0.946% / 6.054%, (BM +/- 3.5%)-0.696% / 5.804%, (BM +/- 3.25%)-0.446% / 5.554%, (BM +/- 3%)
MXN.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0008.87%5.372% / 12.372%, (BM +/- 3.5%)5.622% / 12.122%, (BM +/- 3.25%)5.872% / 11.872%, (BM +/- 3%)
NOK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0001.85%-1.153% / 4.848%, (BM +/- 3%)-0.903% / 4.598%, (BM +/- 2.75%)-0.653% / 4.348%, (BM +/- 2.5%)
NOK.SEKLong/Short8,000,00080,000,0001.38%-1.617% / 4.383%, (BM +/- 3%)-1.367% / 4.133%, (BM +/- 2.75%)-1.117% / 3.883%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CADLong/Short1,300,00013,000,0000.19%-2.807% / 3.193%, (BM +/- 3%)-2.557% / 2.943%, (BM +/- 2.75%)-2.307% / 2.693%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0002.73%-0.275% / 5.725%, (BM +/- 3%)-0.024% / 5.475%, (BM +/- 2.75%)0.225% / 5.225%, (BM +/- 2.5%)
NZD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.57%-0.43% / 5.57%, (BM +/- 3%)-0.18% / 5.32%, (BM +/- 2.75%)0.069% / 5.07%, (BM +/- 2.5%)
NZD.USDLong/Short1,000,00010,000,000-0.05%-3.05% / 2.95%, (BM +/- 3%)-2.8% / 2.7%, (BM +/- 2.75%)-2.55% / 2.45%, (BM +/- 2.5%)
SEK.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0000.47%-2.535% / 3.465%, (BM +/- 3%)-2.285% / 3.215%, (BM +/- 2.75%)-2.035% / 2.965%, (BM +/- 2.5%)
SGD.CNHLong/Short6,500,00065,000,0000.22%-3.276% / 3.724%, (BM +/- 3.5%)-3.026% / 3.474%, (BM +/- 3.25%)-2.776% / 3.224%, (BM +/- 3%)
SGD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.95%-0.046% / 5.953%, (BM +/- 3%)0.203% / 5.703%, (BM +/- 2.75%)0.453% / 5.453%, (BM +/- 2.5%)
USD.CADLong/Short1,300,00013,000,0000.24%-2.757% / 3.243%, (BM +/- 3%)-2.507% / 2.993%, (BM +/- 2.75%)-2.257% / 2.743%, (BM +/- 2.5%)
USD.CHFLong/Short1,000,00010,000,0002.78%-0.224% / 5.776%, (BM +/- 3%)0.025% / 5.526%, (BM +/- 2.75%)0.276% / 5.276%, (BM +/- 2.5%)
USD.CNHLong/Short6,500,00065,000,000-0.11%-3.609% / 3.391%, (BM +/- 3.5%)-3.359% / 3.141%, (BM +/- 3.25%)-3.109% / 2.891%, (BM +/- 3%)
USD.CZKLong/Short25,000,000250,000,000-5.05%-8.545% / -1.545%, (BM +/- 3.5%)-8.295% / -1.795%, (BM +/- 3.25%)-8.045% / -2.045%, (BM +/- 3%)
USD.DKKLong/Short6,500,00065,000,0002.04%-0.964% / 5.036%, (BM +/- 3%)-0.714% / 4.786%, (BM +/- 2.75%)-0.464% / 4.536%, (BM +/- 2.5%)
USD.HKDLong/Short8,000,00080,000,0000.07%-3.434% / 3.566%, (BM +/- 3.5%)-3.184% / 3.316%, (BM +/- 3.25%)-2.934% / 3.066%, (BM +/- 3%)
USD.HUFLong/Short280,000,0002,800,000,000-4.70%-8.2% / -1.2%, (BM +/- 3.5%)-7.95% / -1.45%, (BM +/- 3.25%)-7.7% / -1.7%, (BM +/- 3%)
USD.ILSLong/Short4,000,00040,000,0000.80%-2.7% / 4.3%, (BM +/- 3.5%)-2.45% / 4.05%, (BM +/- 3.25%)-2.2% / 3.8%, (BM +/- 3%)
USD.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0002.62%-0.38% / 5.62%, (BM +/- 3%)-0.13% / 5.37%, (BM +/- 2.75%)0.12% / 5.12%, (BM +/- 2.5%)
USD.MXNLong/Short17,000,000170,000,000-6.25%-9.752% / -2.752%, (BM +/- 3.5%)-9.502% / -3.002%, (BM +/- 3.25%)-9.252% / -3.252%, (BM +/- 3%)
USD.NOKLong/Short8,000,00080,000,0000.77%-2.228% / 3.772%, (BM +/- 3%)-1.978% / 3.522%, (BM +/- 2.75%)-1.728% / 3.272%, (BM +/- 2.5%)
USD.PLNLong/Short4,000,00040,000,000-4.84%-8.339% / -1.339%, (BM +/- 3.5%)-8.089% / -1.589%, (BM +/- 3.25%)-7.839% / -1.839%, (BM +/- 3%)
USD.RUBLong/Short70,000,000700,000,000-7.42%-10.92% / -3.92%, (BM +/- 3.5%)-10.67% / -4.17%, (BM +/- 3.25%)-10.42% / -4.42%, (BM +/- 3%)
USD.SEKLong/Short8,000,00080,000,0002.16%-0.845% / 5.155%, (BM +/- 3%)-0.595% / 4.905%, (BM +/- 2.75%)-0.345% / 4.655%, (BM +/- 2.5%)
USD.SGDLong/Short1,300,00013,000,000-0.33%-3.333% / 2.667%, (BM +/- 3%)-3.083% / 2.417%, (BM +/- 2.75%)-2.833% / 2.167%, (BM +/- 2.5%)
USD.ZARLong/Short14,000,000140,000,000-3.62%-7.117% / -0.117%, (BM +/- 3.5%)-6.867% / -0.367%, (BM +/- 3.25%)-6.617% / -0.617%, (BM +/- 3%)
ZAR.JPYLong/Short110,000,0001,100,000,0006.24%2.737% / 9.737%, (BM +/- 3.5%)2.987% / 9.487%, (BM +/- 3.25%)3.237% / 9.237%, (BM +/- 3%)