Marža a
úrokové sadzby

Margin­ en rentetarieven

Obchodujte za výhodné finančné sadzby: Využite výhodné úrokové sadzby pri maržových úveroch a plaťte úroky iba vtedy, keď úver skutočne využijete.

S maržovým účtom prostredníctvom LYNX máte možnosť obchodovať na maržu, čo zahŕňa vloženie vlastnej hotovosti alebo cenných papierov ako kolaterálu. Môžete si napríklad požičať peniaze na nákup akcií alebo si môžete požičať akcie na shortovanie. Vaša hotovosť a vaše cenné papiere budú teda považované za kolaterál pre brokera.

Naše aktuálne debetné a kreditné úrokové sadzby nájdete v nasledujúcom prehľade úrokových sadzieb. Debetné úrokové sadzby sú relevantné pre maržové úvery. V prehľade nájdete aj informácie o všeobecných kreditných úrokoch z hotovostných zostatkov a o nákladoch a kreditných úrokoch v súvislosti s transakciami predajov na krátko. Nájdete tu aj informácie o nákladoch spojených s obchodovaním CFD.

Debetné a kreditné úrokové sadzby, náklady na predaj nakrátko, sadzby financovania CFD

Nižšie nájdete informácie o kreditných a debetných úrokových sadzbách.

Na klientske účty môžu byť pripisované úroky z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov. Úrokové sadzby sú denne aktualizované a vypočítavajú sa na základe referenčnej hodnoty (BM) a prirážky pre každú menu. Upozorňujeme, že kreditná úroková sadzba môže závisieť i na veľkosti vašej čistej hodnoty aktív (NAV).

Výška kreditného úroku je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Pre zobrazenie tabuľky prosím zadajte NAV vášho účtu v USD a zvoľte menu.

Mena Úroveň Úroková sadzba p.a. upravená o NAV k

Dôležité upozornenia:

 1. Kreditné úroky na účtoch vedených u Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) všeobecne podliehajú zrážkovej dani vo výške 20 % z inkasovanej čiastky úrokov. V závislosti na právnom postavení klienta alebo krajine jeho daňovej rezidencie sú k dispozícii výnimky a úľavy z tejto povinnosti. Viac informácii nájdete tu.
 2. Pri výpočte sadzieb majte na pamäti, že sa používa zmiešaná sadzba založená na výške uvedených úrovní. Úrovne, z ktorých úrokové sadzby vychádzajú, sa môžu meniť bez predošlého upozornenia.
 3. V prípade, že máte účet u IBIE, bude výpočet kladnej vysporiadanej hotovosti odpovedať výpočtu: vysporiadaná hotovosť – hodnota kolaterálu za zapožičanie akcií na short.
 4. Kreditné úroky na účtoch vedených u Interactive Brokers U.K. Limited (IBUK) sa získavajú z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov držaných v segmente cenných papierov daného účtu, nie však z hotovosti držanej v segmente komodít. Viac informácii o výpočte nájdete tu.

Poznámka:

Úrokové sadzby sú variabilné a môžu sa zmeniť bez predošlého upozornenia.

Úroková kalkulačka je založená na informáciách, ktoré považujeme za presné a správne, ale spoločnosť LYNX nezaručuje ich presnosť ani adekvátnosť a nemalo by sa na ne takto nahliadať. Spoločnosť LYNX nezodpovedá za prípadné chyby či opomenutia alebo za výsledky získané pri použití tejto kalkulačky.

Spoločnosť LYNX nie je bankou a v tomto zmysle neprevádzkuje činnosť spočívajúcu primárne v samotnom prijímaní vkladov. LYNX preto nevypláca kreditné úroky. Klienti spoločnosti LYNX z EHP (Európsky hospodársky priestor) majú účet v spoločnosti Interactive Brokers Ireland (IBIE) a klienti mimo EHP majú účet v spoločnosti Interactive Brokers U.K. Ltd. (IBUK). Interactive Brokers Group (IBKR) vrátane spolupracujúcich dcérskych spoločností skupiny, môže klientom LYNX vyplácať kreditné úroky z kladných vysporiadaných hotovostných zostatkov. Účtom s čistou hodnotou aktív (NAV) od 100 000 USD vyššie (či ekvivalent v inej mene) sú zo strany Interactive Brokers vyplácané úroky v plnej sadzbe, na ktorú majú nárok. Zostatky na účtoch s čistou hodnotou aktív nižšou ako 100 000 USD (alebo ekvivalent v inej mene) sú úročené sadzbami úmernými veľkosti účtu. LYNX účtuje takzvaný LYNX markdown, rovný [%markdown%], ktorý sa odpočíta od kreditného úroku vyplácaného IBKR. Pokiaľ je kreditný markdown účtovaný spoločnosťou LYNX vyšší ako kreditný úrok platený spoločnosťou IBKR, nebude klientovi vyplatený žiadny úrok. Kreditný úrok sa pre každú úroveň vypočíta takto: kreditný úrok = min. (sadzba IBKR; max (sadzba IBKR – LYNX markdown;0)). Berte prosím na vedomie, že váš účet bude všeobecne úročený zo strany IBKR, s výnimkou prípadov, kedy je kreditná úroková sadzba IBKR záporná. Pokiaľ je sadzba záporná, bude vášmu účtu účtovaný úrok zo strany IBKR. Záporná sadzba uplatňovaná na účty s týmito menami je rovnaká bez ohľadu na veľkosť účtu. Pre účely stanovenia tzv. sadzieb IBKR pripočítava IBKR aj svoj spread k variabilnej referenčnej úrokovej sadzbe (BM) pre každú menu v určitých úrovniach. IBKR používa zmiešanú sadzbu na základe úrovní uvedených na tejto stránke, kde tiež nájdete jednotlivé benchmarky (BM) a sadzby IBKR.

Príklady výpočtu kreditného úroku nájdete tu.

Something went wrong. Please try again later
Loading ...

Pri výpočtu sadzieb majte na pamäti, že sa používa zmiešaná sadzba založená na nižšie uvedených úrovniach. Napríklad pri zostatku nad 1 000 000 USD, prvým 100 000 USD je účtovaný úrok podľa sadzby z Úrovne I, ďalším 900 000 USD podľa sadzby z Úrovne II atď. Pri stanovení spreadu sa použije stanovená referenčná sadzba (BM) alebo referenčná sadzba 0 pre všetky referenčné sadzby nižšie než 0.

Úroky sa akumulujú denne, pričom zaúčtovanie týchto úrokov za uplynulý mesiac prebieha každý tretí pracovní deň nasledujúceho mesiaca.

Úrovne, na ktorých základe sa zostatky úročia, sa môžu čas od času meniť bez predošlého oznámenia klientom. Takéto úpravy sa uskutočňujú pravidelne z dôvodu prispôsobenia sa zmenám úrokových sadzieb jednotlivých mien.

V nasledujúcom prehľade je uvedená debetná úroková sadzba k určitému dátumu. Tento prehľad pravidelne aktualizujeme.

MenaSadzby BM od 15/04/2024Benchmark (BM)Debetná sadzba
Flag us
USD
5.330%Reference Benchmark USD0 ≤ 100,000: 8.830%
100,000 ≤ 1,000,000: 8.330%
1,000,000 ≤ 50,000,000: 8.080%
50,000,000 ≤ 200,000,000: 7.830%
> 200,000,000: 7.830%
Flag eu
EUR
3.861%Reference Benchmark EUR0 ≤ 90,000: 7.361%
90,000 ≤ 900,000: 6.861%
900,000 ≤ 44,000,000: 6.611%
44,000,000 ≤ 180,000,000: 6.361%
> 180,000,000: 6.361%
Flag ae
AED
5.271%Reference Benchmark AED0 ≤ 350,000: 9.771%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.271%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.771%
> 350,000,000: 8.771%
Flag au
AUD
4.291%Reference Benchmark AUD0 ≤ 150,000: 7.791%
150,000 ≤ 1,500,000: 7.291%
1,500,000 ≤ 75,000,000: 7.041%
75,000,000 ≤ 300,000,000: 6.791%
> 300,000,000: 6.791%
Flag ca
CAD
4.882%Reference Benchmark CAD0 ≤ 130,000: 8.382%
130,000 ≤ 1,300,000: 7.882%
1,300,000 ≤ 64,000,000: 7.632%
64,000,000 ≤ 260,000,000: 7.382%
> 260,000,000: 7.382%
Flag ch
CHF
1.267%Reference Benchmark CHF0 ≤ 90,000: 4.767%
90,000 ≤ 900,000: 4.267%
900,000 ≤ 46,000,000: 4.017%
46,000,000 ≤ 180,000,000: 3.767%
> 180,000,000: 3.767%
Flag cn
CNH
5.671%Reference Benchmark CNH0 ≤ 700,000: 11.671%
700,000 ≤ 7,000,000: 10.671%
7,000,000 ≤ 350,000,000: 10.171%
> 350,000,000: 9.671%
Flag cz
CZK
5.666%Reference Benchmark CZK0 ≤ 400,000,000: 10.666%
> 400,000,000: 10.666%
Flag dk
DKK
3.462%Reference Benchmark DKK0 ≤ 120,000,000: 8.462%
> 120,000,000: 8.462%
Flag gb
GBP
5.106%Reference Benchmark GBP0 ≤ 80,000: 8.606%
80,000 ≤ 800,000: 8.106%
800,000 ≤ 38,000,000: 7.856%
38,000,000 ≤ 150,000,000: 7.606%
> 150,000,000: 7.606%
Flag hk
HKD
3.973%Reference Benchmark HKD0 ≤ 780,000: 8.473%
780,000 ≤ 7,800,000: 7.973%
7,800,000 ≤ 780,000,000: 7.473%
> 780,000,000: 7.473%
Flag hu
HUF
7.931%Reference Benchmark HUF0 ≤ 4,500,000,000: 14.931%
> 4,500,000,000: 14.931%
Flag il
ILS
4.029%Reference Benchmark ILS0 ≤ 80,000,000: 11.029%
> 80,000,000: 11.029%
Flag in
INR
6.660%Reference Benchmark INRAll: 11.660%
Flag jp
JPY
-0.256%Reference Benchmark JPY0 ≤ 11,000,000: 3.500%
11,000,000 ≤ 114,000,000: 3.000%
114,000,000 ≤ 5,700,000,000: 2.750%
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000: 2.750%
> 23,000,000,000: 2.750%
Flag kr
KRW
3.500%Reference Benchmark KRW0 ≤ 120,000,000: 7.500%
120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 7.000%
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 6.500%
> 24,000,000,000: 6.500%
Flag mx
MXN
10.770%Reference Benchmark MXN0 ≤ 2,000,000: 15.770%
2,000,000 ≤ 20,000,000: 14.770%
20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 14.270%
> 2,000,000,000: 14.270%
Flag no
NOK
4.482%Reference Benchmark NOK0 ≤ 900,000: 7.982%
900,000 ≤ 9,000,000: 7.482%
9,000,000 ≤ 450,000,000: 7.232%
450,000,000 ≤ 1,800,000,000: 6.982%
> 1,800,000,000: 6.982%
Flag nz
NZD
5.474%Reference Benchmark NZD0 ≤ 150,000: 8.974%
150,000 ≤ 1,500,000: 8.474%
1,500,000 ≤ 150,000,000: 8.224%
> 150,000,000: 8.224%
Flag pl
PLN
5.642%Reference Benchmark PLN0 ≤ 70,000,000: 10.642%
> 70,000,000: 10.642%
Flag ru
RUB
15.700%Reference Benchmark RUB0 ≤ 660,000,000: 22.700%
> 660,000,000: 22.700%
Flag sa
SAR
5.350%Reference Benchmark SAR0 ≤ 350,000: 9.850%
350,000 ≤ 3,500,000: 9.350%
3,500,000 ≤ 350,000,000: 8.850%
> 350,000,000: 8.850%
Flag se
SEK
3.766%Reference Benchmark SEK0 ≤ 900,000: 7.266%
900,000 ≤ 9,100,000: 6.766%
9,100,000 ≤ 454,000,000: 6.516%
454,000,000 ≤ 1,820,000,000: 6.266%
> 1,820,000,000: 6.266%
Flag sg
SGD
3.518%Reference Benchmark SGD0 ≤ 140,000: 7.018%
140,000 ≤ 1,400,000: 6.518%
1,400,000 ≤ 68,000,000: 6.268%
68,000,000 ≤ 270,000,000: 6.018%
> 270,000,000: 6.018%
Flag tr
TRY
39.133%Reference Benchmark TRY0 ≤ 250,000,000: 46.133%
> 250,000,000: 47.133%
Flag za
ZAR
7.675%Reference Benchmark ZAR0 ≤ 1,500,000: 11.175%
1,500,000 ≤ 15,000,000: 10.675%
15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 10.425%
> 1,500,000,000: 10.425%


Poznámka:

Debetné úrokové sadzby uvedené v tabuľke sú variabilné a zahŕňajú prirážky účtované spoločnosťami IBKR a LYNX k príslušnej referenčnej sadzbe (BM). Prirážky účtované spoločnosťou IBKR sa môžu líšiť podľa úrovne a meny. Spoločnosť LYNX si účtuje prirážku vo výške 2% pre každú menu. IBKR inkasuje 0,25 % z debetných úrokových prirážok účtovaných spoločnosťou LYNX.

Pri určovaní úrokov, ktoré sú majiteľom účtov vyplácané z hotovostných kreditných zostatkov a účtované z debetných zostatkov, je každej mene priradená referenčná hodnota (BM). Referenčnú hodnotu určuje spoločnosť Interactive Brokers (IBKR) z krátkodobých trhových sadzieb, ale je obmedzená nad/pod široko používané externé referenčné sadzby alebo prípadne sadzbami bankových vkladov.

Aktuálne referenčné hodnoty (BM) nájdete v tabuľke nižšie:

MenaBenchmark (BM)Sadzby BM od 15/04/2024
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.861%
Flag ae
AED
Reference Benchmark AED5.271%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.291%
Flag bg
BGN
Reference Benchmark BGN3.780%
Flag br
BRL
Reference Benchmark BRL10.650%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.882%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.267%
Flag cn
CNH
Reference Benchmark CNH5.671%
Flag cz
CZK
Reference Benchmark CZK5.666%
Flag dk
DKK
Reference Benchmark DKK3.462%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.106%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.973%
Flag hu
HUF
Reference Benchmark HUF7.931%
Flag il
ILS
Reference Benchmark ILS4.029%
Flag in
INR
Reference Benchmark INR6.660%
Flag jp
JPY
Reference Benchmark JPY-0.256%
Flag kr
KRW
Reference Benchmark KRW3.500%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.770%
Flag no
NOK
Reference Benchmark NOK4.482%
Flag nz
NZD
Reference Benchmark NZD5.474%
Flag pl
PLN
Reference Benchmark PLN5.642%
Flag ro
RON
Reference Benchmark RON5.694%
Flag ru
RUB
Reference Benchmark RUB15.700%
Flag sa
SAR
Reference Benchmark SAR5.350%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.766%
Flag sg
SGD
Reference Benchmark SGD3.518%
Flag tr
TRY
Reference Benchmark TRY39.133%
Flag za
ZAR
Reference Benchmark ZAR7.675%

Metodika na stanovenie efektívnych sadzieb

Vysvetlenie
Pri určovaní úrokov, ktoré sú majiteľom účtov vyplácané z hotovostných kreditných zostatkov a účtované z debetných zostatkov, je každej mene priradená referenčná hodnota (BM) IBKR. Referenčná hodnota (BM) IBKR sa určuje z krátkodobých trhových sadzieb, ale je obmedzená nad/pod široko používané externé referenčné sadzby alebo prípadne sadzbami bankových vkladov. Táto stránka vysvetľuje, ako sa určujú referenčné hodnoty IBKR.

Referenčné sadzby
Referenčné sadzby sú stanovené pomocou trojstupňového procesu. Sadzby sú obmedzené nad/pod tradičné externé referenčné sadzby. U mien a pridružených spoločností IBKR, kde trhové ceny forexových swapov neovplyvňujú sadzby, ktoré platíme a účtujeme našim zákazníkom, je krok 1 z konečného stanovenia sadzby vynechaný.

 1. Trhové implikované sadzby
  Na trhové oceňovanie využívame krátkodobé forexové swapové trhy. Vzhľadom na to, že väčšina transakcií zahŕňa americký dolár, sú forexové swapové ceny mien oproti americkému doláru vyberané počas vopred stanoveného časového obdobia označovaného ako „Fixing Time Window“, ktoré má byť reprezentatívne pre likvidné obchodné hodiny a primárny obrat. Konkrétna doba swapu do expirácie (tenor) a použité fixačné okná závisia na mene. Pre výpočet implikovanej krátkodobej sadzby mimo USD použijeme najlepší bid a ask zo skupiny až 12 najväčších bánk zaoberajúcich sa obchodovaním na forexe – všeobecne cez noc (T/T+1), Tom Next (T+1/T+2) alebo Spot Next ( T+2/T+3)). Pri uzavretí „Fixing Time Window“ sa tieto výpočty zoradia, pričom najnižšie a najvyššie sadzby sa neberú do úvahy a zvyšok sa spriemeruje, aby sa určila trhová implikovaná referenčná sadzba.
 2. Tradičné externé referenčné sadzby
  Pre tradičné benchmarky používame zverejnené referenčné sadzby a prípadne sadzby bankových vkladov. Tieto sadzby sú všeobecne určené buď bankovým prieskumom, alebo skutočnými transakciami. Hongkonská medzibanková ponúkaná sadzba (HIBOR) sa napríklad určuje na základe panelového prieskumu bánk z hľadiska sadzby, za ktorú by si mohli požičiavať prostriedky od iných bánk v konkrétny čas každý deň. Naopak, efektívna sadzba Fed Funds v amerických dolároch sa vypočíta ako vážený priemer úrokových sadzieb medzibankových pôžičiek obchodovaných na trhu Fed Funds.Reforma referenčných úrokových sadzieb (reforma IBOR), ktorú v roku 2013 začali krajiny G20 a ktorú vykonali regulačné orgány a pracovné skupiny verejného a súkromného sektora, postupne nahrádza sadzby založené na bankových prieskumoch novými referenčnými sadzbami. Napríklad sadzby LIBOR prestali existovať na konci roku 2021 a budú nahradené novými, trhom akceptovanými benchmarkami.
 3. Referenčné hodnoty IBKR
  Konečné referenčné hodnoty IBKR sú potom určené pomocou referenčnej sadzby implikovanej z trhu, ako je opísané v bode 1., ale obmedzené určitou čiastkou nad/pod tradičnou externou referenčnou sadzbou, ako je opísané v 2. vyššie. Pre meny a pridružené spoločnosti IBKR, kde nie je trhová cena forexových swapov relevantná, sa konečné referenčné hodnoty IBKR určujú pomocou tradičných referenčných sadzieb alebo sadzieb bankových vkladov, ktoré sú obmedzené spôsobom uvedeným vyššie. Limity sa môžu kedykoľvek zmeniť bez výslovného predchádzajúceho upozornenia a sú uvedené v tabuľke nižšie spolu s príslušnými referenčnými menami a referenčnými hodnotami.

Príklad A
Predpokladajme, že trhová implicitná sadzba cez noc (overnight) pre GBP je 0,55%. Referenčná sadzba Sterling Overnight Index Average (SONIA) je 0,65%. Efektívna sadzba sa potom rovná trhovej implicitnej sadzbe 0,55%, pretože je stále v medziach 1,00% okolo referenčnej sadzby SONIA na 0,65%.

Príklad B
Ak by napríklad implicitná trhová sadzba pre CNH bola 4,5%, ale referenčná sadzba cez noc (overnight) CNH za rovnaké obdobie bola 1,0%, účinná sadzba by bola obmedzená na 2,0% nad referenčnou sadzbou CNH, čiže 3,0% (1,0% referenčné sadzba sadzba + 2,0% strop).

MenaOpis referenčnej hodnotyDolná hranica1Horná hranica1
USDFed Funds Effective (Overnight rate)0,00%0,00%
AEDEIBOR, Emirates Interbank Offered Rate 3,00%3,00%
AUDRBA Daily Cash Rate Target 1,00%1,00%
CADBank of Canada Overnight Lending Rate 1,00%1,00%
CHFSwiss Average Rate Overnight (SARON)1,00%1,00%
CNY/CNHCNH HIBOR Overnight Fixing Rate (TMA)2,00%2,00%
CZKPrague ON Interbank Offered Rate1,00%1,00%
DKKDanish Tom/Next Index1,00%1,00%
EUREuro Short-Term Rate (€STR)1,00%1,00%
GBPSterling Overnight Index Average (SONIA)1,00%1,00%
HKDHKD HIBOR (Overnight rate)1,00%1,00%
HUFBudapest Interbank Offered Rate1,00%1,00%
ILSTel Aviv Interbank Offered O/N Rate1,00%1,00%
INRCentral Bank of India Base Rate0,00%0,00%
JPYTokyo Overnight Average Rate (TONAR)1,00%1,00%
KRWKorean Won KORIBOR (1 week)0,00%0,00%
MXNMexican Interbank TIIE (28 day rate)3,00%3,00%
NOKNorwegian Overnight Weighted Average1,00%1,00%
NZDNew Zealand Dollar Official Cash Daily Rate1,00%1,00%
PLNWIBOR (Warsaw Interbank Overnight Rate)1,00%1,00%
RUBRUONIA (Ruble Overnight Index Average)3,00%3,00%
SARSAIBOR Saudi Arabia Interbank Offered Rate3,00%3,00%
SEKSEK STIBOR (Overnight Rate)1,00%1,00%
SGDSingapore Dollar SOR (Swap Overnight) Rate1,00%1,00%
TRYTRLIBOR (Turkish Lira Overnight Interbank offered rate)NO CAPNO CAP
ZARSouth Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (Sabor)3,00%3,00%

Stropy alebo odchýlka pre efektívnu sadzbu povolená nad alebo pod fixáciou benchmarku sa môžu kedykoľvek zmeniť bez výslovného predchádzajúceho upozornenia.

Náklady spojené s predajom na krátko (akcie, dlhopisy atď.) sa odvíjajú od 2 faktorov:

– poplatok za vypožičanie (borrow fee),

– úroky z predaja nakrátko, ktoré vám boli vyplatené.

Poplatok za vypožičanie (Borrow fee)


Pokiaľ obchodujete cenné papiere nakrátko, musíte zaplatiť poplatok za vypožičanie. Náklady na vypožičanie sa pri jednotlivých akciách líšia a záleží najmä na dostupnosti týchto akcií. Z toho dôvodu sú poplatky pri tzv. „hard to borrow“ akciách vyššie ako pri bežne dostupných akciách. Tieto dodatočné náklady sa premietnu vo forme nižších úrokov z krátkych úverov na akcie. Upozorňujeme, že ak náklady na vypožičanie prevýšia získaný úrok, môže to viesť k čistému debetnému úroku. Spoločnosť LYNX účtuje svojim klientom prirážky na základe sadzieb vypožičania IBKR, ktoré sa zadávajú ako variabilné a fixné percento sadzby vypožičania IBKR. Fixné rozpätie LYNX je 1% a variabilné rozpätie LYNX je 20%. Celkové náklady sa vypočítajú takto: celkové náklady = max (úroková sadzba vypožičania IBKR + fixný LYNX spread; úroková sadzba vypožičania IBKR x (1 + variabilný LYNX spread)). Na zobrazenie orientačných krátkych úrokových sadzieb pre konkrétne akcie odporúčame klientom použiť nástroj „Short Stock Availability“ (SLB) v Správe účtu.

Úroky z predaja nakrátko, ktoré vám boli vyplatené

Na účely pripisovania úrokov z peňažných prostriedkov rovnajúcich sa hodnotám zabezpečenia krátkych akcií budú mať nárok na pripisovanie úrokov z týchto peňažných prostriedkov iba účty s čistou hodnotou aktív (NAV) vyššou ako 100 000 USD.

Kreditné úroky z peňažných zostatkov z výnosov z predaja nakrátko nájdete v nižšie uvedenej tabuľke a vypočítavajú sa nasledovne:

kreditná úroková sadzba z výnosov z predaja nakrátko = benchmark (BM) – spread,
rozpätie sa vypočíta takto: spread = IBKR spread + LYNX spread. Spread LYNX je 1%.

MenaBenchmark (BM)Sadzby BM od 2024-04-15Úroková sadzba
Flag us
USD
Reference Benchmark USD5.330%0 – 100,000: 0.000%
100,000.01 – 1,000,000: 3.080%
1,000,000.01 – 3,000,000: 3.830%
3,000,000.01 +: 4.080%
Flag eu
EUR
Reference Benchmark EUR3.861%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01+: 0.611%
Flag au
AUD
Reference Benchmark AUD4.291%0 – 150,000: 0.000%
150,000.01 +: 1.041%
Flag ca
CAD
Reference Benchmark CAD4.882%0 – 130,000: 0.000%
130,000.01 – 1,300,000: 2.132%
1,300,000.01 – 3,000,000: 2.782%
3,000,000.01 +: 2.982%
Flag ch
CHF
Reference Benchmark CHF1.267%0 – 90,000: 0.000%
90,000.01 +: 0.000%
Flag gb
GBP
Reference Benchmark GBP5.106%0 – 80,000: 0.000%
80,000.01+: 1.856%
Flag hk
HKD
Reference Benchmark HKD3.973%0 – 780,000: 0.000%
780000.01: 0.723%
Flag mx
MXN
Reference Benchmark MXN10.770%0 – 2,000,000: 0.000%
2,000,000.01+: 5.770%
Flag se
SEK
Reference Benchmark SEK3.766%0 – 900,000: 0.000%
900,000.01+: 0.516%

CFD (Rozdielové zmluvy) sú komplexné finančné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty finančných prostriedkov v dôsledku pákového efektu. U 61.0% účtov retailových investorov došlo pri obchodovaní rozdielových zmlúv (CFD) s týmto poskytovateľom k strate. Mali by ste zvážiť, či rozumiete tomu, ako CFD fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty svojich finančných prostriedkov.

Nižšie nájdete viac informácií o poplatkoch spojených s obchodovaním CFD.

Zmluvný úrok sa počíta denne zo všetkých otvorených pozícií CFD držaných na konci obchodnej seansy. Zmluvné úroky pre akciové CFD sú založené na referenčnej hodnote (BM) a spreade a počítajú sa nasledovne:

Zmluvná úroková sadzba pre dlhé pozície = Referenčná hodnota (BM) + spread

Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = Referenčná hodnota (BM) – spread

Spread sa vypočíta nasledovne: Spread = Spread IBKR + Spread LYNX. Spread LYNX je 1%.
Pri otvorených dlhých pozíciách vám bude úrok naúčtovaný. Pri otvorených krátkych pozíciách je úrok obvykle pripisovaný na váš účet, s výnimkou prípadov, kedy existuje negatívna zmluvná úroková sadzba. Pokiaľ je zmluvná úroková sadzba záporná, bude vám úrok naúčtovaný. Zmluvný úrok sa účtuje ako zmiešaná sadzba na základe pomyselných zostatkov, ako je uvedené nižšie.

Na krátke pozície CFD je účtovaný dodatočný poplatok za výpožičku, ktorý je stanovený pre každú akciu individuálne na základe trhových úrokových sadzieb. IBKR poskytne klientom nezáväzné, orientačné úrokové sadzby. Sadzby vypožičania sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia v priebehu trvania krátkej pozície zmeniť na základe trhových podmienok.

MenaPozíciaÚroveň IÚroveň IICFD na akcie pod úrovňou 1CFD na akcie medzi úrovňou 1 a úrovňou 2CFD na akcie nad úrovňou 2
AUDLong/Short14000014000007.769% / 0.769%, (BM +/- 3.5%)7.769% / 0.769%, (BM +/- 3.5%)7.769% / 0.769%, (BM +/- 3.5%)
BRLLong/Short500000500000014.4% / 5.9%%, (BM + 4% / -4.5%)14.15% / 6.4%%, (BM + 3.75% / -4%)13.9% / 6.9%%, (BM + 3.5% / -3.5%)
CHFLong/Short900009000004.892% / -2.108%, (BM +/- 3.5%)4.392% / -1.608%, (BM +/- 3%)3.892% / -1.108%, (BM +/- 2.5%)
CZKLong/ShortN/AN/A10.129% / 0.129%, (BM +/- 5%)10.129% / 0.129%, (BM +/- 5%)10.129% / 0.129%, (BM +/- 5%)
DKKLong/ShortN/AN/A7.018% / 0.017%, (BM +/- 3.5%)7.018% / 0.017%, (BM +/- 3.5%)7.018% / 0.017%, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short900009000007.427% / 0.427%, (BM +/- 3.5%)6.927% / 0.927%, (BM +/- 3%)6.427% / 1.427%, (BM +/- 2.5%)
GBPLong/Short800008000008.682% / 1.682%, (BM +/- 3.5%)8.182% / 2.182%, (BM +/- 3%)7.682% / 2.682%, (BM +/- 2.5%)
HKDLong/Short78000078000007.46% / 0.46%, (BM +/- 3.5%)7.46% / 0.46%, (BM +/- 3.5%)7.46% / 0.46%, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/ShortN/AN/A3.5% / -3.507%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.507%, (BM +/- 3.5%)3.5% / -3.507%, (BM +/- 3.5%)
NOKLong/Short90000090000007.949% / 0.949%, (BM +/- 3.5%)7.449% / 1.449%, (BM +/- 3%)6.949% / 1.949%, (BM +/- 2.5%)
RUBLongN/AN/A22.85%%, (BM + 7%)22.85%%, (BM + 7%)22.85%%, (BM + 7%)
SEKLong/Short90000090000007.073% / 0.073%, (BM +/- 3.5%)6.573% / 0.573%, (BM +/- 3%)6.073% / 1.073%, (BM +/- 2.5%)
SGDLong/Short14000014000007.642% / -0.358%, (BM +/- 4%)7.642% / -0.358%, (BM +/- 4%)7.642% / -0.358%, (BM +/- 4%)
USDLong/Short10000010000008.83% / 1.83%, (BM +/- 3.5%)8.33% / 2.33%, (BM +/- 3%)7.83% / 2.83%, (BM +/- 2.5%)
ZARLong/Short15000001500000012.114% / 3.614%%, (BM + 4% / -4.5%)11.864% / 4.114%%, (BM + 3.75% / -4%)11.614% / 4.614%%, (BM + 3.5% / -3.5%)

Zmluvné úroky sa počítajú denne zo všetkých otvorených pozícií CFD držaných na konci obchodnej seansy. Kontraktné úroky pre CFD na indexy a kovy sú založené na referenčnej hodnote (BM) a spreade a vypočítavajú sa nasledovne:

Zmluvná úroková sadzba pre dlhé pozície = referenčná hodnota (BM) + spread

Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = referenčná hodnota (BM) – spread

Spread sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1%.

Pri otvorených dlhých pozíciách je vám úrok naúčtovaný. Pri otvorených krátkych pozíciách sa úrok obvykle pripisuje na váš účet, s výnimkou prípadov, kedy je zmluvná úroková sadzba záporná. Pokiaľ je zmluvná úroková sadzba záporná, bude vám tento úrok naúčtovaný. Zmluvný úrok sa uplatňuje ako zmiešaná sadzba na základe pomyselných zostatkov, ako je uvedené nižšie.

MenaPozíciaZmluvné úroky zaúčtované/zaplatené za otvorené pozície CFD
AUDLong/Short7.769% / 0.769, (BM +/- 3.5%)
CHFLong/Short4.892% / -2.108, (BM +/- 3.5%)
EURLong/Short7.427% / 0.427, (BM +/- 3.5%)
GBPLong/Short8.682% / 1.682, (BM +/- 3.5%)
HKDLong/Short7.46% / 0.46, (BM +/- 3.5%)
JPYLong/Short3.5% / -3.507, (BM +/- 3.5%)
USDLong/Short8.83% / 1.83, (BM +/- 3.5%)


Zmluvný úrok sa vždy uplatňuje v zmluvnej mene CFD a vypočítava sa podľa vzorca:

KONTRAKTNÝ ÚROK = I x UPV x N/360 (365 PRE GBP).

I = Zmluvná úroková sadzba

UPV = Hodnota podkladovej pozície vypočítaná ako denná cena vysporiadania CFD x počet kontraktov.

N = Počet dní, pre ktoré sa počíta úrok z kontraktu.

Zmluvný úrok u Forex CFD je založený na referenčnej hodnote pre konkrétny menový pár a spreade:

Zmluvná úroková sadzba pre dlhé pozície = špecifický benchmark (BM) menového páru – spread

Zmluvná úroková sadzba pre krátke pozície = špecifický benchmark (BM) menového páru + spread

Špecifická referenčná hodnota pre menový pár je rozdiel medzi referenčnými sadzbami pre dve meny. Vypočíta sa ako: BM = BM základnej meny – BM mena kotácie.

Spread sa vypočíta takto: Spread = IBKR Spread + LYNX Spread. Spread LYNX je 1 %.
Platný kurz pre klienta je BM menového páru – IBKR spread pre dlhé pozície a BM menového páru + spread pre krátke pozície. Je dôležité si uvedomiť, že sadzba pre dlhé pozície sa uplatňuje ako kreditná, sadzba pre krátke pozície ako debetná. Z toho vyplýva, že pre dlhú pozíciu znamená kladná sadzba kredit, záporná sadzba poplatok. Pre krátke pozície však kladná sadzba znamená poplatok, záporná sadzba kredit.

Úroky zo zostatkov forexových CFD sa počítajú na samostatnom základe a nekombinujú sa ani sa nezapočítavajú s inými menovými expozíciami, vrátane spotového FX. Hoci IBKR priamo neodkazuje na swapové sadzby, vyhradzuje si právo uplatniť vyššie spready za výnimočných trhových podmienok, napríklad pri prudkých nárastoch swapových sadzieb, ku ktorým môže dochádzať ku koncu fiškálneho roka.

Úrok sa počíta z hodnoty kontraktu vyjadrenej v mene kotácie a pripisuje sa alebo odpisuje v tejto mene.

Menový párPozíciaÚroveň IÚroveň IIBM na menový párCFD na forex pod úrovňou 1CFD na forex medzi úrovňou 1 a úrovňou 2CFD na forex nad úrovňou 2
AUD.CADLong/Short130000013000000-0.509%-3.509% / 2.491%, (BM +/- 3%)-3.259% / 2.241%, (BM +/- 2.75%)-3.009% / 1.991%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CHFLong/Short90000090000002.955%-0.044% / 5.955%, (BM +/- 3%)0.205% / 5.705%, (BM +/- 2.75%)0.455% / 5.455%, (BM +/- 2.5%)
AUD.CNHLong/Short650000065000000-0.677%-4.177% / 2.823%, (BM +/- 3.5%)-3.927% / 2.573%, (BM +/- 3.25%)-3.677% / 2.323%, (BM +/- 3%)
AUD.HKDLong/Short7800000780000001.138%-2.363% / 4.638%, (BM +/- 3.5%)-2.113% / 4.388%, (BM +/- 3.25%)-1.863% / 4.138%, (BM +/- 3%)
AUD.JPYLong/Short15000000015000000004.500%1.5% / 7.5%, (BM +/- 3%)1.75% / 7.25%, (BM +/- 2.75%)2% / 7%, (BM +/- 2.5%)
AUD.NZDLong/Short150000015000000-1.038%-4.038% / 1.962%, (BM +/- 3%)-3.788% / 1.712%, (BM +/- 2.75%)-3.538% / 1.462%, (BM +/- 2.5%)
AUD.SGDLong/Short1400000140000000.558%-2.442% / 3.558%, (BM +/- 3%)-2.192% / 3.308%, (BM +/- 2.75%)-1.942% / 3.058%, (BM +/- 2.5%)
AUD.USDLong/Short100000010000000-1.042%-4.042% / 1.958%, (BM +/- 3%)-3.792% / 1.708%, (BM +/- 2.75%)-3.542% / 1.458%, (BM +/- 2.5%)
AUD.ZARLong/Short20000000200000000-3.401%-6.901% / 0.099%, (BM +/- 3.5%)-6.651% / -0.151%, (BM +/- 3.25%)-6.401% / -0.401%, (BM +/- 3%)
CAD.CHFLong/Short90000090000003.464%0.464% / 6.464%, (BM +/- 3%)0.714% / 6.214%, (BM +/- 2.75%)0.964% / 5.964%, (BM +/- 2.5%)
CAD.CNHLong/Short650000065000000-0.168%-3.668% / 3.332%, (BM +/- 3.5%)-3.418% / 3.082%, (BM +/- 3.25%)-3.168% / 2.832%, (BM +/- 3%)
CAD.HKDLong/Short7800000780000001.647%-1.853% / 5.147%, (BM +/- 3.5%)-1.603% / 4.897%, (BM +/- 3.25%)-1.353% / 4.647%, (BM +/- 3%)
CAD.JPYLong/Short15000000015000000005.009%2.009% / 8.009%, (BM +/- 3%)2.259% / 7.759%, (BM +/- 2.75%)2.509% / 7.509%, (BM +/- 2.5%)
CHF.CNHLong/Short650000065000000-3.632%-7.132% / -0.132%, (BM +/- 3.5%)-6.882% / -0.382%, (BM +/- 3.25%)-6.632% / -0.632%, (BM +/- 3%)
CHF.DKKLong/Short650000065000000-2.173%-5.173% / 0.827%, (BM +/- 3%)-4.923% / 0.577%, (BM +/- 2.75%)-4.673% / 0.327%, (BM +/- 2.5%)
CHF.JPYLong/Short15000000015000000001.545%-1.455% / 4.545%, (BM +/- 3%)-1.205% / 4.295%, (BM +/- 2.75%)-0.955% / 4.045%, (BM +/- 2.5%)
CHF.NOKLong/Short10000000100000000-3.064%-6.064% / -0.064%, (BM +/- 3%)-5.814% / -0.314%, (BM +/- 2.75%)-5.564% / -0.564%, (BM +/- 2.5%)
CHF.SEKLong/Short10000000100000000-2.490%-5.49% / 0.51%, (BM +/- 3%)-5.24% / 0.26%, (BM +/- 2.75%)-4.99% / 0.01%, (BM +/- 2.5%)
CHF.ZARLong/Short20000000200000000-6.356%-9.856% / -2.856%, (BM +/- 3.5%)-9.606% / -3.106%, (BM +/- 3.25%)-9.356% / -3.356%, (BM +/- 3%)
CNH.HKDLong/Short7800000780000001.815%-1.685% / 5.315%, (BM +/- 3.5%)-1.435% / 5.065%, (BM +/- 3.25%)-1.185% / 4.815%, (BM +/- 3%)
CNH.JPYLong/Short15000000015000000005.177%1.677% / 8.677%, (BM +/- 3.5%)1.927% / 8.427%, (BM +/- 3.25%)2.177% / 8.177%, (BM +/- 3%)
DKK.JPYLong/Short15000000015000000003.718%0.718% / 6.718%, (BM +/- 3%)0.968% / 6.468%, (BM +/- 2.75%)1.218% / 6.218%, (BM +/- 2.5%)
DKK.NOKLong/Short10000000100000000-0.891%-3.891% / 2.109%, (BM +/- 3%)-3.641% / 1.859%, (BM +/- 2.75%)-3.391% / 1.609%, (BM +/- 2.5%)
DKK.SEKLong/Short10000000100000000-0.317%-3.317% / 2.683%, (BM +/- 3%)-3.067% / 2.433%, (BM +/- 2.75%)-2.817% / 2.183%, (BM +/- 2.5%)
EUR.AUDLong/Short140000014000000-0.371%-3.371% / 2.629%, (BM +/- 3%)-3.121% / 2.379%, (BM +/- 2.75%)-2.871% / 2.129%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CADLong/Short130000013000000-0.881%-3.881% / 2.119%, (BM +/- 3%)-3.631% / 1.869%, (BM +/- 2.75%)-3.381% / 1.619%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CHFLong/Short90000090000002.584%-0.417% / 5.583%, (BM +/- 3%)-0.167% / 5.333%, (BM +/- 2.75%)0.083% / 5.083%, (BM +/- 2.5%)
EUR.CNHLong/Short650000065000000-1.049%-4.549% / 2.451%, (BM +/- 3.5%)-4.299% / 2.201%, (BM +/- 3.25%)-4.049% / 1.951%, (BM +/- 3%)
EUR.CZKLong/Short25000000250000000-1.707%-5.207% / 1.793%, (BM +/- 3.5%)-4.957% / 1.543%, (BM +/- 3.25%)-4.707% / 1.293%, (BM +/- 3%)
EUR.DKKLong/Short6500000650000000.411%-2.59% / 3.41%, (BM +/- 3%)-2.34% / 3.16%, (BM +/- 2.75%)-2.09% / 2.91%, (BM +/- 2.5%)
EUR.GBPLong/Short8000008000000-1.309%-4.309% / 1.691%, (BM +/- 3%)-4.059% / 1.441%, (BM +/- 2.75%)-3.809% / 1.191%, (BM +/- 2.5%)
EUR.HKDLong/Short7800000780000000.766%-2.734% / 4.266%, (BM +/- 3.5%)-2.484% / 4.016%, (BM +/- 3.25%)-2.234% / 3.766%, (BM +/- 3%)
EUR.HUFLong/Short3500000003500000000-4.102%-7.602% / -0.602%, (BM +/- 3.5%)-7.352% / -0.852%, (BM +/- 3.25%)-7.102% / -1.102%, (BM +/- 3%)
EUR.ILSLong/Short4000000400000000.182%-3.319% / 3.681%, (BM +/- 3.5%)-3.069% / 3.431%, (BM +/- 3.25%)-2.819% / 3.181%, (BM +/- 3%)
EUR.JPYLong/Short15000000015000000004.129%1.128% / 7.128%, (BM +/- 3%)1.378% / 6.878%, (BM +/- 2.75%)1.628% / 6.628%, (BM +/- 2.5%)
EUR.MXNLong/Short20000000200000000-7.196%-10.696% / -3.696%, (BM +/- 3.5%)-10.446% / -3.946%, (BM +/- 3.25%)-10.196% / -4.196%, (BM +/- 3%)
EUR.NOKLong/Short10000000100000000-0.480%-3.48% / 2.52%, (BM +/- 3%)-3.23% / 2.27%, (BM +/- 2.75%)-2.98% / 2.02%, (BM +/- 2.5%)
EUR.NZDLong/Short150000015000000-1.409%-4.409% / 1.591%, (BM +/- 3%)-4.159% / 1.341%, (BM +/- 2.75%)-3.909% / 1.091%, (BM +/- 2.5%)
EUR.PLNLong/Short400000040000000-1.931%-5.431% / 1.569%, (BM +/- 3.5%)-5.181% / 1.319%, (BM +/- 3.25%)-4.931% / 1.069%, (BM +/- 3%)
EUR.RUBLong/Short70000000700000000-11.814%-15.314% / -8.314%, (BM +/- 3.5%)-15.064% / -8.564%, (BM +/- 3.25%)-14.814% / -8.814%, (BM +/- 3%)
EUR.SEKLong/Short100000001000000000.094%-2.906% / 3.094%, (BM +/- 3%)-2.656% / 2.844%, (BM +/- 2.75%)-2.406% / 2.594%, (BM +/- 2.5%)
EUR.SGDLong/Short1400000140000000.187%-2.813% / 3.187%, (BM +/- 3%)-2.563% / 2.937%, (BM +/- 2.75%)-2.313% / 2.687%, (BM +/- 2.5%)
EUR.USDLong/Short100000010000000-1.414%-4.413% / 1.587%, (BM +/- 3%)-4.163% / 1.337%, (BM +/- 2.75%)-3.913% / 1.087%, (BM +/- 2.5%)
EUR.ZARLong/Short20000000200000000-3.772%-7.272% / -0.272%, (BM +/- 3.5%)-7.022% / -0.522%, (BM +/- 3.25%)-6.772% / -0.772%, (BM +/- 3%)
GBP.AUDLong/Short1400000140000000.937%-2.063% / 3.937%, (BM +/- 3%)-1.813% / 3.687%, (BM +/- 2.75%)-1.563% / 3.437%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CADLong/Short1300000130000000.428%-2.572% / 3.428%, (BM +/- 3%)-2.322% / 3.178%, (BM +/- 2.75%)-2.072% / 2.928%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CHFLong/Short90000090000003.892%0.892% / 6.892%, (BM +/- 3%)1.142% / 6.642%, (BM +/- 2.75%)1.392% / 6.392%, (BM +/- 2.5%)
GBP.CNHLong/Short6500000650000000.260%-3.24% / 3.76%, (BM +/- 3.5%)-2.99% / 3.51%, (BM +/- 3.25%)-2.74% / 3.26%, (BM +/- 3%)
GBP.DKKLong/Short6500000650000001.719%-1.281% / 4.719%, (BM +/- 3%)-1.031% / 4.469%, (BM +/- 2.75%)-0.781% / 4.219%, (BM +/- 2.5%)
GBP.HKDLong/Short7800000780000002.075%-1.425% / 5.575%, (BM +/- 3.5%)-1.175% / 5.325%, (BM +/- 3.25%)-0.925% / 5.075%, (BM +/- 3%)
GBP.JPYLong/Short15000000015000000005.437%2.437% / 8.437%, (BM +/- 3%)2.687% / 8.187%, (BM +/- 2.75%)2.937% / 7.937%, (BM +/- 2.5%)
GBP.MXNLong/Short20000000200000000-5.887%-9.387% / -2.387%, (BM +/- 3.5%)-9.137% / -2.637%, (BM +/- 3.25%)-8.887% / -2.887%, (BM +/- 3%)
GBP.NOKLong/Short100000001000000000.828%-2.172% / 3.828%, (BM +/- 3%)-1.922% / 3.578%, (BM +/- 2.75%)-1.672% / 3.328%, (BM +/- 2.5%)
GBP.NZDLong/Short150000015000000-0.100%-3.1% / 2.9%, (BM +/- 3%)-2.85% / 2.65%, (BM +/- 2.75%)-2.6% / 2.4%, (BM +/- 2.5%)
GBP.SEKLong/Short100000001000000001.402%-1.598% / 4.402%, (BM +/- 3%)-1.348% / 4.152%, (BM +/- 2.75%)-1.098% / 3.902%, (BM +/- 2.5%)
GBP.USDLong/Short100000010000000-0.105%-3.105% / 2.895%, (BM +/- 3%)-2.855% / 2.645%, (BM +/- 2.75%)-2.605% / 2.395%, (BM +/- 2.5%)
GBP.ZARLong/Short20000000200000000-2.464%-5.964% / 1.036%, (BM +/- 3.5%)-5.714% / 0.786%, (BM +/- 3.25%)-5.464% / 0.536%, (BM +/- 3%)
HKD.JPYLong/Short15000000015000000003.362%-0.138% / 6.862%, (BM +/- 3.5%)0.112% / 6.612%, (BM +/- 3.25%)0.362% / 6.362%, (BM +/- 3%)
MXN.JPYLong/Short150000000150000000011.325%7.825% / 14.825%, (BM +/- 3.5%)8.075% / 14.575%, (BM +/- 3.25%)8.325% / 14.325%, (BM +/- 3%)
NOK.JPYLong/Short15000000015000000004.609%1.609% / 7.609%, (BM +/- 3%)1.859% / 7.359%, (BM +/- 2.75%)2.109% / 7.109%, (BM +/- 2.5%)
NOK.SEKLong/Short100000001000000000.574%-2.426% / 3.574%, (BM +/- 3%)-2.176% / 3.324%, (BM +/- 2.75%)-1.926% / 3.074%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CADLong/Short1300000130000000.529%-2.472% / 3.528%, (BM +/- 3%)-2.222% / 3.278%, (BM +/- 2.75%)-1.972% / 3.028%, (BM +/- 2.5%)
NZD.CHFLong/Short90000090000003.993%0.993% / 6.993%, (BM +/- 3%)1.243% / 6.743%, (BM +/- 2.75%)1.493% / 6.493%, (BM +/- 2.5%)
NZD.JPYLong/Short15000000015000000005.538%2.538% / 8.538%, (BM +/- 3%)2.788% / 8.288%, (BM +/- 2.75%)3.038% / 8.038%, (BM +/- 2.5%)
NZD.USDLong/Short100000010000000-0.004%-3.004% / 2.996%, (BM +/- 3%)-2.754% / 2.746%, (BM +/- 2.75%)-2.504% / 2.496%, (BM +/- 2.5%)
SEK.JPYLong/Short15000000015000000004.035%1.035% / 7.035%, (BM +/- 3%)1.285% / 6.785%, (BM +/- 2.75%)1.535% / 6.535%, (BM +/- 2.5%)
SGD.CNHLong/Short650000065000000-1.236%-4.736% / 2.264%, (BM +/- 3.5%)-4.486% / 2.014%, (BM +/- 3.25%)-4.236% / 1.764%, (BM +/- 3%)
SGD.JPYLong/Short15000000015000000003.942%0.942% / 6.941%, (BM +/- 3%)1.192% / 6.691%, (BM +/- 2.75%)1.442% / 6.441%, (BM +/- 2.5%)
USD.CADLong/Short1300000130000000.533%-2.467% / 3.533%, (BM +/- 3%)-2.217% / 3.283%, (BM +/- 2.75%)-1.967% / 3.033%, (BM +/- 2.5%)
USD.CHFLong/Short90000090000003.997%0.997% / 6.997%, (BM +/- 3%)1.247% / 6.747%, (BM +/- 2.75%)1.497% / 6.497%, (BM +/- 2.5%)
USD.CNHLong/Short6500000650000000.365%-3.135% / 3.865%, (BM +/- 3.5%)-2.885% / 3.615%, (BM +/- 3.25%)-2.635% / 3.365%, (BM +/- 3%)
USD.CZKLong/Short25000000250000000-0.293%-3.793% / 3.207%, (BM +/- 3.5%)-3.543% / 2.957%, (BM +/- 3.25%)-3.293% / 2.707%, (BM +/- 3%)
USD.DKKLong/Short6500000650000001.824%-1.176% / 4.824%, (BM +/- 3%)-0.926% / 4.574%, (BM +/- 2.75%)-0.676% / 4.324%, (BM +/- 2.5%)
USD.HKDLong/Short7800000780000002.180%-1.32% / 5.68%, (BM +/- 3.5%)-1.07% / 5.43%, (BM +/- 3.25%)-0.82% / 5.18%, (BM +/- 3%)
USD.HUFLong/Short3500000003500000000-2.689%-6.188% / 0.812%, (BM +/- 3.5%)-5.938% / 0.562%, (BM +/- 3.25%)-5.688% / 0.312%, (BM +/- 3%)
USD.ILSLong/Short4000000400000001.595%-1.905% / 5.095%, (BM +/- 3.5%)-1.655% / 4.845%, (BM +/- 3.25%)-1.405% / 4.595%, (BM +/- 3%)
USD.JPYLong/Short15000000015000000005.542%2.542% / 8.542%, (BM +/- 3%)2.792% / 8.292%, (BM +/- 2.75%)3.042% / 8.042%, (BM +/- 2.5%)
USD.MXNLong/Short20000000200000000-5.783%-9.282% / -2.282%, (BM +/- 3.5%)-9.032% / -2.532%, (BM +/- 3.25%)-8.782% / -2.782%, (BM +/- 3%)
USD.NOKLong/Short100000001000000000.933%-2.067% / 3.933%, (BM +/- 3%)-1.817% / 3.683%, (BM +/- 2.75%)-1.567% / 3.433%, (BM +/- 2.5%)
USD.PLNLong/Short400000040000000-0.517%-4.017% / 2.983%, (BM +/- 3.5%)-3.767% / 2.733%, (BM +/- 3.25%)-3.517% / 2.483%, (BM +/- 3%)
USD.RUBLong/Short70000000700000000-10.400%-13.9% / -6.9%, (BM +/- 3.5%)-13.65% / -7.15%, (BM +/- 3.25%)-13.4% / -7.4%, (BM +/- 3%)
USD.SEKLong/Short100000001000000001.507%-1.493% / 4.507%, (BM +/- 3%)-1.243% / 4.257%, (BM +/- 2.75%)-0.993% / 4.007%, (BM +/- 2.5%)
USD.SGDLong/Short1400000140000001.601%-1.399% / 4.601%, (BM +/- 3%)-1.149% / 4.351%, (BM +/- 2.75%)-0.899% / 4.101%, (BM +/- 2.5%)
USD.ZARLong/Short20000000200000000-2.359%-5.859% / 1.141%, (BM +/- 3.5%)-5.609% / 0.891%, (BM +/- 3.25%)-5.359% / 0.641%, (BM +/- 3%)
ZAR.JPYLong/Short15000000015000000007.901%4.401% / 11.401%, (BM +/- 3.5%)4.651% / 11.151%, (BM +/- 3.25%)4.901% / 10.901%, (BM +/- 3%)