Najčastejšie otázky a odpovede

Aká je u LYNX ochrana portfólia?

Spoločnosť LYNX prikladá optimálnej ochrane a bezpečnosti majetku svojich klientov mimoriadne veľký význam. Spoločnosť LYNX má povolenie pre svoju činnosť na území Českej republiky a podlieha dohľadu  Českej národnej banky (ČNB).

Obchodná platforma splňuje najprísnejšie bezpečnostné požiadavky a patrí medzi najstabilnejšie svojho druhu.

Investičný účet je otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším zaobchádzaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú oddelené od majetku spoločnosti IB US.

Spoločnosti IB UK aj IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), ktorá má viac než $5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (14,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %).

Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

V neočakávanom prípade neschopnosti spoločnosti Interactive Brokers plniť svoje záväzky, podliehajú klienti LYNX ochrane americkou spoločnosťou Securities Investor Protection Corporation (SIPC) a anglickou poisťovňou Lloyds. SIPC je samoregulačná inštitúcia pre brokerov/dealerov v USA. Takmer všetci brokeri/dealeri v USA sú členmi SIPC. SIPC umožňuje investorom, ktorí majú účet u pridruženého brokera/dealera odškodnenie v prípade platobnej neschopnosti, konkurzného konania alebo neoprávneného konania brokera/dealera.

Odškodnením sa rozumie ochrana tržnej hodnoty vašich akcií, opcií, warrantov, dlhov a peňažných zostatkov až do 500 000 USD, z toho je 250 000 USD v hotovosti. Ak nie je SIPC pokrytie dostatočné, poisťuje Lloyds ešte čiastkou 30 000 000 USD naviac na klienta (až 900 000 USD v hotovosti) s celkovým maximom $150 000 000 na poistnú udalosť.

Klienti majú tiež možnosť uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS), ktoré zaisťuje poistenie investičných nástrojov aj peňažných prostriedkov do výšky £50 000 na klienta. Kompenzačná schéma FSCS je aplikovateľná pre obchodovanie opcií , futures a všetkých CFD. Viac informácií je k dispozícii na www.fscs.org.uk. V prípade, že klient využije možnosť kompenzácie plynúcu z FSCS, môže to viesť k neuznaniu nároku na kompenzáciu z SIPC.

Obe poistenia sa vzťahujú na peňažné zostatky, cenné papiere, dlhopisy a opcie na akcie.

Vďaka týmto režimom ochrany majetku získavajú klienti ochranu splňujúcu tie najprísnejšie normy.

Bezpečnosť Vašich financií je pre LYNX prioritou číslo 1!