Firemný účet:
Investičný účet pre spoločnosti

Spokojný klient LYNX po rýchlom otvorení firemného účtu

Otvorte si firemný účet prostredníctvom online brokera LYNX a začnite využívať širokých výhod pre firemných klientov.

Ušetrite na transakčných nákladoch, obchodujte s menami za výhodných kurzov a získajte prístup na 135 búrz v 33 krajinách. Priateľský klientsky servis s osobným prístupom je samozrejmosťou. Sme tu pre váš úspech na burze.

Upozornenie: Momentálne nie je možné dočasne otvárať firemné investičné účty. Zanechajte svoje kontaktné údaje v spodnej časti tejto stránky a budeme vás kontaktovať hneď, ako bude možné vašu žiadosť o účet spracovať.

Možnosti a funkcie investičného účtu

Pre investovanie firemných aktív treba špeciálny typ investičného účtu. Online broker LYNX vám zaistí firemný účet pre obchodovanie na svetových trhoch za nízke a transparentné poplatky.

Svoj firemný investičný účet môžete využiť na obchodovanie vlastnej investičnej stratégie, napr. zostavenie akciového portfólia. Navyše sa môžete zaistiť proti cenovým pohybom na akciách, komoditách a menách pomocou opcií alebo futures, tzv. hedging. Účet môžete tiež využiť pre menovej konverzie za výhodných menových kurzov.


Výhody firemného účtu prostredníctvom LYNX:

Nízke náklady

 • Nízke a transparentné transakčné poplatky
 • Výhodné menové konverzie
 • Obchodovanie s americkými akciami od $ 5
 • Nízke úroky pre maržové obchodovanie a short selling

Pokročilé obchodné platformy

 • Obchodovanie na 150 svetových burzách
 • Spoľahlivé a stabilné obchodné platformy
 • Desiatky obchodných príkazov a technických indikátorov
 • Vysoká úroveň zabezpečenia

Kvalitné služby

 • Priateľský klientský servis
 • Telefonická podpora pri zadávaní príkazov zadarmo
 • Investičný portál a pravidelné webináre
 • Týždenné investičné newslettery
Firemný účet: Časté otázky

FAQ: Otvorenie firemného účtu

Aké dokumenty sú vyžadované pre otvorenie firemného účtu?
 • Výpis z obchodného registra: Kompletný výpis, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
 • Akcionárska zmluva: Ak nie je uvedená v zbierke listín obchodného registra, žiadame vás o jej dodanie.
 • Doklad o adrese spoločnosti: Napr. kópia výpisu z bežného / firemného bankového účtu, ktorá obsahuje adresu spoločnosti. Doklad nesmie byť starší ako 6 mesiacov.
 • Informácie o predchádzajúcom zamestnaní (podnikanie) všetkých vlastníkov spoločnosti: Názov a adresa zamestnávateľa, pracovná pozícia (prípadne podnikateľské aktivity, IČO a sídlo spoločnosti).
 • IBAN (International Bank Account Number): Tento údaj nájdete u vášho bankového účtu.
 • BIC (Bank Identifier Code): Tento údaj nájdete u vášho bankového účtu.
 • FATCA: Pre otvorenie investičného účtu od vás potrebujeme vyplniť formuláre W-8, W-8BEN-E a W-8IMY. Za týmto účelom kontaktujte prosím svojho daňového poradcu. Pre aktualizáciu formulára W8-BEN môžete využiť náš návod.
 • LEI (Legal Entity Identifier) ​​číslo
 • NEW AGREEMENT dokument: Jedná sa o autorizačný dokument na obchodovanie na burze.

Požadované formuláre nájdete tu alebo na webe Internal Revenue Service. Pre aktualizáciu formulára W8-BEN môžete využiť náš návod. Viac informácií o formulári nájdete aj tu.

Aké dokumenty sú vyžadované po výkonnom riaditeľovi alebo akcionároch, aby bolo možné otvoriť firemný účet?

K otvoreniu firemného účtu potrebujeme nasledujúce informácie a dokumenty od všetkých vedúcich pracovníkov a akcionárov, ktorí majú v spoločnosti podiel 10% a viac:

 • Kópie 2 dokladov totožnosti: U tých, ktorí s LYNX priamo nekonajú, postačí kópia občianskeho preukazu alebo pasu.
 • Doklad o trvalom alebo inom pobyte a doklad o štátnom občianstve: Ak disponujete viac pobytom alebo viac štátnym občianstvom, túto skutočnosť je nutné doložiť dokladmi vydanými patričnými autoritami.
Čo je LEI (Legal Entity Identifier) ​​a prečo je povinný pre firemný účet?

LEI je 20-alfanumerický kód, ktorý sa celosvetovo používa na identifikáciu účastníkov na finančnom trhu. Podľa predpisov MiFID II / MiFIR, ktoré vstúpili do platnosti 3. januára 2018, sme ako online broker povinní hlásiť transakcie našich zákazníkov zodpovednému dozornému orgánu. V rámci tejto správy musí byť firemní zákazníci identifikovaní pomocou LEI. Bez LEI nemožno prostredníctvom LYNX otvoriť firemný účet. Podrobné informácie o LEI a pokyny, ako požiadať o číslo LEI, nájdete na stránke: Informácie o identifikátore právnickej osoby (LEI).

Čo je FATCA?

FATCA je skratka pre zákon o dodržiavaní daňových predpisov pre zahraničné účty. Jedná sa o americký zákon, ktorý okrem iného upravuje výmenu daňových informácií medzi USA a ďalšími krajinami. Právnym subjektom sú priradené rôzne statusy na základe daných charakteristík. K otvoreniu firemného účtu musí spoločnosti predložiť štatút FATCA, ktorý je zaznamenaný v daňovom formulári W-8. Ako online broker sme povinní klasifikovať našich zákazníkov na účely FATCA.

Je možné previesť prostriedky od iného brokera na firemný účet?

Prevedenie prostriedkov od iného brokera na firemný účet je samozrejme možné. Najprv si však musíte firemný účet založiť. Potom môžete v správe účtu zadať všetky pozície, ktoré chcete previesť od iného brokera. Z našej strany tento prevod nie je spoplatnený. Viac informácií nájdete tu: Prevod z účtu na účet.

Aké podmienky platia pre firemné účty?

Pre klientov z radov firiem platia rovnaké výhodné podmienky ako pre súkromných investorov. Jedinou výnimkou sú poplatky za dáta v reálnom čase (potrebné dáta pre akcie, warranty, opcie, futures atď.), náklady spojené s LEI a poplatky pre investičné kluby.

Aké informácie LYNX zisťuje u právnickej a fyzickej osoby?

LYNX sa v tomto smere riadi schválenými skupinovými predpismi a zákonom č. 253/2008 Zb., Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v platnom znení.

 • U právnickej osoby LYNX zisťuje:: 1. základné identifikačné údaje právnickej osoby, ktorými sú obchodné meno alebo názov vrátane odlišujúceho dodatku alebo ďalšieho označenia, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo obdobné číslo prideľované v zahraničí, 2. údaje na zistenie a overenie totožnosti fyzickej osoby , ktorá je členom jej štatutárneho orgánu, a 3. základné identifikačné údaje právnickej osoby, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu, a údaje na zistenie a overenie totožnosti fyzickej osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo ktorú táto právnická osoba poverila, aby ju vo štatutárnym orgáne zastupovala.
 • U fyzickej osoby LYNX zisťuje: Všetky mená a priezvisko, rodné číslo, a ak nebolo pridelené, dátum narodenia a pohlavie, ďalej miesto narodenia, trvalý alebo iný pobyt a štátne občianstvo; ak ide o podnikajúce fyzickú osobu, tiež jej obchodná firma, odlišujúce dodatok alebo iné označenie, sídlo a identifikačné číslo osoby. LYNX môže získavať tiež aj ďalšie údaje na identifikáciu, akými sú najmä číslo telefónu, adresa pre doručovanie elektronickej pošty, údaje o zamestnanie alebo zamestnávateľovi.

Bližšie informácie nájdete na www.lynxbroker.sk/info/dokumenty.

Budeme vás kontaktovať

Máte záujem o otvorenie firemného investičného účtu? Zanechajte nižšie svoje kontaktné údaje a my sa s vami spojíme.

 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.