Klientský portál

Vitajte na klientskom portáli LYNX. Na týchto webových stránkach nájdete viac informácií pre začiatok obchodovania s LYNX vrátane postupu pre inštaláciu obchodnej platformy, podrobného manuálu a LYNX webinárov.

Brexit a migrácia klientskych účtov

LYNX spolupracuje na vedení klientskych účtov a spracovávaní príkazov klientov so spoločnosťou Interactive Brokers (UK) Limited („IBUK“). Tieto služby sú ponúkané na základe tzv. Európskeho pasu. Avšak po uplynutí prechodného obdobia brexitu (31.12.2020) IBUK už nebude môcť európsky pas využívať. Preto aktuálne pracujeme na migrácii klientskych účtov z IBUK do Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“).

Bol vám zaslaný alebo vám bude v najbližších dňoch zaslaný e-mail s pozvánkou na začatie procesu migrácie vášho účtu. K prehľadnému zodpovedaniu vašich dotazov sme pre vás pripravili stránku s najčastejšími otázkami.

V priebehu procesu migrácie vášho účtu neočakávame žiadne obmedzenia poskytovaných služieb. To znamená, že LYNX vám bude aj naďalej poskytovať služby v aktuálnej podobe.

start