PRIIPs

Tvorcovia produktov s investičnou zložkou (Packaged Retail a Insurance-based Investment Products) sú povinní poskytnúť na tento typ produktu tzv. kľúčový informačný dokument (KID). Tento dokument obsahuje dôležité informácie o štruktúre produktu a poskytuje investorovi lepší prehľad o rizikách, nákladoch a možných ziskoch alebo stratách.

Na tomto webe nájdete databázu všetkých Kľúčových informačných dokumentov nášho partnera Interactive Brokers. Táto databáza obsahuje všetky KID v príslušných národných jazykoch tvorcov PRIIPs. Nižšie nájdete LYNX KID pre CFD a mimoeurópske PRIIPs.

CFD

Mimo-európske opcie

Mimo-európske futures