Disclaimer – prehľad nákladov

Spoločnosť LYNX svojim klientom výhradne odporúča a predáva exekučné služby poskytované spoločnosťou Interactive Brokers UK Limited (IBUK). V celkových nákladoch sú teda zohľadnené ako náklady a poplatky LYNX za prijímanie pokynov a ďalšie služby, tak náklady a poplatky IBUK za ich služby a vykonávanie pokynov. Ak LYNX odkazuje svojich klientov na iné spoločnosti (v našom prípade IBUK), je potom LYNX povinný zohľadniť aj náklady a poplatky spojené s poskytovaním ďalších investičných alebo doplnkových služieb týchto spoločností. Z tohto dôvodu je veľká časť informácií v tomto výpise poskytovaná spoločnosti IBUK.

Spoločnosť LYNX sa snaží poskytovať svojim klientom úplné, presné a aktuálne informácie. Spoločnosť LYNX venuje zostavovaní a údržby týchto výkazov náležitú starostlivosť a používa zdroje, ktoré sú považované za spoľahlivé. V tejto súvislosti sa LYNX spolieha na údaje o nákladoch a poplatkoch IBUK, ktoré sú uvedené v Správe účtu IB. LYNX však nemôže zaručiť, že tieto informácie, ktoré spoločnosť Ibuki poskytuje, sú vždy presné, úplné a aktuálne.

Spoločnosť LYNX zdôrazňuje, že je potrebné mať na pamäti, že údaje v týchto výkazoch sú odvodené z údajov poskytnutých spoločnosťou IBUK.

Je preto možné, že údaje zobrazené vo vyššie uvedených výpisoch sa môžu líšiť od údajov uvedených vo výkazoch v rámci správy účtov IBUK. Najmä členenie niektorých kategórií nákladov zobrazených v Správe účtu sa môže líšiť od členenie kategórií nákladov, ktoré zobrazuje spoločnosť LYNX.

Klient zostáva zodpovedný za sledovanie svojho portfólia cenných papierov vedeného v spoločnosti Ibuki prostredníctvom systému správy účtov spoločnosti Interactive Brokers.

LYNX klientom dôrazne odporúča overiť si všetky informácie v týchto výpisoch so svojou osobnou situáciou v systéme Account Management spoločnosti Interactive Brokers (vysvetlenie, ako vyžiadať výpisy v am). Očakáva sa teda, že klient je vďaka tomu schopný zohľadniť svoju konkrétnu situáciu a uvedomiť si tak prípadné nezrovnalosti a nepresné informácie. Ak si klient dané informácie neoverí, prijíma tak plnú zodpovednosť za použitie informácií obsiahnutých vo výkazoch.

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť LYNX (ani tvorcovia softvéru, prevádzkovatelia alebo tvorcovia výpisov) nie sú zodpovední a neposkytujú žiadnu záruku za obsah, správnosť, kvalitu, legálnosť, použiteľnosť a dostupnosť údajov prezentovaných spoločnosťou Interactive Brokers. Rovnako tak nie sú zodpovední za prípadné nedostatky, chyby a nedostatočné informácie.

Otázky, návrhy a sťažnosti možno smerovať na oddelenie podpory spoločnosti LYNX alebo kontaktovať spoločnosť LYNX prostredníctvom e-mailu na adrese info@lynxbroker.sk.