Súhlas s migráciou vášho účtu z Veľkej Británie do Luxemburska

LYNX vás zoznámil s Interactive Brokers UK (IBUK), kde aktuálne máte otvorený jeden alebo viacero investičných účtov. Vaše obchodné príkazy sú teraz prevádzané výhradne spoločnosťou LYNX k IBUK a/alebo jeho pridruženým subjektom. V očakávaní (tvrdého) brexitu rozšírila spoločnosť Interactive Brokers ( „IBKR“) svoje európske aktivity prostredníctvom nasledujúcich troch subjektov: Interactive Brokers Ireland Limited ( „IBIE“), Interactive Brokers Luxembourg SARL ( „IBLUX“) a Interactive Brokers Central Europe befektetés ZRt ( „IBCE“).

Ako sme vás informovali, váš účet bol vybraný k migrácii do IBLUX. Investičné účty možno migrovať iba s vaším výslovným súhlasom. Prostredníctvom tejto stránky sa dozviete, ako môžete udeliť svoj súhlas s touto migráciou.

Čo po migrácii zostane rovnaké?

Čo sa po migrácii zmení?

Ako môžem súhlasiť s migráciou na IBLUX?

Video návod

Postup krok za krokom

Ak chcete udeliť súhlas s migráciou, prihláste sa do Správy účtu pomocou vašich prihlasovacích údajov, teda používateľského mena a hesla. Následne svoje prihlásenie overte.

Po vašom prihlásení do Správy účtu okamžite uvidíte nasledovné okno:

1
2

V tomto okne môžete zahájiť migráciu výberom „Yes, I would like to continue the Proposed Transfer“. 1
Potom kliknite na tlačidlo [Continue] 2 a otvorí sa vám nové okno:

3

Tu musíte udeliť súhlas s radom právnych aspektov vzťahujúcich sa k vášmu budúcemu účtu u IBLUX. Súhlas udelíte kliknutím na modré tlačidlo [I Agree] 3 vpravo dole.

Po úspešnom udelení súhlasu sa vám zobrazí obrazovka s prehľadom vašich osobných údajov:

4
5

Ak sú tieto informácie správne, môžete ich potvrdiť kliknutím na tlačidlo [My information is correct] 4vpravo dole.
Ak niektoré údaje nezodpovedajú vašej aktuálnej situácii, môžete ich zmeniť pomocou ikony  vedľa názvu sekcie.5

Upozornenie: Ak ste sa dlhodobo neprihlásili do Správy účtu, je možné, že budete musieť znovu zadať niektoré z osobných údajov.

Akonáhle potvrdíte správnosť vašich osobných údajov, budete odkázaní na stránku, kde získate prehľad všetkých nových zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na váš účet.

6
7

Nové zmluvné podmienky prijmete zadaním vášho mena a priezviska do poľa nachádzajúceho sa v dolnej časti stránky s označením „Signature“ 6. Upozorňujeme, že v zadanom texte sa rozlišujú veľké a malé písmená.
Váš súhlas potvrdíte kliknutím na tlačidlo [Continue]. 7

Gratulujeme, dokončili ste všetky potrebné kroky k úspešnej migrácii vášho účtu.

Upozornenie: Ak Interactive Brokers nemá váš platný preukaz totožnosti alebo doklad o pobyte, musíte tieto dokumenty dodatočne nahrať.
Iba dokumenty, ktoré spĺňajú konkrétne požiadavky možno akceptovať.

Dokumenty, ktoré si prajete nahrať, môžete vybrať nasledovne:
a) naskenovaním QR kódu vyberiete dokumenty pomocou inteligentného telefónu.
b) Kliknutím na tlačidlo [Choose file] vyberiete dokumenty z vášho počítača.
Akonáhle vyberiete tie správne dokumenty, môžete ich nahrať do Interactive Brokers kliknutím na tlačidlo [Upload].

Pripomíname našim klientom, že v prípade predpokladaného tvrdého brexitu v spojitosti s oneskorenou migráciou klientskych účtov do inej Interactive Brokers EÚ pobočky po 31.12.2020 môžu vzniknúť dočasné obmedzenia týkajúce sa napr. otváranie pozícií, prevodu pozícií a / alebo možnosti dodatočného fundovania (financovania) účtov. Ak tieto obmedzenia skutočne vzniknú a chcete sa im vyhnúť, odporúčame vám, aby ste boli pripravení včas previesť svoj investičný účet a pozície k inému brokerovi podľa vášho výberu. S poslednými menovanými budeme kedykoľvek spolupracovať a samozrejme vás budeme informovať, ak bude zrejmé, že dôjde k obmedzeniam.

Proces prevodu investičného účtu

Celý proces prevodu investičné účtu od IBUK do inej EÚ pobočky IBKR zaberie dva dni. Avšak váš účet bude mimo prevádzky maximálne po dobu 15 minút, a to navyše mimo hlavné obchodné hodiny. Celý prevod je plne zautomatizovaný a na spustenie procesu dôjde potom, čo klient udelí súhlas v administratívnej časti svojho účtu. Celý proces nemá žiadny vplyv na vaše aktuálne pozície či nastavenia vášho účtu.

1.Príprava na prevod

V tejto prípravnej fáze bude váš investičný účet v IBUK „replikovaný“ u IBIE alebo IBLUX, pričom všetky vaše prihlasovacie údaje a nastavenia účtu zostanú zachované, aby samotný prevod prebehol v čo najkratšej možnej dobe.

2. Povolenie k prevodu

Potom, čo budete informovaní o prevádzkových zmenách a zmluvných podmienkach, budete vyzvaní na autorizáciu prevodu. Túto autorizáciu možno vykonať v administratívnej časti vášho účtu.

3. Synchronizácia prevodu

Proces, kedy sa po vnútornej kontrole synchronizuje váš aktuálny účet s účtom novým. Dôjde k aktivácii nového účtu.

4. Prevod prostriedkov a pozícií

Všetky prostriedky a pozície z vášho účtu budú prevedené na novo vzniknutý účet. Po úspešnom prevode bude váš starý účet uzavretý. Avšak z administrácie účtu bude aj naďalej možné sťahovať a prechádzať výpisy.

5. Dokončenie prevodu

Po dokončení prevodu prebehne interná kontrola, ktorá potvrdí úspešné prevedenie vášho účtu.

Komunikácia od LYNX

LYNX priebežne informuje svojich klientov o situácii okolo brexitu a plánovaných prevodoch účtov k IBLUX alebo IBIE. Z tohto dôvodu je preto dôležité v nadchádzajúcich týždňoch pozorne sledovať správy od LYNX a IBKR, ktoré sa budú tohto prevodu týkať. Všetky potrebné informácie vám poskytneme postupne v rozličných časoch.

1.Počátečné oznámenia

Predmet:
Informácie o zmenách vášho účtu s ohľadom na brexit

Informovanie o organizačných zmenách v rámci plánovaného brexitu, ktorých dôsledkom je prevedenie investičných účtov od IBUK k jednej z novovytvorených európskych pobočiek IBKR. Prečítajte si túto komunikáciu tu.

2. Oznámenie o procese prevodu

Predmet:
Oznámenie o procese prevodu vášho investičného účtu s ohľadom na brexit

Informovanie o najaktuálnejšom vývoji a poskytnutie prehľadu o tom, ako samotný prevod investičného účtu prebieha a aké sú jeho dôsledky. Prečítajte si upozornenie o procese migrácie tu.

3. Súhlas s prevodom

Predmet:
Súhlas s prevodom vášho investičného účtu

Dostali ste informácie o prevode investičného účtu vrátane požiadavky o súhlas s prevodom účtu k IBLUX po podpise nových zmluvných podmienok.

4. Proces prevodu

Predmet:
Proces prevodu investičného účtu

Po udelení súhlasu s prevodom vášho účtu vás budeme informovať o dátume, kedy k plánovanému prevodu dôjde, rovnako ako o čase, kedy váš účet bude po dobu 15 minút dočasne neprístupný.

5. Uvítací list

Predmet:
„Váš nový investičný účet“

Po úspešnom prechode účtu do jednej z európskych pobočiek IBKR vás uvítame na vašom novom účte a zoznámime vás s dôležitými informáciami a prípadnými zmenami. Budete vyzvaní na prihlásenie do administratívnej sekcie, aby ste mohli začať svoj účet využívať.

LYNX a Interactive Brokers

LYNX od doby svojho založenia v roku 2006 ponúka svoje služby prostredníctvom britskej spoločnosti Interactive Brokers (IBUK). LYNX prijíma objednávky od svojich klientov a odovzdáva ich ďalej k IBUK. Vaša pozícia a tiež voľné prostriedky sú vedené pod IBUK.

Prečo LYNX spolupracuje práve s Interactive Brokers?

Vďaka tejto spolupráci majú klienti LYNX možnosť investovať na 125 trhoch a v 31 krajinách sveta. Väčšina z týchto trhov umožňuje klientom obchodovať priamo s akciami, opciami, futures, ETF, dlhopismi, štruktúrovanými produktmi a ďalšími investičnými nástrojmi. Klienti majú tiež prístup k 22 rôznym menám.

IBUK navyše disponuje dômyselným systémom umiestňovaní príkazov (SmartRoutingSM), ktorý je napojený na veľké množstvo trhov a búrz. Táto technológia zabezpečuje, že vaše príkazy sú vyplnené za najlepšiu cenu, v najrýchlejšom čase a s čo najnižšími nákladmi.

Spoločnosť LYNX tak vďaka spolupráci s Interactive Brokers umožňuje svojim klientom obchodovať po celom svete na najpokročilejšej technologickej infraštruktúre.

Aký bude dopad migrácie účtu na ochranu vášho účtu?

V túto chvíľu sa váš investičný účet v IBUK skladá z troch rozdielnych segmentov. Vďaka tejto štruktúre môžete obchodovať širokú škálu investičných produktov po celom svete. Ochrana investičných inštrumentov vo vašom portfóliu a tiež voľných prostriedkov sa odvíja od jednotlivých segmentov účtu. V prípade neočakávaného bankrotu, by ochrana vášho účtu vyplývala z časti z US Securities Investor Protection Corporation a z časti z UK Financial Services Compensation Scheme. Pre viac informácií prosím prejdite na www.lynxbroker.sk/ochrana-uctu/.

Investičné účty u európskych pobočiek IBLUX a IBIE sa skladajú len z jedného segmentu. V rámci tohto segmentu sú držané všetky vaše otvorené pozície a tiež voľné prostriedky. S ohľadom na európsku pobočku, na ktorú bude váš investičný účet prevedený, bude tento účet spadať buď pod investičnú kompenzačnú schému v Luxembursku (Système d’indemnisation des investisseurs) alebo Írsku (Investor Compensation Scheme). Maximálna ochrana u oboch týchto kompenzačných schém dosahuje € 20.000.

Spoločnosť Interactive Brokers bola založená v roku 1978 a jedná sa o rešpektovaného svetového online brokera. Po celom svete má IBKR viac ako 600.000 klientov s celkovými aktívami viac ako $ 160 miliárd. IBKR je kótovaná na burze NASDAQ (ticker IBKR) a k 6. novembra 2020 dosahuje trhová kapitalizácia $ 20,57 miliárd. Vďaka spolupráci s Interactive Brokers môžu klienti LYNX obchodovať akcie, opcie, futures a ďalšie inštrumenty po celom svete, a to za nízke a transparentné poplatky s pomocou profesionálnych investičných platforiem.

Často kladené otázky

IBUK v súčasnej chvíli spravuje investičné účty klientov LYNX a zabezpečuje plnenie ich príkazov. Vďaka tzv. Európskemu pasu môže IBUK zabezpečovať svoje služby aj klientom v EÚ. Keďže nebola doteraz vypracovaná žiadna nová dohoda medzi Veľkou Britániou a EÚ, možnosť využívať tzv. Európsky pas zanikne k 31. decembra 2020, kedy vyprší prechodné brexitové obdobie. Preto musí dôjsť k plánovaným zmenám a prevodom účtov k európskym pobočkám IBKR. Aby sme zabránili k prerušeniu poskytovania služieb, bola vám ponúknutá možnosť migrácie účtu k právnemu subjektu IBKR licencovanom v EÚ (tj. IBLUX).

Skupina, ktorá bude presunutá, zahŕňa predovšetkým obyvateľov EÚ alebo firemné účty otvorené v krajine, ktorá patrí do EÚ. Tieto účty sú aktuálne spravované Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Príslušným regulačným orgánom pre IBLUX je luxemburská komisia pre dohľad nad finančným sektorom (CSSF).

Ak nebudete súhlasiť s prevodom k danej európskej pobočke IBKR, môže na vašom účte dôjsť k obmedzeniu otváraniu nových pozícií a prevodu pozícií aj prostriedkov na váš LYNX účet. Vždy máte možnosť previesť si váš investičný účet k inému brokerovi mimo IBKR.

Ak žiadosť k prevodu účtu nepotvrdíte vaším elektronickým podpisom, váš účet ponesie rovnaké následky, ako keď nebudete s presunom účtu súhlasiť. Budú pre vás platiť podmienky podľa aktuálnej zmluvy vrátane maržových požiadaviek a poplatkov, a to do doby, než bude účet presunutý k novému subjektu IBKR alebo k inému brokerovi alebo kým nebude uzavretý.

Na transakcie, ktoré urobíte po prevedení účtu, sa bude vzťahovať nová zákaznícka zmluva medzi vami a IBLUX. Kópia novej zmluvy vám bude predložená vopred online, pričom po jej naštudovaní vám bude umožnené schváliť prevod účtu.

V súčasnej dobe sa váš investičný účet v IBUK skladá z troch rozdielnych segmentov. Táto štruktúra zabezpečuje, že ste schopní obchodovať nepreberné množstvo finančných inštrumentov po celom svete. Správa a ochrana vašich prostriedkov a pozícií teda záleží na konkrétnom segmente vášho účtu.

V prípade nepredvídaného bankrotu tak spadáte čiastočne pod americkú US Securities Investor Protection Corporation (Americká spoločnosť pre ochranu investorov v oblasti cenných papierov) a čiastočne pod britský Financial Services Compensation Scheme (Britský systém kompenzačných služieb). Prípadné ďalšie informácie nájdete na www.lynxbroker.sk/platforma-a-nastroje/ochrana-uctu/.

U nového európskeho subjektu IBLUX sa už účet ale skladá len z jedného segmentu. Na ochranu vašich prostriedkov u IBLUX tak slúži luxemburský Système d’indemnisation des investisseurs.

Tento subjekt potom zisťuje kompenzáciu do výšky € 20.000.

Očakávame, že rovnaké investičné produkty, aké môžete obchodovať u IBUK budete môcť obchodovať aj u IBLUX. V prípade migrácie vášho účtu k IBLUX nastane niekoľko obmedzení. U IBLUX nebudú dostupné nasledovné inštrumenty:

  • OTC Precious Metals
  • OTC Metal futures

Navyše, vzhľadom na luxembruskú legislatívu u týchto účtov nebude tiež možné obchodovať spotové menové páry na páku a tiež nebude možné sa zúčastniť Stock Yield Enhancement Programu. Rezidenti Luxemburska tiež nemôžu obchodovať dlhopisy. O detailoch prípadných obmedzení vás budeme individuálne informovať.

Po migrácii vášho účtu k IBLUX bude Stock Yield Enhancement Program deaktivovaný a všetky vypožičané akcie budú vrátené. Následne už nebude možné zarábať dodatočný príjem z tohto programu.

IBLUX neumožňuje obchodovať forex na páku. Klienti, ktorí držia otvorené pákové pozície na forex na svojich účtoch v Ibuki, môžu svoj účet migrovať k IBLUX. Tieto otvorené pozície budú prevedené na nový účet v IBLUX. Avšak po dokončení migrácie k IBLUX môžu klienti tieto pákové forexové pozície iba znižovať.

Nie, musíte uzavrieť svoje otvorené pozície v OTC Metals pred migráciou svojho účtu. Iba po uzavretí týchto pozícií môže byť váš účet migrovaný do IBLUX. IBLUX neumožňuje obchodovanie s výrobkami OTC Precious Metals ani OTC Metal futures.

Ak ste poskytli IBUK / IBLLC cenné papiere ako kolaterál, budú prevedené do IBLUX spoločne s vaším účtom. Neočakávame, že budú potrebné akékoľvek kroky z vašej strany. Nevylučujeme však, že IB nebude musieť vykonať potrebné administratívne kroky, ktoré sú s týmto prevodom spojené, avšak tieto kroky nebudú mať vplyv na fungovanie vášho účtu.

Áno, všetko bude prevedené naraz, len s výnimkou nadobudnutých úrokov a nárokov na dividendy. Tieto položky budú prevedené, akonáhle to bude možné. Nabiehajúce úroky budú odpočítané v prvom týždni nasledujúceho kalendárneho mesiaca, dividendy vám budú presunuté na nový účet, akonáhle dôjde k ich vyplateniu.

Po prevode na nový účet zaniká možnosť využívať starý účet na obchodné účely, ale účet bude naďalej prístupný na administratívne účely, ako nahliadnutie do histórie výpisov atď.

Nastavenie vášho účtu zostane zachované v rozsahu povolenom zákonmi a predpismi krajiny daného subjektu. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že niektoré doteraz ponúkané produkty nebude môcť klient u nového subjektu obchodovať. Ak mal klient v čase prevodu otvorenú pozíciu u produktu, ktorý už nie je naďalej dostupný, je možné danú pozíciu naďalej držať, prípadne uzavrieť, ale nebude už možné pozíciu navyšovať.

Nie, vaše prihlasovacie údaje zostanú rovnaké. Rovnako tak zostane aj dvojité zabezpečenie vášho prihlasovania k účtu. Jediné, čo sa zmení, bude číslo vášho účtu.

Áno, presun účtu nebude mať dopad na využívanej platformy ani správu účtu.

Nie, otvorené pozície (Good-till-Cancelled) nebudú po prevode účtu naďalej aktívne. Avšak po dokončení prevodu účtu zašle LYNX klientom prehľad pozícií, ktoré boli počas prevodu účtu uzavreté, aby klienti mohli tieto príkazy opäť otvoriť.

Aktuálne spadajú IBUK účty pod americké Pattern Day Trading (PDT), keďže sú tieto účty prepojené s americkou spoločnosti IB LLC z IBKR skupiny. Toto pravidlo umožňuje vykonať na investičnom účte v celkovej hodnote nižšej ako $ 25.000 maximálne 3 intradenné obchody za 5 nasledujúcich pracovných dní. Toto pravidlo už platné nebude, pretože účty pod IBLUX nebudú naďalej previazané s IB LLC.

Áno, presun účtu nebude mať vplyv na dostupnosť týchto informácií.

Prístup k spracovaniu a ochrane vašich osobných údajov zostane rovnaký po presune účtu do IBLUX. V tomto ohľade neočakávame žiadne materiálne zmeny vzhľadom na držanie účtu u IBLUX a u IBUK.

Nie, dostanete jeden výpis za obdobie od 1.1.2020 k dátumu migrácie a následne ďalší výpis z vášho nového presunutého účtu od dátumu migrácie k 31.12.2020.

Nie, všetky poplatky zostanú rovnaké nech už bude váš účet prevedený do IBLUX. Ak prevediete svoj účet k IBLUX, majte na pamäti, že Stock Yield enhacement Program už nebude dostupný, teda vám už nebude možné pripisovať úrok z prepožičaných akcií.

Subjekt IBLUX získal v novembri 2019 povolenie na pôsobenie ako investičná spoločnosť. Povolenie dostal od luxemburskej komisie pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF). Regulačný štatút a profil subjektu IBLUX je podobný IBUK.

Je tomu tak preto, že IBLUX aj IBUK sú autorizované podľa druhej smernice o trhoch s finančnými nástrojmi. Ide o celoeurópsky právny predpis, ktorého účelom je čo najviac harmonizovať reguláciu investičných spoločností.

Spoločnosť Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX) je zapísaná ako súkromná spoločnosť s ručením obmedzením (Société à responsabilité limitée) (registračné číslo B229091) v obchodnom registri pre Luxembursko. Sídlo spoločnosti je 4, rue Robert stumper, L – 2557 Luxembursko.

Nie, žiadne ďalšie náklady nie sú spojené s migráciou vášho účtu ani s udelením vášho súhlasu s touto migráciou.