Požiadavky na doklad totožnosti

 • Ako doklad totožnosti je akceptovaný občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz.
 • Dokument musí byť dobre viditeľný, neorezaný a platný v čase založenia účtu
 • Pre občiansky a vodičský preukaz je nutné dodať obe strany dokumentu.
 • Dokument nesmie obsahovať žiadne poznámky.
 • Dokument nesmie byť kópiou už skôr zhotovenej kópie originálu dokladu.
 • K investičnému účtu LYNX je potrebné dodať 2 platné doklady totožnosti.

Požiadavky na doklad o mieste pobytu

 • Ako doklad o mieste pobytu je možné použiť výpis z bankového účtu alebo potvrdenie z mestského úradu o trvalom bydlisku.
 • Dokument nesmie byť starší viac ako 6 mesiacov.
 • Dokument musí obsahovať celé meno a adresu majiteľa účtu.
 • Ako adresa nesmie byť uvedený P.O. BOX.
 • Dokument musí byť dobre viditeľný, neorezaný a musí na ňom byť uvedená perióda, ku ktorej sa dokument vzťahuje a logo vydávajúcej spoločnosti. Citlivé údaje, ako zostatok na účte, môžu byť zakryté.
 • Dokument nesmie obsahovať žiadne poznámky.
 • Dokument nesmie byť snímkou obrazovky s viditeľným dokladom.