Akonáhle bezpečnostné zariadenie obdržíte do poštovej schránky, je nutné ho aktivovať. To je možné urobiť v správe účtu(Account Management), kde v menu vyberte 1 Manage Account2 Security a ďalej 3 Secure Login System4 Security Device. Ďalej budete pokračovať autorizovaním fyzického bezpečnostného zariadenia. Ak by ste mali nejasnosti pri autorizácií, kontaktujte LYNX.

1
2
3
4

Ako bezpečnostné zariadenie funguje?

Pri každom prihlásení do obchodnej platformy Trader Workstation alebo do správy účtu Account Management budete po zadaní užívateľského mena a hesla vyzvaný k zadaniu dvoch kódov z bezpečnostnej karty. Ide o trojmiestne kódy, ktoré se skladajú z kombinácie písmen a číslic. Tieto kódy nájdete na bezpečnostnom zariadení u daných čísel. Pokiaľ budete pri prihlásení do platformy vyzvaní k zadaniu kódov číslo 149 a 215, nájdete si na bezpečnostnom zariadení v príslušnom riadku odpovedajúci trojmiestny kód a zadáte ich za seba bez medzery a potvrdíte kliknutím na Submit.

bezpecne-prihlaseni9

Po otvorení investičného účtu je novým klientom zasielaný uvítací e-mail obsahujúci kľúčové informácie spojené s investičným účtom ako je číslo obchodného účtu, prihlasovacie meno a heslo a tiež bankové detaily pre uskutočnenie prvého vkladu.

Ďalšou dôležitou informáciou je typ investorského profilu, ktorý klientovi LYNX udelil na základe informácií, ktoré klient zadal do Formulára k otvoreniu účtu. Pridelenie investorského profilu prebieha na základe štandardizovaného interného ohodnotenia znalostí a skúseností investora v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES o trhoch finančných nástrojov  (MiFID).

V súlade s týmto vyhodnotením sú tiež rozdelené investičné inštrumenty na tie, ktoré LYNX odporúča a neodporúča obchodovať.

Investori berú na vedomie, že obchodovanie s inštrumentmi, ktoré LYNX neodporúča obchodovať, môže viesť k zvýšenému riziku v dôsledku obchodovania nevhodných investičných nástrojov, s ktorými investori nemajú dostatok skúseností a znalostí. V tomto prípade LYNX neberie žiadnu zodpovednosť za dôsledky takéhoto konania.

LYNX odporúča investorom zoznámiť sa s týmito  inštrumentmi v prostredí demo účtu a v rámci štúdia. V prípade záujmu o bližšie zoznámenie s neodporúčanými inštrumentmi sa môžete obrátit na LYNX na bezplatnej linke 800 877 877.

Ak si chcete previesť svoje prostriedky na svoj bankový účet, postupujte podľa nasledujúceho návodu.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským meno a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti je základné menu, v ktorom zvoľte Transfer & Pay 1 a vyberte Transfer Funds 2. V menu Transaction Type zvoľte Withdraw 3, v menu Currency 4  zvoľte menu, ktorú chcete vybrať a vyberte metódu 5 .

Ak ste už predtým rovnakú menu vyberali a máte uložené informácie o Vašej banke, do ktorej chcete vybrať peniaze aj teraz, v nasledujúcej voľbe Would you like to use previously saved bank information 6 zvoľte YES a v ďalšom kroku zadajte čiastku pre výber. Pokiaľ ale vyberáte peniaze úplne prvýkrát, alebo vyberáte na iný bankový účet, ako pri predchádzajúcom výbere, zvolíte NO a budete postupovať návodom ďalej.

V políčku Enter bank information označíte meno, pod ktorým chcete túto šablónu pre výber uložiť 7 . Ak vyberáte napr. české koruny do Komerční banky, môžete si šablónu pomenovať ako CZ-Komerční banka apod. Pri ďalšom výbere potom len vyberte takto pomenovanú a pripravenú šablónu pre výber.

Do políčka Bank Country 8 napíšte krajinu, kde sa banka nachádza a do políčka IBAN vložte medzinárodné bankové číslo 9  a kliknite na políčko Receiving bank 10, kde následne vyplňte meno banky a prípadne jej sídlo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V ďalšom kroku vyplníme sumu, ktorú chceme vybrať a klikneme vpravo dole na Continue. Týmto je výber pripravený na odoslanie. 

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné pre výber zadať konfirmačný kód, ktorý Vám príde na Váš email. Tento kód platí len po dobu 15 minút.

Z dôvodu diverzifikácie rizika používa spoločnosť LYNX pre každú menu iný účet, inú banku a aj inú krajinu. Bankové spojenie získate pri vytváraní oznámenia o vklade, ktoré je nutné pri každom bankovom prevode pre bezproblémové pripísanie Vašich prostriedkov na Váš investičný účet. Toto oznámenie je možné vytvoriť aj spätne.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom, ktoré Vám bolo zaslané na email.

Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti sa nachádza základné menu, kde zvoľte Transfer & Pay 1  a vyberte Fund Transfers 2. V menu Transaction Type zvoľte Deposit 3  a v menu Currency 4 vyberte menu, ktorú chcete vložiť.

1
Ak ste už predtým rovnakú menu vkladali a máte uložené informácie o Vašej banke, v nasledujúcej voľbe Would you like to use previously saved bank information 1  zvoľte YES a v ďalšom kroku zadajte čiastku pre vklad. Ak vkladáte peniaze úplne prvýkrát, zvoľte NO a postupujte návodom ďalej.

1
2
V políčku Save bank information označte YES 1Potom zadajte názov Vašej banky do Sending Insitution 2, prípadne i číslo Vášho bankového účtu do Account Number 3. Do kolónky Bank information name 4  si vyplňte názov, pod ktorým chcete tieto údaje uložiť pre ďalšie použitie – ak vkladáte napr. eura z Komerční banky, môžete si to pomenovať napr. KB_vklad_EUR. Pri ďalšom vklade potom použijete už takto vytvorenú šablónu pod týmto názvom.

Nakoniec v políčku Transaction information v riadku Amount 5 vyplníte čiastku.

1
2
3
4
5
Následne všetko potvrdíte preklikom Continue vpravo dole. Na ďalšej obrazovke sa Vám zobrazí bankové spojenie pre vklad v danej mene.

Bankové spojenie pre vklady v najčastejšie používaných menách

EUR

USD

 

Aplikácia IB Key slúži ako SLS (Secure Login System) prvok, ktorý zaisťuje bezpečné prihlásenie pomocou dvoch na sebe nezávislých prvkov. Hlavnou výhodou, ktorú klienti LYNX ocenia, je možnosť neobmedzeného pohybu kapitálu vďaka posilnenému bezpečnostnému systému.

 

Aké má aplikácia IB Key výhody?

 

Inštalácia aplikácie IB Key

Ako nainštalovať aplikáciu na iPhone?

 1. Na iPhone otvoríte aplikáciu App Store.
 2. V okne vyhľadávanie zadáte „IB Key“ a potvrdíte.
 3. Kliknete na ikonu aplikácie a následne na tlačidlo Inštalovať na pravej strane.
 4. Po inštalácii kliknite na logo IB Key pre otvorenie aplikácie.

 

Ako nainštalovať aplikáciu na telefóny Android?

 1. Na Android zariadení otvorte aplikáciu Google Play Store.
 2. V okne vyhľadávanie zadáte „IB Key“ a potvrdíte.
 3. Kliknete na ikonu aplikácie a potom na tlačidlo Inštalovať na pravej strane.
 4. Po Inštalácii kliknite na logo IB Key pre otvorenie aplikácie.

 

Aktivácia aplikácie IB Key

Pre zažiadanie o IB KEY je potreba sa prihlásiť do staršie verzie správy účtu. Prihláste sa do administratívy účtu Account Management, kliknite na Settings 1  a User Settings 2. Následne vyberte Secure Login System 3.

1
2
3
Systém sa Vás opýta, či sa chcete prepnúť do staršej verzie správy účtu. Zvolte YES .

1
Po inštalácii je nutné aktivovať bezpečnostné zariadenie, ktorá se skladá z dvoch krokov – overenie telefónneho čísla a overenie užívateľského mena v aplikácii.

Krok 1: Overenie telefónneho čísla

1
2
3
4
 1. Prihláste sa do správy obchodného účtu Account Management a zvoľte Manage Account 1, Security 2, Secure Login System 3 a potom Smartphone Authentication 4.
 2. Pridajte telefónne číslo pre synchronizáciu s Vašim telefónom kliknutím na Add Phone Number. Zvoľte typ čísla (Phone Number Type) Mobile, krajinu (Country) napr. Slovakia pre SK a do poľa Number vpíšte číslo vo formáte XXX XXX XXX bez medzinárodnej predvoľby. Potvrďte kliknutím na Save And Send SMS.
 3. Behom niekoľkých minút obdržíte v SMS aktivačný kód, ktorý využijete v druhom kroku aktivácie.

Pokiaľ Vám SMS nepríde, vyčkajte 30 minút a skúste novú žiadosť. Ak ani potom nebude aktivačný kód doručený, kontaktujte Lynx.

 

Krok 2: Overenie užívateľského mena v aplikácii

 1. Otvorte aplikáciu IB Key na svojom telefóne.
 2. V spodnom menu zvoľte Settings 1 a vyberte Enable User. Prečítajte si inštrukcie, podmienky a potom kliknite na Continue pre pokračovanie.
 3. Vložte užívateľské meno 2 a heslo 3, ktorým sa prihlasujete do Trader Workstation a tiež aktivačný kód 4, ktorý Vám prišiel v SMS.
 4. Vytvorte PIN kód 5, ktorý budete využívať pri každom prihlásení do aplikácie sDSA. Kód by mal mať 4-6 znakov, skladajúc sa z veľkých/malých písmen, čísel alebo špeciálnych znakov. Ak používate iPhone 5S/6/6+, je možné využiť identifikáciu pomocou odtlačku prstu.
 5. Aktivácia je ukončená a aplikáciu je možné použiť pre prihlásenie do Trader Workstation aj správy účtu Account Management.
1
2
3
4
5

 

Používanie aplikácie IB Key

 1. Prihlásite sa do obchodnej platformy Trader Workstation či správy účtu Account Management a zadáte meno a heslo. Zobrazí sa Vám Challenge Code.
 2. Na svojom telefóne spustíte aplikáciu IB Key.
 3. Zadáte PIN kód 1, ktorý bol vytvorený pri registrácii a Challenge Code 2. Kliknete na tlačidlo Generate a zobrazí sa Response String s požadovaným kódom pre prihlásenie.
 4. Response String zadajte do prihlasovacej obrazovky a prihláste sa.

 

1
2

Čo sa stane s fyzickým bezpečnostným zariadením pri inštalácii aplikácie?

Fyzické bezpečnostné zariadenie ako napr. kartička s kódmi prestane platiť po aktivácii overenia pomocou aplikácie IB Key. Zariadenie si však nechajte, pretože je možné ho neskôr využiť, ak by ste sa rozhodli zrušiť overenie pomocou aplikácie IB Key.

 

Potrebujem internet v telefóne pre využívanie IB Key?

Nie. Aplikácia vyžaduje internetové pripojenie iba pri inštalácii a prvotnom nastavení. Pre štandardné využívanie vrátane generovania kódov pre prihlásenie do platformy nie je potrebné internetové pripojenie.

 

Je možné aplikáciu sDSA využívať  aj na iPad a Android tabletoch?

Áno. Aplikáciu je možné stiahnuť a používať aj na iPad a ďalších tabletoch. Postup je rovnaký ako pri inštalácii a aktivácii pre telefóny.

 

Je možné aplikáciu využívať na viacerých zariadeniach?

Nie. Z bezpečnostných dôvodov je možné využívať aplikáciu IB Key iba na jednom zariadení pre jeden účet.

 

Môžem aplikáciu využívať pre prihlásenie do viacerých účtov?

Áno. Aplikácia IB Key umožňuje generovanie prihlasovacích kódov pre niekoľko účtov. Ak máte niekoľko účtov, už nemusíte mať niekoľko fyzických bezpečnostných zariadení.

 

Je aplikáciu možné využívať pre všetky účty?

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné overenie pomocou aplikácie využívať pre účty, ktorých hodnota presahuje $1 milión. Tieto účty vyžadujú dodatočné bezpečnostné zariadenie.

Pri prihlásení do správy účtu (Account Management) môžete byť vyzvaný  k aktualizácii daňových podkladov pre formulár W-8BEN. Ide o rutinný krok, ktorý je nevyhnutné urobiť vždy po troch rokoch alebo pri zmenách v legislatíve. Ak sa Vám zobrazí formulár Tax Form Collection, tak pokračujte podľa návodu nižšie.

Prihláste sa do správy účtu (Account Management) kliknutím sem. Ak je nutné informácie aktualizovať, ihneď sa Vám zobrazí daňový formulár.

Najprv skontrolujte, že všetky údaje vo formulári sú správné. Skontrolujte položky pohlavie 1, meno 2, priezvisko 3, adresa 4, mesto 5, kraj 6, PSČ 7, krajina 8 a v ďalšej sekcii svoje telefónne číslo 9 a v poslednej sekcii dátum narodenia 10, rodnú krajinu 11 a krajinu vášho občianstva 12.

2
3
4
5
6
8
7
9
11
10
12
1
Nasledujúca sekcia sa týka daňovej rezidencie. Najprv vyplnte krajinu, v ktorej priznávate dane 1. Ak máte daňové identifikačné číslo, vyplňte ho do druhého poľa 2. V prípade, že DIČ nemáte, zaškrtnite I don´t have a tax identification number 3. Pokiaľ máte aj druhú daňovú rezidenciu, potom rovnaké údaje vyplňte aj v poliach nižšie 4. Ak daně platíte iba v jednej krajine, tak druhú časť nevyplňujte. Zkontrolujte správnosť a potvrďte kliknutím na Continue 5.

1
2
3
4
5
V ďalšej časti sa zobrazí pred-vyplnený daňový formulár W-8BEN, v ktorom pre istotu prekontrolujte všetky informácie v prvej sekcii 1. Ďalej sa uistite, že všetky položky v tretej sekcii sú zaškrtnuté 2 a potvrďte zaškrtnutím posledného riadku 3, že všetky informácie vo formulári sú zadné správne.

1
2
3
Pod formulárom je nutné dvakrát podpísať jeho správnosť. Stačí na klávesnici napísať Vaše meno bez diakritiky do oboch podpisových polí 12.

1
2
Pred potvrdením je ešte nevyhnutné zaškrtnúť okno 1 hovoriace, že súhlasíte s elektronickým odovzdávaním formulára namiesto papierovej formy, a potom formulár uložiť kliknutím na Save and Continue 2.

1
2
Môže sa stať, že sa Vám po uložení  zobrazí chybová hláška, že niektoré polia nie sú vyplnené. Odkliknite ju 1 a hľadajte vo formulári červenou ohraničené pole, čo znamená chybovú hlášku.

1
Často sa stáva, že je nevyhnutné znova potvrdiť v prvej sekcii v poli číslo 6, že nemáte daňové identifikačné číslo 1. Akonáhle opravíte červenou zvýraznené polia, potvrďte v dolnej časti kliknutím na Save and Continue.

1
Akonáhle je všetko správne vyplnené, zobrazí sa Vám potvrdenie, že daňový formulár bol aktualizovaný a kliknutím na Proceed to Account Management 1 môžete prejsť do správy účtu.

1

Pre futures kontrakty vysporiadané fyzickou dodávkou podkladového aktíva nie je táto dodávka povolená. Pre nietktoré menové futures toto pravidlo neplatí (viz tabuľka nižšie).

Aby sa predišlo dodávke z expirujúceho futures kontraktu, klient musí „rolovať “ (zavrieť pozíciu s aktuálnou expiráciou a otvoriť pozíciu so vzdialenejšou expiráciou) alebo uzavrieť danú pozíciu pred Termínom likvidácie, ako ukazuje nasledujúca tabuľka.

 

Je zodpovednosťou klienta sledovať Termíny likvidácie. Ak klient na svojom účte nezavrie pozíciu na futures kontrakte s fyzickou dodávkou pred Termínom likvidácie, môže byť táto pozícia zatvorená systémom bez predchádzajúceho upozornenia. Likvidácia pozície nebude mať dopad na aktívne pokyny a je na klientovi, aby si zabezpečil úpravu týchto aktívnych pokynov k likvidovaným futures kontraktom podľa skutočného stavu účtu.

Presné termíny likvidácie vybraných futures kontraktov nájdete v tabuľke tu.

LYNX je prvým brokerom v českej republike, ktorý umožňuje obchodovať s čínskymi akciami. Od Novembra minulého roku môžu klienti LYNX obchodovať s akciami takmer 600 čínskych spoločností na burze v Šanghaji.

 

Čínske A-shares sú k dispozícii medzinárodným investorom

A-shares sú akcie čínskych spoločností obchodované na burze v Šanghaji, ktoré sú určené primárne čínskym investorom. Vďaka spolupráci medzi burzami v Šanghaji a Hong Kongu, o ktorej sme písali na blogu koncom roku, sú prostredníctvom LYNX čínske akcie dostupné aj českým investorom. Shanghai Stock Exchange (SSE) je dnes piatou najväčšou svetovou burzou.

Povolenie k obchodovaniu čínskych akcií

Aby ste mohli obchodovať s čínskymi akciami, potrebujete mať povolenie pre obchodovanie akcií v Hong Kongu. Pretože burzy v Hong Kongu (SEHK) a Šanghaji (SSE) majú spoločnú technologickú infraštruktúru, tak investori, ktorí získajú povolenie pre obchodovanie v Hong Kongu, môžu obchodovať s akciami na oboch burzách. Pre zobrazenie návodu, ako pridať nové obchodné povolenia kliknite tu.

Predplatné živých dát pre obchodovanie

Aby ste získali živé dáta pre obchodovanie čínskych akcií, je nevyhnutné predplatiť si potrebný balíček. Pre podrobný všeobecný návod, ako si predplatiť živé dáta pre svoj obchodný účet, nasledujte postup v článku tu.

Pre získanie dát na čínske akcie si zvoľte tabuľku Asia-Pacific. Zobrazí sa Vám tabuľka na obrázku. Zelené šípky nižšie znázorňujú dátové predplatné, ktoré sa vzťahuje k čínskemu trhu.

1
2
3
Ak si zvolíte Shanghai – SEHKNTL 1 predplatné za $24, získáte konečnú cenu obchodu v reálnom čase a bid cena spolu s ask cenou sa budú meniť každé 3 sekundy.

Ďalšou možnosťou je Shanghai – SEHKNTL Level II data 2, ktoré ponúka konečnú cenu obchodu v reálnom čase, bid a ask cenu aktualizovanú každé 3 sekundy a tiež hĺbku trhu, ktorá se aktualizuje každé 3 sekundy.

Poslednou možnosťou je Shanghai 5 Second Snapshot – via HKEx 3, který je zdarma a zobrazuje aktuálnu bid, ask aj finálnu cenu každých 5 sekúnd.

Poplatky za nákup čínských akcií

Poplatky pre obchodovanie čínskych akcií na SSE sú stanovené na 0,20 % z hodnoty transakcie s minimálnou výškou poplatku 50 RMB. Naviac je nutné pripočítať aj transakčnú daň vo výške 0,10 % z hodnoty transakcie.

Pre porovnanie, za obchodovanie v Hong Kongu na SEHK  zaplatíte 0,15 % z transakčnej hodnoty s minimom 50 HKD. Aj v Hong Kongu je pripočítavaná transakčná daň vo výške 0,1027 % z hodnoty transakcie.

Ako nakúpiť čínske akcie v TWS?

Najprv je nutné nájsť si vhodný ticker akcií, ktoré sa obchodujú pod šesťmiestnym kódom. Prehľad obchodovaných akcií spolu s tickermi nájdete tu.

Akonáhle vyberiete ticker, zadajte ho do voľného riadku a potvrďte enter. Objaví sa Vám meno spoločnosti a možnosti inštrumentov, ktoré sa s týmto produktom dajú obchodovať. Zvoľte Akcie SMART a daná akcia sa zobrazí v riadku, odkiaľ ju môžete už štandardne obchodovať.

Ukážka pridania akcií Bank of China (601988) do platformy TWS. Klikneme do ľubovoľnej bunky v stĺpci kontrakt 1, napíšeme do nej príslušný ticker (601988) a potvrdíme klávesou Enter. Objaví sa ponuka pre daný ticker, vyberieme položku Akcie 2.

1
2

Teraz máme akciu pridanú v TWS a pripravenú k prípadnému obchodovaniu.

Dividendové investovanie medzi slovenskými investormi získava na popularite. Vysvetlime si preto krok po kroku, ako sa pripisujú dividendy. Kedy musíte akcie vlastniť, aby ste mali nárok na získanie dividendy, ako dlho ich musíte držať a kedy Vám bude dividenda pripísaná? Všetko podrobne vysvetlíme v tomto článku.

Dividendové termíny pre začiatočníkov

Než sa dáte na investovanie do akcií s cieľom zberu dividend, je nevyhnutné presne porozumieť termínom ako ex-dividend, record date, payment date a tiež declaration date. Budeme využívať anglické termíny, pretože sa s nimi pracuje najčastejšie.

Declaration date (= Deň oznámenia dividendy)

Deň, kedy vedenie spoločnosti oznámi dividendu. Často tiež označovaný ako „announcement date“. Investori spravidla declaration date nesledujú.

Ex-dividend date

Najdôležitejší dátum, ktorý sledujú dividendový investori. Prvý deň, kedy je možné predať akcie bez straty nároku na výplatu dividendy alebo tiež prvý deň, kedy kupujúci už nemá nárok na najbližšiu dividendu. Pre získanie dividendy musíte teda kúpiť akcie PRED ex-dividend date. Ak kúpite akcie v ex-dividend date, už nebudete mať nárok na najbližšiu dividendu.

Akcie majú tendenciu v tento deň klesnúť o výšku vyplácanej dividendy.

Record date (= Rozhodný deň)

Den, kdy investor musí držet akcie, aby mu vznikl nárok na vyplacení dividendy. Při nákupu akcií většinou platí standardní vypořádání T+3, proto je tento den obvykle 2 pracovní dny po ex-dividend date.

Payment date (= Den výplaty)

Deň, kedy spoločnosť spustí výplatu dividendy.

Nezabudnite, že pre získanie dividendy musíte akcie kúpiť pred ex-dividend date, inak Vám dividenda nebude pripísaná.

Výplata dividendy v hotovosti u LYNX

Najčastejšou formou výplaty dividendy je hotovosť.

Deň po ex-dividend date na svojom výpise z obchodného účtu uvidíte zmenu v záložke Change in Dividend Accruals 1.

1
Druhá zmena prebehne na payment date (deň výplaty), kedy sa zníži hodnota v záložke Change in Dividend Accruals 1 a táto položka sa pridá do záložky Dividends 2. Táto hodnota je vyššia než pred tým zobrazené číslo v stĺpci Gross Amnt o výšku zrážkovej dane (Withholding tax) 3. Práve záložka Withholding Tax sa zobrazí napravo od Dividends.

1
2
3
Vyplácaná dividenda, ktorú na Váš účet obdržíte, bude vždy znížená o zrážkovú daň, keďže dividendy sú vždy zdanené pri zdroji.

Výplata dividendy v akciách u LYNX

Ak si zvolíte metódu vyplácania dividendy obdržanie nových akcií spoločnosti, potom bude zobrazenie vo Vašom výpise z obchodného účtu rozdielne.

V deň výplaty sú akcie vysporiadané na Vašom účte a zobrazené v záložke Corporate Actions 1. Reziduálna hodnota dividendy je vyplácaná v hotovosti a zobrazí sa v záložke Dividends 2. Zrážková daň nie je uplatnená, pretože je už zohľadnená vo výplatnom pomere u akciových dividend. Príklad zobrazenia akciovej dividendy vo výpise z obchodného účtu je zobrazený nižšie.

1
2

Medzi hlavné bezpečnostné prvky obchodného účtu LYNX patria nasledujúce:

Pre posilnenie už tak vysoko nadštandardnej bezpečnosti, umožňuje LYNX klientom naviac požiadať o dodatočné zabezpečenie účtu týkajúce sa samotného prihlásenia. Ide o zariadenie s kódmi, ktoré je nutné zadať pri každom prihlásení do účtu, tzv. bezpečnostná karta.

Naviac pre obchodovanie niektorých produktov, medzi ktoré patria Pink Sheet akcie, je bezpečnostné zariadenie nevyhnutné a nebude Vám na tieto trhy bez dodatočného zabezpečenia umožnený prístup.

Bezpečnostná karta je postupne zasielaná všetkým klientom LYNX poštou na adresu, ktorá bola uvedená do Formulára k otvoreniu účtu. Po jej obdržaní je nevyhnutné ju aktivovať v správe účtu Account Management. Ak klient už kartu pred tým obdržal, nová mu nebude odoslaná bez toho, aby o ňu požiadal.

Ak klient využíva bezpečnostný prvok pre overenie identity formou aplikácie pre iPhone alebo Android, tak mu karta nebude odoslaná.

Ako bezpečnostné zariadenie funguje?

Pri každom prihlásení do obchodnej platformy Trader Workstation alebo do správy účtu Account Management

budete po zadaní užívateľského mena a hesla vyzvaní k zadaniu dvoch kódov z bezpečnostnej karty. Ide o trojmiestne kódy, ktoré sa skladajú z kombinácie písmen a číslic. Tieto kódy  nájdete na bezpečnostnom zariadení pri daných číslach. Ak budete pri prihlásení do platformy vyzvaný k zadaniu kódov číslo 149 a 215, nájdete si na bezpečnostnom zariadení príslušné trojmiestne kódy a zadáte ich za seba, bez medzery a potvrdíte kliknutím na Submit.

bezpecne-prihlaseni9

 

Ako bezpečnostné zariadenie vyzerá?

Najčastejším typom bezpečnostného zariadenia je plastová karta s 224 alfanumerickými kódmi. Tento bezpečnostný prvok je k dispozícii pre účty s hodnotou aktív nepresahujúcou $100 000.

Ďalším typom bezpečnostného prvku je plastová karta na batériu, ktorá je chránená pinom. K dispozícii je pre účty s hodnotou aktív medzi $100 000 a $500 000.

Najpokročilejším bezpečnostným prvkom je kreditná karta na pin, ktorá je naviac chránená ďalším bezpečnostným prvkom pri generovaní kódov. Nárok na ňu majú držitelia účtov s hodnotou aktív presahujúcou $500 000.

bezpecne-prihlaseni11

Ako o bezpečnostné kartu požiadať?

Pre zažiadanie o bezpečnostnú kartu je potreba sa prihlásiť do staršej verzie správy účtu. Prihláste sa do administrácie účtu Account Management a kliknite na Settings 1  a User Settings 2. Následne vyberte Secure Login System 3.

1
2
3
Systém sa Vás opýta, či sa chcete prepnúť do staršej verzie správy účtu. Zvolte YES .

1
V menu vyberte Manage Account 1Security 2 a ďalej Secure Login System 3Security Device 4.

1
2
3
4
Zobrazí sa potvrdzujúca stránka, kde je nutné potvrdiť, že sa chcete zaradiť do systému bezpečného prihlasovania. Zaškrtnite Yes, I want to participate in the Secure Login System 1. Potvrďte kliknutím na Continue 2.

1
2
Na ďalšej stránke sa Vám zobrazí dočasný prehľad kódov pre prihlásenie do platformy. Odporúčame si stránku vytlačiť 1alebo urobiť print screen a obrázok si uložiť. Tieto kódy bude nutné zadávať pri každom prihlásení a bez nich sa už do svojho účtu neprihlásite. Ich platnosť je 3 týždne. Behom tejto doby Vám bude doručená plastová karta s kódmi vo fyzickej podobe na Vašu adresu.

Kliknutím na Confirm 2 bude platnosť bezpečného prihlasovania aktivovaná a nebude možné sa bez kódov k účtu prihlásiť. LYNX nemá prístup k vašim Prihlasovacím kódom, preto odporúčame obozretnosť pri zaobchádzaní s týmto dokumentom.

1
2
V ďalšom kroku si aktivujete dočasnú kartu s kódmi zadaním dvoch náhodných kódov 1, ktoré sú uvedené pri zobrazených číslach. Kódy sa zadávajú bez medzier a nie sú citlivé na veľkosť písma. Potvrďte kliknutím na Submit 2.

1
2
Ďalej budete mať na výber, či chcete získať ďalšiu dočasnú kartu s kódmi (Request an Online temporary Secure Code Card), alebo či chcete získať permanentné zariadenia (Request a permanent security device for which I am now eligible). V tejto chvíli Vás zaujíma druhá možnosť 1. Potvrďte ju kliknutím na Continue 2.

1
2
Na ďalšej stránke potvrďte svoj záujem o Security Code Card kliknutím na Continue 1.

1
Nasledujúci krok sa Vás opýta, či chcete bezpečnostnú kartu s kódmi zaslať na uvedenú adresu alebo chcete použiť inú adresu. Ak je adresa správna, zvoľte I confirm that the shipping address is correct 1. Ak by ste chceli zmeniť adresu, vyberte My address has changed and I would like to update it 2. Svoju voľbu potvrďte kliknutím na Continue 3.

1
2
3

Ak bola Vaša adresa správna a potvrdili ste zaslanie bezpečnostnej karty na uvedenú adresu, tak očakávajte jej doručenie do 2 týždňov. Ak ju neobrdžíte do 3 týždňov, kontaktujte LYNX. V prípade, že ste si zvolili nové zadanie adresy, je nutné, aby táto adresa bola vyplnená a potvrdená (trvá až 2 pracovné dni). Až potom budete môcť dokončiť žiadosť o zaslanie fyzickej bezpečnostnej karty (postupujte opäť podľa tohto návodu).

 

Čo získam naviac?

Okrem vyššej úrovne zabezpečenia účtu získavate tiež možnosť obchodovať niektoré inštrumenty, ktoré bez účasti v tomto programe nie je možné obchodovať, ako napr. Pink Sheet akcie. Naviac získavate možnosť vyšších výberov z účtu.

Ak nemáte žiadne bezpečnostné zariadenie, môžete maximálne vybrať $50 000 za deň a $100 000 behom 5 pracovných dní.

Ak získate základnú bezpečnostnú kartu s kódmi, potom sú limity navýšené na $200 000 na deň a $600 000 behom 5 pracovných dní. V prípade, že získate digitálnu bezpečnostnú kartu, potom platia limity $1 000 000 na deň a $1 500 000 na 5 pracovných dní.

V prípade, že sa rozhodnete kartu neaktivovať, môže byť obmedzená aplikovateľnosť zaisťovacej schémy.

Investičný newsletter Breakout Trader dostávajú klienti LYNX každý utorok v podvečer. V jeho rámci získajú 5 investičných analýz, z nich sa dve týkajú amerických akcií, jedna nemeckej akcie, jedna európskej akcie a posledná sa týka vybraného ETF. Analýzy sa opierajú o technickú analýzu. Súčasťou je jasne stanovená úroveň výstupu na cieľovej cene aj stop-loss.

Vďaka inteligentným príkazom je možné zadať pokyny z investičního newsletteru Breakout Trader tak, aby presne plnili charakteristiky danej stratégie. Jedného príkazu tak môžete nastaviť ako cenovú úroveň vstupu, tak aj výstup na stop-loss a cieľovej cene.

Pri obchodovanú prerazení a odrazení špekulujete, že nastane na trhu situácia, ktorá akciám či ETF zvýši rastové alebo klesajúce momentum. Táto situácia sa označuje ako prerazenie či odrazenie od rezistencie alebo supportu. Pokiaľ k takejto situácii nedôjde, zmienená konštrukcia neplatí, aj napriek tomu že by ste na trhu mohli nájsť výhodnejšiu možnosť vstupu, než je uvedená v analýze!

Postupy nižšie Vám ukážu, ako zadať pokyn z Breakout Trader jednoducho a rýchlo.

Strategie NÁKUP PRERAZENIA v Breakout Trader

Špekulujete, že kurz prerazí rezistenciu a získa rastúce momentum, ktoré zvýši cenu akcie či ETF. Vstupná cena je vyššia než aktuálna cena na trhu. Avšak to neznamená, že do obchodu môžete vstúpiť skôr s výhodnejšími podmienkami, ale že ešte nenastala požadovaná situácia.

1. Kliknite do prázdneho riadku a napíšte ticker akcie či ETF 1, stlačte enter a vyberte požadovaný inštrument 2.

1
2
2. V riadku zobrazeného inštrumentu 1 kliknite pravým Tlačidlom myši a z ponuky kliknite na modré tlačidlo KOUPIT 2.

1
2

3. V zobrazenom obchodnom lístku zadajte ako typ príkazu STP 1, pretože chcete nakúpiť za vyššiu cenu než je aktuálna tržná cena, a zadajte požadovanú úroveň vstupu 2. Ako čas v platnosti zvoľte GTC (do zrušenia). Potvrďte kliknutím na Přijmout 3.

1
2
3

 

4. V riadku KOUPIT príkazu 1 kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Připojit 2 a Ohraničené příkazy 3, čo Vám vytvorí 2 predajné príkazy (stop-loss a cieľovú cenu).

1
2
3
5. V riadku s predajným príkazom LMT 1 nastavte cieľovú cenu (vyššiu než vstupná cena) 2.

6. V riadku s predajným príkazom STP 3 nastavte stop-loss cenu (nižšia než vstupná cena) 4.

1
2
5
3
4
7. Potvrďte aktiváciu kúpneho príkazu kliknutím na modré P 5 a potom na tlačidlo Nebrat v úvahu a přenést 6, čím sa zároveň aktivujú aj oba predajné pokyny.

6

Strategie PRODEJ PRORAŽENÍ v Breakout Trader

Ide o zrkadlovo opačnú situáciu v porovnaní so zadaním predchádzajúceho pokynu.

Špekulujete, že kurz sa odrazí od rezistencie a získa klesajúce momentum, ktoré zníži cenu akcie či ETF. Vstupná cena býva nižšia než je aktuálna cena na trhu, avšak to neznamená, že do obchodu môžete vstúpiť skôr s výhodnejšími podmienkami, ale že ešte nenastala požadovaná situácia.

1. Kliknite do prázdneho riadku a napíšte ticker akcie či ETF 1, stlačte enter a vyberte požadovaný inštrument 2.

1
2
2. V riadku zobrazeného inštrumentu kliknite pravým tlačidlom myši 1 a z ponuky kliknite na červené tlačidlo PRODAT 2.

1
2
3. V zobrazenom obchodnom lístku zadáte ako typ príkazu STP 1, pretože chcete predať za nižšiu cenu než je aktuálna tržná cena, a zadáte požadovanú úroveň vstupu 2. Čas v platnosti GTC (do zrušenia) 3 a potvrďte kliknutím na Přijmout 4.

1
2
3
4
4. V riadku predejního příkazu 1 kliknete pravým tlačidlom a zvolíte Připojit 2 Ohraničené příkazy 3, čo Vám vytvorí 2 kúpne príkazy (stop-loss a cieľovú cenu).

1
2
3
5. V riadku s kúpnym príkazom LMT 1 nastavíte cieľovú cenu (nižšia než vstupná cena) 2.

6. V riadku s kúpnym príkazom STP 3 nastavíte stop-loss cenu (vyššia než vstupná cena) 4.

5
1
2
3
4
7. Potvrdíte aktiváciu predajného príkazu kliknutím na červenú ikonu P 5a na tlačidlo Nebrat v úvahu a přenést 6, čím sa zároveň aktivujú aj oba kúpne pokyny.

6

Platforma Trader Workstation Vám umožňuje obchodovať tituly y pražskej burzy prostredníctvom CFD. Zoznámte sa s charakteristikou tohto inštrumentu a nutným nastavením.

Contract for difference (CFD) alebo rozdielový kontrakt je finančným derivátom, ktorého cena je rovnaká ako cena podkladového aktíva, ktoré v tomto prípade tvoria akcie českých spoločností obchodované na Burze cenných papierov Praha. Cena CFD je rovnaká ako cena akcií na pražskej burze.

CFD môžete obchodovať až s desaťnásobnou pákou.

K dispozícii sú CFD na ČEZ (CEZP), Fortunu (FOREG), Komerční banku (BKOM), Pegas Nonwovens (PGSN), Phillip Morris CR (TABK), Telefonica Czech Republic (SPTT) a Unipetrol (UNPE).

Obchodovanie s českými CFD prebieha v dňoch, kedy je otvorená burza a to od 8:00 do 15:20.

Pre obchodovanie CFD je nutné mať povolenie, ktoré si môžete aktivovať vo svojom Account Managemente, kam sa prihlásite na https://www.lynxbroker.sk/prihlaseni-k-uctu/ alebo kliknite na PRIHLÁSENIE K ÚČTU 1 v pravom hornom rohu tejto stránky. Potom zadajte svoje užívateľské meno a heslo.

1

V hlavnom meno hore vyberte Manage Account 1 a ďalej Trade Configuration 2 a Permissions 3.

1
2
3
Zobrazí sa súpis inštrumentov a trhov, na ktorých máte povolenie obchodovať. Pre obchodovanie českých CFD zaškrtnite pole v riadku Global a stĺpci CFD 1. Svoju voľbu potvrďte dole na stránke tlačidlom „Continue.“

1
K českým CFD nie sú k dispozícii živé dáta, preto LYNX odporúča ich predplatenie, ak máte záujem o obchodovanie či aspoň sledovanie českých titulov. V správe Vášho účtu postupujte podobne a vyberte v hornom menu Manage Account 1, Trade Configuration 2 a Market Data 3.

1
2
3
V zobrazenej ponuke zvoľte záložku Europe 1, vyberte riadok Czech (PSE) equities 2 a potvrďte OK.

1
2

Ak sa rozhodnete dáta si nepredplatiť, uvidíte v riadku kotácií otázniky. Obchody s inštrumentmi budú povolené, ale dáta si musíte zaistiť externe, aby ste mohli sledovať, ako sa tituly vyvíjajú.

Teraz je všetko pripravené a môžete začať obchodovať české tituly prostredníctvom CFD v platforme TWS.

Ak by ste mali záujem o zaslanie aktualizovaného nastavenia platformy TWS, v ktorom je záložka s českými titulmi obchodovateľnými pomocou CFD, tak nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 800 877 877 či na emaili info@lynxbroker.sk. K dispozícii sme každý pracovný deň od 8:00 do 18:00.

Obchodovanie s finančnými derivátmi za využitia finančnej páky môže viesť ku stratám. Uistite sa, že rozumiete rizikám inštrumentu, ktorý obchodujete. LYNX vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za straty spojené s nedostatočnou znalosťou obchodovaných produktov.

exclamationamrk-75x75

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

Na 65 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Ak investor s maržovým účtom otvorí pozíciu v amerických akciách či opciách a zavrie ju (celú alebo jej časť) behom rovnakého obchodného dňa, považuje sa tento obchod za intradenný.

Investori s celkovou hodnotou prostriedkov na účte nižšou než 25.000 USD môžu urobiť iba tri denné obchody behom piatich nasledujúcich obchodných dní ako stanovuje americký regulátor FINRA. Toto pravidlo sa nazýva Potential Pattern Day Trade Rule.

Ak má investor na svojom účte viac ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene), nevťahujú sa na neho žiadne limity pre intradenné obchodovanie.

V obchodnej platforme si môžete skontrolovať, koľko denných obchodov ešte môžete urobiť v nasledujúcich piatich obchodných dňoch. Zistíte to v údajoch o svojom účte. Kliknite teda na ikonu Účet 1.

1

Akonáhle kliknete na ikonu Účet, objaví sa Vám pop-up okno. Zvoľte tretiu zvýraznenú hlavičku K dispozícii pre obchodovanie a kliknutím na zelené plusové znamienko 1 rozviňte ďalšie položky.

Na spodnom riadku Zostáva intradenných obchodov (T,…,T+4) 2 môžete vidieť, že tento klient môže urobiť 3 intradenné obchody v nasledujúcich piatich obchodných dňoch.

2
1
Počet zostávajúcich obchodov pre intradenné obchodovanie je uvedený vo formáte (x ,x ,x , x, x)

– Prvé číslo ukazuje počet denných obchodov, ktoré môžete urobiť behom aktuálneho obchodného dňa.

– Druhé číslo udáva počet obchodov, ktoré máte možnosť uzavrieť v ďalšom obchodnom dni.
– Tretie číslo stanovuje počet denných obchodov, ktoré môžete urobiť za dva obchodné dni.
– Štvrté číslo hovorí, koľko denných obchodov môžete uzavrieť za tri obchodné dni.
– Piate číslo udáva počet denných obchodov, ktoré môžete uskutočniť za štyri obchodné dni.

Po urobení denného obchodu

Investor, ktorý urobil tri intradenné obchody za uplynulých päť obchodných dní, bude mať v príslušnej kolónke nasledujúci údaj: (0,1,3,3,3). Teraz nemôžete otvoriť pozíciu v amerických akciách či opciách v tomto obchodnom dni. Ďalší obchodný deň môže uzavrieť jeden denný obchod a v nasledujúcom obchodnom dni má možnosť urobiť 3 denné obchody.

 

Neobmedzené intradenné obchodovanie

Investor, ktorého výška prostriedkov na investičnom účte je vyššia ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene) môže intradenne urobiť neobmedzene obchodov a v danej kolónke bude mať nápis: Neobmedzený.

 

Zablokovaný účet

Investor, ktorý urobil viac ako tri denné obchody v rámci jedného obchodného dňa a hodnota prostriedkov na jeho účte je nižšia ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene), bude mať účet zablokovaný a nemôže otvárať pozície v amerických akciách a opciách. Musí zavolať klientsku podporu spoločnosti LYNX na linke 800 877 877.

V príslušnej kolónke bude vypísané: (0 ,0 ,0 ,0 ,0)

Pravidlá k dennému obchodovaniu sa vzťahujú iba na investovanie do amerických akcií a opcií.

Jeden-Ruší-Všetky alebo JRV príkaz riadi skupinu zadaných príkazov, ktoré sa párujú rovnakým označením v platforme TWS.

Príkazy teda označíme rovnakým kódom a ak bude jeden z nich vyplnený, potom budú ostatné pokyny v skupine okamžite zrušené. Ak bude vyplnený iba z časti, ostatné čakajúce pokyny budú proporcionálne zmenšené o vyplnenú časť. Ak sa rozhodnete zrušiť jeden príkaz zo skupiny, tak automaticky zrušíte všetky pokyny v skupine. Avšak v prípade, že bude jeden z príkazov systémom odmietnutý či zrušený, ostatné pokyny v skupine sú stále platné.

Aby ste mohli dávať príkazy dohromady, je nutné si najskôr pridať stĺpec Skupina JRV, ktorý nájdeme v Globálnej konfigurácii platformy (Editovať 1 -> Globálna konfigurácia 2).

1
2

Vyberieme Obchodné nástroje 1, Monitor kotácií 2 a Predvolené rozloženie 3. V tomto okne zvolíme záložku Stĺpce príkazov 4 a napravo v dostupných stĺpcoch rozklikneme Atribúty príkazu 5 a označíme Skupina JRV 6. Kliknutím na Pridať 7 a potvrdením OK 8 sa stĺpec pridá do platformy.

1
2
3
4
5
6
7
8

Potom sa Vám už stĺpec Skupina JRV 1 zobrazí v TWS.

1

Vytvoríme si príklad, kedy budeme chcieť nakúpiť akcie jednej z troch nemeckých spoločností – RWE, E.ON alebo Siemens. Pri všetkých nákupoch si zvolíme limitnú cenu. Všetky tieto tituly napíšeme do príkazového riadku a zobrazíme ich kotácie. Pre všetky vytvoríme nákupné príkazy a zadáme limitné ceny pre nákup. V stĺpci Skupina JRV ku všetkým zapíšeme rovnaké označenie – v našom príklade GER 1. Teraz už všetky príkazy jeden po druhom môžeme aktivovať kliknutím na Preniesť 2.

1
2

Ak by sme chceli jeden z príkazov zrušiť, tak ich zrušíme všetky kliknutím na Zrušiť 1.

1

Pri zrušení jedného príkazu sa objaví červené pole pri všetkých, čo značí zrušenie všetkých pokynov v skupine GER.

Ak sa rozhodneme pre nákup titulu za tržnú cenu miesto čakania na limit, tak iba v riadku daného titulu zmeníme Typ príkazu z limitného (LMT) na tržný (MKT) 1 a po vyplnení príkazu sa zostávajúce pokyny zo skupiny zrušia.

1

Iceberg príkaz umožňuje obchodníkovi skryť skutočnú veľkosť príkazu do niekoľkých predvolených príkazov s nižším objemom.

Ak máte záujem kúpiť väčšie množstvo akcií, futures alebo opcií, ale nechcete, aby trh videl túto väčšiu objednávku, môžete si zvoliť veľkosť objemu, ktorú si prajete zobraziť ostatným účastníkom trhu.

Aby ste mohli zadávať tento pokyn, je nutné mať zobrazený stĺpec Zobraziť množstvo.

Pridáte si ho v Globálnej konfigurácii platformy (Editovat 1 -> Globálna konfiguracia 2).

1
2

Tu vyberiete Obchodné nástroje 1 -> Monitor kotácií 2 -> Predvolené rozloženie 3 a v záložke zvolíte Stĺpce príkazov 4, kde rozkliknete Množstvo 5 a označíte Zobraziť množstvo 6 . Kliknutím na Pridať 7 a potvrdením OK 8 tento stĺpec pridáte do základného okna platformy.

1
2
3
4
5
6
7
8
Pre zadanie iceberg pokynu na nákup 1000 akcií Microsoft vytvoríme najprv kúpny príkaz limitný (LMT), kde ako množstvo zadáme 1000 1 a v stĺpci Zobraziť množstvo 2 vyplníme požadovanú veľkosť, ktorá bude zobrazená na trhu – povedzme 100 akcií 3. Teraz už iba zvolíme limitnú cenu, čas v platnosti a potvrdíme kliknutím na Preniesť 4.

Systém bude umiestňovať na trh objednávky po 100 akciách a použije vlastnosť príkazu Immediate-or-Cancel (okamžite alebo zrušiť).

1
2
3
4
Príkaz na nákup 1000 akcií sa zobrazí ako 10 pokynov na nákup 100 akcií.

V obchodnej platforme TWS môžete zadávať tržné alebo limitné pokyny vzťahujúce sa k zatváracej cene daného obchodného dňa. Ak radi obchodujete v posledných minútach obchodného dňa, sú pre Vás tieto príkazy nevyhnutné.

Ak máte vysledované alebo sa domnievate, že cena akcie sa v závere obchodného dňa predvídateľne pohybuje, môžete zadať buď tržný Market-on-Close (MOC) alebo limitný Limit-on-Close (LOC) príkaz. Tieto pokyny so možné zadávať iba na americké akcie, futures alebo warranty.

Pre zadanie tržného pokynu Market-on-Close je nutné ho zadať najneskôr 15 minút pred zatvorením NYSE (21:45 SEČ). Potom už nemôžete tieto pokyny nijak upravovať ani rušiť. Pre Nasdaq platí, že pokyn musí byť prijatý 10 minút pred zatvorením trhu (21:50 SEČ) a potom už nie je možné upravovať ani zrušiť pokyn.

Pokiaľ chcete nakúpiť 100 akcií Microsoft za zatváraciu cenu, najskôr si zobrazíte ticker MSFT v príkazovom riadku a zadáte nákupný príkaz na 100 akcií. Ako typ príkazu zvolíte MOC 1 a potvrdíte Preniesť (P) 2. Po ukončení obchodného dňa bude Váš príkaz vyplnený na zatváracej cene.

1
2
Po umiestnení príkazu na trh sa pole podfarbí na modro 1, čo znamená, že je pokyn prevedený, ale neuznaný. Ak by ste chceli príkaz zrušiť než sa aktivuje, je nutné to urobiť skôr ako 15 minút pred zatvorením trhu kliknutím na Zrušiť (Z) 2.

1
2
Keď budete chcieť umiestniť limitný  Limit-on-Close príkaz, musí byť na NYSE umiestnený najneskôr 15 minút pred zatvorením trhu (21:45 SEČ). Potom už tieto pokyny nemôžete upravovať ani rušiť. Keď ako destináciu príkazu miesto Smart zvolíte priamo Island, môžete pokyn umiestniť najneskôr 10 minút do zatvorenia trhu (21:50 SEČ). U futures nemôžete zadávať LOC pokyny v deň expirácie.

Pre nákup 50 akcií IBM s limitnou cenou pri zatvorení 135 USD si najskôr zadáme ticker IBM do príkazového riadku a vytvoríme nákupný pokyn na 50 akcií, ako typ príkazu zvolíme LOC 1 a pridáme limitnú cenu 135 2.

1
2
Ak by sme chceli umiestniť príkaz na Island 1, vyberieme túto položku ako destináciu (štandardne nechávame Smart). Potom už potvrdíme Preniesť (P) 2.

1
2
Limitný príkaz na zatvorenie trhu je prevedený, ale stále čaká na uznanie, čo poznáte podľa modrého podfarbenia 1 v stĺpci Stav. Stále je ešte možné ho odstrániť kliknutím na Zrušiť (Z) 2.

1
2
Po zatvorení trhu bude Váš príkaz vyplnený alebo zrušený (Fill-or-Kill). Ak by sa cena akcií dostala nižšie ako je zvolená limitná cena, bude príkaz vyplnený v celom objeme. Ak by celý objem nebol k dispozícii za limitnú alebo lepšiu cenu, bude celý príkaz zmazaný. V prípade, že by bola zatváracia cena vyššia ako zvolená limitná cena, bude celý pokyn zmazaný.

FX obchodník odkrýva forexovým obchodníkom jedinečné možnosti. Jednou z nich je umiestnenie príkazu priamo na trh pomocou jediného kliku.

Najskôr si FX obchodníka spustíme kliknutím na jeho ikonu 1 v platforme TWS.

1
Aby sme mohli umiestňovať príkazy priamo na trh jedným klikom, tak si najskôr musíme nastaviť ako primárny príkaz MKT alebo vstup do pozície za tržného kurzu.

V základnom okne platformy kliknite na Editovať 1 a zvoľte Globalna konfigurácia 2.

1
2
V zobrazenom okne vyberiete Prednastavenie 1 a potom Forex 2. Z ponuky možností zmeníte Primárny príkaz a konkrétne Typ príkazu na MKT 3 alebo market a potvrdíte OK.

1
2
3
Ak by sme teraz zadali príkaz, tak bude umiestnený ako MKT a bude ho stále nutné potvrdiť stlačením Preniesť. Aby sme sa vyhli aj tomuto kroku a mohli rovno jedným klikom vstúpiť na trh, je nutné v ľavom hornom rohu okna FX obchodník zaškrtnúť Preniesť okamžite 1.

1
Objaví sa Vám okno s upozornením, že práve zapínate vlastnosť otvárania pozícií jedným klikom a že investori sú zodpovední za svoje vlastné obchody, teda aj výsledky vznikajúce v dôsledku nechcenej chyby nemôžu byť žiadnym spôsobom refundované a LYNX za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak s týmito podmienkami súhlasíte, potvrďte kliknutím na Áno 1.

1
V tejto chvíli už máte aktivované umiestňovanie príkazov na trh jedným kliknutím. Pre deaktiváciu kliknite znovu na Preniesť okamžite.

Tento príkaz umiestni stop-loss na danú hodnotu rozdielnu od vstupu na trh a automaticky tento stop-loss posúva, keď sa trh vyvíja vo Váš prospech. Akonáhle ide trh proti Vám, tak je stop-loss realizovaný. Umožňuje investorom stanoviť maximálnu stratu z obchodu a súčasne neobmedzovať zisky.

Najskôr si do platformy pridáme stĺpec Stop cena podľa nasledujúceho postupu:

 1. V ľavom hornom rohu stránky kliknite na Editovať 1 a z ponuky zvoľte Globálna konfigurácia 2.
1
2
2. V ponuke vľavo si rozviňte Obchodné nástroje 1, potom Monitor Kotácií 2 a vyberte predvolené rozloženie 3.

3. V hornej časti vyberiete záložku Stĺpce príkazov 4.

4. Na pravej strane sa Vám objaví stĺpec Dostupné stĺpce, kde si rozkliknete Ceny 5, zvolíte Stop cena 6, kliknete na Pridať 7 a potvrdíte OK 8.

5. Stĺpec Stop cena je pridaný do Vašej platformy.

1
2
3
4
5
6
7
8
Teraz už môžeme urobiť nákup akcií s ich zaistením automaticky posúvaným stop-lossom.

Najskôr zadáme príkaz na nákup 100 akcií skupiny RWE (RWE). Ppotom túto pozíciu môžeme kedykoľvek zaistiť umiestnením automaticky posúvaného stop-lossu 1 EUR pod aktuálnu cenu podľa nasledujúceho postupu:

1. Vytvoríme predajný príkaz.

2. V poli Množstvo bude opäť 100 akcií, ak chceme stop-lossom poistiť celú predošlú transakciu.

3. Ako Typ príkazu zvolíme TRAIL 1.

1
4. Ako čiastku posunu zvolíme 1 EUR – zapíšeme ako 1.000 amt. Rovnako môžeme ako čiastku posunu voliť percentá 1.

5. Príkaz potvrdíme kliknutím na Preniesť 2.

1
2
6. Objaví sa Stop cena 1, ktorá nám udáva aktuálnu polohu stop-lossu. Akonáhle bude cena akcií Facebook rásť, bude sa automaticky posúvať aj stop-loss smerom hore. Pre prípad poklesu ceny akcie sa jeho poloha nemení a keď cena akcie klesne až na stop cenu, bude pozícia automaticky zatvorená.

1

Ďalším dôležitým príkazom, ktorý by mal byť vo výbave každého investora, je bracket order alebo ohraničený príkaz. Umožňuje Vám umiestniť dva príkazy – stop-loss (STP) pre ohraničenie maximálnej straty z transakcie a limitný príkaz (LMT) slúžiaci ako profit target k realizácii zisku na určitej úrovni.

Ak je základným príkazom nákup, je limitná cena vyššia ako aktuálna tržná cena a stop-loss sa umiestňuje nižšie.

Po umiestnení základného príkazu sú aktivované tiež oba automatické výstupné príkazy.

V prípade realizácie jedného z nich je druhý automaticky zrušený.

Pre umiestnenie Bracket order postupujte podľa nasledujúceho návodu:

Najprv si vytvoríme nákupný príkaz. V našom príklade chceme nakúpiť 100 akcií Apple za cenu 100 USD. Ešte než príkaz potvrdíte, kliknite v tomto riadku pravým tlačidlom myši a z ponuky zvoľte Pripojiť 1 a ďalej Ohraničené príkazy 2.

1
2

Pod nákupným príkazom sa Vám zobrazia dva predajné príkazy, ktoré si musíte nastaviť podľa Vašich preferencií. Predajný limitný príkaz funguje ako profit target (jeho hodnotu nastavte v stĺpci Lmt cena 1 ) a umožní Vám na tejto hranici realizovať zisk z transakcie. Predajný stop-loss príkaz (jeho hodnotu nastavte v stĺpci Stop cena 2 ) stanovuje úroveň maximálnej straty, ktorú ste ochotní prijať.

Kliknutím na Preniesť 1 u nákupného príkazu ho umiestnite.

1
2
3

Po jeho realizácii sa aktivujú aj oba predajné príkazy.

Akonáhle cena poklesne na 100 USD, dôjde k nákupu 100 akcií Apple. Keď bude cena ďalej klesať až na 98 USD, bude stop-loss uplatnený. Keď cena naopak vzrastie na 102 USD, bude realizovaný zisk. V oboch prípadoch sa pri uskutočnení jedného z predajných príkazov ten druhý automaticky zruší.

Po zadaní limitného príkazu ho môžete veľmi jednoducho upravovať bez toho, aby ste museli vystavovať nový príkaz. Pár kliknutiami ho môžete umiestniť na burzu ako tržný alebo zmeniť nastavenú limitnú cenu.

Limitný príkaz LMT v platforme TWS zadáte kliknutím na nákupnú alebo predajnú cenu a v objednávacom lístku ako limitnú cenu zvolíte požadovanú úroveň ceny, kde chcete kontrakt kúpiť či predať.

Na príklade nákupu akcií Volkswagen nižšie je vidieť, že v prípade nákupu akcií stanovujeme limitnú cenu nižšie a v prípade predaja by sme ju nastavili naopak Vyššie než je aktuálna tržná cena. Ako typ príkazu nastavíme LMT 1 a vyplníme limitnú cenu 2. Príkaz potvrdíme kliknutím na Preniesť 3 a potvrdením okna, ktoré vyskočí.

1
2
3
Príkaz stále nebude vyplnený, dokiaľ tržná cena nepretne Vami stanovenú limitnú cenu. Objednávka teda bude stále umiestnená v záložke Čakajúce (Všetky) 1.

1
V tejto záložke s nevyplneným príkazom môžete stále ešte pracovať. Kliknutím na jednotlivé parametre príkazu ich stále môžete upravovať.

Pre zmenu limitnej ceny kliknite do stĺpca Lmt cena 1 a prepíšte novú limitnú cenu a potvrďte kliknutím na 2.

1
2
Ak by ste chceli príkaz zrušiť, tak kliknite na Zrušiť 1.

1
Príkaz sa vyplní červenou 1 , čo znamená, že je zrušený.

1
Ak chcete čakajúci príkaz vyplniť, tak ho zmeníte z LMT na MKT 1 a umiestnite na trh kliknutím na 2 a potom sa Vám inštrument okamžite nakúpi a presunie sa zo záložky čakajúce (Všetky) do Portfólio.

1
2

Navoľte si v platforme TWS nastavenie pokynu tak, aby ste mohli zadávať príkazy čo najrýchlejšie a najefektívnejšie.

Keď v platforme kliknete na nákup rôznych akcií alebo kliknete na BUY v ponuke inštrumentu, automaticky sa Vám zobrazí Príkazový lístok, v ktorom máte predvolené množstvo na 100, typ príkazu na limitný (LMT), destináciu SMART a čas v platnosti denný (DAY).

Ak obchodujete aktívne a chcete vstupovať za tržnú cenu (MKT), nemusíte pri každej objednávke prednastavovať, ale stačí v Globálnom nastavení platformy TWS zmeniť prednastavenie príkazu. Kliknite teda v hlavnom menu vľavo hore na Editovať 1 a zvoľte Globálne nastavenia 2.

1
2

V novom okne vyberte v ľavom menu najskôr Prednastavenia 1 a zvolíme inštrument, ktorého pokyny chceme prednastaviť. V pravej časti okna je možné prednastavovať všetky parametre podľa vlastných preferencií. V príklade sme vybrali Akcie 2.

1
2

V pravej časti volíme vlastnosti pokynu podľa vlastných preferencií. Ak zadávate primárne limitné pokyny, mohlo by Vás zaujímať prenastavenie času platnosti v sekcii Načasovanie z dennej platnosti (DAY) na platnosť „do zrušenia“ (Good Till Canceled – GTC) 1. Pre potvrdenie kliknite na OK.

1

Ak preferujete okamžité vstúpenie na trh bez nastavovania limitov, v sekcii Primárny príkaz zmente typ príkazu z limitného (LMT) na tržný (MKT) 1 a potvrďte OK.

1
Po týchto zmenách, keď budete chcieť urobiť obchod s akciami, bude pripravený Vami prednastavený Príkazový lístok, čo značne uľahčí a zefektívni Vaše obchodovanie.

Platforma TWS Vám umožňuje zadávanie až 50 inteligentných príkazov. Jednou z charakteristík príkazu je čas platnosti, ktorý si volíte v objednávacom lístku.

Pri obchodovaní akcií v USA si môžete zvoliť zo šiestich druhov časovej platnosti príkazu.

DAY – Príkaz sa zruší, ak nie je umiestnený na trh do konca obchodného dňa.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Príkaz je platný až do chvíle, kedy sa uskutoční alebo je zrušený. GTC príkaz bude automaticky zrušený ak dôjde k štiepeniu akcie alebo ak sa 90 dní neprihlásite do obchodnej platformy.

OPG – Pomocou OPG môžete zadať pokyny MOO (Market-On-Open alebo nákup pri otvorení trhu za tržnú cenu) alebo LOO (Limit-On-Open alebo limitný príkaz pri otvorení trhu).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Okamžité vyplnenie po zadaní príkazu. Keď bude okamžite vyplnená iba časť, zostávajúca časť sa zruší.

GTD (Good-Till-Date) – Príkaz je platný v systéme do jeho vyplnenia alebo do zatvorenia trhu zadaného dňa. Zadajte deň, ktorý je limitný pre vyplnenie príkazu.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Podobný príkaz dennému pokynu, kde namiesto zrušenia príkazu a jeho zmazania, ak nie je behom obchodného dňa vyplnený, dochádza k zmazaniu príkazu z burzy, ale v platforme TWS zostáva.

FOK (Fill-Or-Kill) – Ak nie je celý príkaz okamžite vyplnený, je celý zmazaný.

Nižšie si tiež môžete zvoliť možnosť Umožniť vyplnenie pokynu mimo riadne obchodné hodiny. Ak táto možnosť zostane nezaškrtnutá, pokyn sa môže vyplniť iba keď je burza otvorená.

Veľké množstvo druhov príkazov v platforme TWS Vám dáva nevídané možnosti. V tomto sprievodcovi sa pozrieme na základné typy príkazov akciových obchodníkov.

LMT: Limitný príkaz nakúpi či predá iba za stanovenú alebo lepšiu cenu.

MKT: Market alebo tržný pokyn nakúpi či predá za aktuálnu tržnú cenu.

MTL: Market-to-Limit pokyn bude vyplnený za akutálnu cenu na trhu. Ak sa vyplní iba časť, zostávajúca časť bude zadaná ako limitný príkaz na úrovni ceny, kde sa prvá časť vyplnila.

STP: Stop príkaz je vyplnený ako tržný vo chvíli, keď je dosiahnutá stanovená stop cena.

STP LMT: Stop Limit pokyn je aktivovaný pri dotyku stop ceny, Narozdiel od klasického stop príkazu (STP) nie je vyplnený ako tržný, ale ako limitný pri zadanej cene.

MIT: Market if Touched pokyn nakúpi, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote a predá pri raste k určitej hodnote. Ide o podobný príkaz ako stop (STP) s tým rozdielom, že nákupná cena je umiestnená pod a predajná nad súčasnou tržnou cenou.

LIT: Limit if Touched príkaz otvorí limitný príkaz (LMT) na nákup, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote. LIT je podobný STP LMT s tým rozdielom, že je aktivovaný dotykom ceny u nákupného pokynu pod a u predajného nad súčasnou tržnou cenou.

TRAIL: Trailing Stop alebo posuvný stop-loss stanoví cenu na fixnej úrovni pod tržnou cenou. Pri narastaní trhu sa stop-loss posúva hore o zvolené posuvné množstvo. V prípade poklesu trhu stop-loss zostáva na pôvodnej úrovni. Pri dotyku stop ceny je exekuovaný tržný pokyn.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit alebo posuvný stop limit je kombináciou posuvného príkazu a STP LMT. Pri dotyku stop ceny sa aktivuje limitný pokyn pre úroveň limitnej ceny. Môže byť zadaný s limitnou cenou, pri ktorej bude obchod vyplnený alebo s limitným offsetom, ktorý je vzdialenosťou od zadanej limitnej ceny.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched je podobný Trailing Stop (TRAIL) s tým rozdielom, že predajný príkaz stanovuje stop cenu na fixní úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched je obdobou Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) pokynu líšiaci sa v tom, že predajný príkaz umiestňuje stop cenu na fixnú úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

REL: Relative (Pegged-to-Primary) je príkaz pre intradenných obchodníkov hľadajúcich lepšie ceny na trhu pomocou limitných príkazov. Limitná cena slúži ako strop a offset zväčší cenu dopytu (bid) a zmenší cenu ponuky (ask), čím sa zúži spread medzi nákupnou a predajnou cenou.

RPI: Retail Price Improvement pokyn je podobný REL príkazu s ešte nižšou možnosťou offsetu. Tieto príkazy pridávajú na trh likviditu a umiestňujú sa na NYSE do oddelených kníh, avšak môžu byť párované so všetkými ostatnými príkazmi.

MOC: Market-on-Close pokyn sa vyplní ako tržný čo najbližšie zatváracej cene. Na NYSE sú prijímané a môžu byť upravované a rušené najneskôr 15 do zatvorenia trhu.

LOC: Limit-on-Close pokyn sa vyplní pri zatvorení trhu, ak bude zatváracia cena lepšia než stanovená limitná cena. Na NYSE sú prijímané, upravované a môžu byť rušené do 15 minút pred zatvorením trhu.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark alebo príkaz naviazaný na benchmark upravuje cenu automaticky podľa pohybu podkladu.

VWAP: Volume-Weighted Average Price alebo objemom vážená priemerná cena, ktorá je garantovaná.

Jedinečný nástroj, ktorý investorom poskytuje prehľad o rizikovej expozícii naprieč jednotlivými triedami aktív, sektormi či svetovými trhmi.

Navigátor rizika Vám zobrazí riziko celého alebo časti portfólia jediným číslom po zahrnutí jednotlivých rizík všetkých pozícii samostatne. Môžete si tiež vytvárať rôzne „Čo keby“ scenáre a sledovať reakciu svojho portfólia.

Navigátor rizika zobrazíte kliknutím na Analytické nástroje 1 v hornom menu, voľbou Navigátor rizika 2 a ďalej Open „My Portfolio“ 3.

1
2
3

Zobrazí sa Vám nové okno, v ktorom uvidíte svoje portfólio rozdelené podľa jednotlivých tried aktív. Prvá z nich je Equity, kde získate prehľad o svojich akciách. V tabuľke okrem veľkosti pozície, ceny a nerealizovaného zisku/straty môžete vyčítať nasledujúce:

VAR: Maximálna pravdepodobná strata behom jedného obchodného dňa s 99,5% hladinou pravdepodobnosti.

Delta: Vplyv zmeny ceny podkladu na zmenu hodnoty portfólia.

Gamma: Vplyv zmeny ceny podkladu na deltu.

Vega: Vplyv zmeny volatility na zmenu ceny opcií.

Theta: Vplyv času do expirácie na cenu opcie.

Na grafe pod tabuľkou je na horizontálnej ose zmena ceny podkladového aktíva a na vertikále zmena hodnoty portfólia. Ružová krivka určuje vývoj zisku/straty.

Ako report si tiež môžete zvoliť analýzu rizika podľa sektoru či iné alternatívne scenáre. V horných záložkách môžete prepínať tiež na forex, komodity a celkový zisk/stratu a VAR.

Ak chcete obchodovať futures spready, zoznámte sa so Spreadovým obchodníkom  a jednoducho vyhľadajte spready, ktoré zodpovedajú vašej stratégii. Tento nástroj posúva futures obchodníkov opäť výrazne ďalej.

Po prihlásení do platformy si najskôr rozkliknite Obchodné nástroje v hlavnom menu vľavo hore a zvoľte Spreadový obchodník.

V novom okne zadajte do príkazového riadku ticker podkladového aktíva, ktoré chcete obchodovať a zobrazia sa kombinované príkazy, z ktorých si môžete vyberať.

Zobrazí sa Vám okno s všetkými spreadovými kombináciami, kde si môžete voliť predný aj zadný kontrakt alebo časovú šírku spreadu. Podľa týchto kritérií si môžete vyhľadať požadovaný futures spread.

V príklade sme vybrali ako bližší kontrakt futures na ropu (CL) s expiráciou v auguste 2013. Tento kontrakt sa zobrazí v stĺpci spolu s kotáciami dopytu a ponuky. V ľavom stĺpci sa zobrazia všetky vzdialenejšie futures kontrakty s rôznymi kombináciami, ktoré sú možné pre vytvorenie spreadu. Rôzne podfarbenie znamená rozdielnu maturitu (biela – 1 rok, červená – 2 roky, zelená – 3 roky atď.).

Ako vzdialenejší kontrakt sme v príklade zvolili októbrový kontrakt roku 2013.

Celý spread sa zobrazí v riadku Príkazy a má vždy označenie oboch častí: CL -AUG13 + OCT14 Kalendárny spread. V rámci tohto spreadu predáme augustový kontrakt a nakúpime októbrový kontrakt. Cenou spreadu je rozdiel medzi cenou kontraktu s kratšou dobou expirácie (CL srpen 2013) a cenou kontraktu so vzdialenejšou expiráciou (CL říjen 2014). Ak je teda cena záporná, je cena zadného kontraktu so vzdialenejšou expiráciou vyššia.

Akonáhle máte pozíciu otvorenú, môžete ju ukončiť pomocou Close Position pre zatvorenie a Reverse Position pre otvorenie opačnej pozície.

 

Americký akciový trh je otvorený od 15:30 do 22:00 stredoeurópskeho času, avšak s LYNX nie je nutné čakať do popoludňajších či večerných hodím. LYNX umožňuje svojim klientom obchodovanie mimo bežné obchodné hodiny.

Pred otvorením burzy môžete vkladať svoje príkazy už od 10:00 (SEČ) a po ukončení obchodovania máte ďalšie extra štyri hodiny až do 02:00 (SEČ).

Aby ste mohli umiestňovať svoje príkazy mimo bežné obchodné hodiny, je nutné mať túto možnosť aktivovanú v platforme TWS.

V ľavom hornom rohu kliknite na Editovať a zvoľte Globálna konfigurácia.

V zobrazenom menu vyberte Prednastavenie, v záložke Načasovanie zaškrtnite Umožniť, aby bol príkaz aktivovaný, spustený alebo vyplnený mimo riadne obchodné hodiny a potvrďte kliknutím na OK.

Teraz už je obchodovanie mimo bežné obchodné hodiny (ORTH) aktivované. Avšak je nutné uvedomiť si, že mimo bežné obchodné hodiny je na trhoch značne nižšia likvidita a rozpätie medzi nákupným a predajným kurzom môže byť väčšie, než keď je burza otvorená.

Naviac môžete zadávať iba limitné príkazy (LMT), keďže na trhu v tejto dobe nepôsobí market maker.

Pre zistenie obchodných hodín, v rámci ktorých môžete obchodovať s daným titulom kliknite na jeho názov a zobrazíte si vlastnosti inštrumentu, kde v riadku Pravidelný obchodný burzový deň zistíte bežné obchodné hodiny (RTH) a nižšie v riadku Celkové dostupné hodiny sa dozviete časové rozmedzie, kedy môžete s daným titulom obchodovať.

 

Ak ste investor, ktorý vyhľadáva určité situácie na trhu a nemáte dostatok času ich neustále sledovať, iste uvítate možnosť vytvoriť si inteligentné upozornenie, ktoré Vás môže informovať o danej situácii a tiež môže priamo aktivovať príkaz.

Aby sme si takéto upozornenie vytvorili, musíme sa prihlásiť do obchodnej platformy Trader Workstation a v hornom menu klikneme na ikonu Upozornenia (Alerts).

V našom príklade budeme chcieť kúpiť 1000 akcií ťažobnej spoločnosti Barrick Gold (ABX) za maximálnu cenu 18,50 USD v prípade, že cena ETF na zlato SPDR Gold Shares (GLD) sa dostane na alebo pod 130 USD.

Zobrazí sa okno Upozornenia, kde najskôr klikneme vpravo na ikonu Nové pre vytvorenie upozornenia.

V novom okne už budeme zadávať vlastnosti požadovaného upozornenia. V poli Názov si zvolíme jeho meno. V sekcii Podmienky stanovíme, čo sa musí stať (GLD klesne na alebo pod 130 USD), aby mohla nasledovať Akcia (umiestnenie limitného pokynu na nákup 1 000 akcií ABX pri max. cene 18,50 USD). Na záver vyberieme Trvanie. Začneme kliknutím na Pridať v sekcii Podmienky.

Zvolíme si, aký parameter nás bude zaujímať. Pre náš príklad je to Cena.

V poli Podklad zadáme označenie titulu a vyberieme ho z ponuky – GLD – Akcie (SMART).

Ako Operátor vyberieme <= pre menšie alebo rovné, >= pre väčšie alebo rovno. A Cena, ktorú podkladu priradíme. Chceme teda ako podmienku GLB menšie alebo rovno 130 USD.

V okne s vlastnosťami upozornenia sa Vám zobrazí zadaná podmienka a stále ju môžete kliknutím na Editovať ľubovoľne upravovať alebo priamo Zmazať. Je možné tiež kombinovať s ďalšími podmienkami, ktoré vytvoríte kliknutím na Pridať.

Teraz sa presunieme do časti Akcia, ktorou je pre nás nákup 1 000 akcií spoločnosti Barrick Gold (ABX) pri maximálnej cene 18,50 USD. Klikneme teda na Pridať.

Do príkazového riadku napíšeme názov spoločnosti alebo ticker a zvolíme požadovaný inštrument. V našom prípade akcie Barrick Gold.

Zobrazí sa nám štandardný objednávací lístok, kde do poľa množstvo zadáme 1 000, typ príkazu nastavíme na limitný (LMT) s limitnou cenou 18,50 USD. Pre umiestnenie transakcie kliknite na  Vytvoriť príkaz.

V pôvodnom okne sa nám už zobrazí kompletné upozornenie s podmienkou, akciou a trvaním. Ak všetko zodpovedá Vašim predstavám, kliknite na Aktivovať.

Po aktivácii je už upozornenie platné a tiež pripojený príkaz už čaká na vysporiadanie. V prípade, že už s daným upozornením nesúhlasíte, stačí ho Deaktivovať alebo úplne Zmazať.

Všetky práva vyhradené Lynx B.V., organizační složka | Sitemap

Platforma Trader Workstation umožňuje investorom výrazne zefektívniť a zrýchliť obchodovanie pomocou vytvorenia klávesových skratiek pre rôzne úkony.

Pre vytvorenie skratky rozklikneme v hlavnom menu Editovať a zvolíme Globáne nastavenia.

V zobrazenom okne vyberieme Klávesové skratky. V pravej časti okna v sekcii Možné akcie je dlhý zoznam úkonov, ku ktorým je možné priradiť klávesovú skratku. V našom prípade označíme úkon Kúpiť a klikneme na Vytvoriť klávesovú skratku.

V ďalšom okne sa zobrazí možnosť vytvorenia skratiek pomocou klávesnice a myši. Pre klávesovú skratku kliknite na Zaznamenať.

Vyskočí malé okno volajúce po zaznamenaní klávesovej skratky. Stlačíme teda kombináciu, z ktorej chceme vytvoriť skratku. V našom príklade chceme pre úkon Kúpiť skratku Ctrl+K.

Vráti sa nám predchádzajúce okno a medzi Aktuálnymi klávesovými skratkami už uvidíme požadovanú kombináciu. V našom prípade teda Ctrl+K. Pre potvrdenie klikneme na OK.

V pôvodnom okne Globálneho nastavenia sa nám zobrazí v spodnej časti medzi Konfigurovanými skratkami akcia Kúpiť a jej priradená skratka, ktorú ste si zvolili. Pre nás Ctrl+K. Aby sme klávesovú skratku aktivovali, potvrdíme OK.

Pre investorov, ktorí sledujú mnoho grafov, je výhodné zobraziť si viac grafov do jedného okna a majú tak rýchly prehľad o všetkých sledovaných inštrumentoch.

Najskôr si zobrazíme graf kliknutím pravým tlačidlom na riadok inštrumentu a zvolením Grafy Nový graf.

Navolíme požadované parametre grafu a potvrdíme OK.

Zobrazí sa nám graf USD.CZK ako vždy v novom okne. Ak si budeme chcieť otvoriť ďalší graf, tak buď môžeme postupovať rovnako ako vyššie zobrazením nového okna alebo si nový graf pridáme do súčasného grafového okna ako záložku. Klikneme na SúborVytvoriť novú záložku.

Vyskočí nám nové okno s bielym pozadím. Do ľavého horného rohu vpíšeme označenie inštrumentu, ktorého graf si chceme pridať do záložky a potvrdíme stlačením Enter.

Do záložky sa nám pridá ďalší graf a pohodlne a prehľadne je možné medzi nimi prepínať. ďalší graf pridáme kliknutím na plusové znamienko na pravej strane záložiek.

 

Trader Dashboard alebo panel Obchodná nástenka k zobrazovaniu aktuálnych kurzov Vami vybraných inštrumentov a tiež aktuálnych informácii o Vašom účte. Nech platformu prepnete do akejkoľvek záložky, panel obchodníka budete môcť stále sledovať.

V hlavnom ponukovom poli vľavo hore si rozkliknite Náhľad a zvoľte  Obchodná nástenka. Panel sa Vám ihneď zobrazí nad záložkami. Skryjete ho kliknutím na červený krížik vpravo a jeho nastavenie upravíte po kliknutí na ikonu kľúča.

Zobrazí sa Vám okno, kde zadávate ticker inštrumentu a pre jeho zobrazenie na nástenke kliknite na Pridať podklad.

Akonáhle pridáte ticker, uvidíte ho už v zobrazovanom zozname a môžete upraviť jeho meno kliknutím na Zmeniť označenie.

Ak by ste chceli pridať informácie o svojom účte do dashboard, kliknite na Pridať údaje o účte a vyberte si požadovaný údaj zo zoznamu.

Keď budete mať požadované údaje vybrané, môžete ich upravovať pomocou ikon Presunúť hore, Presunúť dole a Zmazať. Ak máte všetko vybrané pre zostavenie svojho panelu, potvrďte kliknutím na OK.

Veríme, že prispôsobením panelu obchodníka sa pre Vás stane platforma ešte obľúbenejšia a získate tak lepší prehľad o svojich investíciách.

Platforma TWS ponúka každému forexovému obchodníkovi profesionálny nástroj FXTrader alebo FX obchodník, kde môže FX obchodovať jednoduchšie a rýchlejšie ako kedykoľvek pred tým.

FXTrader otvoríte kliknutím na jeho ikonu v platforme TWS.

Zobrazí sa Vám profesionálne prostredie, kde môžete sledovať živé kotácie kurzov Vami zvolených menových párov a tiež z nej priamo obchodovať a to dokonca aj jedným klikom.

Môžete si zmeniť rozloženie pridaním alebo odobraním zobrazovaných menových párov zmenou nastavenia (Konfigurovať -> Nastavenia), kde upravíte Usporiadanie buniek podľa vlastného nastavenia.

Ak chcete zmeniť sledované FX páry, kliknite na hlavičku s tickerom, zmažte ju a napíšte pár, ktorý chcete sledovať a potvrďte stlačením Enter.

Obchodovanie v FX obchodníkovi je veľmi jednoduché a rýchle. Kliknutím na Kúpiť alebo predať vytvoríte predvolený príkaz, upravíte ho a potvrdíte. Môžete upravovať buď priamo v okne kotácie alebo nad ním v riadku Príkazy.

Ak takto vytvoríte príkaz, bude automaticky zvolený štandardný pokyn, ktorý je nastavený ako limitný a objem transakcie 18K alebo 18 000. Ak Vám tieto parametre nevyhovujú, môžete ich upraviť v príkazovom riadku vyššie.

Ak obchodujete štandardne napr. 1 lot EUR.USD, tak si tento objem predvoľte, aby sa Vám zobrazoval automaticky v každom príkaze.

V základnom okne platformy v hornej lište kliknite na Editovať a zvoľte Globálne nastavenia, kde kliknete na Prednastavenia a vyberiete Forex.

V poli Načasovanie si zvoľte ako dlho chcete nechávať svoje príkazy umiestnené na trhu než sa zmažú – najpoužívanejšie sú DAY (na konci dňa sa neumiestnený príkaz zmaže) a GTC (príkaz je umiestnený dokiaľ ho manuálne nezmažete).

Za Primárny príkaz nastavte typ príkazu, ktorý je automaticky zadávaný. Môžete teda zmeniť limitný (LMT) na tržný (MKT) a pod. alebo nastaviť o koľko bude limitná cena pre nákup zadávaná nižšie oproti trhu a rovnako aj stop-loss, o koľko bude nižšie oproti realizačnej cene. Volíte medzi amt (množstvo) a percentami pre zadanie hodnôt k štandardizovanému príkazu.

Rovnakým spôsobom, nastavujete aj Cieľový príkaz (Výber zisku) alebo Pripojený stop pokyn.

Ako Veľkosť môžete zvoliť objem obchodu, ktorý chcete aplikovať na všetky príkazy a to v jednotkách – 1K alebo 1 000 alebo množstvo (čiastka). Ak zvolíte objem obchodu týmto spôsobom. budete ho aplikovať na všetky meny (tzn. pri zvolení 100 000 sa Vám vždy automaticky ponúkne nákup 100 000 USD, EUR, GBP atd.). Ak chcete stanoviť špecifické objemy na jednotlivé meny, je to nutné urobiť postupne pre každú zvlášť.

V ľavom menu Prednastavení rozklikneme Forex a vyberieme požadovanú menu. Napríklad pre predvolenie 1 lotu EUR.USD zvolíme EUR. Ako množstvo zvolíme 100K a necháme jednotiek alebo 100 000 a vyberieme množstvo. Potvrdíme OK.

Kedykoľvek teraz zadáme nákup či predaj EUR.USD, tak automaticky bude zadaný 1 lot alebo 100 000.

Vďaka pokročilým možnostiam obchodnej platformy TWS je Vám umožnené jednoducho a rýchlo zobraziť dividendovú históriu a dividendový plán do budúcna.

Najskôr si zvolíme akciu spoločnosti, ktorej dividendu chceme zobraziť. Do príkazového riadku napíšeme názov spoločnosti alebo ticker a stlačíme Enter. Vyberieme si Exxon Mobil na ukážku.

Pre zobrazenie údajov o dividendách zostaneme v riadku danej akcie a klikneme v hornom menu na Editovať a zvolíme Plán dividend.

Zobrazí sa nám okno s dividendovou históriou Exxon Mobile pre minulých 20 kvartálov. S označením obdobia, typu dividendy (riadna alebo špeciálna) a s čiastkou.

Kliknutím na Nadchádzajúce si zobrazíme očakávaný plán dividend na nadchádzajúcich 8 kvartálov na základe konsenzu analytikov.

Ak máme vlastné očakávania ohľadom vývoja dividend, môžeme ho upraviť. Stačí zaškrtnúť pole Manuálna editácia a môžete ľubovoľne upravovať výšku budúcich dividend kliknutím do daného poľa a prepísaním. V príklade je dividenda Exxon Mobile z 5. júna 2014 zmenená na 0,85 USD.

Máte tiež možnosť pridávať ďalšie dividendy pre dlhší časový interval kliknutím na Vložiť dividendu a zvolením dátumu, typu a čiastky. V prípade predikácie dividendy Exxon Mobile na 4. februára 2016 zvolíme tento dátum, pridáme očakávanú hodnotu 0,70 USD a potvrdíme Uložiť a OK.

 

Platforma TWS Vám jednoducho umožňuje porovnanie vývoja zvoleného inštrumentu s benchmarkom v podobe indexu. Túto možnosť ocenia hlavne akcioví obchodníci.

Po prihlásení do platformy si vyberte inštrument, ktorého graf chcete zobraziť. V našom prípade sme zvolili akcie spoločnosti Boeing (BA). Kliknite pravým tlačítkom myši na riadok s tickerom akcie a z ponuky zvoľte GrafyNový graf.

Vhodne si nastavte parametre grafu a potvrďte OK. V príklade volíme ročný líniový graf.

Zobrazí sa Vám základný graf podľa navolených charakteristík.

Pre priradenie indexu do grafu Boeing (BA) klikneme v poli grafu pravým tlačidlom myši a v zobrazenej ponuke zvolíme Porovnať s indexom.

Následne sa nám zobrazí výber indexu pre porovnanie. Zvolíme si index Dow Jones Industrial Average a potvrdíme OK.

Do pôvodného grafu sa zakreslil vývoj indexu DJIA a vidíme, že akciám spoločnosti Boeing sa v ročnom intervale darí omnoho lepšie ako indexu.

Platforma TWS umožňuje investorom robiť pokročilú technickú analýzu pomocou niekoľkých desiatok indikátorov. Predstavíme Vám, ako do grafu vložiť tieto indikátory.

Najskôr si v platforme zobrazíme graf kliknutím pravým tlačidlom na riadok požadovaného inštrumentu. Na obrázku nižšie sme zvolili menový pár EUR/USD.

V ďalšom kroku správne navolíme parametre grafu a potvrdíme OK.

Zobrazí sa nám požadovaný graf a pre pridanie indikátoru klikneme na ikonu lupy a zvolíme si indikátor, ktorý nás zaujíma. V príklade zvolíme MACD (kĺzavý priemer, konvergencia a divergencia).

Zobrazí sa nám okno Nastavenia grafu, kde môžeme upraviť parametre indikátoru a prípadne pridať ďalšie indikátory ich zvolením v stĺpci naľavo a kliknutím na ikonu Pridať. Akonáhle máme nastavené všetky parametre, potvrdíme ich pridanie do grafu kliknutím na OK.

MACD sa zobrazil pod grafom.

Vďaka real-time indikátorom môžete priamo v prostredí platformy robiť pokročilú technickú analýzu.

Pri menovej konverzii si chcete zmeniť presne dané množstvo, aby Vám nezostalo zbytočne pár korún či dolárov na účte a mohli ste použiť celý vklad. Vhodným pomocníkom k zadaniu množstva je stĺpec Typ množstva.

Stĺpec Typ množstva Vám dá úplný prehľad o objeme nákupu či predaji základnej meny v krížovej mene. Oceníte to hlavne ak budete chcieť zmeniť presne danú čiastky v krížovej mene.

Klasickým príkladom je menová konverzia po vložení českých korún na účet, kedy pri nákupe USD či EUR zadávate do stĺpca množstvo objem vyjadrený v základnej mene a korunové vyjadrenie sa Vám nezobrazuje.

Pre pridanie stĺpca kliknite najskôr v ľavom hornom menu na Editovať a vyberte Globálne nastavenia.

V okne Globálne nastavenia vyberte v ľavom menu postupne Obchodné nástroje, Monitor kotáciíPredvolené rozloženie. V zobrazenom okne prekliknite hore na záložku Stĺpce príkazu a v pravom menu zvoľte Množstvo – Typ  množstva. Označte Typ množstva a kliknutím na Pridať presuňte mezi Zobrazené stĺpce. Potvrďte kliknutím na OK.

V príkazovom riadku sa Vám zobrazí stĺpec Typ množstva a vedľa neho hodnota množstva.

Príkladom je zmena 50 000 CZK na USD. Na menovom páre USD.CZK je základná mena USD a v nej zadávame Množstvo ako objem príkazu. Teraz však tiež môžete v stĺpci Hodnota množstva zadať objem pokynu v krížovej mene, ktorou je v tomto prípade CZK. Zadáme teda 50 000 a stĺpec Množstvo sa nám podľa aktuálneho alebo limitného kurzu prepočíta do USD. Vidíme teda, že aby sme zmenili 50 000 CZK na USD, musíme nakúpiť 2 608 USD pri zvolenom limitnom kurze.

Množstvo v základnej mene sa ale zadáva na jednotky, teda je nutné pridať či odobrať dolár, aby bola čiastka čo najpresnejšia. Naviac je nutné do ceny zakomponovať poplatok, ktorý je v tomto prípade 100 CZK. Kupované množstvo by teda bolo zhruba o 5 USD nižšie – 2 603 USD.

 

Môže sa stať, že napr. pri aktualizácii svojho počítača Vám omylom zmizne nastavenie Vašej obchodnej obrazovky v platforme TWS. Našťastie so môžete obnoviť pôvodné nastavenie až na 5 predošlých dní.

Pre obnovenie kliknite v ľavom hornom rohu Súbor a zvoľte Otvoriť súbor nastavení.

Otvorí sa Vám okno s predchádzajúcimi uloženými nastaveniami TWS. Nastavenie sa Vám ukladá až na 5 predchádzajúcich dní vo formáte tws.Deň.xml. Ak si budete chcieť obnoviť nastavenie z minulého piatku, zvoľte súbor tws.Fri.xml a kliknite na Open.

Vami požadované predchádzajúce nastavenie platformy je nahrané späť.

Ak by ste mali záujem o pôvodné nastavenie platformy, ktoré ste mali nahrané po založení účtu, kontaktujte LYNX na telefónnom čísle 800 877 877 alebo info@lynxbroker.sk a radi Vám nahrajeme do platformy pôvodné nastavenie.

Virtuálne FX portfólio je používané forexovými obchodníkmi. Zobrazuje aktuálny stav všetkých otvorených forexových transakcií na Vašom LYNX účte.

 

Pre forexových obchodníkov

Ak ste forexový obchodník, uistite sa, že máte otvorenú záložku FX Portfolio – Virtuálne FX Pozície vo svojom prehľade účtu. Môžete sa presvedčiť kliknutím na ikonu Účet v ľavom hornom rohu.

Po kliknutí na ikonu Account vyskočí okno s prehľadom, kde kliknete na piatu tučne zvýraznenú záložku FX Portfolio – Virtuálne FX Pozície a zistíte svoje otvorené FX pozície.

Ak he hodnota v FX Portfólio – Virtuálne FX Pozície prázdna, znamená to, že nemáte žiadnu otvorenú forexovú pozíciu.

Pozícia ukazuje 100K. Písmeno K znamená 1 000. V tomto prípade investor drží dlhú pozíciu v objeme 100 000 EUR.

Pretože máte otvorenú záložku FX Portfólio – Virtuálne FX Pozície vo svojom prehľade účtu, vidíte tiež svoje FX pozície v obchodnej platforme:

Teraz môžete jednoducho sledovať svoje FX pozície.

V skratke: Ak ste forexový obchodník, uistite sa, že máte vždy otvorenú záložku FX Portfólio – Virtuálne FX Pozície vo svojom prehľade účtu.

 

Pre neforexových obchodníkov

Ak nie ste forexový obchodník, ale iba si chcete zmeniť svoje prostriedky do inej meny (napr. z CZK do USD), môžete tak urobiť nákupom USD.CZK, pričom pre destináciu pokynu si zvolíte FXCONV.

Po realizácii konverzie ste nakúpili 100 000 USD za CZK. V záložke FX Porfólio – Virtuálne FX Pozície zostáva celková pozícia v FX nulová.

Ak ste chceli realizovať konverziu (napr. z USD do EUR), ale omylom ste zadali FX pokyn (IDEALPRO), tak na túto pozíciu v záložke FX Portfólio – Virtuálne FX Pozície kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Nastaviť pozíciu alebo priemernú cenu a zmeňte jej hodnotu na 0. Virtuálna FX pozícia sa zruší a budete mať na účte nakúpené EUR.

Investor drží FX pozíciu v objeme 100 000 EUR/USD a zmení ju na 0. Virtuálna FX pozícia bola zatvorená a na účte zostáva 100 000 EUR z konverzie.

Pre nákup pákových inštrumentov potrebujete najskôr zložiť maržu, aby Vaša pozícia mohla byť vôbec otvorená. Po Prečítaní tohoto tipu už budete vedieť, ako zistíte výšku tejto zálohy.

Margin je teda vratná záloha a nejedná sa o poplatok! Najčastejšie sa k nemu dostanete na komoditných futures trhoch, pri obchodovaní s futures na indexy atd.

Za príklad si zvolíme kontrolu marginu pre E-mini S&P 500.

1. Zobrazíme si ticker s kotáciami do príkazového riadku. Do voľného poľa teda napíšeme buď ticker ES alebo celý názov E-mini S&P 500. Potom vyberieme ako inštrument Futures a dátum expirácie. Kotácie cien inštrumentu sa Vám už zobrazujú.

 

2. Postupujeme rovnako ako pri nákupe. Klikneme na cenu v stĺpci Ponuka a zobrazí sa nám príkazový riadok.

3. V príkazovom riadku klikneme pravým tlačidlom a z ponuky vyberieme Check Margin Impact.

4. Zobrazí sa Vám okno so súhrnom príkazu, kde nájdete všetky pre Vás podstatné finančné údaje. V pravej spodnej časti okna sa nachádzajú informácie týkajúce sa Počiatočnej maržeUdržovacej marže, ktoré Vás zaujímajú.

Počiatočná marža: Výška prostriedkov nutná pre otvorenie pozície. Vidíme, že pre nákup E-mini S&P 500 s expiráciou v marci 2013 potrebujete počiatočnú maržu 1669 EUR (zodpovedá 2 188 USD).

Udržovacia marža: Výška prostriedkov, ktorú je nutné mať k dispozícii na účte, aby nedošlo k margin call a Vaša pozícia nebola zlikvidovaná. Udržovacia marža na rovnaký kontrakt je 1 335 EUR (ekvivalent 1 750 USD).

Obe hodnoty sa vždy prepočítavajú automaticky do administratívnej meny Vašeho účtu, ktorá sa však môže líšiť od meny, v ktorej robíte transakciu ako v tomto prípade – nakupujeme futures kontrakt v USD a marginy sú zobrazené v CZK.

Matginy sú neustáke prepočítavané podľa aktuálnych dát. Líšia sa požiadavky pre intradenné obchodovanie a pre držanie pozície cez noc.

Ak si konkrétne E-mini S&P 500 chcete otvoriť pre intradenný obchod, je pre Vás dôležitý initial margin 2 188 USD a pre držanie kontraktu cez noc je vyžadovaný margin 1 750 USD.

Prehľad maržových požiadavok na základné kontrakty je zobrazený na webových stránkach LYNX tu.

Aby ste mohli mať prehľadne usporiadané tituly, ktoré sledujete, je nevyhnutné vedieť pracovať so záložkami.

Po prihlásení do platformy ihneď vidíte všetky svoje vytvorené záložky.

Pre pridanie watchlistu kliknite na pravej strane na konci záložiek na plusové znamienko a zo zvolenej ponuky vyberte Monitor kotácií.

Zobrazí sa Vám Nastavenie stránky, kde napíšete názov watchlistu a potvrdíte OK.

Novo vytvorený watchlist sa zaradí medzi záložku. Kliknutím na krížik môžete záložku odstrániť. Ľubovoľne ju tiež môžete ťahaním presúvať.

Teraz už stačí do stĺpca Kontrakt pripísať názvy jednotlivých titulov a urobiť si vlastný zoznam.

LYNX umožňuje short selling alebo predaj akcií nakrátko. Znamená to, že môžete predať akcie, ktoré nevlastníte. Avšak nie všetky obchodované tituly Vám umožňujú túto taktiku. Častým príkladom sú akcie spoločnosti, ktoré sa obchodujú s nízkou likviditou alebo nízkou tržnou kapitalizáciou.

Predaj akcie nakrátko

Ak chcete predať nejakú akciu nakrátko, tak postupujte podľa nasledujúceho návodu:

1. Ľavým tlačidlom myši kliknite na cenu v stĺpci Dopit u inštrumentu, ktorý chcete predať.

2. Objaví sa Vám riadok s objednávkou.

3. Jednoducho môžete zmeniť množstvo akcií alebo požadovanú cenu akcie.

4. Presvedčte sa, že Váš príkaz je správny a kliknite ľavým tlačidlom myši na P (Preniesť) k umiestneniu príkazu na burzu.

5. Príkaz je umiestnený na burze. Vaša pozícia bude uplatnená, akonáhle cena akcií spoločnosti Facebook vzrastie na $24,50.

6. Cena akcií Facebook vzrástla nad $24,50 a Vaša pozícia bola uplatnená.

Je možný short selling?

V platforme si jednoducho môžete overiť, ktoré inštrumenty je možné predávať nakrátko a u ktorých to možné nie je. Túto informáciu dostanete v špeciálnom stĺpci, ktorý zobrazíte nasledujúcim postupom:

1. V ľavom hornom rohu stránky kliknite na Editovať a z ponuky zvoľte Globálne nastavenia.

2. V ponuke vľavo si rozviňte Obchodné nástroje, potom Monitor kotácií a vyberte Predvolené rozloženie.

3. Na pravej strane sa Vám objaví stĺpec Dostupné stĺpce, kde si rozkliknete Popis kontraktu, zvoľte Dostupné k predaji na krátko a kliknite na Pridať.

4. Stĺpec Dostupné k predaji na krátko je pridaný do Vašej platformy.

Podmienky pre short selling

U jednotlivých titulov sa Vám zobrazia rôzne farby.

Rôzne farby v stĺpci Dostupné k predaji na krátko majú nasledujúci význam:

 • Svetlo zelená: Short selling je povolený a k dispozícii je aspoň 1 000 akcií.
 • Tmavo zelená: Short selling je povolený, avšak momentálne nie sú k dispozícii žiadne akcie k predaji nakrátko.
 • Červená: Short selling nie je možný u daného titulu.

Pred tým ako začnete predávať nakrátko, tak radíme skontrolovať si podmienky, za ktorých tieto obchody prebiehajú. Kompletný súhrn úrokových sadzieb pre jednotlivé tituly máte k dispozícii vo webovej správe účtu. Pre jeho zobrazenie postupujte nasledovne:

1. Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite na PRIHLÁSENIE K ÚČTU.

2. Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu.

3. V hornej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Support a Tools, kde sa Vám zobrazí ponuka nástrojov, z ktorých vyberte Short Stovk (SLB) Availability.

4. Do poľa symbol zadáte ticker akcie, ktorú chcete predať nakrátko (v tomto prípade Apple – AAPL). Do poľa Exchange napíšete burzu, na ktorej je daná akcia umiestnená, Potvrdíte kliknutím na Search.

5. Zistite, za akých podmienok je daný titul možné predávať nakrátko.

 

Váš LYNX účet je multimenový. S LYNX môžete obchodovať v 22 krajinách s rôznymi menami. Vaše obchody sú vždy uskutočnené v mene krajiny, kde je produkt kótovaný.

Obchodovanie vo viacerých menách zároveň ovplyvňuje hodnotu Vášho portfólia. Obchodná platforma je však veľmi flexibilná čo sa mien týka. 

Ak si na účet vložíte napr. 2 000 EUR a chcete obchodovať v USD, je u väčšiny investorov obvyklé, že je ich prvou transakciou konverzia EUR do USD.

V záložke Forex nájdete menový pár EUR.USD alebo si ho pridáte do vlastného wathclistu. Kliknutím na cenu v stĺpci Dopyt 1 vytvoríte nákupný príkaz.

Do stĺpca Množstvo 2 zadáte množstvo v EUR, ktoré si prajete kúpiť za daného kurzu. V našom príklade nižšie zadáme 20 000 EUR a v stĺpci Hodnota množstva 3 je vidieť, aká je hodnota predávaných EUR v USD (mala by sa blížiť čiastke, ktorú chceme zmeniť plus poplatku).

Necháme tržný pokyn (MKT) 4. Ak sa s konverziou neponáhľate, tak si môžete nastaviť limitný pokyn (LMT) pri limitnej cene a počkať, až kurz klesne, aby ste USD kúpili lacnejšie.

Dôležité je zmeniť IDEALPRO na FXCONV v stĺpci Destinácia 5.

Ak je príkaz nastavený podľa Vašich predstáv, potvrďte kliknutím na Preniesť 6.

1
2
3
4
6
5

Objaví sa Vám správa, že ste zadali nižšie množstvo než je lot, odkliknite OK.

Odporúčame nechať si drobnú rezervu a počítať aj s tým, že zaplatíte poplatok za transakciu v USD (min. 5 USD).

U LYNX môžete urobiť konverziu v ľubovoľnom objeme.

Pre opačnú konverziu z USD na EUR zadáte nákupný príkaz.

 

RIADENIE MENOVÉHO RIZIKA

 

Pomocou menových konverzií môžete jednoducho riadiť riziko svojho obchodného kapitálu. Nižšie uvedený príklad ukazuje, aké možnosti pre riadenie menového rizika máte pri obchodovaní s LYNX.

Príklad:
Keď vložíte 1.000.000 CZK a nakúpite americké akcie za 10 000 USD, tržná hodnota Vášho portfólia bude 1 000 000 CZK -10 000 USD. Naviac máte otvorenú pozíciu v akciách vo výške 10 000 USD.

Zobrazenie v tabuľke je nasledujúce:

Lynx Broker

Odstráňte menové riziko

Po transakcii popísanej vyššie ste už poistený proti menovému riziku. Keď sa totiž  kurz USD/CZK zníži, hodnota Vašich amerických akcií aj vypožičaných USD poklesne v rovnakej výške.

Vyzerá to nasledovne:

Lynx Broker

Z vypožičaných USD platíte úroky. Úroková miera je okolo 2.6 % ročne.

Nechcete platit žiadne úroky?

Ak si myslíte, že koruna posilní a kurz USD/CZK sa zníži, môžete USD zmeniť na CZK. Potom neplatíte žiadne úroky, keďže už nemáte žiadne USD vypožičané, avšak na druhej strane sa vystavujete menovému riziku.

Pri obchodovaní v inej mene než Vami zvolenej základnej mene si musíte vybrať, či sa vystavíte menovému riziku (a neplatíte úroky) alebo sa menovému riziku vyvarujete (ale zaplatíte úroky). Záleží na hodnote prostriedkov na Vašom účte a preto sa každý investor musí rozhodnúť, čo mu vyhovuje viac.

Modelový investor

Keď vložíte EUR na svoj účet a kúpite si americké akcie, držíte negatívnu pozíciu v USD na svojom účte, keďže ste si ich pred uskutočnením obchodu museli požičať.

Aby ste zobrazili svoje menové pozície, kliknite v obchodnej platforme vľavo hore na ikonu Účet 1.

1

Akonáhle kliknete na Účet, objaví sa Vám pop-up okno, kde sa vo štvrtej tučne zvýraznenej hlavičke nachádza tabuľka Tržná hodnota – Skutočný FX zostatok.

Hodnota pôvodného vkladu tohoto investora je 1,082,364 USD 3 a naviac si vypožičal 3,407 EUR 2 a 13,130 CZK 1.

1
2
3

Ak sa investor rozhodne zmeniť si vypožičané EUR na CZK, klikne pravým tlačidlom na riadok EUR a vyberie možnosť Zatvoriť zostatek v mene 1

1

Ak Vám opäť vyskočí pop-up okno, kliknite na OK.

V obchodnej platforme investor vidí príkaz na nákup EUR/CZK (nákup EUR, predaj CZK), ktorý automaticky spočíta, koľko CZK treba predať, aby sa zatvorila otvorená pozícia v EUR.

Príkaz na konverziu sa potvrdí kliknutím na Preniesť 1 .

1

Teraz môže investor znovu skontrolovať informácie o svojom účte kliknutím vľavo hore na ikonu Účet.

 

Pod štvrtou zvýraznenou hlavičkou Tržná hodnota – Skutočný FX zostatok sa nachádza -105,238 CZK 1 a 1,082,364 USD 2 .

1
2

Po uskutočnení konverzie sa stále nachádza na Vašom účte malý (pozitívny či negatívny) zostatok v prevádzanej mene. Tento zostatok bude automaticky zatvorený obchodným systémom behom niekoľkých obchodných dní. Táto konverzia nie je spojená s ďalšími poplatkami.

Otvorením maržového účtu získavate možnosť obchodovať na maržu. Pre obchodovanie napr. s opciami a futures je maržový účet nevyhnutný. Na maržovom účte je nevyhnutný zostatok aspoň $2000 alebo ekvivalent v inej mene. Ak čiastka účtu klesne pod túto hranicu, účet sa bude správať ako hotovostný.

LYNX sa striktne drží pravidiel a vyžaduje to isté aj od svojich klientov. Ak obchodujete akcie na páku, opcie či futures, vystavujete sa väčším rizikám, ktoré môžu byť okrem iného spojené aj s likviditou.

Limity pre obchodovanie

Ak využívate mažu, je tu niekoľko limitov, ktoré je nutné dodržiavať. Pri dosiahnutí týchto limitov Vám budú zaslané upozornenia prostredníctvom obchodnej platformy. Tieto upozornenia tiež môžete zistiť v správe účtu, kam sa dostanete kliknutím na ikonu Účet v ľavom hornom rohu.

Tieto upozornenia získate iba v obchodnej platforme. LYNX Vás nebude kontaktovať žiadnym spôsobom.

Akonáhle kliknete na ikonu Účet, otvorí sa Vám pop-up okno. Zaujíma Vás tretia zvýraznená záložka s hlavičkou K dispozícii pre obchodovanie. Na nasledujúcom obrázku je účet investora, ktorý má viac než dostatok voľných prostriedkov.

Pri obchodovaní na úver Vás najviac zaujímajú nasledujúce tri hodnoty:

– Aktuálna nadmerná likvidita
– Špeciálny záznamový účet
– Nadmerná likvidita cez noc.

Ak sa hodnota Aktuálnej nadmernej likvidity  alebo Špeciálneho záznamového účtu dostane pod 5 % Netto likvidačnej hodnoty Vášho účtu, bude tento riadok žlto podfarbený.

Keď je výška Aktuálnej nadmernej likvidity  alebo Špeciálneho záznamového účtu negatívna, čo značí, že je Váš účet deficitný, bude tento riadok zvýraznený červenou. Broker má v tomto případe právo (nie povinnosť) uzavrieť automaticky jednu alebo viac pozícií.

Aktuálna nadmerná likvidita

Ak sa dostane Vaša Aktuálna nadmerná likvidita do záporných hodnôt, čo hovorí, že je Váš účet deficitný, potom obchodná platforma automaticky zavrie jednu či viacero pozícií behom nasledujúcich 10 – 30 minút.

Ak vo svojom portfóliu držíte opcie a hodnota IB-US Commodities Vašej Aktuálnej nadmernej likvidity je negatívna, obchodná platforma automaticky uzavrie jednu alebo viac pozícií automaticky behom 10 až 30 minút.

Špeciálny záznamový účet

Ak je hodnota Vášho Špeciálneho záznamového účtu v 21:45 (SEČ) negatívna, bude okolo 21:50 zatvorená automaticky jedna či viacero z Vašich otvorených pozícií do zatvorenia trhu.

Príklad 1: Ak je hodnota Vášho Špeciálneho záznamového účtu v 21:45 negatívna a držíte európske futures alebo americké akcie, opcie či futures, potom systém automaticky uzavrie jednu či viacero pozícií okolo 21:50.

Príklad 2: Ak je hodnota Vášho Špeciálneho záznamového účtu v 21:45 záporná a máte nakúpené iba európske akcie alebo opcie, obchodná platforma Vám uzavrie jednu či viac pozícií ďalší obchodný deň okolo 9:10. Tieto pozície sa zatvárajú ďalší obchodný deň, keďže trhy s európskymi akciami a opciami sú v 21:45 už zatvorené.

Nadmerná likvidita cez noc

Keď chcete preniesť svoju otvorenú pozíciu do ďalšieho obchodného dňa, hodnota Vašej Nadmernej likvidity cez noc  musí byť kladná. Ak je táto hodnota negatívna, obchodná platforma automaticky uzavrie jednu alebo viac pozícií behom posledných 15 obchodných minút na trhu.

Príklad 1: Máte nakúpené európske akcie alebo opcie, ktoré si chcete previesť do ďalšieho obchodného dňa. Pokiaľ je hodnota Nadmernej likvidity cez noc v 17:15 záporná, systém uzavrie jednu či viacero Vašich pozícií skôr, než se trh zavrie v 17:30.

Príklad 2: Držíte pozíciu v európskych futures alebo v amerických akciách, opciách či futures, ktoré si chcete preniesť do ďalšieho obchodného dňa. Ak je hodnota Vašej Nadmernej likvidity cez noc v 21:45 záporná, obchodná platforma automaticky uzavrie jednu alebo viacero Vašich pozícií, než sa trh zatvorí v 22:00.

Majte prehľad o svojom účte. Ak vidíte žltú alebo červenú farbu vo svojom prehľade, potom je Vaša likvidita nízka alebo záporná. Buďte opatrní, dávajte pozor na svoj účet a akonáhle sa objaví problém, rýchlo konajte!

Jednoducho si môžete vygenerovať výpis z účtu. Ročný výpis  použijete pre podanie daňového priznania.

Prihláste sa tu alebo kliknite v pravom hornom rohu na PRIHLÁSENIE K ÚČTU 1.

1

Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Po prihlásení sa Vám zobrazí Account Management alebo správa účtu.  V hornej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Reports 1 a Activity 2, vyberte Statements 3.

1
2
3

Pre vytvorenie ročného výpisu pre rok 2013 si v stĺpci Date(s) rozkliknite Period 1 a vyberte Calendar Year 2.

1
2

Ako Date zvoľte požadovaný rok 1. Vpravo môžete ďalej voliť formát zobrazenia (je možné stiahnuť aj ako PDF) a jazyk. Slovenčina k dispozícii zatiaľ nie je, preto budeme pokračovať s anglickým výpisom. Pre zobrazenie reportu kliknite na View 2.

1
2

Zobrazí sa nám ročný výpis rozdelený do niekoľkých záložiek. Pre zistenie celkového zisku či straty z obchodovania v roku 2014 si rozklikneme záložku Trades.

V záložke Trades je súpis všetkých obchodov za rok 2014. V spodnej časti tabuľky v riadku Total je súčet všetkých ziskov/strát a zaplatených poplatkov a to v mene daného trhu, kde obchodujete. Ak obchodujete americké akcie, tento riadok sa Vám zobrazí v USD.

Nasledujte riadok Total in CZK, ktorý zobrazuje prepočet na domácu menu účtu. V prípade, že ako domácu menu účtu máte USD, zobrazí sa Vám Total in USD. Pre zistenie a zmenu domácej meny účtu sa pozrite na tip Zmena základnej meny účtu.

Zisk či stratu z obchodovania zobrazuje stĺpec Realized P/L a súčet zaplatených poplatkov, stĺpec Comm/Tax.

 

Demo účet je poskytovaný len klientom LYNX, ktorí majú aktívny reálny (ostrý) účet. Demo účet nie je možné poskytovať bez aktívneho ostrého účtu.

Akonáhle si aktivujete svoj obchodný účet, môžete si otvoriť demo účet. Demo účet má rovnaké charakteristiky ako reálny, avšak obchodujete s virtuálnymi peniazmi. Na demo účte sa môžete ľahko naučiť fungovanie platformy, dozvedieť sa o možnostiach obchodovania rôznych inštrumentov na mnohých trhoch a vyskúšať svoje obchodné stratégie. Máte prístup k rovnakým dátam ako na svojom reálnom účte.

Postup, ako otvoriť demo účet

Kliknite v pravom hornom rohu na stránke www.lynxbroker.sk na Prihlásenie/Stiahnutie 1  a následne na Otvoriť Správu účtu 2

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v administrácii svojho účtu. V pravej časti zvoľte Paper Trading Account 1. Na uvedenom obrázku je už číslo demo účtu, pretože demo už máme vytvorené. Vy, ak si demo ešte len vytvárate, tam žiadne číslo mať nebudete.
1

V ďalšom kroku budete vyzvaní, aby ste si nastavili meno a heslo k demo účtu. Vytvorte si zapamätateľné užívateľské meno (musí obsahovať minimálne 3 písmená a 3 čísla) a heslo (musí mať minimálne 6 znakov a musí obsahovať aspoň 1 písmeno a 1 číslo). Heslo potom budete musieť opísať ešte raz a potvrdiť tlačidlom Continue.

Váš demo účet bude aktivovaný do budúceho obchodného dňa.

Aktivácia živých dát v demo účte

Ak chcete zdieľať svoje predplatené živé dáta aj so svojím demo účtom, je nutné to autorizovať v administrácii svojho účtu.

Keď máte predplatené živé dáta a prihlásite sa do svojho demo účtu, môže sa stať, že uvidíte stále oneskorené dáta, alebo sa miesto kotácie zobrazí rad otáznikov. Znamená to, že nemáte povolené zdieľanie živých dát do svojho demo účtu. Je potrebné mať zapnuté YES 1  pri Share real-time market data subscriptions with paper trading account. Následne potvrďte kliknutím na SAVE 2 .

1
2

Teraz sa už môžete prihlásiť do svojho cvičného účtu a obchodovať nanečisto so živými dátami.

Predplatené živé dáta však môžu byť zobrazené iba na jednom účte, čo znamená, že pokiaľ budete mať súčasne spustený reálny i demo účet, potom sa živé kotácie zobrazia na reálnom účte a demo účet vyplní otazníky.

Nastavenie rovnakého rozhrania ako v live účte

Pretože si demo účet vytvárate sami, základné nastavenie platformy TWS nevyzerá rovnako, ako je základné nastavenie TWS pre živý (live) účet. Ak chcete, aby platforma po prihlásení do demo účtu vyzerala rovnako ako po prihlásení do živého účtu, kliknite na tento odkaz. Prehliadač vám stiahne súbor rar, ktorý je potrebné rozbaliť. Vnútri nájdete XML súbor s názvom „úvodné nastavenie TWS“, ktorý je potrebné nahrať do platformy TWS podľa tohto návodu.

Prihláste sa do demo účtu platformy TWS, kliknite na Súbor 1 a vyberte Settings recovery 2.

1
2
V ponúknutom okne vyberte možnosť Nastavit 1  a kliknite OK 2.

1
2
Nájdete rozbalený súbor „úvodní nastavení TWS.xml“ 1 a kliknite Open 2.

1
2
V poslednom kroku vyberte Open without reporting problem 1 . Platforma sa zresetuje a nastaví karty rovnako, ako sú v live účte.

1

 

S novým vzhľadom Account Managementu pribudla tiež jedna podstatná novinka – QuickTrade. Ide o možnosť umiestňovať obchody aj v tomto webovom prostredí s minimálnymi požiadavkami na chod.

 

Prihláste sa tu alebo kliknite v pravom hornom rohu na PRIHLÁSENIE K ÚČTU 1.

1

Po prihlásení v hlavnom menu v hornej časti stránky kliknite na Trade 1 a potom QuickTrade 2.

1
2

Systém od Vás v tejto časti vyžiada ďalšie prihlásenie a potom sa Vám už otvorí prostredie pre zadávanie pokynov.

Pre nákup akcie sa musíte nachádzať v záložke New Order 1 a Stock 2. Pri nákupe sa uistite, že máte ako Action označené Buy. Ďalej zvolíte množstvo akcií a ako Symbol 3 vložíte ticker spoločnosti a kliknete na Go 4. Pre nákup Apple vložíme teda AAPL a vyberieme si z ponuky 5 akcie Apple na burze Nasdaq.

1
2
3
4
5

Ďalej si volíme typ príkazu, jeho platnosť a burzu, kde ho chceme umiestniť.

Keď máme všetko hotové, potvrdíme kliknutím na Preview Order, kde potvrdíme príkaz kliknutím na Submit Order.

Teraz už je Váš príkaz umiestnený a zobrazí sa Vám tiež v platforme TWS či mobileTWS.

Ak prebehne nejaká zmena na Vašom obchodnom účte, napr. urobíte nejaký obchod, budete ďalší deň automaticky upozornený, že je k dispozícii Váš denný výpis s prehľadom transakcií.

Ak si neprajete byť upozorňovaný, môžete toto nastavenie jednoducho vypnúť. Rovnako ak by ste si priali nebyť iba upozorňovaný, že výpis bol vytvorený, ale radi by ste ho aj obdržali priamo v emaile, môžete túto vlastnosť aktivovať.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

Prihláste sa svojím užívateľským meno a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti je základné menu, z ktorého zvoľte Setting a následne User Settings. Nakonec vyberte Statement Delivery.

Objaví sa tabuľka, ktorá zhŕňa, ako máte teraz odbery nastavené. Ak chcete zmeniť nastavenia, kliknite vpravo hore na nastavenie 1.

1
Tu si teraz môžete nastaviť aké odbery a kam si ich chcete nechať zasielať. Daily Activity Statement vyjadruje, že chcete denne dostávať výpis o aktivite na účte. Daily Activity Statement vyjadruje, že si takýto výpis prajete dostať iba raz mesačne. Daily Trade Report vám bude denne posielať iba vykonané obchody.

1
2
3
Pre každý prípad zvoľte, kam chcete aby sa Vám výpis zasielal. Najbežnejšou voľbou je email.

 

Tento dodatočný zárobok získate, ak brokerovi povolíte, aby mohol Vaše akcie požičať investorom, ktorí chcú špekulovať nakrátko.

Prostredníctvom tzn. Stock Yield Enhancement Program umožníte brokerovi vypožičať si Vaše akcie výmenou za hotovostný kolaterál a zapožičať ich ďalej investorom, ktorí ich chcú predať a špekulovať nakrátko, tak za toto vypožičanie akcií platia úrok. Ak sa účastnite tohoto programu, bude Vám odmenou podiel na úroku za vypožičanie, ktorý zaplatí investor požičiavajúci si Vaše akcie.

Tento program je ponúkaný všetkým držiteľom maržového účtu a tiež držiteľom hotovostného účtu s kapitálom vyšším než 50 000 USD. Do programu spadajú iba americké akcie.

Do programu je možné použiť plne splatené akcie, teda nie cenné papiere, ktoré sú držané na páku.

Vždy vidíte, koľko za zapožičanie akcií získavate a každý deň je tento úrok pripisovaný na Váš účet.

Program žiadnym spôsobom neobmedzuje Vaše nakladanie s akciami. Aj keď sú Vaše akcie zapožičané inému investorovi, môžete ich kedykoľvek predať bez akéhokoľvek obmedzenia. Stále ste ich vlastníkom. Nemení sa ani Vaša maržová pozícia.

Ak sa rozhodnete predať akcie, ktoré má od Vás vypožičané iný investor, nie je potreba žiadnych ďalších krokov. Len ich štandardne predáte a automaticky prestanete preberať benefity spojené s týmto programom.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk , kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
3
Pre účasť v programe prejdite na Trading Programs a zaškrtnite pole u Stock Yield Enhancement Program 1 a potvrďte Continue.

1
Ďalej si prečítajte a podpíšte dva dokumenty vyjadrujúce sa k podmienkam programu.

Na záver sa Vám zobrazí potvrdzovacia veta: Your trading permissions upgrade request has been submitted. The summary of requested permissions is below. Pri Stock uvidíte pre United States (Stock Yield Enhancement Program) Pending, čo znamená, že Vaša požiadavka stále čaká na vybavenie.

Ak ste zberateľom dividend alebo iba náhodne držíte titul, ktorý bude vyplácať dividendu, potom máte o týchto korporátnych krokoch vždy prehľad v správe svojho účtu alebo Account Managemente.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Teraz sa nachádzate v administratíve svojho účtu a na uvítacej obrazovke môžete vidieť, zvonček (s číslom) po ktorého rozkliknutí spoznáte, či Vás čakajú nejaké korporátnej novinky v záložke Corporate Actions 1 . Tam sú zobrazené mimo iného aj výplaty dividend.

1
Pre ich zobrazenie kliknite na ikonu Corporate Actions a v ponúknutom menu uvidíte prehľad dividend.

V príklade vidíme, že BMW sa chystá vyplácať hotovostné dividendy vo výške € 4,0 na akciu. Dôležitým údajom je ex-dividend date 1 , ktorý označuje dátum, pred ktorým musíte akciu kúpiť, aby ste mali nárok na dividendu. Payable date 2 je dňom, kedy bude dividenda vyplatená.

1
2

Ak by Váš titul mal vyplácať dividendy v inej než hotovostnej forme, budete prostredníctvom správy informovaní o ďalšom postupe. Ak by Vám nebolo jasné, ako postupovať neváhajte kontaktovať LYNX emailom na info@lynxbroker.sk alebo telefónom na našu bezplatnú linku 800 877 877.

Vďaka modulu PortfolioAnalyst si môžete vygenerovať podrobný výpis svojho portfólia. V jednom PDF súbore uvidíte prehľadne a graficky ziskovosť svojich obchodov, analýzu hodnoty portfólia či porovnanie s výkonom trhu.

Pre vygenerovanie reportu si naskôr otvorte v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite na PRIHLÁSENIE K ÚČTU.

Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V základnom menu v hornej časti zvoľte Reports a záložku PortfolioAnalyst.

Z ponúkaných možností si vyberte, či chcete 30 denný, kvartálny či ročný report a či budete chcieť detailný alebo iba povrchový. Po vybraní kliknite na Create Report a stiahne sa Vám PDF súbor s analýzou Vášho portfólia.

Obsah podrobnej analýzy Vášho portfólia je nasledujúci:

V prvej časti sa dozviete obecné informácie o výkonnosti portfólia za zvolenú periódu. Všetko je zobrazené prehľadne graficky. K dispozícii je kumulatívny výnos obdobia, zmena čistej hodnoty portfólia, finančné ukazatele a grafické zobrazenie alokácie aktív.

Ďalšia časť sa venuje prehľadu otvorených pozícií ku koncu periódy a vyjadreniu ich celkového podielu na portfóliu.

Ďalej sa zobrazí ako sa postupom času každý deň menila alokácia prostriedkov do rôznych tried aktív.

Nasleduje podrobná analýza cenných papierov podľa sektorov. Opäť je vytvorená tak, že máte k dispozícii denné prehľady alokácie medzi sektormi a môžete sledovať, ako sa vaše expozície menia.

V ďalších častiach uvidíte, aká bola výkonnosť Vášho portfólia v jednotlivých dňoch, ďalej jeho kumulovaná výkonnosť a porovnanie so základnými benchmarkmi Dow Jones, S&P 500 a Vanguard Total World Stock ETF.

V analýze rizika je k dispozícii štandardná odchýlka, priemerný výnos, Sharpov pomerový koeficient, maximálny drawdown a rozdelenie denných výkonov do kvantilov a všetko je tiež dostupné v porovnaní s vyššie zmienenými benchmarkmi.

V závere je prehľad dividend.

Pri zakladaní účtu ste si zvolili základnú menu, ktorá slúži ako administratívna mena napr. pre zobrazenie prehľadu účtu. Túto referenčnú menu môžete v správe svojho účtu zmeniť.

Ak je base currency napr. EUR, tak aj keď sú údaje o účte zobrazené v EUR, neznamená to, že reálne tieto prostriedky držíte v EUR. V prehľade účtu vyššie vidíte, že investor drží pozície vo viacerých menách a sú mu k dispozícií zostatky, požiadavky na maržu aj prostriedky pre obchodovanie prepočítavané do EUR.

Ak by ste chceli zobrazovať tieto údaje o účte v inej mene než EUR, je nutné túto zmenu urobiť v Account Managemente, do ktorého sa prihlásite z našich webových stránok www.lynxbroker.sk kliknutím na Prihlásenie k účtu vpravo hore.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským meno a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti je základné menu, z ktorého zvoľte Settings 1, zvoľte Account Settings  2 , následne vpravo hore kliknite na nastavenia Base currency  3.

1
2
3
Zobrazí sa Vám voľba 19 možných mien, ktoré si môžete zvoliť ako základné, pre vedenie účtu. Označte Vami požadovanú voľbu 1 a potvrďte Save 2.

1
2
Zmena základnej meny účtu bude uskutočnená do ďalšieho obchodného dňa.

Ak máte otvorený hotovostný účet u LYNX a zaujali Vás výhody maržového účtu, tak Vám tento tip ukáže, ako túto zmenu urobiť.

Účty sa podstatne líšia v rýchlosti, pri ktorej máte k dispozícii hotovosť po vystúpení z pozície. Zatiaľ čo na hotovostnom  účte musíte  niekoľko pracovných dní (u akcií 3, u forexu 2, u opcií 1) čakať, u maržového účtu máte hotovosť k dispozícii ihneď po uzatvorení transakcie.

Čo majú oba účty spoločné, sú poplatky spojené s ich vedením – u oboch účtoch sú nulové.

Ak ste majiteľom hotovostného účtu, máte viac ako 21 rokov a rád by ste využíval výhody maržového účtu, postupujte nasledovne. Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2

Prihláste sa svojím užívateľským meno a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti je základné menu, z ktorého zvoľte  Settings 1  Account Setting 2   a vyberete Account Type 3.

1
2
3
Pre zmenu na maržový účet si rozkliknite ponuku, vyberte Margin 1 a potvrďte Continue 2.

Voľba Portfolio margin je veľmi sporadicky využívaná možnosť a zvoliť ju môžu iba klienti, ktorých hodnota účtu presahuje 110.000 USD. Portfolio margin prepočítava iným spôsobom marže otvorených pozícii.

1
2
Aby bol Váš účet zmenený, je potrebné potvrdiť ďalšie informácie týkajúce sa Vášho investičného zámeru, skúseností a financií. Je nutné preukázať určité investičné vedomosti, úroveň inštrumentov, ktoré chcete obchodovať musí byť na dobrej (good) alebo výbornej (extensive) úrovni. Musíte mať tiež aspoň 100 vykonaných obchodov v rámci svojich skúseností.
Čo sa týka finančných informácií, je nutné, aby Vami uvedené čisté imanie (Net Worth), likvidné prostriedky (Liquid Net Worth) boli vyššie ako $ 40 000 a ročný príjem (Annual Income) vyšší ako $ 40 000. Potom potvrďte kliknutím na Continue.

O tom že Váš účet je zmenený, sa môžete presvedčiť v Trading Access, kde sme na začiatku začínali.

Váš účet bude zmenený na maržový behom jedného obchodného dňa a potom už budete môcť využívať jeho výhody.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk, kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2.

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským meno a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti je základné menu, z ktorého zvoľte Settings 1 , Account settings 2 . V sekcii Trading Permissions uvidíte aktuálne povolené inštrumenty, ak ich chcete zmeniť, kliknite na nastavenie 3.

1
2
3

Pre pridanie všetkých trhov je potrebné vo všetkých ponúknutých menu zvoliť All. Pokiaľ máte záujem iba o niektoré trhy s danými inštrumentmi, tak budete v danom menu vyberať, čo Vás konkrétne zaujíma 1. Až budete s výberom hotoví, potvrďte tlačidlom Continue.

1
1
1

V ďalšom kroku je potrebné potvrdiť Vaše investičné ciele, investičné skúsenosti a finančné zázemie. Niektoré inštrumenty vyžadujú vyššie skúsenosti, čo je potrebné potvrdiť. Ďalej je potrebné si prečítať a odsúhlasiť podmienky jednotlivých búrz. Na záver sa Vám zobrazí potvrdzovacie okno. Po spracovaní Vašej požiadavky už budete môcť obchodovať zvolené inštrumenty.

Ak máte záujem o živé dáta ku kotáciám produktov, ktoré Vám LYNX ponúka, musíte si ich predplatiť. V prípade záujmu postupujte podľa návodu nižšie.

Otvorte si v prehliadači Webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite na PRIHLÁSENIE K ÚČTU.

Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V hornej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Manage AccountTrade Configuration, vyberte Market Data a postupujte podľa obrázkov nižšie.

V jednotlivých záložkách si rovno môžete vyberať živé dáta zo svetových búrz, ktoré Vás zaujímajú.

Ak si budete chcieť predplatiť živé dáta pre americké akcie, opcie, futures a komodity – vyberte US Bundle, ako je zobrazené na obrázku vyššie. Ak máte vybrané požadované dáta, kliknite na Continue.

Ak si nie ste istým ktorý balík dát je pre Vás vhodný, obráťte sa na našu zákaznícku linku 800 877 877, kde Vám radi poradíme.

Dáta si môžete predplatiť kedykoľvek a okamžite ich uvidíte vo svojej obchodnej platforme.

Ak budete chcieť predplatné dát zrušiť v priebehu mesiaca, budú Vám zrušené až so začiatkom ďalšieho kalendárneho mesiaca. Poplatok za tieto dáta Vám bude odpísaný z účtu začiatkom nového kalendárneho mesiaca.

Ak nemáte o živé dáta záujem, automaticky zdarma obdržíte dáta z väčšiny svetových búrz oneskorené o 20 minút.

K cene za datové a spravodajské balíčky, Vám bude naviac účtované DPH podľa krajiny, ktorú máte uvedenú v investičnom účte.

Pri otváraní Vášho obchodného účtu LYNX použil vlastnú emailovú adresu (newaccounts@lynxbroker.cz), aby sa uistil, že účet je spárovaný s platnou emailovou adresou.

Po prijatí Vášho prvého depozitu, bude Vaša kontaktná emailová adresa zmenená za asistencie LYNX. Ak ku zmene Vášho emailu nedošlo, budú všetky konfirmačné kódy a dôležité oznámenia spojené s Vašim účtom stále zasielané na email LYNX.

Odporúčame zmeniť emailový kontakt, akonáhle prevediete prostriedky na svoj účet.

Prihláste sa do webovej správy účtu svojím prihlasovacím menom a heslom. V ľavej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Settings1 , User Settings2  a vyberte Email Address 3 .

1
2
3
V ďalšom kroku napíšete email do políčiek New Email Address 1  a potvrdíte novú e-mailovú adresu Continue 2.

1
2
V nasledujúcom okne zadáte svoje užívateľské meno 1 ,  heslo 2  a kliknete Continue 3 .

1
2
3
Systém Vám na nový e-mail poslal 5-miestne číslo ako potvrdzovací kód, ktorý je potrebné napísať do pripraveného poľa a potvrdiť.

Ak boli všetky údaje zadané správne, tak sa Vám zobrazí potvrdzujúca obrazovka. Váš email bude behom 20 minút zmenený a všetky konfirmačné kódy a ďalšie dôležité správy budú už chodiť naň.

 

Ak máte záujem o vytvorenie prehľadu svojho obchodného účtu u LYNX, využite nasledujúci postup.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk , kliknite na Prihlasenie/Stiahnutie a zvoľte Otvoriť správu účtu.

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Reports a vyberte Statements. Zvoľte si obdobie, za ktoré chcete výpis vykonať tým, že prepnete na Custom Date Range 3   a nastavte počiatočný a koncový dátum 4 . Nakoniec kliknite na RUN STATEMENT 5.

1
2
3
4
5
Prehľad výpisu vyzerá následovne

Každý jednotlivý riadok vo výpise je možné otvoriť a pozrieť sa detailnejšie na všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú. Vo výpise nájdete kompletné informácie o stave účtu, vykonaných obchodoch, otvorených pozíciach, pripísaných dividendách apod.

 

 

LYNX sa vo formulári k otvorenie účtu každého klienta pýta na jeho investičné ciele, skúsenosti a znalosť produktov v oblasti akcií, futures, dlhopisov atď. Na základe týchto informácií, ktoré sa investor zaväzuje poskytnúť pravdivo, dôjde k internému ohodnoteniu klienta s ohľadom na vhodnosť maržového či hotovostného účtu a tiež je vytvorený rizikový profil investora, ktorý odporúča alebo naopak neodporúča investorovi investovať do určitých produktov.

V prípade konzervatívnych cieľov, nedostatku skúseností alebo nízkej znalosti produktov neumožní LYNX svojmu klientovi investovať do špekulatívnych a rizikových cenných papierov, ako sú opcie, futures a meny s tým, že mu otvorí iba základný hotovostný účet a ponúkne bezplatné zaškolenie v produktoch, ktoré investora zaujímajú.

LYNX rešpektuje a chráni súkromie všetkých užívateľov svojich stránok a zaisťuje, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo dôveryhodne. LYNX dodržiava zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), ktorý zahŕňa medzinárodné princípy ochrany osobných údajov a naplnenie práva každého na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia a upravuje práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov. LYNX nahlasuje spracovanie osobných údajov úradu na ochranu osobných údajov ČR.

Interactive Brokers LLC (IB LLC) je partnerom IB UK, ktorý má sídlo v USA. IB LLC se registrovaný ako broker-dealer u amerického regulátora  Securities and Exchange Commission (SEC) a tiež ako futures obchodník u Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

IB LLC je burzovo obchodovanou spoločnosťou, ktorej akcie sú emitované na Nasdaq a obchodujú sa tu pod tickerom IBKR. Až 88,5 % v obchodovaných akcií je v držaní zamestnancov IB. Spoločnosť ma už viac ako 35 ročnú históriu a je synonymom bezpečnosti a spoľahlivosti vo finančnom svete. IB nedrží CDO (collateralised debt obligations), MBS (mortgage-backed securities), ani CDS (collateralised debt obligations). Už 18 rokov po sebe drží vysoký investičný rating A-/A-2 od Standard & Poor´s. Toto všetko je dôkazom, že IB je finančne silný partner pre obchodovanie.

Interactive Brokers Limited (IB UK) je od roku 2000 držiteľom licencie Financial Services Authority (FSA), ktorá IB UK umožňuje poskytovať investičné služby vo Veľkej Británii a tiež v krajinách EU a EHP. IB UK je regulovaná FSA.

IB UK zodpovedá za otvorenie a schválenie obchodných účtov na základe informácií, ktoré klient poskytne LYNX. IB UK tiež poskytuje obchodnú platformu, v ktorej dochádza k zadaniu príkazov klienta a ich prípadným zmenám. IB zaistí exekúciu alebo clearing transakcií. IB UK tiež informuje klientov o korporátnych akciách ako sú výplata dividendy, splity akcií, fúzia či akvizícia a ďalšie. IB UK získava poplatky spojené s obchodovaním.

Vďaka maržovému účtu môžete obchodovať s opciami, futures, forex zahraničnými akciami nakrátko a ďalšími inštrumentmi. Maržový účet umožňuje obchodovanie s využitím tzv. pákového efektu. Pákový efekt dáva investorovi možnosť obchodovať s väčším objemom prostriedkov, než ktorým disponuje, za účelom dosiahnutia vyššieho zisku. Pákový efekt je spojený s využitím cudzieho kapitálu, ktorý je vypožičaný od brokera za poplatok. Pákový efekt umožňuje dosiahnutie vyšších ziskov, avšak je tiež spojený s rizikom vyšších strát.

Ak budete obchodovať s využitím finančnej páky, môže sa stať, že na účte vznikne maržový deficit.

Ak nebudete obchodovať v súlade s obchodným limitom, obdržíte najprv niekoľko varovaní. Na obrazovke uvidíte niekoľko pop-up okien a riadky v prehľade účtu zmenia farbu. Ak aj napriek tomu prekročíte limity a nedôjde k náprave, obchodná platforma automaticky behom 5 až 30 minút uzavrie pozície, dokiaľ sa Váš účet opäť neocitne v stanovených limitoch. Nem=ate teda možnosť behom niekoľkých dní doplniť svoj maržový deficit dodatočným prevodom, ako je to u iných brokerov.

Nevyhnutná je výborná znalosť limitov, ktoré sú spojené s obchodovaním. Ich podrobný popis dostávajú klienti LYNX ihneď po aktivácii účtu v uvítacom balíčku. Prečítajte si ich na stránke Aké sú limity pre obchodovanie?

Investičný účet je pre LYNX otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (IE) Ltd. („IB IE“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším nakladaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US. Viac o IB a ochrane portfólia sa nachádza na stránke Aká je u LYNX ochrana portfólia?

Všetok kapitál, ktorý Interactive Brokers pre zákazníkov uchováva je na samostatnom oddelenom účte. Tento účet je oddelený od ostatného kapitálu IB. IB hlási denne Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a každý týždeň komisii pre cenné papiere Securities and Exchange Commission (SEC), či zostatok na tomto oddelenom účte zodpovedá kapitálu zákazníkov. Akcie, ktoré pre Vás IB chráni, sú uložené u samostatného správcu.

Váš obchodný účet je chránený mnohými spôsobmi proti prípadnému zneužitiu. Výber peňazí je možný iba na účet, ktorý je vedený na totožné meno ako Váš obchodný účet. Nie je teda možné prevádzať peniaze z Vášho obchodného účtu iným osobám alebo subjektom.

Každý zákazník má svoje vlastné prihlasovacie údaje a heslo, ktoré môže kedykoľvek zmeniť. Naviac je možné získať jedinečnú bezpečnostnú kartu s doplňujúcim krokom zabezpečenia pri prihlasovaní. Pri využití bezpečnostnej karty sú vždy pri prihlásení vyžadované dva alfanumerický trojmiestne kódy, ktoré sa nachádzajú na bezpečnostnej karte. Alternatívou využitia bezpečnostnej karty je použitie aplikácie na smartphone, ktorá generuje kódy pre prihlásenie.

Ďalej môžete v administratívnej časti účtu nastaviť, z ktorých konkrétnych IP adries je možné prihlásenie k účtu.

Spoločnosť LYNX prikladá optimálnej ochrane a bezpečnosti majetku svojich klientov mimoriadne veľký význam. Spoločnosť LYNX má povolenie pre svoju činnosť na území Českej republiky a podlieha dohľadu  Českej národnej banky (ČNB).

Obchodná platforma splňuje najprísnejšie bezpečnostné požiadavky a patrí medzi najstabilnejšie svojho druhu.

Investičný účet je otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším zaobchádzaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú oddelené od majetku spoločnosti IB US.

Spoločnosti IB UK aj IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), ktorá má viac než $5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (14,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %).

Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

V neočakávanom prípade neschopnosti spoločnosti Interactive Brokers plniť svoje záväzky, podliehajú klienti LYNX ochrane americkou spoločnosťou Securities Investor Protection Corporation (SIPC) a anglickou poisťovňou Lloyds. SIPC je samoregulačná inštitúcia pre brokerov/dealerov v USA. Takmer všetci brokeri/dealeri v USA sú členmi SIPC. SIPC umožňuje investorom, ktorí majú účet u pridruženého brokera/dealera odškodnenie v prípade platobnej neschopnosti, konkurzného konania alebo neoprávneného konania brokera/dealera.

Odškodnením sa rozumie ochrana tržnej hodnoty vašich akcií, opcií, warrantov, dlhov a peňažných zostatkov až do 500 000 USD, z toho je 250 000 USD v hotovosti. Ak nie je SIPC pokrytie dostatočné, poisťuje Lloyds ešte čiastkou 30 000 000 USD naviac na klienta (až 900 000 USD v hotovosti) s celkovým maximom $150 000 000 na poistnú udalosť.

Klienti majú tiež možnosť uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS), ktoré zaisťuje poistenie investičných nástrojov aj peňažných prostriedkov do výšky £50 000 na klienta. Kompenzačná schéma FSCS je aplikovateľná pre obchodovanie opcií , futures a všetkých CFD. Viac informácií je k dispozícii na www.fscs.org.uk. V prípade, že klient využije možnosť kompenzácie plynúcu z FSCS, môže to viesť k neuznaniu nároku na kompenzáciu z SIPC.

Obe poistenia sa vzťahujú na peňažné zostatky, cenné papiere, dlhopisy a opcie na akcie.

Vďaka týmto režimom ochrany majetku získavajú klienti ochranu splňujúcu tie najprísnejšie normy.

Bezpečnosť Vašich financií je pre LYNX prioritou číslo 1!

 

LYNX kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu investorov. LYNX rozlišuje internú a externú kontrolu.

Interná kontrola

Rada riaditeľov LYNX je zodpovedná za internú kontrolu spoločnosti. Autonómnym a nezávislým orgánom je Compliance. Compliance officer je zodpovedný za zavádzanie interných pravidiel vo všetkých oblastiach chodu spoločnosti, ktoré posilňujú integritu spoločnosti stanovením vlastných pravidiel a tiež zavádzaním regulačných pravidiel a legislatívnych zmien.

Externý dohľad

Holandská centrála spoločnosti je regulovaná holandskými orgánmi De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Nemecku je regulovaná nemeckým BaFin a belgická pobočka Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA). Česká pobočka podlieha dohľadu ČNB.

Každý kalendárny mesiac máte jeden výber z obchodného účtu zdarma. Za každý ďalší Vám bude účtovaný poplatok 300 CZK. V prípade prevodu EUR je účtovaný poplatok 8 EUR.

O všetkých investíciách rozhodujete vždy iba Vy. LYNX neposkytuje investičné odporúčania a ani za Vás neobchoduje.

Nie, nič také u LYNX nenájdete. Jednoducho, platíte iba za uskutočnené obchody, vypožičané prostriedky a predplatené externé služby.

Ano, obchodování s Pink Sheets neboli OTC akciemi je u Lynx možné. Investoři by si měli být vědomi, že se jedná o rizikové investování. Všichni investoři, kteří chtějí tyto akcie obchodovat musí požádat o dodatečné zabezpečení účtu v podobě bezpečnostní kartičky s kódy pro přihlášení nebo bezpečnostní aplikaci pro tablety a mobilní telefony.

Áno, LYNX umožňuje day trading alebo intradenné obchodovanie. Intradenné obchodovanie je otvorenie a následné zatvorenie pozície v rámci jedného obchodného dňa.

V prípade amerických akcií a opcií  musí byť hodnota Vášho portfólia minimálne 25 000 USD. Ak je hodnota Vášho portfólia pod touto čiastkou, je možné realizovať maximálne tri intradenné obchody za posledných 5 obchodných dní. V prípade, že nemáte požadované minimum na intradenné obchodovanie a realizujete viac než 3 intradenné obchody s americkými akciami alebo opciami, bude Váš účet zablokovaný na 90 dní, resp. do doby než navýšite svoj účet na 25 000 USD.

Áno, LYNX umožňuje špekulovať na pokles ceny akcií prostredníctvom short sellingu (predaj akcií nakrátko).

Áno, s LYNX sa môžete účastniť premarketu aj aftermarketu. V USA začína premarket už o 10:00 a aftermarket končí pre väčšinu akcií o 01:00 v noci.

Bohužiaľ, zatiaľ nie je možné obchodovať na Burze cenných papierov Praha priamo, túto možnosť pre Vás intenzívne pripravujeme. Máte ale možnosť obchodovať české tituly prostredníctvom CFD alebo na okolitých burzách, keďže väčšina spoločností využíva duálne kotácie a preto je možné tieto akcie obchodovať nie len v Prahe, ale tiež napríklad vo Frankfurte, Viedni a ďalších burzách. Okrem toho môžete obchodovať na viac ako 100 trhoch ve 30 krajinách sveta.

exclamationamrk-75x75

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

Na 69 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Obchodná platforma využíva tzv. Smart Routing. Mnohé cenné papiere sú obchodované na viacerých burzách. Smart Routing pre vás automaticky vyhľadá najvýhodnejšiu dostupnú cenu, kde je daný inštrument obchodovaný.

Väčšina obchodných platforiem funguje nasledovne: Zadáte nákup 5 000 akcií General Motors a platforma hľadá protistranu, ktorá pri najvýhodnejšej cene predáva 5 000 akcií GM. Oproti tomu Trader Workstation vďaka unikátnemu systému Smart Routing dokáže objednávku rozdeliť tak, aby bola dosiahnutá najvýhodnejšia možná cena pri vyplnení od rôznych protistrán. Výšku poplatku to nemení.

Vďaka tomuto pokročilému systému môže LYNX zaručiť optimálnu rýchlosť a najlepšiu možnú cenu.

 

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovania na BlackBerry prostredníctvom aplikácie mobileTWS for BlackBerry. Informácie k obchodovaniu na BlackBerry sú k dispozícii tu.

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovať na iPhone prostredníctvom aplikácie mobile TWS. Informácie k obchodovaniu na iPhone sú k dispozícii tu.

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovania na Android zariadení prostredníctvom aplikácie mobileTWS. Informácie k obchodovaniu na Android sú k dispozícii tu.

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovania na iPad prostredníctvom aplikácie mobileTWS. Informácie k obchodovaniu na iPad sú k dispozícii tu.

 

S profesionálnou obchodnou platformou od LYNX môžete obchodovať kdekoľvek a kedykoľvek. Môžete vždy on-line sledovať aktuálne ceny, grafy alebo stav 100 rôznych trhov v 24 krajinách. Zároveň môžete jednoducho kontrolovať stav svojho obchodného účtu a všetky svoje pozície.

K dispozícii sú aplikácie pre  PC, tablet a mobilný telefón. Počítačovú verziu je možné využiť v inštalovanej aj neinštalovanej verzii pre prehliadač. Obchodná platforma je exkluzívne k dispozícii v češtine.

Naša obchodná platforma bola v roku 2014 opakovane vybraná prestížnym investorským časopisom Barron’s v celkovom hodnotení ako jedna z najlepších na trhu.

Toto ocenenie získala hlavne vďaka svojej spoľahlivosti, jednoduchosti použitia, stabilite a pokročilému technologickému riešeniu. Disponuje rôznymi nástrojmi technickej analýzy a podporuje viac ako 50 rôznych druhov pokynov. Prehľadné a intuitívne rozhranie umožňuje jednoducho sledovať vždy aktuálnu situáciu na trhoch, zadávať obchodné príkazy a sledovať svoje investície v reálnom čase.

Súčasťou platformy je mnoho profesionálnych nástrojov, ktoré sú vyvinuté v spolupráci s profesionálnymi obchodníkmi tak, aby maximálne vyhovovali potrebám obchodovania daného inštrumentu.

LYNX platformu TWS exkluzívne preložil pre svojich klientov do češtiny a to vrátane všetkých nástrojov.

Účty sa podstatne líšia v rýchlosti, pri ktorej máte k dispozícii hotovosť po vystúpení zo svojej pozície. Zatiaľčo na hotovostnom účte musíte niekoľko pracovných dní (pre akcie 3, forex 2, opcie 1) čakať, s maržovým účtom máte hotovosť k dispozícii ihneď po uzatvorení transakcie.

Maržový účet umožňuje obchodovanie na maržu, zatiaľčo pri hotovostnom účte táto možnosť nie je. Hotovostný účet neumožňuje ani možnosť menového úveru a investor vždy môže nakupovať iba inštrumenty v mene, ktorú drží na účte.

Čo majú však oba účty spoločné, sú poplatky spojené s ich vedením – pre oba účty sú nulové.

Celková hodnota Vášho portfólia (vrátane hotovosti) pre transakciu musí byť minimálne 2 000 USD. Ak sa Vaše portfólio nachádza pod týmto minimom. nie je možné realizovať obchody dokiaľ nenavýšite svoj účet na 2 000 USD.

LYNX v súčasnej dobe pôsobí v štyroch krajinách. Spoločnosť bola založená v roku 2006 a na holandskom trhu pôsobí od roku 2007. Vzhľadom k veľkému úspechu v Holandsku sa spoločnosť LYNX rozhodla ponúknuť svoje služby tiež klientom v ďalších krajinách. Od roku 2008 pôsobí spoločnosť LYNX tiež v Belgicku a Nemecku a od roku 2012 aj v Českej republike. V súčasnej dobe hľadáme cestu, ako naše služby rozšíriť aj do ďalších európskych krajín.