Ázia & Oceánia – Obchodovanie opcií

Objednávky, ktoré zadávate prostredníctvom LYNX, sú odovzdávané a vykonávané spoločnosťou Interactive Brokers. Interactive Brokers si účtuje náklady za vykonanie objednávky. Na tejto stránke nájdete náklady účtované Interactive Brokers.

Tieto náklady pozostávajú z nákladov na vykonanie objednávky, nákladov na burze, nákladov na zúčtovanie a ďalších nákladov. Náklady uvedené na tejto stránke sú už spracované v províziu, ktorú nájdete na stránke sadzieb LYNX.

Náklady na vyhotovenie objednávky (účtované Interactive Brokers)

Austrália

provízie Minimum na objednávku
Opcie na indexy (ASX)AUD 2,00 za kontrakt 1 AUD 2,00
Akciové opcie AUD 0,30 za kontrakt 1 AUD 1,00

Austrálske úrovne u opcií na indexy1

Počet kontraktov mesačne Provízia za kontrakt Minimum na objednávku
<= 1.000AUD 1,50 1AUD 1,50
1.001 - 10.000AUD 1,00 1AUD 1,50
10.001 - 20.000AUD 0,70 1AUD 1,50
> 20.000AUD 0,50 1AUD 1,50

Hongkong

provízie Minimum na objednávku
Opcie na indexy HKD 30,00 na kontrakt HKD 30,00
Akcie 2
SEHK úrovne II opcie 5 0,2% hodnoty opcie + burzové náklady HKD
1,00 na kontrakt
HKD 18,00
SEHK úroveň III opcie 5 0,2% hodnoty opcie + burzové náklady HKD
0,50 na kontrakt
HKD 18,00
Všetky ostatné akciové opcie 0,2% hodnoty opcie + burzové náklady HKD
3,00 na kontrakt
HKD 18,00
HHIHKD 20,00 na kontrakt HKD 20,00
MHIHKD 17,00 na kontrakt HKD 17,00

Japonsko

provízie Minimum
N225 opcie (týždeň a mesiac) 3 12 bps na hodnotu transakcie plus externé náklady JPY 100,00 na objednávku
Akciové opcie (TSEJ) 4JPY 90,00 na kontrakt JPY 90,00 na kontrakt

Singapur

provízie Minimum
NIFTYUSD 2,85 na kontrakt USD 2,85
SGD uvedené opcie SGD 5,00 na kontrakt SGD 5,00

Južná Kórea

provízie Minimum na objednávku
všetko 0,2% hodnoty opcie KRW 1.000

Externé náklady (náklady na burzu, zúčtovacej náklady atď.)

au Austrália

ASX

Poznámky:

  1. Náklady na implementáciu alebo priradenie opcií ASX činí 0,275 na akciu a 0,75 na index.
  2. Na všetky príkazy alebo priradenie sa vzťahujú štandardné provízie za akcie plus náklady na zúčtovanie burzových opcií (Seocho) vo výške 2,00 HKD za kontrakt.
  3. Náklady na implementáciu alebo priradenie mesačných zmlúv Nikkei činí 6 fps s maximom 420 JPY na kontrakt.
  4. Miera zavedenie. Táto sadzba sa môže zmeniť.
  5. Akciové opcie úrovne II sú opcie pre nasledujúce základné Ticker: 3, 4, 11, 17, 66, 135, 267, 293, 386, 388, 489, 762, 788, 857, 883, 902, 914, 1088 (iba CSB) 1171, 1211, 1339, 1359, 1816, 1928, 1988, 2328, 2388, 2628, 2800, 3323, 3888, 3968, 6030, 6837.
    Akciové opcie úrovne III sú opcie pre nasledujúce základné Ticker: 23, 151, 330, 358, 390, 494, 728, 939, 992, 998, 1088 (iba CSE), 1186, 1398, 1800, 1880, 1898, 1919, 2038 2282, 2333, 2600, 2777, 2888, 2899, 3328, 3800, 3988.