Podmienky "Odporúčania LYNX"

Platnosť od 1.5.2020

Odporučte LYNX svojmu okoliu a získate za každého nového klienta $ 50 v transakčnom kredite. Nie je žiadny limit na počet odporúčaných klientov. Ak odporučíte desať nových klientov, získate $ 500 v transakčnom kredite. Každý Vami odporúčaný nový klient dostane tiež $ 50 v transakčnom kredite.

Nižšie sú podmienky vzťahujúce sa k tejto kampani:

 • Kampaň sa vzťahuje na súčasnými a odporúčanými klientmi Lynx B.V., organizačná zložka (ďalej len “LYNX”).
 • Novým odporúčaným klientom je osoba, ktorá nemala u LYNX v predchádzajúcich dvoch rokoch účet a splní nasledujúce podmienky:
  • Kompletne vyplní formulár na otvorenie účtu online alebo fyzicky.
  • Vloží na svoj investičný účet aspoň 200 000 Kč.
 • Po vykonaní prvej transakcie získava odporúčaný klient nárok na $ 50 v transakčnom kreditu.
 • Akonáhle prevedie odporúčaný klient svoj prvý obchod, získava aj existujúci klient, ktorý ho odporučil, nárok na $ 50 v transakčnom kreditu.
 • Transakčný kredit je platný do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca od vykonania prvého obchodu odporúčaným klientom. Tzn. pri vykonaní prvého obchodu 10.4 bude transakčný kredit platný do 31.5.
 • Transakčný kredit musí byť aktivovaný prvým obchodom najneskôr 2 mesiace od odporúčania, inak nárok na kredit prepadá.
 • Transakčný kredit slúži k financovaniu náhrady zaplatených poplatkov za obchodovanie u LYNX.
 • Transakčný kredit je formou interného transferu prevedený na účet existujúceho klienta aj doporučeného klienta raz za mesiac a to vždy v prvej polovici nasledujúceho mesiaca vo výške zaplatených poplatkov za obchodovanie do výšky nevyčerpaného kreditu.
 • Nárok na nevyčerpaný transakčný kredit zaniká koncom jeho platnosti – tzn. po poslednom dni mesiaca nasledujúcom po vykonaní prvého obchodu.
 • Táto kampaň sa nevzťahuje na affiliate klientov alebo na klientov, s ktorými je uzavretá iná dohoda.
 • Kampaň sa nevzťahuje na obchodovanie CFD. Transakčný kredit nie je možné využiť na financovanie náhrady poplatkov spojených s transakciami na CFD. Okrem CFD je možné ho aplikovať na všetky transakčné poplatky spojené s obchodovaním iných inštrumentov.
 • Kampaň sa nevzťahuje na účastníkov žijúcich na rovnakej adrese ako klient.
 • Kampaň sa nevzťahuje na firemné účty.
 • LYNX má právo kedykoľvek pozmeniť podmienky tejto kampane, alebo ju pozastaviť.

Ak máte ďalšie otázky, neváhajte sa na nás obrátiť na bezplatnú linku (0)2 800 877 87 alebo na e-mail info@lynxbroker.sk.