AI ETF: Najlepšie ETF zamerané na umelú inteligenciu v roku 2023

od Ondřej Likeš

V tomto článku

Umelá inteligencia: ETF
Umelá inteligencia (AI) má v posledných rokoch obrovský vplyv na rôzne odvetvia vrátane finančných trhov. Investori sa čoraz viac zaujímajú o potenciál umelej inteligencie (AI) prinášať výnosy v rýchlo sa meniacom trhovom prostredí.

Jedným zo spôsobov, ako profitovať z rastu AI, je investovať do ETF zameraných na umelú inteligenciu. Tieto fondy sú zložené z akcií spoločností, ktoré sa zaoberajú technológiami a aplikáciami AI.

V tomto článku sa budeme venovať výhodám, rizikám a uvedieme príklad jedného z najlepších AI ETF. Zároveň sa pozrieme na to, ako tieto fondy umožňujú investorom podieľať sa na raste odvetvia AI. Ak hľadáte brokera pre investovanie do umelej inteligencie, kliknite sem.

Prečo investovať do ETF zameraných na umelú inteligenciou?

Komplexný rozbor AI akcií nájdete v tomto článku. Umelá inteligencia sa považuje za jednu z najsľubnejších technológií súčasnosti. Má potenciál transformovať rôzne odvetvia, zvýšiť efektivitu a produktivitu a priniesť inovácie. Investovaním do AI môžu investori profitovať z rastového potenciálu tohto rozvíjajúceho sa odvetvia.

Výhodou AI je, že nie je viazaná na jedno odvetvie. Každé odvetvie je vystavené príležitostiam a nebezpečenstvám spojeným s nástupom AI. Správne využívanie AI umožňuje spoločnostiam pôsobiacim v oblasti umelej inteligencie získať konkurenčnú výhodu. Investovaním do umelej inteligencie sa investori môžu podieľať na úspechu spoločností, ktoré sú na špičke v oblasti AI technológií a inovácií. Táto konkurenčná výhoda zabezpečuje, že spoločnosť bude dosahovať lepších výsledkov než jej konkurenti. To v konečnom dôsledku povedie k lepšej finančnej výkonnosti a hodnote pre akcionárov.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Investovanie do AI môže byť naviac v súlade s morálnymi hodnotami a normami investora. Pri správnom využívaní môže byť spoločenský vplyv AI veľmi veľký. Umelá inteligencia má potenciál mať pozitívny spoločenský dopad, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, životného prostredia a udržateľnosti. Investovaním do AI môžu investori prispieť k technologickému pokroku, ktorý je prospešný pre spoločnosť a ťažiť z neho.

Hoci investovanie do AI ponúka atraktívne výhody, je dôležité si uvedomiť, že existujú aj riziká a výzvy. Samotné odvetvie sa stále vyvíja a môže v ňom dochádzať k výkyvom a neistote súvisiacim s predpismi, otázkami ochrany súkromia a etickými aspektmi.

Výhody a nevýhody investovania do AI ETF

Prvou a najzrejmejšou výhodou je diverzifikácia. Táto výhoda platí pre akékoľvek ETF, ale je zásadná v sektoroch s vyšším rizikom. ETF zamerané na umelú inteligenciu umožňujú investorom diverzifikovať medzi rôzne spoločnosti a subsektory v rámci odvetvia. Tým sa znižuje špecifické riziko výberu konkrétnych akcií a rozkladá sa riziko na širšie portfólio. Keď jedna spoločnosť zbankrotuje alebo čelí závažným prekážkam, či už právnym alebo iným, vaše portfólio utrpí menej s ETF ako s jednotlivými akciami.

Združovanie týchto akcií vedie aj k pohodliu. Investori môžu napríklad získať expozíciu voči širokému spektru spoločností súvisiacich s umelou inteligenciou v rámci jednej transakcie. To šetrí čas a úsilie, ktoré by inak bolo potrebné vynaložiť na výber a nákup jednotlivých akcií.

Investori by mali predovšetkým zvážiť, či sa sektor môže dostať do bubliny, alebo či sa v nej nachádza. Ak je to tak a bublina je prerazená, riziko koncentrácie, a to aj u ETF, vytvára riziko potenciálne veľkých strát. To následne môže viesť aj k negatívnemu vplyvu na vývoj umelej inteligencie. Vážny krach v odvetví AI by mohol viesť k spomaleniu vývoja a implementácie umelej inteligencie. Spoločnosti sú následne obmedzené vo svojej schopnosti získavať kapitál a investovať do výskumu a vývoja, čo môže brzdiť pokrok a inovácie v oblasti AI. Nové a prevratné technológie sú pre ETF aj akcie veľmi rizikové.

Najlepšie AI ETF

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Toto ETF sa snaží sledovať index iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, ktorý sleduje spoločnosti na celom svete vyvíjajúce technológie v oblasti automatizácie a robotiky, a to na rozvinutých aj rozvíjajúcich sa trhoch. Jeho ISIN je IE00BYZK4552.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF: Celkový výnos od roku 2014 do 2023: Zdroj: blackrock.com (1. 2. 2024)

Celkový výnos za rok 2023 činil +38,5%. Zastúpenie spoločností z technologického sektora činí viac ako 70% a priemysel je zastúpený viac ako 20%. Zo známych spoločností, ktoré sú v tomto ETF, môžeme spomenúť spoločnosti NVIDIA a Intel. ETF bolo uvedené na trh v septembri 2016 a má sídlo v Írsku. Dividendy sa akumulujú a reinvestujú.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF: Týdenní graf od roku 2019 do 2024.  Zdroj: LYNX+ (1. 2. 2024)

Záver

Investovanie do ETF s umelou inteligenciou ponúka investorom príležitosť profitovať z nástupu umelej inteligencie ako perspektívnej technológie. S rastúcim vplyvom umelej inteligencie na rôzne odvetvia ponúkajú AI ETF diverzifikáciu, pohodlie a odborné znalosti profesionálnych správcov fondov.

Hoci existujú výhody, je dôležité zvážiť aj nevýhody. Riziko koncentrácie v rámci sektora umelej inteligencie a možnosť vzniku bubliny a krachu môžu viesť k strate kapitálu a strate dôvery investorov. Je nevyhnutné pochopiť riziká a urobiť správny kompromis na základe individuálnych investičných cieľov.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

LYNX: Beste AI-ETF’s: beleggen in kunstmatige intelligentie (23. 6. 2023); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/etf/beste-etfs/beste-ai-etfs/

Informácie o produkte:

iShares Automation & Robotics UCITS ETF – Key Information Document (KID): Sdělení klíčových informací (2. 2. 2024); https://www.blackrock.com/sk/individualni-investori/produkty/284219/

PDF: blackrock.com/sk/individualni-investori/literature/kiid/eu-priips-ishares-automation-robotics-ucits-etf-usd-acc-ie00byzk4552-sk.pdf

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX