REIT je skratkou pre Real Estate Investment Trust. V Európe sa jedná o pomerne novou formou akciových spoločností. Tieto spoločnosti investujú do nehnuteľností a všeobecne vyplácajú vysoké dividendy. V našom článku si najskôr predstavíme čím sa spoločnosti REIT odlišujú, napríklad od nehnuteľnostných fondov, a aké výhody môžu priniesť investorom so záujmom o nehnuteľnosti. Dozviete sa tipy ako na ETF, tak na akcie REIT. Ku koncu nebude chýbať hlbší pohľad na tri zaujímavé akcie REIT a ich obchodné modely.

Fyzické aktíva sú lukratívne, najmä v čase nízkych úrokových sadzieb. Prostredníctvom REIT môžete viac diverzifikovať svoje investičné portfólio a zvýšiť tak jeho stabilitu.

V USA sú REIT veľmi populárnou formou investície už od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Štúdie ukazujú, že viac ako 80 miliónov Američanov už investuje do REIT a objem trhu je približne pol bilióna USD. Aj v Austrálii sú REIT dlho zavedenou triedou aktív. Na medzinárodnej úrovni však existuje niekoľko stoviek REIT, z ktorých si môžete vybrať. Nižšie sa pozrieme, ktoré REIT môžu byť atraktívne pre súkromných investorov.

Aké sú charakteristiky REIT?

REIT je akciová spoločnosť kótovaná na burze, ktorá kumuluje kapitál za účelom investície v oblasti nehnuteľností a musí preto spĺňať osobitné kritériá kvality a transparentnosti. REIT, podobne ako realitné fondy, kupuje, spravuje, prenajíma a predáva jednotlivé nehnuteľnosti alebo celé portfóliá nehnuteľností, ktoré sa môžu nachádzať v SR aj v zahraničí.

Účelom zavedenia REIT bolo vytvoriť investičný nástroj, ktorý by širokému radu investorov umožnil investovať do nehnuteľností a zároveň prepojil kapitálový trh a realitný priemysel. Na rozdiel od otvorených nehnuteľnostných fondov sú REIT akcie, ktoré je možné kedykoľvek obchodovať na burze bez fixnej ​​povinnej doby držania a vstupných a výstupných poplatkov.

Miera dlhu REIT nesmie prekročiť 55 %. REIT investujú predovšetkým do nehnuteľností, ako sú nákupné centrá, kancelárske budovy, hotely alebo nemocnice. Investície REIT do rezidenčných nehnuteľností sú značne obmedzené a podliehajú radu špecifických nariadení, aby nedošlo k prehriatiu trhu s nehnuteľnosťami.

Aktíva REIT sa spravidla skladajú z nehnuteľností, pozemkov, podielov v realitných spoločnostiach a hotovostných a hypotekárnych úverov.

Kľúčovým znakom REIT je oslobodenie od dane z príjmov právnických osôb. Tým je zaistené, že nepriame investície do nehnuteľností prostredníctvom REIT nie sú v porovnaní s priamymi investíciami do nehnuteľností znevýhodnené.

Ďalším rysom REIT je, že veľké časti zisku sú okamžite rozdeľované. Pri REIT je stanovené, že najmenej 90 % zisku je vyplácaných priamo akcionárom. Účelom vysokých okamžitých distribúcií je zabezpečiť dostatočné daňové príjmy napriek oslobodeniu od dane. Pre investorov znamená vysoká distribúcia pravidelný príliv dividend. Z tohto dôvodu sú REIT obvykle tiež výraznými dividendovými akciami.

Spojenie výhod akcií s výhodami nehnuteľnostných fondov

Ako „hybridný produkt“ kombinuje REIT výhody kapitálových investícií (stála obchodovateľnosť, likvidita, nízke transakčné náklady) s vlastnosťami otvorených nehnuteľnostných fondov. Burzové kotácie však spôsobujú, že ceny REIT kolíšu, pretože sú obzvlášť citlivé na zvyšovanie úrokových sadzieb.

REIT však majú nízku koreláciu s dlhopisovým a akciovým trhom, a sú teda prostriedkom na zabezpečenie proti kolísaniu cien, ktoré ovplyvňujú ostatné priemyselné odvetvia a akcie.

REIT ETF ako alternatíva k priamym investíciám do akcií

Existuje aj rad ETF, ktoré primárne investujú do REIT. Veľkou výhodou týchto nehnuteľnostných ETF je prirodzene široká diverzifikácia, čím sa investori vyhýbajú veľkým individuálnym rizikám. Nižšie si predstavíme dve z nich:

  • BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD (ISIN: LU0192223062 – symbol: IM2A – mena: EUR) je ETF, ktorý sídli v Londýne, ale s jeho akciami je možné obchodovať aj na frankfurtskej burze. ETF sa skladá z 40 nehnuteľnostných akcií v rámci eurozóny z maloobchodného, ​​kancelárskeho a rezidenčného sektora.
  • HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (ISIN: IE00B5L01S80 – symbol H413 – mena: USD) poskytuje prístup k najväčším kótovaným realitným spoločnostiam z priemyselne vyvinutých krajín po celom svete – najmä zo Severnej Ameriky, Ázie, Európy a Austrálie.

Dá sa u neho očakávať relatívne vysoké kolísanie cien. Majte však na pamäti, že európski súkromní investori v súčasnej dobe nemôžu obchodovať s americkými ETF.

Najlepšie akcie REIT v roku 2022

V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam šiestich medzinárodných REIT. Nižšie si tri z nich rozoberieme potrobnejšie.

Loading ...
Meno spoločnosti ISIN Symbol Mena Tržná kapitalizácia YTD 1D 1W 3M 1Y
Deutsche Konsum REIT-AG DE000A14KRD3 DKG EUR 0,10 -22,51 % -4,56 % -12,26 % -20,70 % -65,31 %
Innovative Industrial Properties Inc US45781V1017 IIPR USD 2,72 -2,60 % -0,44 % 3,93 % 5,08 % 42,17 %
W.P. Carey Inc US92936U1097 WPC USD 12,30 -13,55 % -0,50 % 5,08 % -12,05 % -21,74 %
Hamborner REIT DE000A3H2333 HABA EUR 0,56 0,73 % -1,72 % 0,15 % 2,39 % -3,92 %
Prologis Inc. US74340W1036 PLD USD 96,28 -22,43 % -1,36 % -9,88 % -17,57 % -16,33 %
Welltower Inc. US95040Q1040 WELL USD 54,15 3,15 % 0,08 % 5,32 % 6,75 % 22,98 %

Akcie Innovative Industrial Properties (IIPR): Akcie profitujúce z veľkého marihuanového boomu

REIT s názvom Innovative Industrial Properties (ISIN: US45781V1017 – symbol: IIPR – mena: USD) sa špecializuje na nehnuteľnosti v marihuanovom priemysle. Realitná spoločnosť ťaží z neustále sa rozvíjajúceho sektora marihuany, pretože prenajíma budovy, skleníky a výrobné zariadenia na výrobu konope.

IIPR ponúka ideálne riešenie pre kapitálovo náročné rozšírenie výrobných kapacít

Pre väčšinu pestovateľov konope je v súčasnosti najdôležitejšie investovať kapitál čo najrozumnejšie a zaistiť si rýchly rast. Mnoho pestovateľov konope odpredalo vlastné výrobné zariadenie spoločnosti IIP, od ktorého si ho následne dlhodobo prenajíma za výhodných podmienok. Producenti môžu okamžite využiť uvoľnený kapitál na ďalšiu expanziu a REIT má zaistené dlhodobé partnerstvo.

K 28. februáru 2022 vlastnil IIP v USA 105 nehnuteľností, ktoré boli 100% prenajaté štátnym licencovaným prevádzkovateľom konope na lekárske účely. Nehnuteľnosti s celkovou plochou približne 734 000 metrov štvorcových majú priemernú zostávajúcu dobu prenájmu viac ako 15 rokov. Priestory sú umiestnené v 19 štátoch USA.

Týždenný graf IIPR
Týždenný graf akcie IIPR od decembra 2017 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (16. 12. 2022)

Obchod rastie rýchlym tempom

Nájomcami sú však nielen poskytovatelia konopných liečiv. Marihuana je už schválená na rekreačné použitie v rade štátov USA a Kanady. Podnikanie IIP sa preto stále rozrastá. Podľa prognózy BDSA Legal Cannabis Forecast 2021 sa očakáva, že legálny predaj marihuany v USA sa takmer strojnásobí z 18 miliárd USD v roku 2020 na 47 miliárd USD v roku 2026.

Skutočný potenciál spočíva v extrémne rýchlo rastúcom obchode s kanabisom. Ako špecializovaný poskytovateľ je IIPR doposiaľ prakticky bezkonkurenčný a vďaka svojej obchodnej oblasti vytvára pre novo vznikajúci priemysel obojstranne výhodnú situáciu. V dlhodobom horizonte však ide o veľmi špekulatívnu investíciu.

Akcie W.P. Carey (WPC): Obchodný model s nízkym rizikom a pôsobivými výsledkami

W.P. Carey (ISIN: US92936U1097 – Symbol: WPC – Mena: USD) praktizuje tzv. triple-net-leasing. To znamená, že REIT vlastní portfólio budov, v ktorých nájomcovia sami hradia všetky prevádzkové náklady na nehnuteľnosť, vrátane daní a údržby. Ide o veľmi lukratívny obchodný model, pretože globálne diverzifikovaná realitná spoločnosť sa môže sústrediť na svoje hlavné aktivity a nemusí sa zaoberať údržbou spravovaných budov.

Týždenný graf WPC
Týždenný graf akcie WPC od decembra 2017 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (16. 12. 2022)

Široké spektrum typov nehnuteľností a celosvetová orientácia robí z W. P. Carey jeden z najrozmanitejších REIT na trhu. To je dobrá ochrana v prípade slabšieho vývoja alebo krízy v určitom regióne.

Chcete získať zadarmo tipy na zaujímavé akcie a ETF?

Odoberajte pravidelný týždenný akciový newsletter Breakout Trader. Každý týždeň tip na obchodovanie štyroch svetových akcií a vybraného ETF.

    • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Akcie Welltower (WELL): Úspešný obrat po pandémii Covid-19

Welltower (ISIN: US95040Q1040 – symbol: WELL – mena: USD) je jedným z najväčších REIT, ktorý investuje predovšetkým do zdravotníctva. Spoločnosť sa zameriava hlavne na americký trh. V portfóliu však nájdeme aj nehnuteľnosti z Kanady alebo Veľkej Británie.

V centre pozornosti: Prvotriedne nehnuteľnosti v zdravotníctve

Welltower investuje do opatrovateľských domovov pre seniorov, rehabilitačných centier a ďalších nehnuteľností v oblasti zdravotníctva. Primárnou cieľovou skupinou sú hnuteľnejší seniori v prominentných lokalitách (napríklad Manhattan a Beverly Hills). Spoločnosť v súčasnosti spravuje viac ako 1600 nehnuteľností s viac ako 300 000 klientmi.

Navyše takmer 20 miliónov pacientov každoročne navštevuje nemocnice, rehabilitačné centrá alebo iné ambulantné zariadenia, ktoré fungujú v priestoroch spoločností Welltower.

Zdravotníctvo ťaží z demografických zmien

Dlhodobý demografický vývoj spoločnosti je obrovskou príležitosťou na rast pre dôchodkové a zdravotné REIT. Ročníky s percentuálne najpočetnejším zastúpením obyvateľstva budú postupne odchádzať do dôchodku. Možno teda predvídať, že dopyt zariadenia pre seniorov bude stúpať.

Ambulantná liečba a veľmi krátke pobyty v nemocnici sú vďaka pokročilej lekárskej technológii aj v móde. Aj tu má Welltower silnú pozíciu.

Týždenný graf WELL
Týždenný graf akcie WELL od decembra 2017 do decembra 2022. Zdroj: Trader Workstation (16. 12. 2022)

Zameranie sa na drahé lokality

Oblasť starostlivosti o seniorov je silne ovplyvnená politickými rozhodnutiami. Zvýšené strategické zameranie na drahé miesta znamená, že viac ako deväť z desiatich obyvateľov domovov pre seniorov sú teraz súkromnými platcami, a preto nespadajú pod vládne programy ako Medicare alebo Medicaid.

V súčasnosti pochádza z verejného zdravotníctva v USA len asi 7 % príjmov Welltower. Ich prevádzka tak neohrozujú zásahy štátu cez opakované právne úpravy alebo zmeny štandardných sadzieb pre financovanie lekárskej starostlivosti.

Záver: Covid-19 otriasol odvetvím REIT

REITs zaznamenali v marci 2020 počas koronavírovej pandémie obrovské cenové straty. Nebolo to žiadne prekvapenie, pretože celosvetové výluky ovplyvnili vývoj na realitných trhoch. Zatiaľ čo REIT zamerané na logistiku, digitálny sektor alebo iných “víťazov krízy” sa zotavili, ostatné REIT výrazne zaostali. REIT so zameraním na kancelárske a komerčné nehnuteľnosti alebo hotely a reštaurácie trpeli dlhšiu dobu obmedzenou voľnosťou pohybu v mnohých krajinách a silným trendom k home office. REIT so zameraním na opatrovateľské zariadenia a domovy pre seniorov sa tiež stretávajú s nižšou mierou obsadenosti v dôsledku pandémie, a tým aj s poklesom príjmov.

Obchodovanie REIT prostredníctvom LYNX

Obchodujte za priaznivé poplatky s najrôznejšími finančnými inštrumentmi ako sú akcie, ETF, futures, opcie, CFD a forex. Ďalej pre vás pravidelne pripravujeme naše týždenné investičné newslettre a vysielame vzdelávacie webináre. Prostredníctvom LYNX získate prístup k profesionálnym obchodným platformám.

Chcete previesť zahraničné ceny akcií alebo ceny ETF na eurá? Potom použite prevodník mien. Navyše pre vás pravidelne zverejňujeme aktuálne obchodné príležitosti na trhu a novinky zo sveta investícií v rámci Investičného portálu. V prípade akýchkoľvek otázok môžete bezplatne využiť našu klientsku podporu.

Prečítajte si tiež:

Ďalšie použité zdroje:

PROBST, W. Die besten REITs 2022 – Immobilien-Aktien für Dividendenjäger LYNX [online]. Vydané 31.3.2022 [cit. 5.12.2022]. Dostupné tu.

Online broker LYNX

Chceli by ste obchodovať na burze? Otvorte si účet prostredníctvom online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opcie, futures alebo investujte do ETF. A to všetko v rámci jedného investičného účtu. Zistite viac na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denné maximum
Denné minimum
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart