Informácie o Legal Entity Identifier (LEI)

Podľa predpisov MiFID II / MiFIR, ktoré vstúpili do platnosti 3. januára 2018, sme povinní hlásiť transakcie našich klientov zodpovednému dozornému orgánu.

Firemní klienti musia byť v rámci tohto reportu identifikovaní pomocou tzv. Legal Entity Identifier (LEI). Bez tohto identifikátora nemožno prostredníctvom LYNX u IB vykonávať transakcie.

Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa Legal Entity Identifier (LEI).

Čo je LEI?

Legal Entity Identifier (skrátene LEI) je unikátny dvadsaťmiestny alfanumerický identifikátor, pomocou ktorého finanční regulátori môžu identifikovať entity, ktoré sa zapájajú do finančných aktivít. Identifikátor LEI vznikol v reakcii na finančnú krízu v roku 2008 a slúži k bezpečnosti a transparentnosti. Hlavným cieľom je zvýšiť transparentnosť finančných trhov, lepšie zvládať riziká a chrániť investorov. Finančné transakcie sú hlásené zodpovednému dozornému orgánu a možno ich jasne priradiť práve na základe LEI. Bez LEI pre vás IB nebude môcť vykonávať transakcie s cennými papiermi, ktorých hlásenie.

Kto potrebuje LEI?

Spoločnosti držiace akcie, dlhopisy alebo deriváty musia mať LEI. Ak ním nedisponujú, nemôžu ďalej vstupovať na finančné trhy. Jednoducho povedané, všetci naši držitelia obchodných účtov na právnickú osobu, ktorých entita pochádza z Európskej únie, musí spĺňať regulácia EMIR a tým pádom aj LEI.

Ako požiadať o LEI a koľko to stojí?

O LEI môžete zažiadať prostredníctvom Interactive Brokers (IB) alebo u Centrálneho depozitára cenných papierov (CDCP).

Pre získanie LEI je u CDCP pripravený elektronický formulár, ktorý je dostupný na stránkach www.cdcp.cz. O pridelení LEI žiada za danú spoločnosť oprávnená osoba (spravidla zamestnanec danej spoločnosti).

Za pridelenie a vedenie LEI si CDCP účtuje poplatok:

Poplatok za pridelenie LEI (vrátane vedenia kódu LEI po dobu jedného roka): 1550 Kč alebo 65 EUR

Poplatok za obnovu kódu LEI na ročné obdobie: 1135 Kč alebo 45 EUR

Poplatok za pridelenie a vedenie LEI u IB:

Poplatok za pridelenie LEI (vrátane vedenia kódu LEI po dobu jedného roka): 161 USD

Poplatok za obnovu kódu LEI na ročné obdobie: 91 USD

Poplatok za obnovu kódu je účtovaný rok od podania žiadosti alebo krátko potom.

Čo sa stane, keď nebudete mať LEI?

Bez LEI už LYNX nemôže pre svojich firemných zákazníkov vykonávať transakcie s cennými papiermi, ktoré podliehajú hláseniu.

Kde môžem získať viac informácií o LEI?

Všeobecné informácie o LEI sú k dispozícii na webových stránkach LEI ROC www.leiroc.org alebo GLEIF www.gleif.org.

Ďalšie podrobné informácie ohľadom LEI sú dostupné na stránkach Centrálneho depozitára cenných papierov (www.cdcp.cz).

Ako môžem zadať svoj LEI IB alebo požiadať o LEI prostredníctvom IB?

Po úspešnom otvorení vášho účtu prostredníctvom LYNX sa môžete prihlásiť do správy účtu. V nasledujúcom formulári budete požiadaní o zadanie LEI:

Žiadosť o zadanie vášho čísla LEI

Ak uvediete, že nemáte LEI, budete presmerovaný nasledujúcim spôsobom:

Potvrdzovacie okno LEI žiadosti, kde sa rozhodnete či požiadať vo IB alebo iného brokera

Zobrazí sa vám žiadosť o LEI u IB:

IB LEI vyplňovacie formulár

Na základe zadaných informácií je vygenerované číslo LEI a zadané do správy účtu IB:

Potvrdzovacie okno žiadosti o LEI

IB sa potom spýta, či sa na vás vzťahujú aj požiadavky na hlásenia. To sa týka iba investičných spoločností. V tomto prípade IB jasne uvádza, že za vás neprevezme oznamovaciu povinnosť:

Potvrdzovacie okno pre investičné spoločnosti podliehajúce MiFIR

Nakoniec dostanete krátke zhrnutie s požiadavkou na opätovnú kontrolu vašich údajov v správe účtu:

Potvrdzovacie okno o úspešnom updatu informácií MiFIR

LEI takisto vydávajú schválené vydávajúce orgány uvedené v nasledujúcom odkaze:

https://www.gleif.org/de/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations

Pri žiadosti o LEI u iných poskytovateľov vám však nemôžeme byť nápomocní.