• Ďakujeme za váš čas a poskytnutie ďalších informácií. Uveďte prosím dôvody, ktoré vám bránia odporučiť LYNX vášmu okoliu.
  • Uveďte, s ktorými službami alebo produktmi spoločnosti LYNX nie ste spokojní, a preto nás neodporúčate.

    (Možnosť výberu viacerých možností)

  • Ak ide o iné služby, uveďte prosím aké.

  • Ako by sme mohli zlepšiť naše služby, aby ste ich odporučili okoliu?

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.