Aktuálny status plánovania ohľadom brexit

Spoločnosť LYNX uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Interactive Brokers (IBUK) so sídlom vo Veľkej Británii, spočívajúce v poskytovaní plnení príkazov a vedenia investičných účtov pre klientov. S ohľadom na (tvrdý) brexit očakávame od Interactive Brokers (IBKR) množstvo zmien týkajúcich sa štruktúry poskytovaných služieb pre európskych zákazníkov pred, k alebo po dátume vypršania platnosti (31. decembra 2020) aktuálneho prechodného obdobia brexitu.

IBKR rozšírila svoje európsku štruktúru o ďalšie tri subjekty: Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE), Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX) a Interactive Brokers Central Europe befektetés ZRt (IBCE). Súčasťou plánovaných zmien s ohľadom na brexit je prevedenie účtov EÚ klientov u IBUK do IBLUX alebo IBIE, ktoré už začalo a v tejto chvíli už sú klienti postupne pozývaní k súhlasu s migráciou účtu.

Migrácia účtu na IB subjekt v rámci EÚ

Spoločnosť Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX) získala licenciu v novembri 2019, avšak s niektorými dôležitými obmedzeniami v povolenom rozsahu podnikania. IBIE je v záverečnej fáze získavania licencie od Central Bank of Ireland (CBI). Tento proces by mal byť čoskoro dokončený.

Prvá skupina klientov už bola pozvaná k udeleniu súhlasu s migráciou účtu z IBUK do nových subjektov IBKR v EÚ. Vzhľadom k náročnosti tohto procesu je rozosielanie a spracovanie pozvánok k migrácii rozdelené do niekoľkých fáz. Očakávame, že všetci klienti dostanú pozvánku k migrácii svojho účtu najneskôr do konca aktuálneho prechodného obdobia brexitu (31.12.2020).

E-mailová pozvánka popisuje všetky potrebné kroky na udelenie súhlasu s migráciou účtu. Klienti budú mať dostatok času na dôkladné preštudovanie a dokončenie tohto procesu. V priebehu procesu migrácie vášho účtu neočakávame žiadne obmedzenie služieb poskytovaných IBKR. To znamená, že LYNX vám bude aj naďalej poskytovať služby v aktuálnej podobe.

Všetkých našich klientov chceme tiež informovať, že v prípade neudelenia súhlasu s migráciou účtu, môžu vzniknúť obmedzenia týkajúce sa zadávania nových príkazov a prevodu pozícií a / alebo prostriedkov na investičné účty.

Ďalšie kroky pri prevode investičného účtu

Je dôležité, aby ste v nasledujúcich týždňoch pozorne sledovali e-maily a ďalšiu komunikáciu od LYNX a IBKR, keďže všetci klienti budú vyzvaní na udelenie súhlasu s migráciou svojich účtov na niektorý z nových subjektov IBKR v EÚ. V priebehu samotnej migrácie nebude obmedzený prístup k vášmu účtu, pretože migrácia prebehne mimo štandardnej obchodnej hodiny búrz.

Proces prevodu investičného účtu

Celý proces prevodu investičné účtu od IBUK do inej EÚ pobočky IBKR zaberie dva dni. Avšak váš účet bude mimo prevádzky maximálne po dobu 15 minút, a to navyše mimo hlavné obchodné hodiny. Celý prevod je plne zautomatizovaný a na spustenie procesu dôjde potom, čo klient udelí súhlas v administratívnej časti svojho účtu. Celý proces nemá žiadny vplyv na vaše aktuálne pozície či nastavenia vášho účtu.

1.Príprava na prevod

V tejto prípravnej fáze bude váš investičný účet v IBUK „replikovaný“ u IBIE alebo IBLUX, pričom všetky vaše prihlasovacie údaje a nastavenia účtu zostanú zachované, aby samotný prevod prebehol v čo najkratšej možnej dobe.

2. Povolenie k prevodu

Potom, čo budete informovaní o prevádzkových zmenách a zmluvných podmienkach, budete vyzvaní na autorizáciu prevodu. Túto autorizáciu možno vykonať v administratívnej časti vášho účtu.

3. Synchronizácia prevodu

Proces, kedy sa po vnútornej kontrole synchronizuje váš aktuálny účet s účtom novým. Dôjde k aktivácii nového účtu.

4. Prevod prostriedkov a pozícií

Všetky prostriedky a pozície z vášho účtu budú prevedené na novo vzniknutý účet. Po úspešnom prevode bude váš starý účet uzavretý. Avšak z administrácie účtu bude aj naďalej možné sťahovať a prechádzať výpisy.

5. Dokončenie prevodu

Po dokončení prevodu prebehne interná kontrola, ktorá potvrdí úspešné prevedenie vášho účtu.

Komunikácia od LYNX

LYNX priebežne informuje svojich klientov o situácii okolo brexitu a plánovaných prevodoch účtov k IBLUX alebo IBIE. Z tohto dôvodu je preto dôležité v nadchádzajúcich týždňoch pozorne sledovať správy od LYNX a IBKR, ktoré sa budú tohto prevodu týkať. Nižšie vám ponúkame prehľad správ, ktoré od LYNX môžete očakávať.

1.Počátečné oznámenia

Predmet:
Informácie o zmenách vášho účtu s ohľadom na brexit

Informovanie o organizačných zmenách v rámci plánovaného brexitu, ktorých dôsledkom je prevedenie investičných účtov od IBUK k jednej z novovytvorených európskych pobočiek IBKR. Prečítajte si túto komunikáciu tu.

2. Oznámenie o procese prevodu

Predmet:
Oznámenie o procese prevodu vášho investičného účtu s ohľadom na brexit

Informovanie o najaktuálnejšom vývoji a poskytnutie prehľadu o tom, ako samotný prevod investičného účtu prebieha a aké sú jeho dôsledky.

3. Súhlas s prevodom

Predmet:
Súhlas s prevodom vášho investičného účtu

Dostanete detaily o prevode investičného účtu. Budete požiadaní o podpísanie nových zmluvných podmienok a budete požiadaní o súhlas s prevodom účtu k IBLUX alebo IBIE.

4. Proces prevodu

Predmet:
Proces prevodu investičného účtu

Po udelení súhlasu s prevodom vášho účtu vás budeme informovať o dátume, kedy k plánovanému prevodu dôjde, rovnako ako o čase, kedy váš účet bude po dobu 15 minút dočasne neprístupný.

5. Uvítací list

Predmet:
„Váš nový investičný účet“

Po úspešnom prechode účtu do jednej z európskych pobočiek IBKR vás uvítame na vašom novom účte a zoznámime vás s dôležitými informáciami a prípadnými zmenami. Budete vyzvaní na prihlásenie do administratívnej sekcie, aby ste mohli začať svoj účet využívať.

LYNX a Interactive Brokers

LYNX od doby svojho založenia v roku 2006 ponúka svoje služby prostredníctvom britskej spoločnosti Interactive Brokers (IBUK). LYNX prijíma objednávky od svojich klientov a odovzdáva ich ďalej k IBUK. Vaša pozícia a tiež voľné prostriedky sú vedené pod IBUK.

Prečo LYNX spolupracuje práve s Interactive Brokers?

Vďaka tejto spolupráci majú klienti LYNX možnosť investovať na 125 trhoch a v 31 krajinách sveta. Väčšina z týchto trhov umožňuje klientom obchodovať priamo s akciami, opciami, futures, ETF, dlhopismi, štruktúrovanými produktmi a ďalšími investičnými nástrojmi. Klienti majú tiež prístup k 22 rôznym menám.

IBUK navyše disponuje dômyselným systémom umiestňovaní príkazov (SmartRoutingSM), ktorý je napojený na veľké množstvo trhov a búrz. Táto technológia zabezpečuje, že vaše príkazy sú vyplnené za najlepšiu cenu, v najrýchlejšom čase a s čo najnižšími nákladmi.

Spoločnosť LYNX tak vďaka spolupráci s Interactive Brokers umožňuje svojim klientom obchodovať po celom svete na najpokročilejšej technologickej infraštruktúre.

Aký bude dopad migrácie účtu na ochranu vášho účtu?

V túto chvíľu sa váš investičný účet v IBUK skladá z troch rozdielnych segmentov. Vďaka tejto štruktúre môžete obchodovať širokú škálu investičných produktov po celom svete. Ochrana investičných inštrumentov vo vašom portfóliu a tiež voľných prostriedkov sa odvíja od jednotlivých segmentov účtu. V prípade neočakávaného bankrotu, by ochrana vášho účtu vyplývala z časti z US Securities Investor Protection Corporation a z časti z UK Financial Services Compensation Scheme. Pre viac informácií prosím prejdite na www.lynxbroker.sk/ochrana-uctu/.

Investičné účty u európskych pobočiek IBLUX a IBIE sa skladajú len z jedného segmentu. V rámci tohto segmentu sú držané všetky vaše otvorené pozície a tiež voľné prostriedky. S ohľadom na európsku pobočku, na ktorú bude váš investičný účet prevedený, bude tento účet spadať buď pod investičnú kompenzačnú schému v Luxembursku (Système d’indemnisation des investisseurs) alebo Írsku (Investor Compensation Scheme). Maximálna ochrana u oboch týchto kompenzačných schém dosahuje € 20.000. Finančné inštrumenty a hotovosť klientov sú držané oddelene od aktív IBKR. To je podstatné pre nepravdepodobný prípad bankrotu IBKR, pretože by to znamenalo, že by veritelia nemali prístup k hotovosti a aktívam klientov práve vďaka tomuto oddeleniu majetku firmy od majetku klientov. Viac informácií o ochrane účtov u nových európskych subjektov IBKR môžete nájsť na tejto stránke.

Spoločnosť Interactive Brokers bola založená v roku 1978 a jedná sa o rešpektovaného svetového online brokera. Po celom svete má IBKR viac ako 600.000 klientov s celkovými aktívami viac ako $ 160 miliárd. IBKR je kótovaná na burze NASDAQ (ticker IBKR) a k 6. novembra 2020 dosahuje trhová kapitalizácia $ 20,57 miliárd. Vďaka spolupráci s Interactive Brokers môžu klienti LYNX obchodovať akcie, opcie, futures a ďalšie inštrumenty po celom svete, a to za nízke a transparentné poplatky s pomocou profesionálnych investičných platforiem.

Často kladené otázky

IBUK v súčasnej chvíli spravuje investičné účty klientov LYNX a zabezpečuje plnenie ich príkazov. Vďaka tzv. Európskemu pasu môže IBUK zabezpečovať svoje služby aj klientom v EÚ. Keďže nebola doteraz vypracovaná žiadna nová dohoda medzi Veľkou Britániou a EÚ, možnosť využívať tzv. Európsky pas zanikne k 31. decembra 2020, kedy vyprší prechodné brexitové obdobie. Preto musí dôjsť k plánovaným zmenám a prevodom účtov k európskym pobočkám IBKR.

Skupina, ktorá bude presunutá, zahŕňa predovšetkým obyvateľov EÚ alebo firemné účty otvorené v krajine, ktorá patrí do EÚ. Tieto účty sú aktuálne spravované Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Keď bude všetko pripravené k presunu, dostanete od nás oznámenia a výzvu, aby ste sa prihlásili do Správy účtu. Akonáhle tak urobíte, budú pre vás k elektronickému podpisu pripravené potrebné dokumenty, najmä klientská zmluva. Ak nebudete reagovať na prvú výzvu, bude vám e-mailom poslaných niekoľko upomienok.

Ak nebudete súhlasiť s prevodom k danej európskej pobočke IBKR, môže na vašom účte dôjsť k obmedzeniu otváraniu nových pozícií a prevodu pozícií aj prostriedkov na váš LYNX účet. Vždy máte možnosť previesť si váš investičný účet k inému brokerovi mimo IBKR.

Ak žiadosť k prevodu účtu nepotvrdíte vaším elektronickým podpisom, váš účet ponesie rovnaké následky, ako keď nebudete s presunom účtu súhlasiť. Budú pre vás platiť podmienky podľa aktuálnej zmluvy vrátane maržových požiadaviek a poplatkov, a to do doby, než bude účet presunutý k novému subjektu IBKR alebo k inému brokerovi alebo kým nebude uzavretý.

Na transakcie, ktoré urobíte po prevedení účtu, sa bude vzťahovať nová zákaznícka zmluva medzi vami a IBLUX alebo IBIE (v závislosti na tom, do ktorej pobočky bude váš účet migrovaný). Kópia novej zmluvy vám bude predložená vopred online, pričom po jej naštudovaní vám bude umožnené schváliť prevod účtu.

V súčasnej dobe sa váš investičný účet v IBUK skladá z troch rozdielnych segmentov. Táto štruktúra zabezpečuje, že ste schopní obchodovať nepreberné množstvo finančných inštrumentov po celom svete. Správa a ochrana vašich prostriedkov a pozícií teda záleží na konkrétnom segmente vášho účtu.

V prípade nepredvídaného bankrotu tak spadáte čiastočne pod americkú US Securities Investor Protection Corporation (Americká spoločnosť pre ochranu investorov v oblasti cenných papierov) a čiastočne pod britský Financial Services Compensation Scheme (Britský systém kompenzačných služieb). Prípadné ďalšie informácie nájdete na www.lynxbroker.sk/platforma-a-nastroje/ochrana-uctu/.

U nových európskych subjektov IBLUX a IBIE sa už účet ale skladá len z jedného segmentu. Na ochranu vašich prostriedkov u IBLUX tak slúži luxemburský Système d’indemnisation des investisseurs a u IBIE írsky Investor Compensation Scheme.

Oba tieto subjekty potom zaisťujú kompenzáciu do výšky € 20.000.

Finančné inštrumenty a hotovosť klientov sú držané oddelene od aktív IBKR. To je podstatné pre nepravdepodobný prípad bankrotu IBKR, pretože by to znamenalo, že by veritelia nemali prístup k hotovosti a aktívam klientov práve vďaka tomuto oddeleniu majetku firmy od majetku klientov. Viac informácií o ochrane účtov u nových európskych subjektov IBKR môžete nájsť na tejto stránke.

Očakávame, že rovnaké investičné produkty, aké môžete obchodovať u IBUK budete môcť obchodovať aj u IBLUX a IBIE. Avšak účty u IBLUX budú mať niekoľko obmedzení. U IBLUX nebudú dostupné nasledovné inštrumenty:

  • OTC Precious Metals
  • OTC Metal futures

Navyše, vzhľadom na luxembruskú legislatívu u týchto účtov nebude tiež možné obchodovať spotové menové páry na páku a tiež nebude možné sa zúčastniť Stock Yield Enhancement Programu. Rezidenti Luxemburska tiež nemôžu obchodovať dlhopisy. O detailoch prípadných obmedzení vás budeme individuálne informovať.

IBIE umožňuje klientom využívať Stock Yield Enhancement Program a tiež obchodovať OTC Metals, ale dočasne neumožňuje obchodovať spotové menové páry s využitím páky.

Ak ste poskytli IBUK / IBLLC cenné papiere ako kolaterál, budú prevedené do IBLUX alebo IBIE spoločne s vaším účtom. Neočakávame, že budú potrebné akékoľvek kroky z vašej strany. Nevylučujeme však, že IB nebude musieť vykonať potrebné administratívne kroky, ktoré sú s týmto prevodom spojené, avšak tieto kroky nebudú mať vplyv na fungovanie vášho účtu.

Áno, všetko bude prevedené naraz, len s výnimkou nadobudnutých úrokov a nárokov na dividendy. Tieto položky budú prevedené, akonáhle to bude možné. Nabiehajúce úroky budú odpočítané v prvom týždni nasledujúceho kalendárneho mesiaca, dividendy vám budú presunuté na nový účet, akonáhle dôjde k ich vyplateniu.

Po prevode na nový účet zaniká možnosť využívať starý účet na obchodné účely, ale účet bude naďalej prístupný na administratívne účely, ako nahliadnutie do histórie výpisov atď.

Nastavenie vášho účtu zostane zachované v rozsahu povolenom zákonmi a predpismi krajiny daného subjektu. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že niektoré doteraz ponúkané produkty nebude môcť klient u nového subjektu obchodovať. Ak mal klient v čase prevodu otvorenú pozíciu u produktu, ktorý už nie je naďalej dostupný, je možné danú pozíciu naďalej držať, prípadne uzavrieť, ale nebude už možné pozíciu navyšovať.

Nie, vaše prihlasovacie údaje zostanú rovnaké. Rovnako tak zostane aj dvojité zabezpečenie vášho prihlasovania k účtu. Jediné, čo sa zmení, bude číslo vášho účtu.

Áno, presun účtu nebude mať dopad na využívanej platformy ani správu účtu.

Nie, otvorené pozície (Good-till-Cancelled) nebudú po prevode účtu naďalej aktívne. Avšak po dokončení prevodu účtu zašle LYNX klientom prehľad pozícií, ktoré boli počas prevodu účtu uzavreté, aby klienti mohli tieto príkazy opäť otvoriť.

Aktuálne spadajú IBUK účty pod americké Pattern Day Trading (PDT), keďže sú tieto účty prepojené s americkou spoločnosti IB LLC z IBKR skupiny. Toto pravidlo umožňuje vykonať na investičnom účte v celkovej hodnote nižšej ako $ 25.000 maximálne 3 intradenné obchody za 5 nasledujúcich pracovných dní. Toto pravidlo už platné nebude, pretože účty pod IBIE, IBLUX alebo IBCE nebudú naďalej previazané s IB LLC.

Áno, presun účtu nebude mať vplyv na dostupnosť týchto informácií.

Prístup k spracovaniu a ochrane vašich osobných údajov zostane rovnaký po presune účtu do IBLUX alebo IBIE. V tomto ohľade neočakávame žiadne materiálne zmeny vzhľadom na držanie účtu u IBLUX alebo IBIE a u IBUK.

Nie, dostanete jeden výpis za obdobie od 1.1.2020 k dátumu migrácie a následne ďalší výpis z vášho nového presunutého účtu od dátumu migrácie k 31.12.2020.

Nie, všetky poplatky zostanú rovnaké nech už bude váš účet prevedený do IBLUX alebo IBIE. Ak prevediete svoj účet k IBLUX, majte na pamäti, že Stock Yield enhacement Program už nebude dostupný, teda vám už nebude možné pripisovať úrok z prepožičaných akcií.

Nie, žiadne ďalšie náklady nie sú spojené s migráciou vášho účtu ani s udelením vášho súhlasu s touto migráciou.