Súhlas s migráciou vášho účtu z Veľkej Británie do Írska

Nedávno sme vás pozvali k migrácii vášho účtu otvoreného prostredníctvom LYNX u Interactive Brokers UK Limited („IBUK“) do Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“) vzhľadom k prebehnutéhmu Brexitu. Migrácia účtu zaisťuje, že služby ponúkané LYNX môžu pokračovať bez podstatných zmien.

Prostredníctvom tejto stránky vás chceme informovať o zmenách, ktoré sa na vašom účte prejavia po dokončení migrácie vášho účtu.

V prípade, že ste zatiaľ neudelili súhlas s migráciou, na váš účet sú aktuálne uvalené obmedzenia. To znamená, že nemáte povolené otvárať nové pozície a môžete iba uzavrieť alebo znížiť tie existujúce. Ak chcete zrušiť tieto obmedzenia, musíte udeliť súhlas s migráciou. Po obdržaní vášho súhlasu bude spracovaný čo najskôr a obmedzenia budú odstránené po približne 5 pracovných dňoch. Nižšie nájdete podrobný návod pre udelenie súhlasu.

Čo po migrácii zostane rovnaké?

Čo sa po migrácii zmení?

Dôležité info pre držiteľov maržových účtov

Ak ste držiteľom maržového účtu, je nevyhnutné, aby ste pri udeľovaní súhlasu s migráciou vyplnili tiež vašu skúsenosť s obchodovaním na maržu. Ak tak neurobíte, váš maržový účet bude pri migrácii prevedený na hotovostný účet.

Ak ste držiteľom maržového účtu, je nevyhnutné, aby ste pri udeľovaní súhlasu s migráciou vyplnili tiež vašu skúsenosť s obchodovaním na maržu. Ak tak neurobíte, váš maržový účet bude pri migrácii prevedený na hotovostný účet.

Ako môžem súhlasiť s migráciou na IBIE?

Video návod

Postup krok za krokom

Ak chcete udeliť súhlas s migráciou, prihláste sa do Správy účtu pomocou vašich prihlasovacích údajov, teda používateľského mena a hesla. Následne svoje prihlásenie overte.

Po vašom prihlásení do Správy účtu okamžite uvidíte nasledovné okno:

1
2

V tomto okne môžete zahájiť migráciu výberom „Yes, I would like to continue the Proposed Transfer“. 1

Potom kliknite na tlačidlo [Continue] 2 a otvorí sa vám nové okno:

3

Tu musíte udeliť súhlas s radom právnych aspektov vzťahujúcich sa k vášmu budúcemu účtu u IBLUX. Súhlas udelíte kliknutím na modré tlačidlo [I Agree] 3 vpravo dole.

Po úspešnom udelení súhlasu sa vám zobrazí obrazovka s prehľadom vašich osobných údajov:

4
5

Ak sú tieto informácie správne, môžete ich potvrdiť kliknutím na tlačidlo [My information is correct] 4vpravo dole.
Ak niektoré údaje nezodpovedajú vašej aktuálnej situácii, môžete ich zmeniť pomocou ikony  vedľa názvu sekcie.5

Upozornenie: Ak ste sa dlhodobo neprihlásili do Správy účtu, je možné, že budete musieť znovu zadať niektoré z osobných údajov.

Akonáhle potvrdíte správnosť vašich osobných údajov, budete odkázaní na stránku, kde získate prehľad všetkých nových zmluvných podmienok, ktoré sa vzťahujú na váš účet.

6
7

Nové zmluvné podmienky prijmete zadaním vášho mena a priezviska do poľa nachádzajúceho sa v dolnej časti stránky s označením „Signature“ 6. Upozorňujeme, že v zadanom texte sa rozlišujú veľké a malé písmená.

Váš súhlas potvrdíte kliknutím na tlačidlo [Continue]. 7

Gratulujeme, dokončili ste všetky potrebné kroky k úspešnej migrácii vášho účtu.

Upozornenie: Ak Interactive Brokers nemá váš platný preukaz totožnosti alebo doklad o pobyte, musíte tieto dokumenty dodatočne nahrať.
Iba dokumenty, ktoré spĺňajú konkrétne požiadavky možno akceptovať.


Dokumenty, ktoré si prajete nahrať, môžete vybrať nasledovne:
a) naskenovaním QR kódu vyberiete dokumenty pomocou inteligentného telefónu.
b) Kliknutím na tlačidlo [Choose file] vyberiete dokumenty z vášho počítača.
Akonáhle vyberiete tie správne dokumenty, môžete ich nahrať do Interactive Brokers kliknutím na tlačidlo [Upload].

Všetkých našich klientov chceme tiež informovať o tom, že ak neposkytnú súhlas s migráciou, môžu od určitého okamihu pre ne začať platiť obmedzenia týkajúce sa zadávania nových príkazov a prevodu pozícií a/alebo prostriedkov na účty.

Proces prevodu investičného účtu

Celý proces prevodu investičné účtu od IBUK do inej EÚ pobočky IBKR zaberie dva dni. Avšak váš účet bude mimo prevádzky maximálne po dobu 15 minút, a to navyše mimo hlavné obchodné hodiny. Celý prevod je plne zautomatizovaný a na spustenie procesu dôjde potom, čo klient udelí súhlas v administratívnej časti svojho účtu. Celý proces nemá žiadny vplyv na vaše aktuálne pozície či nastavenia vášho účtu.

1.Príprava na prevod

V tejto prípravnej fáze bude váš investičný účet v IBUK „replikovaný“ u IBIE alebo IBLUX, pričom všetky vaše prihlasovacie údaje a nastavenia účtu zostanú zachované, aby samotný prevod prebehol v čo najkratšej možnej dobe.

2. Povolenie k prevodu

Potom, čo budete informovaní o prevádzkových zmenách a zmluvných podmienkach, budete vyzvaní na autorizáciu prevodu. Túto autorizáciu možno vykonať v administratívnej časti vášho účtu.

3. Synchronizácia prevodu

Proces, kedy sa po vnútornej kontrole synchronizuje váš aktuálny účet s účtom novým. Dôjde k aktivácii nového účtu.

4. Prevod prostriedkov a pozícií

Všetky prostriedky a pozície z vášho účtu budú prevedené na novo vzniknutý účet. Po úspešnom prevode bude váš starý účet uzavretý. Avšak z administrácie účtu bude aj naďalej možné sťahovať a prechádzať výpisy.

5. Dokončenie prevodu

Po dokončení prevodu prebehne interná kontrola, ktorá potvrdí úspešné prevedenie vášho účtu.

Komunikácia od LYNX

LYNX priebežne informuje svojich klientov o situácii okolo brexitu a plánovaných prevodoch účtov k IBLUX alebo IBIE. Z tohto dôvodu je preto dôležité v nadchádzajúcich týždňoch pozorne sledovať správy od LYNX a IBKR, ktoré sa budú tohto prevodu týkať. Všetky potrebné informácie vám poskytneme postupne v rozličných časoch.

1.Počátečné oznámenia

Predmet:
Informácie o zmenách vášho účtu s ohľadom na brexit

Informovanie o organizačných zmenách v rámci plánovaného brexitu, ktorých dôsledkom je prevedenie investičných účtov od IBUK k jednej z novovytvorených európskych pobočiek IBKR. Prečítajte si túto komunikáciu tu.

2. Oznámenie o procese prevodu

Predmet:
Oznámenie o procese prevodu vášho investičného účtu s ohľadom na brexit

Informovanie o najaktuálnejšom vývoji a poskytnutie prehľadu o tom, ako samotný prevod investičného účtu prebieha a aké sú jeho dôsledky. Prečítajte si upozornenie o procese migrácie tu.

3. Súhlas s prevodom

Predmet:
Súhlas s prevodom vášho investičného účtu

Dostali ste informácie o prevode investičného účtu vrátane požiadavky o súhlas s prevodom účtu k IBIE po podpise nových zmluvných podmienok.

4. Proces prevodu

Predmet:
Proces prevodu investičného účtu

Po udelení súhlasu s prevodom vášho účtu vás budeme informovať o dátume, kedy k plánovanému prevodu dôjde, rovnako ako o čase, kedy váš účet bude po dobu 15 minút dočasne neprístupný.

5. Uvítací list

Predmet:
Váš nový investičný účet

Po úspešnom prechode účtu do jednej z európskych pobočiek IBKR vás uvítame na vašom novom účte a zoznámime vás s dôležitými informáciami a prípadnými zmenami. Budete vyzvaní na prihlásenie do administratívnej sekcie, aby ste mohli začať svoj účet využívať.

LYNX a Interactive Brokers

LYNX od doby svojho založenia v roku 2006 ponúka svoje služby prostredníctvom britskej spoločnosti Interactive Brokers (IBUK). LYNX prijíma objednávky od svojich klientov a odovzdáva ich ďalej k IBUK. Vaša pozícia a tiež voľné prostriedky sú vedené pod IBUK.

Prečo LYNX spolupracuje práve s Interactive Brokers?

Vďaka tejto spolupráci majú klienti LYNX možnosť investovať na 125 trhoch a v 31 krajinách sveta. Väčšina z týchto trhov umožňuje klientom obchodovať priamo s akciami, opciami, futures, ETF, dlhopismi, štruktúrovanými produktmi a ďalšími investičnými nástrojmi. Klienti majú tiež prístup k 22 rôznym menám.

IBUK navyše disponuje dômyselným systémom umiestňovaní príkazov (SmartRoutingSM), ktorý je napojený na veľké množstvo trhov a búrz. Táto technológia zabezpečuje, že vaše príkazy sú vyplnené za najlepšiu cenu, v najrýchlejšom čase a s čo najnižšími nákladmi.

Spoločnosť LYNX tak vďaka spolupráci s Interactive Brokers umožňuje svojim klientom obchodovať po celom svete na najpokročilejšej technologickej infraštruktúre.

Aký bude dopad migrácie účtu na ochranu vášho účtu?

V túto chvíľu sa váš investičný účet v IBUK skladá z troch rozdielnych segmentov. Vďaka tejto štruktúre môžete obchodovať širokú škálu investičných produktov po celom svete. Ochrana investičných inštrumentov vo vašom portfóliu a tiež voľných prostriedkov sa odvíja od jednotlivých segmentov účtu. V prípade neočakávaného bankrotu, by ochrana vášho účtu vyplývala z časti z US Securities Investor Protection Corporation a z časti z UK Financial Services Compensation Scheme. Pre viac informácií prosím prejdite na www.lynxbroker.sk/ochrana-uctu/.

Investičné účty u európskych pobočiek IBLUX a IBIE sa skladajú len z jedného segmentu. V rámci tohto segmentu sú držané všetky vaše otvorené pozície a tiež voľné prostriedky. S ohľadom na európsku pobočku, na ktorú bude váš investičný účet prevedený, bude tento účet spadať buď pod investičnú kompenzačnú schému v Luxembursku (Système d’indemnisation des investisseurs) alebo Írsku (Investor Compensation Scheme). Maximálna ochrana u oboch týchto kompenzačných schém dosahuje € 20.000. Finančné inštrumenty a hotovosť klientov sú držané oddelene od aktív IBKR. To je podstatné pre nepravdepodobný prípad bankrotu IBKR, pretože by to znamenalo, že by veritelia nemali prístup k hotovosti a aktívam klientov práve vďaka tomuto oddeleniu majetku firmy od majetku klientov. Viac informácií o ochrane účtov u nových európskych subjektov IBKR môžete nájsť na tejto stránke.

Spoločnosť Interactive Brokers bola založená v roku 1978 a jedná sa o rešpektovaného svetového online brokera. Po celom svete má IBKR viac ako 600.000 klientov s celkovými aktívami viac ako $ 160 miliárd. IBKR je kótovaná na burze NASDAQ (ticker IBKR) a k 6. novembra 2020 dosahuje trhová kapitalizácia $ 20,57 miliárd. Vďaka spolupráci s Interactive Brokers môžu klienti LYNX obchodovať akcie, opcie, futures a ďalšie inštrumenty po celom svete, a to za nízke a transparentné poplatky s pomocou profesionálnych investičných platforiem.

Často kladené otázky

Dňa 24. decembra Európska komisia a Spojené kráľovstvo („UK“) oficiálne oznámili úspešné dosiahnutie EÚ-UK dohody o obchode a spolupráci („dohoda“). Potom čo bude dohoda formálne prijatá inštitúciami Európskej únie („EÚ“), upraví vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od 1. januára 2021, po skončení prechodného obdobia brexitu.

Aktuálna dohoda nepriniesla rovnocenné práva pre finančné inštitúcie so sídlom v Spojenom kráľovstve ako sú napr. Brokeri poskytujúci v členských štátoch EÚ execution-only služby ako IBUK.

Čo to konkrétne znamená?

Od 1. januára 2021 finančné inštitúcie so sídlom v Spojenom kráľovstve ako je IBUK stráca automatický prístup k jednotnému trhu EÚ. To znamená, že IBUK nebude môcť naďalej ponúkať execution-only služby investorom s rezidenciou v EÚ od 1. januára 2021.

Rokovacie tímy Spojeného kráľovstva a EÚ naďalej rokujú o tom, ako dosiahnuť rovnocennosti a dohodli sa na kodifikácii rámca na regulačnú spoluprácu v roku 2021. Presnejší časový rámec však nie je známy a nevieme, kedy a či dôjde k dosiahnutiu niečoho konkrétneho.

To znamená, že migrácia vášho IB účtu/ov je povinná pre pokračovanie služieb odovzdávanie pokynov do LYNX a vyplnenie týchto príkazov spoločností Interactive Brokers prostredníctvom dcérskej spoločnosti Interactive Brokers v Írsku (IBIE).

Skupina, ktorá bude presunutá, zahŕňa predovšetkým obyvateľov EÚ alebo firemné účty otvorené v krajine, ktorá patrí do EÚ. Tieto účty sú aktuálne spravované Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Ak nebudete súhlasiť s prevodom k danej európskej pobočke IBKR, môže na vašom účte dôjsť k obmedzeniu otváraniu nových pozícií a prevodu pozícií aj prostriedkov na váš LYNX účet. Vždy máte možnosť previesť si váš investičný účet k inému brokerovi mimo IBKR.

Ak žiadosť k prevodu účtu nepotvrdíte vaším elektronickým podpisom, váš účet ponesie rovnaké následky, ako keď nebudete s presunom účtu súhlasiť. Budú pre vás platiť podmienky podľa aktuálnej zmluvy vrátane maržových požiadaviek a poplatkov, a to do doby, než bude účet presunutý k novému subjektu IBKR alebo k inému brokerovi alebo kým nebude uzavretý.

Na transakcie, ktoré urobíte po prevedení účtu, sa bude vzťahovať nová zákaznícka zmluva medzi vami a IBIE. Kópia novej zmluvy vám bude predložená vopred online, pričom po jej naštudovaní vám bude umožnené schváliť prevod účtu.

V súčasnej dobe je váš investičný účet chránený pred stratou pod americkou US Securities Investor Protection Corporation (Americká spoločnosť pre ochranu investorov v oblasti cenných papierov) a čiastočne pod britským Financial Services Compensation Scheme (Britský systém kompenzačných služieb). Po migrácii účtu vaše aktíva po novom ochráni pred stratou írska kompezačná schéma, a to v prípade, že IBIE bude v omeškaní a nebude schopné plniť svoje záväzky voči vám.

Írska kompezačná schéma zabezpečuje odškodnenie až do výšky 20.000 EUR.

Finančné inštrumenty a hotovosť klientov sú držané oddelene od aktív IBKR. To je podstatné pre nepravdepodobný prípad bankrotu IBKR, pretože by to znamenalo, že by veritelia nemali prístup k hotovosti a aktívam klientov práve vďaka tomuto oddeleniu majetku firmy od majetku klientov. Viac informácií o ochrane účtov u nových európskych subjektov IBKR môžete objaviť na tejto stránke.

Aktuálne očakávame, že väčšina prodktov, ktoré môžete obchodovať pod IBUK účtom bude tiež ponúkaná IBIE. Avšak, IBIE neumožňuje dočasne spotové obchodovanie menových párov s využitím páky.

Váš účet v IBIE bude aj naďalej môcť byť súčasťou Stock Yield Enhancement Program (SYEP) alebo sa do neho registrovať. Akcie z vášho portfólia aj naďalej môžete požičiavať a získavať tak dodatočný príjem.

IBIE neumožňuje obchodovať forex na páku. Klienti, ktorí držia otvorené pákové pozície na forex na svojich účtoch v IBUK, môžu svoj účet migrovať k IBIE. Tieto otvorené pozície budú prevedené na nový účet v IBIE. Avšak po dokončení migrácie k IBIE môžu klienti tieto pákové forexové pozície iba znižovať.

Ak ste poskytli IBUK / IBLLC cenné papiere ako kolaterál, budú prevedené do IBIE spoločne s vaším účtom. Neočakávame, že budú potrebné akékoľvek kroky z vašej strany. Nevylučujeme však, že IB nebude musieť vykonať potrebné administratívne kroky, ktoré sú s týmto prevodom spojené, avšak tieto kroky nebudú mať vplyv na fungovanie vášho účtu.

Áno, všetko bude prevedené naraz, len s výnimkou nadobudnutých úrokov a nárokov na dividendy. Tieto položky budú prevedené, akonáhle to bude možné. Nabiehajúce úroky budú odpočítané v prvom týždni nasledujúceho kalendárneho mesiaca, dividendy vám budú presunuté na nový účet, akonáhle dôjde k ich vyplateniu.

Po prevode na nový účet zaniká možnosť využívať starý účet na obchodné účely, ale účet bude naďalej prístupný na administratívne účely, ako nahliadnutie do histórie výpisov atď.

Nastavenie vášho účtu zostane zachované v rozsahu povolenom zákonmi a predpismi krajiny daného subjektu. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že niektoré doteraz ponúkané produkty nebude môcť klient u nového subjektu obchodovať. Ak mal klient v čase prevodu otvorenú pozíciu u produktu, ktorý už nie je naďalej dostupný, je možné danú pozíciu naďalej držať, prípadne uzavrieť, ale nebude už možné pozíciu navyšovať.

Nie, vaše prihlasovacie údaje zostanú rovnaké. Rovnako tak zostane aj dvojité zabezpečenie vášho prihlasovania k účtu. Jediné, čo sa zmení, bude číslo vášho účtu.

Áno, presun účtu nebude mať dopad na využívanej platformy ani správu účtu.

Nie, otvorené príkazy (Good-till-Cancelled) nebudú po prevode účtu naďalej aktívne. Avšak po dokončení prevodu účtu zašle LYNX klientom prehľad príkazov, ktoré boli počas prevodu účtu uzavreté, aby klienti mohli tieto príkazy opäť otvoriť.

Aktuálne spadajú IBUK účty pod americké Pattern Day Trading (PDT), keďže sú tieto účty prepojené s americkou spoločnosti IB LLC z IBKR skupiny. Toto pravidlo umožňuje vykonať na investičnom účte v celkovej hodnote nižšej ako $ 25.000 maximálne 3 intradenné obchody za 5 nasledujúcich pracovných dní. Toto pravidlo už platné nebude, pretože účty pod IBIE nebudú naďalej previazané s IB LLC.

Áno, presun účtu nebude mať vplyv na dostupnosť týchto informácií.

Prístup k spracovaniu a ochrane vašich osobných údajov zostane rovnaký po presune účtu do IBIE. V tomto ohľade neočakávame žiadne materiálne zmeny vzhľadom na držanie účtu u IBIE a u IBUK.

Nie, dostanete jeden výpis za obdobie od 1.1.2020 k dátumu migrácie a následne ďalší výpis z vášho nového presunutého účtu od dátumu migrácie k 31.12.2020.

Nie, všetky poplatky zostanú rovnaké nech už bude váš účet prevedený do IBIE.

Nie, žiadne ďalšie náklady nie sú spojené s migráciou vášho účtu ani s udelením vášho súhlasu s touto migráciou.

Po migrácii dôjde k zmene kalkulácie marží n z výpočtu založeného na pravidlách (REG-T) na metódu založenú na celkovom riziku portfólia. Z toho dôvodu môže dôjsť k zmene maržových požiadaviek.

Vplyv tejto zmeny môžete skontrolovať pomocou nástroja Risk Navigator v obchodnej platforme LYNX Trading (TWS). Podrobnosti o tom, ako využívať Risk Navigator nájdete v Centre podpory v nasledujúcom článku.

Risk Navigator je možné otvoriť pomocou rozkliknutím Analytických nástrojov v menu TWS a následným výberom „risk Navigator“ a „Open My Portfolio“.

Viac informácií o Risk Navigator možno nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.lynxbroker.cz/podpora/navigator-rizika/

Po otvorení zvoľte „Settings“  1 a následne „Margin mode“  2.

1
2
Akonáhle budete mať otvorený Risk Navigator, zvoľte „Margin EÚ Account Migration“  3 na zobrazenie maržových požiadaviek po migrácii pre váš účet.

3
Simulácia zobrazí dopad na maržové požavky vo vašom aktuálnom portfóliu. Navýšenie maržových požiadaviek môže znížiť vašu prebytočnú likviditu, čo môže viesť k uzavretiu jednej alebo viacerých vašich pozícií.

Dôrazne preto odporúčame, aby ste starostlivo sledovali vaše maržové požiadavky a dostupné finančné prostriedky a v prípade potreby rebalancovali portfólio, alebo ho zaistili opciami.

K tomuto účelu máte k dispozícii nasledujúce možnosti:

  • Uzatvorenie alebo redukcia otvorených pozícií k uvoľneniu dostupných finančných prostriedkov potrebných na splnenie nových maržových požiadaviek. Vplyv marže môžete skontrolovať v Risk Navigator.
  • Vložiť na účet dostatočné množstvo finančných prostriedkov na splnenie nových maržových požiadaviek. Ak chcete vložiť financie na účet, tu nájdete potrebné pokyny. Potom môžete uskutočniť vklad prostredníctvom svojho internetového bankovníctva.

Rozhodnúť sa môžete samozrejme aj k využitiu kombinácie oboch vyššie uvedených možností.