Disclaimer

Informácie uvedené na tejto webovej stránke sú vydané výlučne pre verejnosť a nepredstavujú investičné poradenstvo ani investičné odporúčania poskytnuté spoločnosťou LYNX. Stránka zobrazuje údaje, ktoré spoločnosť LYNX pripravila ako všeobecné informácie a marketingové informácie pre súkromné ​​použitie investorov. Nejde však o žiadne osobné odporúčanie konkrétnych finančných nástrojov alebo stratégií. Poskytované informácie nereflektujú, tj. nemusí byť< /span> v súlade s vašou osobnou finančnou situáciou, vašimi znalosťami a skúsenosťami v oblasti investovania, vaším investičným cieľom, horizontom, rizík ovým profilom a/alebo vašou toleranciou k riziku.

Zobraziť celý disclaimer
Skryť disclaimer