Dividendové investovanie medzi slovenskými investormi získava na popularite. Vysvetlime si preto krok po kroku, ako sa pripisujú dividendy. Kedy musíte akcie vlastniť, aby ste mali nárok na získanie dividendy, ako dlho ich musíte držať a kedy Vám bude dividenda pripísaná? Všetko podrobne vysvetlíme v tomto článku.

Dividendové termíny pre začiatočníkov

Než sa dáte na investovanie do akcií s cieľom zberu dividend, je nevyhnutné presne porozumieť termínom ako ex-dividend, record date, payment date a tiež declaration date. Budeme využívať anglické termíny, pretože sa s nimi pracuje najčastejšie.

Declaration date (= Deň oznámenia dividendy)

Deň, kedy vedenie spoločnosti oznámi dividendu. Často tiež označovaný ako „announcement date“. Investori spravidla declaration date nesledujú.

Ex-dividend date

Najdôležitejší dátum, ktorý sledujú dividendový investori. Prvý deň, kedy je možné predať akcie bez straty nároku na výplatu dividendy alebo tiež prvý deň, kedy kupujúci už nemá nárok na najbližšiu dividendu. Pre získanie dividendy musíte teda kúpiť akcie PRED ex-dividend date. Ak kúpite akcie v ex-dividend date, už nebudete mať nárok na najbližšiu dividendu.

Akcie majú tendenciu v tento deň klesnúť o výšku vyplácanej dividendy.

Record date (= Rozhodný deň)

Den, kdy investor musí držet akcie, aby mu vznikl nárok na vyplacení dividendy. Při nákupu akcií většinou platí standardní vypořádání T+3, proto je tento den obvykle 2 pracovní dny po ex-dividend date.

Payment date (= Den výplaty)

Deň, kedy spoločnosť spustí výplatu dividendy.

Nezabudnite, že pre získanie dividendy musíte akcie kúpiť pred ex-dividend date, inak Vám dividenda nebude pripísaná.

Výplata dividendy v hotovosti u LYNX

Najčastejšou formou výplaty dividendy je hotovosť.

Deň po ex-dividend date na svojom výpise z obchodného účtu uvidíte zmenu v záložke Change in Dividend Accruals 1.

1
Druhá zmena prebehne na payment date (deň výplaty), kedy sa zníži hodnota v záložke Change in Dividend Accruals 1 a táto položka sa pridá do záložky Dividends 2. Táto hodnota je vyššia než pred tým zobrazené číslo v stĺpci Gross Amnt o výšku zrážkovej dane (Withholding tax) 3. Práve záložka Withholding Tax sa zobrazí napravo od Dividends.

1
2
3
Vyplácaná dividenda, ktorú na Váš účet obdržíte, bude vždy znížená o zrážkovú daň, keďže dividendy sú vždy zdanené pri zdroji.

Výplata dividendy v akciách u LYNX

Ak si zvolíte metódu vyplácania dividendy obdržanie nových akcií spoločnosti, potom bude zobrazenie vo Vašom výpise z obchodného účtu rozdielne.

V deň výplaty sú akcie vysporiadané na Vašom účte a zobrazené v záložke Corporate Actions 1. Reziduálna hodnota dividendy je vyplácaná v hotovosti a zobrazí sa v záložke Dividends 2. Zrážková daň nie je uplatnená, pretože je už zohľadnená vo výplatnom pomere u akciových dividend. Príklad zobrazenia akciovej dividendy vo výpise z obchodného účtu je zobrazený nižšie.

1
2

Platforma TWS Vám umožňuje zadávanie až 50 inteligentných príkazov. Jednou z charakteristík príkazu je čas platnosti, ktorý si volíte v objednávacom lístku.

Pri obchodovaní akcií v USA si môžete zvoliť zo šiestich druhov časovej platnosti príkazu.

DAY – Príkaz sa zruší, ak nie je umiestnený na trh do konca obchodného dňa.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Príkaz je platný až do chvíle, kedy sa uskutoční alebo je zrušený. GTC príkaz bude automaticky zrušený ak dôjde k štiepeniu akcie alebo ak sa 90 dní neprihlásite do obchodnej platformy.

OPG – Pomocou OPG môžete zadať pokyny MOO (Market-On-Open alebo nákup pri otvorení trhu za tržnú cenu) alebo LOO (Limit-On-Open alebo limitný príkaz pri otvorení trhu).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Okamžité vyplnenie po zadaní príkazu. Keď bude okamžite vyplnená iba časť, zostávajúca časť sa zruší.

GTD (Good-Till-Date) – Príkaz je platný v systéme do jeho vyplnenia alebo do zatvorenia trhu zadaného dňa. Zadajte deň, ktorý je limitný pre vyplnenie príkazu.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Podobný príkaz dennému pokynu, kde namiesto zrušenia príkazu a jeho zmazania, ak nie je behom obchodného dňa vyplnený, dochádza k zmazaniu príkazu z burzy, ale v platforme TWS zostáva.

FOK (Fill-Or-Kill) – Ak nie je celý príkaz okamžite vyplnený, je celý zmazaný.

Nižšie si tiež môžete zvoliť možnosť Umožniť vyplnenie pokynu mimo riadne obchodné hodiny. Ak táto možnosť zostane nezaškrtnutá, pokyn sa môže vyplniť iba keď je burza otvorená.

Veľké množstvo druhov príkazov v platforme TWS Vám dáva nevídané možnosti. V tomto sprievodcovi sa pozrieme na základné typy príkazov akciových obchodníkov.

LMT: Limitný príkaz nakúpi či predá iba za stanovenú alebo lepšiu cenu.

MKT: Market alebo tržný pokyn nakúpi či predá za aktuálnu tržnú cenu.

MTL: Market-to-Limit pokyn bude vyplnený za akutálnu cenu na trhu. Ak sa vyplní iba časť, zostávajúca časť bude zadaná ako limitný príkaz na úrovni ceny, kde sa prvá časť vyplnila.

STP: Stop príkaz je vyplnený ako tržný vo chvíli, keď je dosiahnutá stanovená stop cena.

STP LMT: Stop Limit pokyn je aktivovaný pri dotyku stop ceny, Narozdiel od klasického stop príkazu (STP) nie je vyplnený ako tržný, ale ako limitný pri zadanej cene.

MIT: Market if Touched pokyn nakúpi, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote a predá pri raste k určitej hodnote. Ide o podobný príkaz ako stop (STP) s tým rozdielom, že nákupná cena je umiestnená pod a predajná nad súčasnou tržnou cenou.

LIT: Limit if Touched príkaz otvorí limitný príkaz (LMT) na nákup, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote. LIT je podobný STP LMT s tým rozdielom, že je aktivovaný dotykom ceny u nákupného pokynu pod a u predajného nad súčasnou tržnou cenou.

TRAIL: Trailing Stop alebo posuvný stop-loss stanoví cenu na fixnej úrovni pod tržnou cenou. Pri narastaní trhu sa stop-loss posúva hore o zvolené posuvné množstvo. V prípade poklesu trhu stop-loss zostáva na pôvodnej úrovni. Pri dotyku stop ceny je exekuovaný tržný pokyn.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit alebo posuvný stop limit je kombináciou posuvného príkazu a STP LMT. Pri dotyku stop ceny sa aktivuje limitný pokyn pre úroveň limitnej ceny. Môže byť zadaný s limitnou cenou, pri ktorej bude obchod vyplnený alebo s limitným offsetom, ktorý je vzdialenosťou od zadanej limitnej ceny.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched je podobný Trailing Stop (TRAIL) s tým rozdielom, že predajný príkaz stanovuje stop cenu na fixní úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched je obdobou Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) pokynu líšiaci sa v tom, že predajný príkaz umiestňuje stop cenu na fixnú úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

REL: Relative (Pegged-to-Primary) je príkaz pre intradenných obchodníkov hľadajúcich lepšie ceny na trhu pomocou limitných príkazov. Limitná cena slúži ako strop a offset zväčší cenu dopytu (bid) a zmenší cenu ponuky (ask), čím sa zúži spread medzi nákupnou a predajnou cenou.

RPI: Retail Price Improvement pokyn je podobný REL príkazu s ešte nižšou možnosťou offsetu. Tieto príkazy pridávajú na trh likviditu a umiestňujú sa na NYSE do oddelených kníh, avšak môžu byť párované so všetkými ostatnými príkazmi.

MOC: Market-on-Close pokyn sa vyplní ako tržný čo najbližšie zatváracej cene. Na NYSE sú prijímané a môžu byť upravované a rušené najneskôr 15 do zatvorenia trhu.

LOC: Limit-on-Close pokyn sa vyplní pri zatvorení trhu, ak bude zatváracia cena lepšia než stanovená limitná cena. Na NYSE sú prijímané, upravované a môžu byť rušené do 15 minút pred zatvorením trhu.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark alebo príkaz naviazaný na benchmark upravuje cenu automaticky podľa pohybu podkladu.

VWAP: Volume-Weighted Average Price alebo objemom vážená priemerná cena, ktorá je garantovaná.

LYNX sa vo formulári k otvorenie účtu každého klienta pýta na jeho investičné ciele, skúsenosti a znalosť produktov v oblasti akcií, futures, dlhopisov atď. Na základe týchto informácií, ktoré sa investor zaväzuje poskytnúť pravdivo, dôjde k internému ohodnoteniu klienta s ohľadom na vhodnosť maržového či hotovostného účtu a tiež je vytvorený rizikový profil investora, ktorý odporúča alebo naopak neodporúča investorovi investovať do určitých produktov.

V prípade konzervatívnych cieľov, nedostatku skúseností alebo nízkej znalosti produktov neumožní LYNX svojmu klientovi investovať do špekulatívnych a rizikových cenných papierov, ako sú opcie, futures a meny s tým, že mu otvorí iba základný hotovostný účet a ponúkne bezplatné zaškolenie v produktoch, ktoré investora zaujímajú.

LYNX rešpektuje a chráni súkromie všetkých užívateľov svojich stránok a zaisťuje, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo dôveryhodne. LYNX dodržiava zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů), ktorý zahŕňa medzinárodné princípy ochrany osobných údajov a naplnenie práva každého na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia a upravuje práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov. LYNX nahlasuje spracovanie osobných údajov úradu na ochranu osobných údajov ČR.

Interactive Brokers LLC (IB LLC) je partnerom IB UK, ktorý má sídlo v USA. IB LLC se registrovaný ako broker-dealer u amerického regulátora  Securities and Exchange Commission (SEC) a tiež ako futures obchodník u Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

IB LLC je burzovo obchodovanou spoločnosťou, ktorej akcie sú emitované na Nasdaq a obchodujú sa tu pod tickerom IBKR. Až 88,5 % v obchodovaných akcií je v držaní zamestnancov IB. Spoločnosť ma už viac ako 35 ročnú históriu a je synonymom bezpečnosti a spoľahlivosti vo finančnom svete. IB nedrží CDO (collateralised debt obligations), MBS (mortgage-backed securities), ani CDS (collateralised debt obligations). Už 18 rokov po sebe drží vysoký investičný rating A-/A-2 od Standard & Poor´s. Toto všetko je dôkazom, že IB je finančne silný partner pre obchodovanie.

Interactive Brokers Limited (IB UK) je od roku 2000 držiteľom licencie Financial Services Authority (FSA), ktorá IB UK umožňuje poskytovať investičné služby vo Veľkej Británii a tiež v krajinách EU a EHP. IB UK je regulovaná FSA.

IB UK zodpovedá za otvorenie a schválenie obchodných účtov na základe informácií, ktoré klient poskytne LYNX. IB UK tiež poskytuje obchodnú platformu, v ktorej dochádza k zadaniu príkazov klienta a ich prípadným zmenám. IB zaistí exekúciu alebo clearing transakcií. IB UK tiež informuje klientov o korporátnych akciách ako sú výplata dividendy, splity akcií, fúzia či akvizícia a ďalšie. IB UK získava poplatky spojené s obchodovaním.

Vďaka maržovému účtu môžete obchodovať s opciami, futures, forex zahraničnými akciami nakrátko a ďalšími inštrumentmi. Maržový účet umožňuje obchodovanie s využitím tzv. pákového efektu. Pákový efekt dáva investorovi možnosť obchodovať s väčším objemom prostriedkov, než ktorým disponuje, za účelom dosiahnutia vyššieho zisku. Pákový efekt je spojený s využitím cudzieho kapitálu, ktorý je vypožičaný od brokera za poplatok. Pákový efekt umožňuje dosiahnutie vyšších ziskov, avšak je tiež spojený s rizikom vyšších strát.

Ak budete obchodovať s využitím finančnej páky, môže sa stať, že na účte vznikne maržový deficit.

Ak nebudete obchodovať v súlade s obchodným limitom, obdržíte najprv niekoľko varovaní. Na obrazovke uvidíte niekoľko pop-up okien a riadky v prehľade účtu zmenia farbu. Ak aj napriek tomu prekročíte limity a nedôjde k náprave, obchodná platforma automaticky behom 5 až 30 minút uzavrie pozície, dokiaľ sa Váš účet opäť neocitne v stanovených limitoch. Nem=ate teda možnosť behom niekoľkých dní doplniť svoj maržový deficit dodatočným prevodom, ako je to u iných brokerov.

Nevyhnutná je výborná znalosť limitov, ktoré sú spojené s obchodovaním. Ich podrobný popis dostávajú klienti LYNX ihneď po aktivácii účtu v uvítacom balíčku. Prečítajte si ich na stránke Aké sú limity pre obchodovanie?

Investičný účet je pre LYNX otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (IE) Ltd. („IB IE“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším nakladaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US. Viac o IB a ochrane portfólia sa nachádza na stránke Aká je u LYNX ochrana portfólia?

Všetok kapitál, ktorý Interactive Brokers pre zákazníkov uchováva je na samostatnom oddelenom účte. Tento účet je oddelený od ostatného kapitálu IB. IB hlási denne Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a každý týždeň komisii pre cenné papiere Securities and Exchange Commission (SEC), či zostatok na tomto oddelenom účte zodpovedá kapitálu zákazníkov. Akcie, ktoré pre Vás IB chráni, sú uložené u samostatného správcu.

Váš obchodný účet je chránený mnohými spôsobmi proti prípadnému zneužitiu. Výber peňazí je možný iba na účet, ktorý je vedený na totožné meno ako Váš obchodný účet. Nie je teda možné prevádzať peniaze z Vášho obchodného účtu iným osobám alebo subjektom.

Každý zákazník má svoje vlastné prihlasovacie údaje a heslo, ktoré môže kedykoľvek zmeniť. Naviac je možné získať jedinečnú bezpečnostnú kartu s doplňujúcim krokom zabezpečenia pri prihlasovaní. Pri využití bezpečnostnej karty sú vždy pri prihlásení vyžadované dva alfanumerický trojmiestne kódy, ktoré sa nachádzajú na bezpečnostnej karte. Alternatívou využitia bezpečnostnej karty je použitie aplikácie na smartphone, ktorá generuje kódy pre prihlásenie.

Ďalej môžete v administratívnej časti účtu nastaviť, z ktorých konkrétnych IP adries je možné prihlásenie k účtu.

Spoločnosť LYNX prikladá optimálnej ochrane a bezpečnosti majetku svojich klientov mimoriadne veľký význam. Spoločnosť LYNX má povolenie pre svoju činnosť na území Českej republiky a podlieha dohľadu  Českej národnej banky (ČNB).

Obchodná platforma splňuje najprísnejšie bezpečnostné požiadavky a patrí medzi najstabilnejšie svojho druhu.

Investičný účet je otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším zaobchádzaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú oddelené od majetku spoločnosti IB US.

Spoločnosti IB UK aj IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), ktorá má viac než $5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (14,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %).

Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

V neočakávanom prípade neschopnosti spoločnosti Interactive Brokers plniť svoje záväzky, podliehajú klienti LYNX ochrane americkou spoločnosťou Securities Investor Protection Corporation (SIPC) a anglickou poisťovňou Lloyds. SIPC je samoregulačná inštitúcia pre brokerov/dealerov v USA. Takmer všetci brokeri/dealeri v USA sú členmi SIPC. SIPC umožňuje investorom, ktorí majú účet u pridruženého brokera/dealera odškodnenie v prípade platobnej neschopnosti, konkurzného konania alebo neoprávneného konania brokera/dealera.

Odškodnením sa rozumie ochrana tržnej hodnoty vašich akcií, opcií, warrantov, dlhov a peňažných zostatkov až do 500 000 USD, z toho je 250 000 USD v hotovosti. Ak nie je SIPC pokrytie dostatočné, poisťuje Lloyds ešte čiastkou 30 000 000 USD naviac na klienta (až 900 000 USD v hotovosti) s celkovým maximom $150 000 000 na poistnú udalosť.

Klienti majú tiež možnosť uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS), ktoré zaisťuje poistenie investičných nástrojov aj peňažných prostriedkov do výšky £50 000 na klienta. Kompenzačná schéma FSCS je aplikovateľná pre obchodovanie opcií , futures a všetkých CFD. Viac informácií je k dispozícii na www.fscs.org.uk. V prípade, že klient využije možnosť kompenzácie plynúcu z FSCS, môže to viesť k neuznaniu nároku na kompenzáciu z SIPC.

Obe poistenia sa vzťahujú na peňažné zostatky, cenné papiere, dlhopisy a opcie na akcie.

Vďaka týmto režimom ochrany majetku získavajú klienti ochranu splňujúcu tie najprísnejšie normy.

Bezpečnosť Vašich financií je pre LYNX prioritou číslo 1!

 

LYNX kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu investorov. LYNX rozlišuje internú a externú kontrolu.

Interná kontrola

Rada riaditeľov LYNX je zodpovedná za internú kontrolu spoločnosti. Autonómnym a nezávislým orgánom je Compliance. Compliance officer je zodpovedný za zavádzanie interných pravidiel vo všetkých oblastiach chodu spoločnosti, ktoré posilňujú integritu spoločnosti stanovením vlastných pravidiel a tiež zavádzaním regulačných pravidiel a legislatívnych zmien.

Externý dohľad

Holandská centrála spoločnosti je regulovaná holandskými orgánmi De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Nemecku je regulovaná nemeckým BaFin a belgická pobočka Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA). Česká pobočka podlieha dohľadu ČNB.

O všetkých investíciách rozhodujete vždy iba Vy. LYNX neposkytuje investičné odporúčania a ani za Vás neobchoduje.

Nie, nič také u LYNX nenájdete. Jednoducho, platíte iba za uskutočnené obchody, vypožičané prostriedky a predplatené externé služby.

Ano, obchodování s Pink Sheets neboli OTC akciemi je u Lynx možné. Investoři by si měli být vědomi, že se jedná o rizikové investování. Všichni investoři, kteří chtějí tyto akcie obchodovat musí požádat o dodatečné zabezpečení účtu v podobě bezpečnostní kartičky s kódy pro přihlášení nebo bezpečnostní aplikaci pro tablety a mobilní telefony.

Áno, LYNX umožňuje day trading alebo intradenné obchodovanie. Intradenné obchodovanie je otvorenie a následné zatvorenie pozície v rámci jedného obchodného dňa.

V prípade amerických akcií a opcií  musí byť hodnota Vášho portfólia minimálne 25 000 USD. Ak je hodnota Vášho portfólia pod touto čiastkou, je možné realizovať maximálne tri intradenné obchody za posledných 5 obchodných dní. V prípade, že nemáte požadované minimum na intradenné obchodovanie a realizujete viac než 3 intradenné obchody s americkými akciami alebo opciami, bude Váš účet zablokovaný na 90 dní, resp. do doby než navýšite svoj účet na 25 000 USD.

Áno, LYNX umožňuje špekulovať na pokles ceny akcií prostredníctvom short sellingu (predaj akcií nakrátko).

Áno, s LYNX sa môžete účastniť premarketu aj aftermarketu. V USA začína premarket už o 10:00 a aftermarket končí pre väčšinu akcií o 01:00 v noci.

Bohužiaľ, zatiaľ nie je možné obchodovať na Burze cenných papierov Praha priamo, túto možnosť pre Vás intenzívne pripravujeme. Máte ale možnosť obchodovať české tituly prostredníctvom CFD alebo na okolitých burzách, keďže väčšina spoločností využíva duálne kotácie a preto je možné tieto akcie obchodovať nie len v Prahe, ale tiež napríklad vo Frankfurte, Viedni a ďalších burzách. Okrem toho môžete obchodovať na viac ako 100 trhoch ve 30 krajinách sveta.

exclamationamrk-75x75

Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu.

Na 69 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa.

Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Obchodná platforma využíva tzv. Smart Routing. Mnohé cenné papiere sú obchodované na viacerých burzách. Smart Routing pre vás automaticky vyhľadá najvýhodnejšiu dostupnú cenu, kde je daný inštrument obchodovaný.

Väčšina obchodných platforiem funguje nasledovne: Zadáte nákup 5 000 akcií General Motors a platforma hľadá protistranu, ktorá pri najvýhodnejšej cene predáva 5 000 akcií GM. Oproti tomu Trader Workstation vďaka unikátnemu systému Smart Routing dokáže objednávku rozdeliť tak, aby bola dosiahnutá najvýhodnejšia možná cena pri vyplnení od rôznych protistrán. Výšku poplatku to nemení.

Vďaka tomuto pokročilému systému môže LYNX zaručiť optimálnu rýchlosť a najlepšiu možnú cenu.

 

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovania na BlackBerry prostredníctvom aplikácie mobileTWS for BlackBerry. Informácie k obchodovaniu na BlackBerry sú k dispozícii tu.

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovať na iPhone prostredníctvom aplikácie mobile TWS. Informácie k obchodovaniu na iPhone sú k dispozícii tu.

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovania na Android zariadení prostredníctvom aplikácie mobileTWS. Informácie k obchodovaniu na Android sú k dispozícii tu.

Áno, LYNX ponúka možnosť obchodovania na iPad prostredníctvom aplikácie mobileTWS. Informácie k obchodovaniu na iPad sú k dispozícii tu.

 

S profesionálnou obchodnou platformou od LYNX môžete obchodovať kdekoľvek a kedykoľvek. Môžete vždy on-line sledovať aktuálne ceny, grafy alebo stav 100 rôznych trhov v 24 krajinách. Zároveň môžete jednoducho kontrolovať stav svojho obchodného účtu a všetky svoje pozície.

K dispozícii sú aplikácie pre  PC, tablet a mobilný telefón. Počítačovú verziu je možné využiť v inštalovanej aj neinštalovanej verzii pre prehliadač. Obchodná platforma je exkluzívne k dispozícii v češtine.

Naša obchodná platforma bola v roku 2014 opakovane vybraná prestížnym investorským časopisom Barron’s v celkovom hodnotení ako jedna z najlepších na trhu.

Toto ocenenie získala hlavne vďaka svojej spoľahlivosti, jednoduchosti použitia, stabilite a pokročilému technologickému riešeniu. Disponuje rôznymi nástrojmi technickej analýzy a podporuje viac ako 50 rôznych druhov pokynov. Prehľadné a intuitívne rozhranie umožňuje jednoducho sledovať vždy aktuálnu situáciu na trhoch, zadávať obchodné príkazy a sledovať svoje investície v reálnom čase.

Súčasťou platformy je mnoho profesionálnych nástrojov, ktoré sú vyvinuté v spolupráci s profesionálnymi obchodníkmi tak, aby maximálne vyhovovali potrebám obchodovania daného inštrumentu.

LYNX platformu TWS exkluzívne preložil pre svojich klientov do češtiny a to vrátane všetkých nástrojov.

Áno, u LYNX si môžete otvoriť obchodný účet, aj keď nie ste občanom Českej republiky.

 

Áno, u LYNX si môžete otvoriť podnikateľský obchodný účet.

Účty sa podstatne líšia v rýchlosti, pri ktorej máte k dispozícii hotovosť po vystúpení zo svojej pozície. Zatiaľčo na hotovostnom účte musíte niekoľko pracovných dní (pre akcie 3, forex 2, opcie 1) čakať, s maržovým účtom máte hotovosť k dispozícii ihneď po uzatvorení transakcie.

Maržový účet umožňuje obchodovanie na maržu, zatiaľčo pri hotovostnom účte táto možnosť nie je. Hotovostný účet neumožňuje ani možnosť menového úveru a investor vždy môže nakupovať iba inštrumenty v mene, ktorú drží na účte.

Čo majú však oba účty spoločné, sú poplatky spojené s ich vedením – pre oba účty sú nulové.

Celková hodnota Vášho portfólia (vrátane hotovosti) pre transakciu musí byť minimálne 2 000 USD. Ak sa Vaše portfólio nachádza pod týmto minimom. nie je možné realizovať obchody dokiaľ nenavýšite svoj účet na 2 000 USD.

Minimálny vek pre otvorenie hotovostného účtu je 18 rokov. Na tomto účte nie je možné využiť obchodovanie na maržu a nie je povolené vstupovať do krátkych pozícií (short sale). Pri realizácii obchodu musíte mať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na pokrytie celého objemu obchodu vrátane poplatkov.

Minimálny vek pre otvorenie maržového účtu je 21 rokov. Na tomto Účte je možné v plnej miere využiť obchodovanie na maržu a vstupovať do krátkych pozícií. V obchodnej platforme sa Vám zobrazuje kúpna sila aj aktuálny stav marže v reálnom čase. Hotovostný typ účtu je možné po dovŕšení veku 21 rokov prenastaviť na maržový typ účtu.

Minimálny vek pre otvorenie obchodného účtu je 18 rokov.

LYNX ponúka slovenským investorom extrémne výhodné tarify. Vďaka nám môžete na poplatkoch ušetriť aj tisíce korún ročne, bez ohľadu na to, či ste malý súkromný investor alebo veľká medzinárodná firma. Ako je to možné? tieto ceny môžeme oproti konkurencii ponúknuť hlavne vďaka priamemu prístupu na burzu, veľkému objemu obchodov a zautomatizovanému spracovaniu všetkých zadaných pokynov. Pozrite si a porovnajte naše extrémne výhodné tarify.

Obchodný účet u LYNX je možno otvoriť online. Počas 10 minút vyplníte potrebné údaje a zašlite dokumenty. A my po kontrole pridelíme a pošleme číslo a heslo vášho účtu (vzhľadom k vysokému nárastu záujmu o otvorenie účtov sú naše kapacity plne vyťažené a otvorenie účtu môže trvať dlhšie ako zvyčajne). Pre aktiváciu účtu musíte najskôr previesť svoj prvý vklad (minimálna čiastka pre otvorenie účtu je 3 000 EUR). Po obdržaní vkladu môžete začať obchodovať s LYNX!

Na túto otázku je jednoduchá a rýchla odpoveď. LYNX poskytuje investorom v porovnaní s ostatnými brokermi a bankami neobmedzené obchodné príležitosti za extrémne výhodné tarify. Vedľa toho má LYNX rýchlu a užívateľsky prívetivú obchodnú platformu a kvalifikovaný, priateľský a prozákaznicky orientovaný tým odborníkov, ktorý je otvorený a ochotný poradiť Vám so všetkými otázkami ohľadne Investovania.

Spoločnosť LYNX je oficiálnym partnerom spoločnosti Interactive Brokers LLC (ďalej len IB). Cez LYNX si otvoríte obchodný účet u IB. Obchody s cennými papiermi sú zadávané priamo klientom spoločnosti LYNX v obchodnej platforme IB, bez akéhokoľvek zásahu spoločnosti LYNX. IB umiestni na trh Vami vytvorené objednávky cenných papierov prostredníctvom svojej obchodnej platformy a dokončí ich (clearing, settlement).

IB bola založená pred viac ako 35 rokmi a v súčasnej dobe ide o jedného z najväčších svetových brokerov s vlastným kapitálom presahujúcim 5 miliárd USD. Spoločnosť IB je známa dôrazom na pokročilé technológie a prístupom na viac ako 100 svetových trhov. Denný počet obchodov realizovaných celou skupinou sa blíži hranici jedného miliónu transakcií. Akcie Interactive Brokers Group, Inc. sa obchodujú na burze Nasdaq pod tickerom IBKR.

Spoločnosť IB je pod dohľadom niekoľkých regulačných orgánov vrátane SEC, FINRA, NYSE, SFA ai.

Ratingová agentúra Standard & Poor’s udelila v roku 2012 spoločnosti IB hodnotenie A-/A-2. Toto hodnotenie znamená, že IB je finančne silná a stabilná spoločnosť. Pre hodnotiacu správu od spoločnosti Standard & Poor’s kliknite tu.

LYNX v súčasnej dobe pôsobí v štyroch krajinách. Spoločnosť bola založená v roku 2006 a na holandskom trhu pôsobí od roku 2007. Vzhľadom k veľkému úspechu v Holandsku sa spoločnosť LYNX rozhodla ponúknuť svoje služby tiež klientom v ďalších krajinách. Od roku 2008 pôsobí spoločnosť LYNX tiež v Belgicku a Nemecku a od roku 2012 aj v Českej republike. V súčasnej dobe hľadáme cestu, ako naše služby rozšíriť aj do ďalších európskych krajín.

LYNX je špecialista na online investovanie. LYNX poskytuje súkromným investorom prístup na viac ako 100 trhov v 24 krajinách prostredníctvom užívateľsky prívetivej a odborníkmi oceňovanej obchodnej platformy. To všetko za extrémne výhodné tarify.

Spoločnosť LYNX bola založená v roku 2006 a na holandskom finančnom trhu pôsobí od roku 2007. Vzhľadom k veľkému úspechu v Holandsku sa spoločnosť LYNX rozhodla ponúknuť svoje služby tiež klientom v ďalších krajinách. Od roku 2008 pôsobí spoločnosť LYNX tiež v Belgicku a Nemecku a od roku 2013 aj v Českej republike.

LYNX zaisťuje, aby súkromní investori mohli neobmedzene a celosvetovo investovať za extrémne výhodné tarify. Jednoduchým pripojením k internetu majú všetci naši zákazníci priamy prístup na všetky veľké trhy v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Ako prvý broker v ČR ponúka tiež priame obchodovanie na čínskej burze v Šanghaji.

LYNX pravidelne získava prestížne brokerské ocenenia v niekoľkých európskych krajinách. V Českej republike získal v roku 2015 prestížne ocenenie Broker Roku, ktoré udeľujú samotní investori. V Nemecku bol už trikrát po sebe zvolený ako Najlepší online broker rešpektovaným ekonomickým denníkom Handelsblatt. Pre prehľad ďalších ocenení prejdite do sekcie O LYNX.

V Českej republike je LYNX oprávnený na základe notifikácie u ČNB poskytovať tri hlavné investičné služby definované § 4 odst. 2 písm. a), b) a e) ZPKT, a to prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov špecifikovaným v § 3, odst. 1, písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j) a k) ZPKT a realizovanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka ku všetkým typom investičných nástrojov a investičné poradenstvo týkajúce sa investičných nástrojov ku všetkým typom investičných nástrojov.

Odkaz na register ČNB s informáciami týkajúci sa licencie LYNX je k dispozícii tu.