Veľké množstvo druhov príkazov v platforme TWS Vám dáva nevídané možnosti. V tomto sprievodcovi sa pozrieme na základné typy príkazov akciových obchodníkov.

LMT: Limitný príkaz nakúpi či predá iba za stanovenú alebo lepšiu cenu.

MKT: Market alebo tržný pokyn nakúpi či predá za aktuálnu tržnú cenu.

MTL: Market-to-Limit pokyn bude vyplnený za akutálnu cenu na trhu. Ak sa vyplní iba časť, zostávajúca časť bude zadaná ako limitný príkaz na úrovni ceny, kde sa prvá časť vyplnila.

STP: Stop príkaz je vyplnený ako tržný vo chvíli, keď je dosiahnutá stanovená stop cena.

STP LMT: Stop Limit pokyn je aktivovaný pri dotyku stop ceny, Narozdiel od klasického stop príkazu (STP) nie je vyplnený ako tržný, ale ako limitný pri zadanej cene.

MIT: Market if Touched pokyn nakúpi, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote a predá pri raste k určitej hodnote. Ide o podobný príkaz ako stop (STP) s tým rozdielom, že nákupná cena je umiestnená pod a predajná nad súčasnou tržnou cenou.

LIT: Limit if Touched príkaz otvorí limitný príkaz (LMT) na nákup, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote. LIT je podobný STP LMT s tým rozdielom, že je aktivovaný dotykom ceny u nákupného pokynu pod a u predajného nad súčasnou tržnou cenou.

TRAIL: Trailing Stop alebo posuvný stop-loss stanoví cenu na fixnej úrovni pod tržnou cenou. Pri narastaní trhu sa stop-loss posúva hore o zvolené posuvné množstvo. V prípade poklesu trhu stop-loss zostáva na pôvodnej úrovni. Pri dotyku stop ceny je exekuovaný tržný pokyn.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit alebo posuvný stop limit je kombináciou posuvného príkazu a STP LMT. Pri dotyku stop ceny sa aktivuje limitný pokyn pre úroveň limitnej ceny. Môže byť zadaný s limitnou cenou, pri ktorej bude obchod vyplnený alebo s limitným offsetom, ktorý je vzdialenosťou od zadanej limitnej ceny.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched je podobný Trailing Stop (TRAIL) s tým rozdielom, že predajný príkaz stanovuje stop cenu na fixní úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched je obdobou Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) pokynu líšiaci sa v tom, že predajný príkaz umiestňuje stop cenu na fixnú úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

REL: Relative (Pegged-to-Primary) je príkaz pre intradenných obchodníkov hľadajúcich lepšie ceny na trhu pomocou limitných príkazov. Limitná cena slúži ako strop a offset zväčší cenu dopytu (bid) a zmenší cenu ponuky (ask), čím sa zúži spread medzi nákupnou a predajnou cenou.

RPI: Retail Price Improvement pokyn je podobný REL príkazu s ešte nižšou možnosťou offsetu. Tieto príkazy pridávajú na trh likviditu a umiestňujú sa na NYSE do oddelených kníh, avšak môžu byť párované so všetkými ostatnými príkazmi.

MOC: Market-on-Close pokyn sa vyplní ako tržný čo najbližšie zatváracej cene. Na NYSE sú prijímané a môžu byť upravované a rušené najneskôr 15 do zatvorenia trhu.

LOC: Limit-on-Close pokyn sa vyplní pri zatvorení trhu, ak bude zatváracia cena lepšia než stanovená limitná cena. Na NYSE sú prijímané, upravované a môžu byť rušené do 15 minút pred zatvorením trhu.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark alebo príkaz naviazaný na benchmark upravuje cenu automaticky podľa pohybu podkladu.

VWAP: Volume-Weighted Average Price alebo objemom vážená priemerná cena, ktorá je garantovaná.

Investičný účet je pre LYNX otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (IE) Ltd. („IB IE“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším nakladaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú segregované od majetku spoločnosti IB US. Viac o IB a ochrane portfólia sa nachádza na stránke Aká je u LYNX ochrana portfólia?

Všetok kapitál, ktorý Interactive Brokers pre zákazníkov uchováva je na samostatnom oddelenom účte. Tento účet je oddelený od ostatného kapitálu IB. IB hlási denne Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a každý týždeň komisii pre cenné papiere Securities and Exchange Commission (SEC), či zostatok na tomto oddelenom účte zodpovedá kapitálu zákazníkov. Akcie, ktoré pre Vás IB chráni, sú uložené u samostatného správcu.

Spoločnosť LYNX prikladá optimálnej ochrane a bezpečnosti majetku svojich klientov mimoriadne veľký význam. Spoločnosť LYNX má povolenie pre svoju činnosť na území Českej republiky a podlieha dohľadu  Českej národnej banky (ČNB).

Obchodná platforma splňuje najprísnejšie bezpečnostné požiadavky a patrí medzi najstabilnejšie svojho druhu.

Investičný účet je otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším zaobchádzaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú oddelené od majetku spoločnosti IB US.

Spoločnosti IB UK aj IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), ktorá má viac než $5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (14,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %).

Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

V neočakávanom prípade neschopnosti spoločnosti Interactive Brokers plniť svoje záväzky, podliehajú klienti LYNX ochrane americkou spoločnosťou Securities Investor Protection Corporation (SIPC) a anglickou poisťovňou Lloyds. SIPC je samoregulačná inštitúcia pre brokerov/dealerov v USA. Takmer všetci brokeri/dealeri v USA sú členmi SIPC. SIPC umožňuje investorom, ktorí majú účet u pridruženého brokera/dealera odškodnenie v prípade platobnej neschopnosti, konkurzného konania alebo neoprávneného konania brokera/dealera.

Odškodnením sa rozumie ochrana tržnej hodnoty vašich akcií, opcií, warrantov, dlhov a peňažných zostatkov až do 500 000 USD, z toho je 250 000 USD v hotovosti. Ak nie je SIPC pokrytie dostatočné, poisťuje Lloyds ešte čiastkou 30 000 000 USD naviac na klienta (až 900 000 USD v hotovosti) s celkovým maximom $150 000 000 na poistnú udalosť.

Klienti majú tiež možnosť uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS), ktoré zaisťuje poistenie investičných nástrojov aj peňažných prostriedkov do výšky £50 000 na klienta. Kompenzačná schéma FSCS je aplikovateľná pre obchodovanie opcií , futures a všetkých CFD. Viac informácií je k dispozícii na www.fscs.org.uk. V prípade, že klient využije možnosť kompenzácie plynúcu z FSCS, môže to viesť k neuznaniu nároku na kompenzáciu z SIPC.

Obe poistenia sa vzťahujú na peňažné zostatky, cenné papiere, dlhopisy a opcie na akcie.

Vďaka týmto režimom ochrany majetku získavajú klienti ochranu splňujúcu tie najprísnejšie normy.

Bezpečnosť Vašich financií je pre LYNX prioritou číslo 1!

 

LYNX kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu investorov. LYNX rozlišuje internú a externú kontrolu.

Interná kontrola

Rada riaditeľov LYNX je zodpovedná za internú kontrolu spoločnosti. Autonómnym a nezávislým orgánom je Compliance. Compliance officer je zodpovedný za zavádzanie interných pravidiel vo všetkých oblastiach chodu spoločnosti, ktoré posilňujú integritu spoločnosti stanovením vlastných pravidiel a tiež zavádzaním regulačných pravidiel a legislatívnych zmien.

Externý dohľad

Holandská centrála spoločnosti je regulovaná holandskými orgánmi De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Nemecku je regulovaná nemeckým BaFin a belgická pobočka Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA). Česká pobočka podlieha dohľadu ČNB.

 

S profesionálnou obchodnou platformou od LYNX môžete obchodovať kdekoľvek a kedykoľvek. Môžete vždy on-line sledovať aktuálne ceny, grafy alebo stav 100 rôznych trhov v 24 krajinách. Zároveň môžete jednoducho kontrolovať stav svojho obchodného účtu a všetky svoje pozície.

K dispozícii sú aplikácie pre  PC, tablet a mobilný telefón. Počítačovú verziu je možné využiť v inštalovanej aj neinštalovanej verzii pre prehliadač. Obchodná platforma je exkluzívne k dispozícii v češtine.

Účty sa podstatne líšia v rýchlosti, pri ktorej máte k dispozícii hotovosť po vystúpení zo svojej pozície. Zatiaľčo na hotovostnom účte musíte niekoľko pracovných dní (pre akcie 3, forex 2, opcie 1) čakať, s maržovým účtom máte hotovosť k dispozícii ihneď po uzatvorení transakcie.

Maržový účet umožňuje obchodovanie na maržu, zatiaľčo pri hotovostnom účte táto možnosť nie je. Hotovostný účet neumožňuje ani možnosť menového úveru a investor vždy môže nakupovať iba inštrumenty v mene, ktorú drží na účte.

Čo majú však oba účty spoločné, sú poplatky spojené s ich vedením – pre oba účty sú nulové.

Obchodný účet u LYNX je možno otvoriť online. Počas 10 minút vyplníte potrebné údaje a zašlite dokumenty. A my po kontrole pridelíme a pošleme číslo a heslo vášho účtu (vzhľadom k vysokému nárastu záujmu o otvorenie účtov sú naše kapacity plne vyťažené a otvorenie účtu môže trvať dlhšie ako zvyčajne). Pre aktiváciu účtu musíte najskôr previesť svoj prvý vklad (minimálna čiastka pre otvorenie účtu je 3 000 EUR). Po obdržaní vkladu môžete začať obchodovať s LYNX!

Na túto otázku je jednoduchá a rýchla odpoveď. LYNX poskytuje investorom v porovnaní s ostatnými brokermi a bankami neobmedzené obchodné príležitosti za extrémne výhodné tarify. Vedľa toho má LYNX rýchlu a užívateľsky prívetivú obchodnú platformu a kvalifikovaný, priateľský a prozákaznicky orientovaný tým odborníkov, ktorý je otvorený a ochotný poradiť Vám so všetkými otázkami ohľadne Investovania.

Spoločnosť LYNX je oficiálnym partnerom spoločnosti Interactive Brokers LLC (ďalej len IB). Cez LYNX si otvoríte obchodný účet u IB. Obchody s cennými papiermi sú zadávané priamo klientom spoločnosti LYNX v obchodnej platforme IB, bez akéhokoľvek zásahu spoločnosti LYNX. IB umiestni na trh Vami vytvorené objednávky cenných papierov prostredníctvom svojej obchodnej platformy a dokončí ich (clearing, settlement).

IB bola založená pred viac ako 35 rokmi a v súčasnej dobe ide o jedného z najväčších svetových brokerov s vlastným kapitálom presahujúcim 5 miliárd USD. Spoločnosť IB je známa dôrazom na pokročilé technológie a prístupom na viac ako 100 svetových trhov. Denný počet obchodov realizovaných celou skupinou sa blíži hranici jedného miliónu transakcií. Akcie Interactive Brokers Group, Inc. sa obchodujú na burze Nasdaq pod tickerom IBKR.

Spoločnosť IB je pod dohľadom niekoľkých regulačných orgánov vrátane SEC, FINRA, NYSE, SFA ai.

Ratingová agentúra Standard & Poor’s udelila v roku 2012 spoločnosti IB hodnotenie A-/A-2. Toto hodnotenie znamená, že IB je finančne silná a stabilná spoločnosť. Pre hodnotiacu správu od spoločnosti Standard & Poor’s kliknite tu.

LYNX je špecialista na online investovanie. LYNX poskytuje súkromným investorom prístup na viac ako 100 trhov v 24 krajinách prostredníctvom užívateľsky prívetivej a odborníkmi oceňovanej obchodnej platformy. To všetko za extrémne výhodné tarify.

Spoločnosť LYNX bola založená v roku 2006 a na holandskom finančnom trhu pôsobí od roku 2007. Vzhľadom k veľkému úspechu v Holandsku sa spoločnosť LYNX rozhodla ponúknuť svoje služby tiež klientom v ďalších krajinách. Od roku 2008 pôsobí spoločnosť LYNX tiež v Belgicku a Nemecku a od roku 2013 aj v Českej republike.

LYNX zaisťuje, aby súkromní investori mohli neobmedzene a celosvetovo investovať za extrémne výhodné tarify. Jednoduchým pripojením k internetu majú všetci naši zákazníci priamy prístup na všetky veľké trhy v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Ako prvý broker v ČR ponúka tiež priame obchodovanie na čínskej burze v Šanghaji.

LYNX pravidelne získava prestížne brokerské ocenenia v niekoľkých európskych krajinách. V Českej republike získal v roku 2015 prestížne ocenenie Broker Roku, ktoré udeľujú samotní investori. V Nemecku bol už trikrát po sebe zvolený ako Najlepší online broker rešpektovaným ekonomickým denníkom Handelsblatt. Pre prehľad ďalších ocenení prejdite do sekcie O LYNX.

V Českej republike je LYNX oprávnený na základe notifikácie u ČNB poskytovať tri hlavné investičné služby definované § 4 odst. 2 písm. a), b) a e) ZPKT, a to prijímanie a predávanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov špecifikovaným v § 3, odst. 1, písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j) a k) ZPKT a realizovanie pokynov týkajúcich sa investičných nástrojov na účet zákazníka ku všetkým typom investičných nástrojov a investičné poradenstvo týkajúce sa investičných nástrojov ku všetkým typom investičných nástrojov.

Odkaz na register ČNB s informáciami týkajúci sa licencie LYNX je k dispozícii tu.