Z dôvodu diverzifikácie rizika používa spoločnosť LYNX pre každú menu iný účet, inú banku a aj inú krajinu. Bankové spojenie získate pri vytváraní oznámenia o vklade, ktoré je nutné pri každom bankovom prevode pre bezproblémové pripísanie Vašich prostriedkov na Váš investičný účet. Toto oznámenie je možné vytvoriť aj spätne.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom, ktoré Vám bolo zaslané na email.

Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti sa nachádza základné menu, kde zvoľte Transfer & Pay 1  a vyberte Fund Transfers 2. V menu Transaction Type zvoľte Deposit 3  a v menu Currency 4 vyberte menu, ktorú chcete vložiť.

1
Ak ste už predtým rovnakú menu vkladali a máte uložené informácie o Vašej banke, v nasledujúcej voľbe Would you like to use previously saved bank information 1  zvoľte YES a v ďalšom kroku zadajte čiastku pre vklad. Ak vkladáte peniaze úplne prvýkrát, zvoľte NO a postupujte návodom ďalej.

1
2
V políčku Save bank information označte YES 1Potom zadajte názov Vašej banky do Sending Insitution 2, prípadne i číslo Vášho bankového účtu do Account Number 3. Do kolónky Bank information name 4  si vyplňte názov, pod ktorým chcete tieto údaje uložiť pre ďalšie použitie – ak vkladáte napr. eura z Komerční banky, môžete si to pomenovať napr. KB_vklad_EUR. Pri ďalšom vklade potom použijete už takto vytvorenú šablónu pod týmto názvom.

Nakoniec v políčku Transaction information v riadku Amount 5 vyplníte čiastku.

1
2
3
4
5
Následne všetko potvrdíte preklikom Continue vpravo dole. Na ďalšej obrazovke sa Vám zobrazí bankové spojenie pre vklad v danej mene.

Bankové spojenie pre vklady v najčastejšie používaných menách

EUR

USD

 

Investičný newsletter Breakout Trader dostávajú klienti LYNX každý utorok v podvečer. V jeho rámci získajú 5 investičných analýz, z nich sa dve týkajú amerických akcií, jedna nemeckej akcie, jedna európskej akcie a posledná sa týka vybraného ETF. Analýzy sa opierajú o technickú analýzu. Súčasťou je jasne stanovená úroveň výstupu na cieľovej cene aj stop-loss.

Vďaka inteligentným príkazom je možné zadať pokyny z investičního newsletteru Breakout Trader tak, aby presne plnili charakteristiky danej stratégie. Jedného príkazu tak môžete nastaviť ako cenovú úroveň vstupu, tak aj výstup na stop-loss a cieľovej cene.

Pri obchodovanú prerazení a odrazení špekulujete, že nastane na trhu situácia, ktorá akciám či ETF zvýši rastové alebo klesajúce momentum. Táto situácia sa označuje ako prerazenie či odrazenie od rezistencie alebo supportu. Pokiaľ k takejto situácii nedôjde, zmienená konštrukcia neplatí, aj napriek tomu že by ste na trhu mohli nájsť výhodnejšiu možnosť vstupu, než je uvedená v analýze!

Postupy nižšie Vám ukážu, ako zadať pokyn z Breakout Trader jednoducho a rýchlo.

Strategie NÁKUP PRERAZENIA v Breakout Trader

Špekulujete, že kurz prerazí rezistenciu a získa rastúce momentum, ktoré zvýši cenu akcie či ETF. Vstupná cena je vyššia než aktuálna cena na trhu. Avšak to neznamená, že do obchodu môžete vstúpiť skôr s výhodnejšími podmienkami, ale že ešte nenastala požadovaná situácia.

1. Kliknite do prázdneho riadku a napíšte ticker akcie či ETF 1, stlačte enter a vyberte požadovaný inštrument 2.

1
2
2. V riadku zobrazeného inštrumentu 1 kliknite pravým Tlačidlom myši a z ponuky kliknite na modré tlačidlo KOUPIT 2.

1
2

3. V zobrazenom obchodnom lístku zadajte ako typ príkazu STP 1, pretože chcete nakúpiť za vyššiu cenu než je aktuálna tržná cena, a zadajte požadovanú úroveň vstupu 2. Ako čas v platnosti zvoľte GTC (do zrušenia). Potvrďte kliknutím na Přijmout 3.

1
2
3

 

4. V riadku KOUPIT príkazu 1 kliknite pravým tlačidlom a zvoľte Připojit 2 a Ohraničené příkazy 3, čo Vám vytvorí 2 predajné príkazy (stop-loss a cieľovú cenu).

1
2
3
5. V riadku s predajným príkazom LMT 1 nastavte cieľovú cenu (vyššiu než vstupná cena) 2.

6. V riadku s predajným príkazom STP 3 nastavte stop-loss cenu (nižšia než vstupná cena) 4.

1
2
5
3
4
7. Potvrďte aktiváciu kúpneho príkazu kliknutím na modré P 5 a potom na tlačidlo Nebrat v úvahu a přenést 6, čím sa zároveň aktivujú aj oba predajné pokyny.

6

Strategie PRODEJ PRORAŽENÍ v Breakout Trader

Ide o zrkadlovo opačnú situáciu v porovnaní so zadaním predchádzajúceho pokynu.

Špekulujete, že kurz sa odrazí od rezistencie a získa klesajúce momentum, ktoré zníži cenu akcie či ETF. Vstupná cena býva nižšia než je aktuálna cena na trhu, avšak to neznamená, že do obchodu môžete vstúpiť skôr s výhodnejšími podmienkami, ale že ešte nenastala požadovaná situácia.

1. Kliknite do prázdneho riadku a napíšte ticker akcie či ETF 1, stlačte enter a vyberte požadovaný inštrument 2.

1
2
2. V riadku zobrazeného inštrumentu kliknite pravým tlačidlom myši 1 a z ponuky kliknite na červené tlačidlo PRODAT 2.

1
2
3. V zobrazenom obchodnom lístku zadáte ako typ príkazu STP 1, pretože chcete predať za nižšiu cenu než je aktuálna tržná cena, a zadáte požadovanú úroveň vstupu 2. Čas v platnosti GTC (do zrušenia) 3 a potvrďte kliknutím na Přijmout 4.

1
2
3
4
4. V riadku predejního příkazu 1 kliknete pravým tlačidlom a zvolíte Připojit 2 Ohraničené příkazy 3, čo Vám vytvorí 2 kúpne príkazy (stop-loss a cieľovú cenu).

1
2
3
5. V riadku s kúpnym príkazom LMT 1 nastavíte cieľovú cenu (nižšia než vstupná cena) 2.

6. V riadku s kúpnym príkazom STP 3 nastavíte stop-loss cenu (vyššia než vstupná cena) 4.

5
1
2
3
4
7. Potvrdíte aktiváciu predajného príkazu kliknutím na červenú ikonu P 5a na tlačidlo Nebrat v úvahu a přenést 6, čím sa zároveň aktivujú aj oba kúpne pokyny.

6

Ak investor s maržovým účtom otvorí pozíciu v amerických akciách či opciách a zavrie ju (celú alebo jej časť) behom rovnakého obchodného dňa, považuje sa tento obchod za intradenný.

Investori s celkovou hodnotou prostriedkov na účte nižšou než 25.000 USD môžu urobiť iba tri denné obchody behom piatich nasledujúcich obchodných dní ako stanovuje americký regulátor FINRA. Toto pravidlo sa nazýva Potential Pattern Day Trade Rule.

Ak má investor na svojom účte viac ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene), nevťahujú sa na neho žiadne limity pre intradenné obchodovanie.

V obchodnej platforme si môžete skontrolovať, koľko denných obchodov ešte môžete urobiť v nasledujúcich piatich obchodných dňoch. Zistíte to v údajoch o svojom účte. Kliknite teda na ikonu Účet 1.

1

Akonáhle kliknete na ikonu Účet, objaví sa Vám pop-up okno. Zvoľte tretiu zvýraznenú hlavičku K dispozícii pre obchodovanie a kliknutím na zelené plusové znamienko 1 rozviňte ďalšie položky.

Na spodnom riadku Zostáva intradenných obchodov (T,…,T+4) 2 môžete vidieť, že tento klient môže urobiť 3 intradenné obchody v nasledujúcich piatich obchodných dňoch.

2
1
Počet zostávajúcich obchodov pre intradenné obchodovanie je uvedený vo formáte (x ,x ,x , x, x)

– Prvé číslo ukazuje počet denných obchodov, ktoré môžete urobiť behom aktuálneho obchodného dňa.

– Druhé číslo udáva počet obchodov, ktoré máte možnosť uzavrieť v ďalšom obchodnom dni.
– Tretie číslo stanovuje počet denných obchodov, ktoré môžete urobiť za dva obchodné dni.
– Štvrté číslo hovorí, koľko denných obchodov môžete uzavrieť za tri obchodné dni.
– Piate číslo udáva počet denných obchodov, ktoré môžete uskutočniť za štyri obchodné dni.

Po urobení denného obchodu

Investor, ktorý urobil tri intradenné obchody za uplynulých päť obchodných dní, bude mať v príslušnej kolónke nasledujúci údaj: (0,1,3,3,3). Teraz nemôžete otvoriť pozíciu v amerických akciách či opciách v tomto obchodnom dni. Ďalší obchodný deň môže uzavrieť jeden denný obchod a v nasledujúcom obchodnom dni má možnosť urobiť 3 denné obchody.

 

Neobmedzené intradenné obchodovanie

Investor, ktorého výška prostriedkov na investičnom účte je vyššia ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene) môže intradenne urobiť neobmedzene obchodov a v danej kolónke bude mať nápis: Neobmedzený.

 

Zablokovaný účet

Investor, ktorý urobil viac ako tri denné obchody v rámci jedného obchodného dňa a hodnota prostriedkov na jeho účte je nižšia ako 25.000 USD (alebo ekvivalent v inej mene), bude mať účet zablokovaný a nemôže otvárať pozície v amerických akciách a opciách. Musí zavolať klientsku podporu spoločnosti LYNX na linke 800 877 877.

V príslušnej kolónke bude vypísané: (0 ,0 ,0 ,0 ,0)

Pravidlá k dennému obchodovaniu sa vzťahujú iba na investovanie do amerických akcií a opcií.

Veľké množstvo druhov príkazov v platforme TWS Vám dáva nevídané možnosti. V tomto sprievodcovi sa pozrieme na základné typy príkazov akciových obchodníkov.

LMT: Limitný príkaz nakúpi či predá iba za stanovenú alebo lepšiu cenu.

MKT: Market alebo tržný pokyn nakúpi či predá za aktuálnu tržnú cenu.

MTL: Market-to-Limit pokyn bude vyplnený za akutálnu cenu na trhu. Ak sa vyplní iba časť, zostávajúca časť bude zadaná ako limitný príkaz na úrovni ceny, kde sa prvá časť vyplnila.

STP: Stop príkaz je vyplnený ako tržný vo chvíli, keď je dosiahnutá stanovená stop cena.

STP LMT: Stop Limit pokyn je aktivovaný pri dotyku stop ceny, Narozdiel od klasického stop príkazu (STP) nie je vyplnený ako tržný, ale ako limitný pri zadanej cene.

MIT: Market if Touched pokyn nakúpi, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote a predá pri raste k určitej hodnote. Ide o podobný príkaz ako stop (STP) s tým rozdielom, že nákupná cena je umiestnená pod a predajná nad súčasnou tržnou cenou.

LIT: Limit if Touched príkaz otvorí limitný príkaz (LMT) na nákup, ak cena poklesne nižšie k zadanej hodnote. LIT je podobný STP LMT s tým rozdielom, že je aktivovaný dotykom ceny u nákupného pokynu pod a u predajného nad súčasnou tržnou cenou.

TRAIL: Trailing Stop alebo posuvný stop-loss stanoví cenu na fixnej úrovni pod tržnou cenou. Pri narastaní trhu sa stop-loss posúva hore o zvolené posuvné množstvo. V prípade poklesu trhu stop-loss zostáva na pôvodnej úrovni. Pri dotyku stop ceny je exekuovaný tržný pokyn.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit alebo posuvný stop limit je kombináciou posuvného príkazu a STP LMT. Pri dotyku stop ceny sa aktivuje limitný pokyn pre úroveň limitnej ceny. Môže byť zadaný s limitnou cenou, pri ktorej bude obchod vyplnený alebo s limitným offsetom, ktorý je vzdialenosťou od zadanej limitnej ceny.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched je podobný Trailing Stop (TRAIL) s tým rozdielom, že predajný príkaz stanovuje stop cenu na fixní úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched je obdobou Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) pokynu líšiaci sa v tom, že predajný príkaz umiestňuje stop cenu na fixnú úroveň nad tržnou cenou namiesto pod ňou.

REL: Relative (Pegged-to-Primary) je príkaz pre intradenných obchodníkov hľadajúcich lepšie ceny na trhu pomocou limitných príkazov. Limitná cena slúži ako strop a offset zväčší cenu dopytu (bid) a zmenší cenu ponuky (ask), čím sa zúži spread medzi nákupnou a predajnou cenou.

RPI: Retail Price Improvement pokyn je podobný REL príkazu s ešte nižšou možnosťou offsetu. Tieto príkazy pridávajú na trh likviditu a umiestňujú sa na NYSE do oddelených kníh, avšak môžu byť párované so všetkými ostatnými príkazmi.

MOC: Market-on-Close pokyn sa vyplní ako tržný čo najbližšie zatváracej cene. Na NYSE sú prijímané a môžu byť upravované a rušené najneskôr 15 do zatvorenia trhu.

LOC: Limit-on-Close pokyn sa vyplní pri zatvorení trhu, ak bude zatváracia cena lepšia než stanovená limitná cena. Na NYSE sú prijímané, upravované a môžu byť rušené do 15 minút pred zatvorením trhu.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark alebo príkaz naviazaný na benchmark upravuje cenu automaticky podľa pohybu podkladu.

VWAP: Volume-Weighted Average Price alebo objemom vážená priemerná cena, ktorá je garantovaná.

Váš LYNX účet je multimenový. S LYNX môžete obchodovať v 22 krajinách s rôznymi menami. Vaše obchody sú vždy uskutočnené v mene krajiny, kde je produkt kótovaný.

Obchodovanie vo viacerých menách zároveň ovplyvňuje hodnotu Vášho portfólia. Obchodná platforma je však veľmi flexibilná čo sa mien týka. 

Ak si na účet vložíte napr. 2 000 EUR a chcete obchodovať v USD, je u väčšiny investorov obvyklé, že je ich prvou transakciou konverzia EUR do USD.

V záložke Forex nájdete menový pár EUR.USD alebo si ho pridáte do vlastného wathclistu. Kliknutím na cenu v stĺpci Dopyt 1 vytvoríte nákupný príkaz.

Do stĺpca Množstvo 2 zadáte množstvo v EUR, ktoré si prajete kúpiť za daného kurzu. V našom príklade nižšie zadáme 20 000 EUR a v stĺpci Hodnota množstva 3 je vidieť, aká je hodnota predávaných EUR v USD (mala by sa blížiť čiastke, ktorú chceme zmeniť plus poplatku).

Necháme tržný pokyn (MKT) 4. Ak sa s konverziou neponáhľate, tak si môžete nastaviť limitný pokyn (LMT) pri limitnej cene a počkať, až kurz klesne, aby ste USD kúpili lacnejšie.

Dôležité je zmeniť IDEALPRO na FXCONV v stĺpci Destinácia 5.

Ak je príkaz nastavený podľa Vašich predstáv, potvrďte kliknutím na Preniesť 6.

1
2
3
4
6
5

Objaví sa Vám správa, že ste zadali nižšie množstvo než je lot, odkliknite OK.

Odporúčame nechať si drobnú rezervu a počítať aj s tým, že zaplatíte poplatok za transakciu v USD (min. 5 USD).

U LYNX môžete urobiť konverziu v ľubovoľnom objeme.

Pre opačnú konverziu z USD na EUR zadáte nákupný príkaz.

 

RIADENIE MENOVÉHO RIZIKA

 

Pomocou menových konverzií môžete jednoducho riadiť riziko svojho obchodného kapitálu. Nižšie uvedený príklad ukazuje, aké možnosti pre riadenie menového rizika máte pri obchodovaní s LYNX.

Príklad:
Keď vložíte 1.000.000 CZK a nakúpite americké akcie za 10 000 USD, tržná hodnota Vášho portfólia bude 1 000 000 CZK -10 000 USD. Naviac máte otvorenú pozíciu v akciách vo výške 10 000 USD.

Zobrazenie v tabuľke je nasledujúce:

Lynx Broker

Odstráňte menové riziko

Po transakcii popísanej vyššie ste už poistený proti menovému riziku. Keď sa totiž  kurz USD/CZK zníži, hodnota Vašich amerických akcií aj vypožičaných USD poklesne v rovnakej výške.

Vyzerá to nasledovne:

Lynx Broker

Z vypožičaných USD platíte úroky. Úroková miera je okolo 2.6 % ročne.

Nechcete platit žiadne úroky?

Ak si myslíte, že koruna posilní a kurz USD/CZK sa zníži, môžete USD zmeniť na CZK. Potom neplatíte žiadne úroky, keďže už nemáte žiadne USD vypožičané, avšak na druhej strane sa vystavujete menovému riziku.

Pri obchodovaní v inej mene než Vami zvolenej základnej mene si musíte vybrať, či sa vystavíte menovému riziku (a neplatíte úroky) alebo sa menovému riziku vyvarujete (ale zaplatíte úroky). Záleží na hodnote prostriedkov na Vašom účte a preto sa každý investor musí rozhodnúť, čo mu vyhovuje viac.

Modelový investor

Keď vložíte EUR na svoj účet a kúpite si americké akcie, držíte negatívnu pozíciu v USD na svojom účte, keďže ste si ich pred uskutočnením obchodu museli požičať.

Aby ste zobrazili svoje menové pozície, kliknite v obchodnej platforme vľavo hore na ikonu Účet 1.

1

Akonáhle kliknete na Účet, objaví sa Vám pop-up okno, kde sa vo štvrtej tučne zvýraznenej hlavičke nachádza tabuľka Tržná hodnota – Skutočný FX zostatok.

Hodnota pôvodného vkladu tohoto investora je 1,082,364 USD 3 a naviac si vypožičal 3,407 EUR 2 a 13,130 CZK 1.

1
2
3

Ak sa investor rozhodne zmeniť si vypožičané EUR na CZK, klikne pravým tlačidlom na riadok EUR a vyberie možnosť Zatvoriť zostatek v mene 1

1

Ak Vám opäť vyskočí pop-up okno, kliknite na OK.

V obchodnej platforme investor vidí príkaz na nákup EUR/CZK (nákup EUR, predaj CZK), ktorý automaticky spočíta, koľko CZK treba predať, aby sa zatvorila otvorená pozícia v EUR.

Príkaz na konverziu sa potvrdí kliknutím na Preniesť 1 .

1

Teraz môže investor znovu skontrolovať informácie o svojom účte kliknutím vľavo hore na ikonu Účet.

 

Pod štvrtou zvýraznenou hlavičkou Tržná hodnota – Skutočný FX zostatok sa nachádza -105,238 CZK 1 a 1,082,364 USD 2 .

1
2

Po uskutočnení konverzie sa stále nachádza na Vašom účte malý (pozitívny či negatívny) zostatok v prevádzanej mene. Tento zostatok bude automaticky zatvorený obchodným systémom behom niekoľkých obchodných dní. Táto konverzia nie je spojená s ďalšími poplatkami.

Ak máte záujem o živé dáta ku kotáciám produktov, ktoré Vám LYNX ponúka, musíte si ich predplatiť. V prípade záujmu postupujte podľa návodu nižšie.

Otvorte si v prehliadači Webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite na PRIHLÁSENIE K ÚČTU.

Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V hornej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Manage AccountTrade Configuration, vyberte Market Data a postupujte podľa obrázkov nižšie.

V jednotlivých záložkách si rovno môžete vyberať živé dáta zo svetových búrz, ktoré Vás zaujímajú.

Ak si budete chcieť predplatiť živé dáta pre americké akcie, opcie, futures a komodity – vyberte US Bundle, ako je zobrazené na obrázku vyššie. Ak máte vybrané požadované dáta, kliknite na Continue.

Ak si nie ste istým ktorý balík dát je pre Vás vhodný, obráťte sa na našu zákaznícku linku 800 877 877, kde Vám radi poradíme.

Dáta si môžete predplatiť kedykoľvek a okamžite ich uvidíte vo svojej obchodnej platforme.

Ak budete chcieť predplatné dát zrušiť v priebehu mesiaca, budú Vám zrušené až so začiatkom ďalšieho kalendárneho mesiaca. Poplatok za tieto dáta Vám bude odpísaný z účtu začiatkom nového kalendárneho mesiaca.

Ak nemáte o živé dáta záujem, automaticky zdarma obdržíte dáta z väčšiny svetových búrz oneskorené o 20 minút.

K cene za datové a spravodajské balíčky, Vám bude naviac účtované DPH podľa krajiny, ktorú máte uvedenú v investičnom účte.

Pri otváraní Vášho obchodného účtu LYNX použil vlastnú emailovú adresu (newaccounts@lynxbroker.cz), aby sa uistil, že účet je spárovaný s platnou emailovou adresou.

Po prijatí Vášho prvého depozitu, bude Vaša kontaktná emailová adresa zmenená za asistencie LYNX. Ak ku zmene Vášho emailu nedošlo, budú všetky konfirmačné kódy a dôležité oznámenia spojené s Vašim účtom stále zasielané na email LYNX.

Odporúčame zmeniť emailový kontakt, akonáhle prevediete prostriedky na svoj účet.

Prihláste sa do webovej správy účtu svojím prihlasovacím menom a heslom. V ľavej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Settings1 , User Settings2  a vyberte Email Address 3 .

1
2
3
V ďalšom kroku napíšete email do políčiek New Email Address 1  a potvrdíte novú e-mailovú adresu Continue 2.

1
2
V nasledujúcom okne zadáte svoje užívateľské meno 1 ,  heslo 2  a kliknete Continue 3 .

1
2
3
Systém Vám na nový e-mail poslal 5-miestne číslo ako potvrdzovací kód, ktorý je potrebné napísať do pripraveného poľa a potvrdiť.

Ak boli všetky údaje zadané správne, tak sa Vám zobrazí potvrdzujúca obrazovka. Váš email bude behom 20 minút zmenený a všetky konfirmačné kódy a ďalšie dôležité správy budú už chodiť naň.

 

Spoločnosť LYNX prikladá optimálnej ochrane a bezpečnosti majetku svojich klientov mimoriadne veľký význam. Spoločnosť LYNX má povolenie pre svoju činnosť na území Českej republiky a podlieha dohľadu  Českej národnej banky (ČNB).

Obchodná platforma splňuje najprísnejšie bezpečnostné požiadavky a patrí medzi najstabilnejšie svojho druhu.

Investičný účet je otvorený u spoločnosti Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK“). Pokyny spojené s nákupom, predajom či ďalším zaobchádzaním s investičnými inštrumentmi sú prenášané spoločnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investičné nástroje aj peňažné prostriedky sú držané u IB US na oddelených majetkových účtoch, ktoré sú oddelené od majetku spoločnosti IB US.

Spoločnosti IB UK aj IB US sú konsolidované do spoločnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), ktorá má viac než $5 miliárd vlastného kapitálu. Vlastníkmi IBG LLC sú Interactive Brokers Group, Inc. (14,5 %), ktorej akcie sú obchodované na americkej burze Nasdaq, a zamestnanci spoločnosti (88,5 %).

Spoločnosť Interactive Brokers (IB) je jedným z najväčších a najviac rešpektovaných brokerských domov, ktorý je pre investorov po celom svete synonymom pre spoľahlivosť, stabilitu, technickú vyspelosť a inovácie.

V neočakávanom prípade neschopnosti spoločnosti Interactive Brokers plniť svoje záväzky, podliehajú klienti LYNX ochrane americkou spoločnosťou Securities Investor Protection Corporation (SIPC) a anglickou poisťovňou Lloyds. SIPC je samoregulačná inštitúcia pre brokerov/dealerov v USA. Takmer všetci brokeri/dealeri v USA sú členmi SIPC. SIPC umožňuje investorom, ktorí majú účet u pridruženého brokera/dealera odškodnenie v prípade platobnej neschopnosti, konkurzného konania alebo neoprávneného konania brokera/dealera.

Odškodnením sa rozumie ochrana tržnej hodnoty vašich akcií, opcií, warrantov, dlhov a peňažných zostatkov až do 500 000 USD, z toho je 250 000 USD v hotovosti. Ak nie je SIPC pokrytie dostatočné, poisťuje Lloyds ešte čiastkou 30 000 000 USD naviac na klienta (až 900 000 USD v hotovosti) s celkovým maximom $150 000 000 na poistnú udalosť.

Klienti majú tiež možnosť uplatnenia britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS), ktoré zaisťuje poistenie investičných nástrojov aj peňažných prostriedkov do výšky £50 000 na klienta. Kompenzačná schéma FSCS je aplikovateľná pre obchodovanie opcií , futures a všetkých CFD. Viac informácií je k dispozícii na www.fscs.org.uk. V prípade, že klient využije možnosť kompenzácie plynúcu z FSCS, môže to viesť k neuznaniu nároku na kompenzáciu z SIPC.

Obe poistenia sa vzťahujú na peňažné zostatky, cenné papiere, dlhopisy a opcie na akcie.

Vďaka týmto režimom ochrany majetku získavajú klienti ochranu splňujúcu tie najprísnejšie normy.

Bezpečnosť Vašich financií je pre LYNX prioritou číslo 1!