Dokument s kľúčovými informáciami

Tvorca PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) musí k týmto produktom vytvoriť Dokument s kľúčovými informáciami. Tento Dokument s kľúčovými informáciami obsahuje všetky podstatné informácie o povahe produktu a umožní investorovi lepšie pochopiť riziká, náklady a očakávaný výnos z daného produktu.

Na tomto odkaze je prístup do databáze Dokumentov s kľúčovými informáciami nášho partnera Interactive Brokers. Táto databáza ponúka Dokumenty s kľúčovými informáciami v jazykoch poskytnutých tvorcovia PRIIPs. Nižšie sa nachádzajú Dokumenty s kľúčovými informáciami vytvorené LYNX. Patrí medzi ne dokumenty týkajúce sa CFD a mimo-európskych burzovo obchodovaných derivátov – opcií a futures.

Mimo-európske futures