Forex obchodovanie

Objednávky, ktoré zadávate prostredníctvom LYNX, sú odovzdávané a vykonávané spoločnosťou Interactive Brokers. Interactive Brokers si účtuje náklady za vykonanie objednávky. Na tejto stránke nájdete náklady účtované Interactive Brokers.

Tieto náklady pozostávajú z nákladov na vykonanie objednávky, nákladov na burze, nákladov na zúčtovanie a ďalších nákladov. Náklady uvedené na tejto stránke sú už spracované v províziu, ktorú nájdete na stránke sadzieb LYNX.

Náklady na vyhotovenie objednávky (účtované Interactive Brokers)

Mesačný objem obchodovania provízie Minimum na objednávku 1
USD <= 1.000.000.0000,20 základný bod 2 * hodnota transakcie 3USD 2,00
USD 1.000.000.001 - 2.000.000.0000,15 základný bod 2 * hodnota transakcie 3USD 1,50
USD 2.000.000.001 - 5.000.000.0000,10 základný bod 2 * hodnota transakcie 3USD 1,25
USD > 5.000.000.0000,08 základný bod 2 * hodnota transakcie 3USD 1,00

Poznámky:

  1. Alebo ekvivalent tohto.
  2. 1 bázický bod = 0,0001.
  3. Provízie z menových transakcií sa počítajú na základe hodnoty transakcie a potom sa prevádzajú a účtujú v základnej mene príslušného účtu cenných papierov.