Investovanie do štruktúrovaných produktov

Mnohí investori sú oboznámení so štruktúrovanými produktmi a ako používať tento finančný produkt na ochranu svojho portfólia alebo na smerové investície s cieľom dosiahnuť výnosy. Aj keď sú veľmi populárne, stále môžu existovať otázky týkajúce sa mechaniky a vlastností tohto produktu. Táto brožúra vysvetľuje pojmy štruktúrovaných produktov, ako fungujú a na čo sa dajú použiť.

Poznámka: Upozorňujeme, že štruktúrované produkty sa považujú za komplexné produkty. Obchody s týmito produktami by mali uzatvárať iba investori, ktorí rozumejú jej mechanizmom, možnostiam a rizikám.

Vysvetlenie štruktúrovaných produktov

Štruktúrovaný produkt (t. J. Turbo) je navrhnutý tak, aby uľahčoval vysoko prispôsobené ciele návratnosti rizika. Štruktúrované produkty umožňujú investorovi vytvárať vysoké výnosy a zároveň udržiavať nízku počiatočnú investíciu. To možno dosiahnuť vďaka pákovému efektu. Brožúra bude neskôr rozpracovaná o pákových mechanizmoch, je však možné povedať, že z dôvodu tejto funkcie sa odporúča, aby sa Turbo obchodovalo krátkodobo a aby bolo zamerané na aktívnych obchodníkov.

Finančné nástroje vydávajú veľké finančné inštitúcie ako BNP Paribas, Goldman Sachs, Commerzbank a ING. Pokiaľ ide o štruktúrované produkty, investor si môže vybrať z množstva rôznych štruktúrovaných produktov. Vo všeobecnosti tieto nástroje fungujú rovnakým spôsobom a predstavujú podobné riziká.

Turbo sa obchoduje v širokej škále tried aktív. Niekoľkými príkladmi sú akcie, indexy, komodity a forex. Tieto cenné papiere sa označujú ako podkladové. To znamená, že cena Turba vychádza z podkladového aktíva. Pri obchodovaní s turbo v podstate špekulujete o zvýšení ceny alebo o poklese ceny podkladového aktíva. Potenciálny zisk vyplývajúci z obchodovania Turba sa zvyšuje z dôvodu mechanizmu využívania pákového efektu. Buďte však opatrní, pretože potenciálne straty sa tiež pravdepodobne rýchlo zvýšia z hľadiska pákového efektu. Stručne povedané, Turbo je produkt s pákovým efektom.

Turbo sú definované úrovňou financovania nástroja, pomerom, knock out cenou a výmenným kurzom. Úroveň financovania, keďže je financovaná suma podkladu emitentom, je dôležitá pre model oceňovania  Turbo. Okrem toho úroveň financovania vzhľadom na knock out cenu naznačuje možné straty. Po zasiahnutí knock out ceny emitent zastaví Turbo a investor dostane zostatkovú hodnotu, čo je rozdiel medzi knock out cenou a úrovňou financovania. Tento aspekt vám v skutočnosti ponúka dve verzie Turbo: 1) Turbo s knock out cenou rovnajúcou sa úrovni financovania a 2) Turbo s knock out cenou odlišnou od úrovne financovania. Upozorňujeme, že investor vo verzii 1 nezíska zostatkovú hodnotu, čo znamená, že jeho možná strata bude predstavovať 100% počiatočnej investície. Vo svetle verzie 2 je však rozdiel medzi knock out cenou a úrovňou financovania, čo naznačuje, že investor dostane zostatkovú hodnotu. To znamená, že možná strata je nižšia ako počiatočná investícia. Emitent bude navyše používať tento pomer, pretože podkladový materiál je zvyčajne v absolútnych hodnotách veľmi vysoký. Pomer naznačuje, koľko Turbo musíte kúpiť, aby ste mohli investovať do jedného podkladového aktíva. Povedzme, že pomer je stanovený na 10, čo znamená, že investor musí kúpiť 10 Turbo, aby mohol investovať do jedného podkladového aktíva. Na ilustráciu sa v tejto brožúre používa trieda aktív (alebo akcií) pri odkaze na podkladové cenné papiere. Taktiež nie je možné krátko predať Turbo. Preto sú k dispozícii dva typy Turbo: Turbo Long a Turbo Short. Keď diskutujeme dva typy Turbo’s s príkladmi uvedenými nižšie, nezabudnite na dôležitosť úrovne financovania tohto nástroja, jeho pomer a knock out price.

Turbo Long

Turbo Long umožňuje kupujúcemu špekulovať o zvýšení ceny podkladového aktíva.

Turbo Long príklad

Ak očakávate zvýšenie ceny akcií Royal Dutch Shell (RDSA), môžete zvážiť kúpu Turbo Long na RDSA. Štruktúrovaný produkt je väčšinou financovaný emitentom a iba z mála investorom.

Vo všeobecnosti sa cena Turbo Long rovná rozdielu medzi trhovou cenou podkladovej a finančnej úrovne vydelenou pomerom. Napríklad, ak je cena akcií RDSA v súčasnosti €27 a emitent financuje €25, teoretická cena Turba je blízko €2 (s pomerom stanoveným na 1). Z tohto hľadiska ste schopní špekulovať o zvýšení ceny RDSA, pričom musíte zaplatiť len malú investíciu €2, čo je cena Turbo Long. Ak by sa cena akcie RDSA následne zvýšila na €29, viedlo by to k novej cene Turbo Long vo výške takmer €4. Znamená to, že toto zvýšenie o 7,4% z ceny akcie vedie k zvýšeniu ceny o 100% pre Turbo Long. Inými slovami, úroveň financovania vedie k pákovému mechanizmu pre nástroj Turbo.

Strata by nastala ihneď po poklese ceny akcií spoločnosti RDSA – v tomto prípade pod €27. Povedzme, že cena akcií podkladového aktíva klesla na €26, nová cena modelu Turbo Long je približne €1. Pokles ceny na €1 znamená stratu 50%. S cieľom chrániť pozíciu emitent stanovil knock-out cenu. Stanovenie vyraďovacej ceny na 26 by znamenalo, že Turbo by sa zastavilo a investor by dostal zostatkovú hodnotu (vo výške €1 na Turbo), len čo cena podkladového aktíva klesne na €26. Pamätajte: ak by sa knock out cena rovnala úrovni financovania, investor by po dosiahnutí knock out price nedostal zostatkovú hodnotu.

Stručne povedané, emitent financuje podstatnú časť podkladového aktíva, zatiaľ čo stačí zaplatiť iba malú sumu. To udržuje nízke počiatočné investície a umožňuje vám dosiahnuť zvýšené výnosy. V dôsledku knock out ceny sa vaša možná strata maximalizuje na počiatočnú investíciu.

Turbo Short

Turbo Long umožňuje kupujúcemu špekulovať o znížení ceny podkladového aktíva

Turbo Short príklad

Za predpokladu, že máte medvedí náhľad  na farmaceutický sektor, a preto by ste chceli špekulovať o znížení ceny akcií spoločnosti Bayer (BAYN), mohli by ste vziať do úvahy štruktúrované produkty. Nezabudnite: Turbo nie je možné predať nakrátko, keď máte v úmysle generovať výnosy pri znížení ceny podkladového aktíva. Ak chcete špekulovať na zníženie ceny akcií BAYN, môžete si kúpiť BAYN Turbo Short.

Povedzme, že emitent ponúka Turbo Short na BAYN s úrovňou financovania €70 a pomerom 1, zatiaľ čo cena akcie BAYN je €65, čo by znamenalo, že vnútorná hodnota Turbo Short je €5. Keď cena akcií klesne, cena Turba sa zvýši. Keď cena akcií BAYN klesne na 64 EUR, cena vášho Turbo vyskočí na €2. Opäť si uvedomte, že vzhľadom na to, že existuje finančná úroveň, je investor schopný získať zrýchlené zisky. Investorovi však vznikajú straty, pretože cena akcií spoločnosti BAYN stúpa – t. J. nad €65. Podobne ako v prípade Turbo’s Long, emitent zaisťuje, že veľké straty budú odvrátené knock-out cenou. Umiestnením knock out ceny na €67 EUR je vaša strata maximálna na €2. Ak by sa knock out cena rovnala úrovni financovania (t. J. €70), možná strata by predstavovala 100% počiatočnej investície

Na rekapitalizáciu emitent financuje podstatnú časť podkladového kapitálu, zatiaľ čo vy sa len musíte zaviazať nízkou investíciou. To udržuje na jednej strane predvídateľné platené investície a na druhej strane umožňuje dosiahnuť zrýchlené výnosy.

Poznámka

V nasledujúcich kapitolách sa brožúra podrobne venuje funkciám nástroja a cenovej mechanike.

Možnosti so štruktúrovanými produktami

Turbo trading ponúka investorom širokú škálu možností a môže byť použitý pre rôzne typy stratégií. Je dôležité, aby ste pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí vyvážili výhody obchodovania s Turbo s rizikami.

Riadenie rizík

Turbo certifikáty možno použiť na zmiernenie rizík na vašich existujúcich pozíciách. Predpokladajme, že máte niekoľko krátkych pozícií v akciách. V takom prípade môžete riadiť riziká otvorením pozície v Turbo Long na akciovom indexe. Rovnako tak je možné vyrovnať aktuálny riziko existujúce dlhé pozície otvorením pozície v turbo short certifikátu.

Čas na rozhodnutie

Turbo nemá obmedzenú životnosť. Pokiaľ nebude dosiahnutá knock out cena, bude Turbo teoreticky existovať donekonečna.

Smerová investícia

Ak očakávate rast trhu, môžete sa rozhodnúť kúpiť Turbo’s Long. Ak očakávate pokles, môžete sa rozhodnúť kúpiť Turbo’s Short.

Pákový efekt

Turbo sú pákové produkty. Keďže emitent financuje podstatnú časť investície, je investor povinný zaplatiť iba za malú časť. To má za následok pákový efekt pre štruktúrovaný produkt. Investor môže investovať len malú časť základnej hodnoty, aby mohol zvýšiť svoje zisky a straty.

Diverzifikácia

Turbo’s vám umožňuje vybudovať diverzifikované portfólio s nižšími počiatočnými nákladmi ako priame nákupy jednotlivých akcií. Nákup Turba na indexe vlastného imania bez toho, aby ste museli akcie kupovať samostatne, vám umožňuje udržiavať diverzifikované portfólio

Vlastnosti štruktúrovaných produktov

S cieľom zodpovedne obchodovať s Turbo sa odporúča plne porozumieť zmluvným komponentom. Táto brožúra sa bude zaoberať týmito funkciami

Podkladové cenné papiere

Turbo sa obchoduje na širokom spektre cenných papierov, ako sú akcie, indexy, komodity a meny. Tieto cenné papiere sa označujú ako podkladové. Podkladové aktíva musia byť kótované na burze.

Finančná úroveň

Rozlišuje sa medzi Turbo Long a Turbo Short. Keď si kúpite Turbo Long za akciu, emitent turbo kúpi príslušnú akciu. Pri kúpe akcie emitent financuje podstatnú časť nástroja. Nazýva sa to úroveň financovania. Rovnaký princíp platí pre Turbo Short. Pri kúpe akcie Turbo Short na akciu emitent príslušnú akciu predá. Po predaji podkladovej akcie emitent dostane podstatnú sumu. Táto suma sa opäť označuje ako úroveň financovania.

Poďme na to ďalej. Povedzme, že kupujete Turbo Long (pomer 1) za Heineken za cenu €1,50 , zatiaľ čo skutočná trhová cena akcie, ak je €96,50. To by znamenalo, že emitent kúpil akciu Heineken a financoval sumu €95,00. Technicky povedané, táto Turbo Long na Heineken má úroveň financovania €95,00.

To isté platí pre Turbo Short (pomer 1). Za predpokladu, že si kúpite Turbo Short za Volkswagen za €4,00, zatiaľ čo cena akcie je v súčasnosti €158, znamená to, že emitent predal akciu spoločnosti Volkswagen za €162,00. Suma, ktorú emitent dostal, sa nazýva finančná úroveň.

Pákový mechanizmus

Vráťte sa k nášmu predchádzajúcemu príkladu Turbo Long na Heineken. Berte na vedomie, že keď cena akcií spoločnosti Heineken stúpa z €96,50 na €98, cena vášho Turbo Long sa zvyšuje z €1,50 na €3. Kým podkladová akcia stúpa ani nie o 1,5%, váš Turbo Long skočí o 100%. Vďaka finančnej úrovni nástroja nie ste len zvýhodnení tým, že musíte investovať malú sumu, ale máte tiež možnosť dosiahnuť zvýšené zisky. Zisk sa však zvyšuje, pretože možné straty sa tiež urýchľujú.

Úroky

Vzhľadom na skutočnosť, že emitent financuje časť podkladového aktíva v prípade Turbo’s Long, investorovi sa účtujú úroky. Úroky sa priamo neúčtujú investorovi, ale odpočítavajú sa denne od úrovne financovania. Pre spoločnosť Turbo’s Short však emitent platí úrok investorovi. Investor priamo neprijíma ani neplatí úroky emitentovi. Namiesto toho sa úroveň financovania Turbo Short každodenne mení. Ak si ponecháte pozíciu spoločnosti Turbo cez noc, vezmite do úvahy záujmy, pretože to ovplyvňuje tvorbu cien spoločnosti Turbo.

Oceňovanie

Keďže na tvorbu cien má vplyv rozdiel medzi cenou podkladu a financovanou úrovňou, je nevyhnutné sa pozrieť aj na ďalšie aspekty, ako je pomer, výmenný kurz a dividendy. Prečítajte si nasledujúcu kapitolu „Turbo’s Pricing Mechanics“, mechanizmus oceňovania Turbo, aby ste úplne porozumeli tomu, ako sú ceny nástrojov.

Knock out cena

Životnosť Turba je teoreticky neurčitá. To znamená, že pokiaľ bude existovať podkladová akcia, bude existovať aj samotné Turbo. Keď však dôjde k vyrazeniu ceny, Turbo bude ukončené. Čo presne znamená cena knock outu?

Výkupná cena je stanovená emitentom s cieľom chrániť pozíciu Turbo pred veľkými stratami. V takom prípade emitent pravidelne určuje, o akú čiastku môže tržná cena podkladového aktíva klesať. Len čo tržná cena podkladového akcie klesne na stanovenú cenu, Turbo prestane existovať. Preto sa to nazýva knock out cena. Ďalej sa stane, že Turbo bude z burzy odstránené a pozícia investora zmizne. Emitent odstráni Turbo a zaplatí zostatkovú hodnotu príslušnému investorovi.

Za predpokladu, že máte Turbo Long na ASML, zatiaľ čo cena akcie ASML je €230 a knock out cena je €227. To by znamenalo, že cena akcií spoločnosti ASML sa môže znížiť, ale nie na cenu €227. Ak skutočne zasiahne knock z €227 , váš Turbo bude zastavený.

V závislosti od vyraďovacej ceny dostane investor zostatkovú hodnotu. Ak chcete zistiť, či je alebo nie je zostatková hodnota zavedená, mali by ste sa pozrieť na rozdiel medzi úrovňou financovania a knock out cenou. Zostatková hodnota bude vyplatená investorovi, ak je knock out cena vyššia ako úroveň financovania. V niektorých prípadoch sa knock out cena rovná úrovni financovania, čo zvyškovú hodnotu vynecháva.

Zvyšková hodnota

Ako je vysvetlené vyššie, po dosiahnutí knock out ceny sa Turbo zastaví a emitent prevedie zostatkovú resp. zvyškovú hodnotu na investora. Rozdiel medzi financovanou úrovňou a vyradenou cenou predstavuje zostatkovú hodnotu.

Povedzme, že Turbo Long na ASML má úroveň financovania €225, zatiaľ čo knock out cena je €227, z čoho vyplýva, že zostatková hodnota sa rovná €2. Znamená to, že investor dostane sumu €2, pokiaľ ide o zostatkovú hodnotu, keď je zasiahnutá knock out cena. Ako viete, pri použití knock-out ceny je investor nakoniec chránený pred obrovskými stratami.

Výkupná cena nebude nikdy nižšia ako financovaná úroveň a straty preto nikdy nebudú vyššie ako pôvodná investícia.

Zhrnutie

Zvyšková hodnota = knock out cena – financovaná úroveň

Oceňovanie štruktúrovaných produktov

Pri zvažovaní Turba je dôležité pochopiť, ako sa cena počíta. Keď diskutujeme o tom, ako funguje tvorba cien spoločnosti Turbo, uvidíte, že o mnohých aspektoch sa už diskutovalo. Vzorce sú uvedené nižšie. Nerobte si starosti, budeme podrobne rozpracovávať jednotlivé komponenty.

Cena turbo long certifikátu: (cena podkladového aktiva – úroveň financovania) + prémia za riziko / (pomer ∙ menový kurz)

Cena turbo short certifikátu: (Úroveň financování – cena podkladového aktiva) + prémie za riziko / (poměr * měnový kurz)

Typ turbo certifikátu

Ako si možno pamätáte, existujú dva typy Turbo. Ak chcete špekulovať o vzostupnom trende, môžete si kúpiť Turbo Long. Ak však máte pocit, že trhy musia klesať, môžete zvážiť kúpu turbo krátkeho. Turbo short.  Inými slovami, nie je možné krátko predať Turbo. Preto by ste si mohli kúpiť Turbo Short.

Typ nástroja (Turbo Long alebo Turbo Short) je dôležitý pre výpočet cien.

Podkladové aktívum

Za účelom stanovenia ceny Turbo nie je potrebné brať do úvahy tržnú cenu podkladového aktíva. Keď cena akcií podkladového aktíva stúpa, mali by ste poznamenať, že cena produktu Turbo Long sa tiež zvyšuje. Keď klesne podkladová cena, cena produktu Turbo Long tiež klesne. Ak sa však pozrieme na Turbo Short, jeho cena sa bude zvyšovať s poklesom hodnoty. Cena Turbo Short bude klesať ako podkladové aktívum.

Úroveň financovania

Keď si kúpite Turbo, veľká časť podkladového materiálu je financovaná emitentom. Toto sa označuje ako úroveň financovania. Ak si kúpite Turbo Long na Wirecard, pričom cena akcie Wirecard je €140,00, emitent bude financovať značnú sumu. Povedzme, že emitent financuje €135,00, zatiaľ čo cena Wirecard je cena €140,00, znamenalo by to, že Turbo Long (pomer 1) stojí €5,00. Podobne platí, že zaplatením €6,00 za Turbo Short (pomer 1) na Galapagos, zatiaľ čo cena podkladových akcií je €150,00, znamená to, že úroveň financovania je ocenená €156,00.

Zhrnutie

Úroveň financovania Turbo Long = cena podkladového aktíva – cena Turbo Long

Úroveň financovania Turbo Short =  cena podkladového aktíva + cena Turbo Short

Prémie za riziko

Okrem úrovne financovania možno účtovať prémiu, ktorá sa nazýva prémia za riziko.

Túto prémiu platí investor emitentovi a jeho účelom je chrániť emitenta v prípade prudkého zníženia hodnoty (zvýšenia hodnoty) podkladového aktíva v prípade Turbo Long (Short).

Prémiu za riziko určuje emitent. Výpočty pre stanovenie prémie sa líšia podľa emitenta.

Dividendy

Tesne pred začiatkom obchodného dňa k dátumu tzv. “ex-date”, klesne cena akcií o očakávanú hodnotu dividend. To má vplyv na cenu Turbo Long. Predpokladajme, že dividenda je stanovená na €1, pričom sa uplatňuje daňová sadzba 15%. To znamená, že úroveň financovania spoločnosti Turbo Long sa znížila o €0,85, čo nakoniec znížilo cenu zariadenia Turbo Long o €0,15. Úroveň financovania Turbo Short sa však zníži o €1.

Ako vidíte, úroveň financovania zohráva pri určovaní cien Turbo obrovskú úlohu. Aby sme si však mohli dôkladne predstaviť ceny Turba, je nevyhnutné diskutovať aj o pomere a výmennom kurze.

Pomer

Pomer Turbo ukazuje, koľko Turbo je potrebných na investovanie do podkladu. Povedzme, že pomer je stanovený na 5, čo by znamenalo, že ak chcete investovať do 1 podkladového aktíva, musíte si kúpiť 5 Turbo. Emitent používa pomer z dôvodu relatívne vysokej ceny podkladového aktíva.

Výmenný kurz

Upozorňujeme, že Turbo sú distribuované hlavne európskymi emitentmi a ponúkajú sa na európskych burzách. Preto sú tieto štruktúrované produkty bežne denominované v eurách. Keďže Turbo sa zameriavajú hlavne na európske akcie, neuplatňuje sa žiadny výmenný kurz. Inými slovami, rovnako ako samotné Turbo ako základné imanie sú denominované v eurách.

Ak sa však konkrétne pozrieme na ukazovatele spoločnosti Turbo o indexoch, je možné, že podkladový materiál je denominovaný v inej mene ako euro. Povedzme, že chcete kúpiť Turbo Long podľa amerického akciového indexu S&P 500. Mali by ste vziať na vedomie, že podkladová hodnota je denominovaná v amerických dolároch, zatiaľ čo samotná Turbo Long je denominovaná v eurách. To znamená, že na určovanie cien Turbo má vplyv výmenný kurz eura / dolára.

Oceňovací model

Brožúra teraz rozvinula všetky dôležité aspekty, ktoré ovplyvňujú tvorbu cien spoločnosti Turbo. Nasledujúce príklady by vám mali pomôcť lepšie pochopiť diskutované komponenty cenového modelu.

Keď ste špekulovali o stúpaní, povedzme, Siemens, môžete si kúpiť Siemens Turbo Long. Vzhľadom na to, že cena akcií je €98,00 a finančná úroveň emitenta je ocenená na €90,00, bude cena Turbo stáť €8,00. Ak sa však použije pomer, bude to mať navyše vplyv na cenu Turba. Povedzme, že emitent nastavil pomer na 10, to by znamenalo, že by ste museli kúpiť 10 Turbo Long, aby ste mohli investovať do jedného z podkladov, ktorým je spoločnosť Siemens. Stanovenie cien preto vyplýva:

Cena Turbo Long na Siemens = (€98-€90)/(10*výmenný kurz)

Pri výpočte získate cenu €0,80 za Turbo Long na Siemens. Vezmite prosím na vedomie, že komponent výmenného kurzu je ponechaný prázdny, pretože Turbo aj podkladový kurz sú vyjadrené v eurách.

Nakoniec chcete generovať výnosy z amerického akciového indexu, ktorý sa určite zníži. Z tohto dôvodu uvažujete o kúpe Turbo Short na S&P 500. Predpokladajme, že S&P 500 je v súčasnosti na úrovni 2 940 a financovaná úroveň je 3 040, a dozviete sa, že pomer stanovený emitentom je 100 a súčasný výmenný kurz eura / dolára je 1,10, ceny Turbo Short by ste mali vypočítať takto:

Cena Turbo Short na S&P 500 = (3,040-2,940)/(100*1.1)

Tento model vám dá Turbo Short na S&P 500 za cenu približne €0,91.

Riziká štruktúrovaných produktov

Turbo nie sú vhodné pre všetkých investorov. Vzhľadom na riziká spojené s obchodovaním s Turbo by ste ich mali používať, iba ak ste si istí, že rozumiete rizikám. Predtým, ako investujete, mali by ste starostlivo zhodnotiť svoje skúsenosti, investičné ciele, finančné zdroje a všetky ďalšie relevantné aspekty.

Tržné riziká

Vnútorná hodnota turbo certifikátov je ovplyvnená viacerými faktormi. Napríklad vnútorná hodnota turbo certifikátov môže poklesnúť kvôli trhovým podmienkam. (Pozri kapitolu „Mechanizmus oceňovanie turbo certifikátov“, str. 6). Cena turbo certifikátov môže v dôsledku trhových podmienok klesnúť.

Účinok pákového efektu

Investícia môže byť vzhľadom na podkladové investície malá. Vzhľadom na skutočnosť, že podstatná časť podkladového materiálu je financovaná emitentom, je investor povinný zaplatiť iba malú sumu. Zatiaľ čo stúpania alebo klesania podkladového aktíva môžu vážne ovplyvniť cenu Turba.

Knock out cena

Môže dôjsť k úplnej strate investície. Vďaka knock-out cene stanovenej vydávajúcou stranou však investor nestratí viac ako svoju počiatočnú investíciu.

Dostupnosť kotácii

Turbo vydávajú finančné inštitúcie ako Goldman Sachs, Commerzbank, Citibank a ING. Emitenti sú zodpovední za ponúkanie kotácií a zohrávajú dôležitú úlohu pri likvidite štruktúrovaných produktov. Ich povinnosti poskytovať kotácie sú obmedzené a vaša schopnosť obchodovať so stratégiou môže závisieť od toho, či budete môcť získať kotácie od tvorcu trhu.

Riziko likvidity

Riziko likvidity je dôležitým faktorom v obchodovaní. Úroveň likvidity v zmluve môže mať vplyv na rozhodnutie obchodovať alebo nie. Aj keď obchodník dospeje k silnému obchodnému názoru, nemusí byť schopný vykonať stratégiu z dôvodu nedostatku likvidity. Na trhu nemusí existovať dostatočný opačný záujem za správnu cenu na začatie obchodovania. Aj keď sa obchod realizuje, vždy existuje riziko, že môže byť ťažké alebo nákladné opustiť pozície v nelikvidných zmluvách. Likvidita v štruktúrovaných produktoch sa líši podľa podkladového aktíva a sentimentu na trhu.

Menové riziko

Ak obchodujete s nástrojom, ktorý je denominovaný v inej mene ako v eurách, budete čeliť menovému riziku. Ak sa mena štruktúrovaného produktu, do ktorého investujete, zníži oproti euru, bude to mať negatívny vplyv na hodnotu vášho Turbo.

Riziko medzery

Keďže s Turbo je možné obchodovať iba počas obchodných hodín stanovených burzami, investor by mal mať na pamäti, že existuje riziko medzery. Rozdielom sa rozumie: rozdiel medzi na jednej strane uzatváracou cenou určitej zmluvy v predchádzajúci obchodný deň a na druhej strane otváracou cenou určitej zmluvy v obchodný deň nasledujúci po záverečnej cene. Ak sa vyskytne veľká medzera, môže to mať za následok výraznú stratu polohy Turbo z dôvodu pákového efektu. Majte na pamäti, že hoci LYNX ponúka typy príkazov na zastavenie straty ako objednávky STOP a TRAIL, pozícia je navyše chránená z dôvodu knock out ceny. Ak sa cena akcií podkladu otvorí na alebo pod knock out cenou, Turbo sa zastaví. Ak má príslušná Turbo vyradenú cenu nad (v prípade Turbo Long) alebo pod (v prípade Turbo Short) úrovne financovania, zostatková hodnota sa prevedie na investora.

Zvýšenie maržových požiadaviek

V záujme ochrany seba a svojich zákazníkov môže Interactive Brokers UK kedykoľvek zvýšiť požiadavky na maržu pre zákazníkov na existujúcich i nových pozíciách strukrutovaných fondov. Toto rozhodnutie môže byť spôsobené prudkým nárastom volatility podkladového efektu, keď trhová kapitalizácia podkladového efektu klesla pod určitú hranicu alebo z nejakého iného dôvodu. Upozorňujeme, že po úprave marží už účet nemusí spĺňať požiadavky na marže. Pokiaľ ide o tento problém, maklér pristúpi k likvidácii pozícií za účelom odstránenia tejto nedostatočnosti.

Likvidačný riziko

Ak celkový kolaterál vo vašom portfóliu klesne pod požiadavky na maržu, Interactive Brokers UK má právo uzavrieť určitej pozície bez predchádzajúceho upozornenia, a to bez ohľadu na to, či sú tieto pozície ziskové alebo stratové. Pokiaľ po likvidácii na vašom účte stále existuje deficit marže a máte ďalšie pozície ako kolaterál, Interactive Brokers UK uzavrie ďalšie pozície, aby odstránil deficit marže. Majte, prosím, na pamäti, že likvidácia vždy prebieha za v daný moment prevládajúcu najlepšiu ponuku alebo ponukovú cenu a že na konečnú transakčné cenu nemáte žiadny vplyv. Likvidácia môže byť vykonaná so stratou a môže byť vykonaná v pre vás nepriaznivom čase.

Použitie štruktúrovaných produktov

Existuje veľa rôznych dôvodov, prečo investori obchodujú s opciami. Niektoré z nich sú uvedené nižšie.

Riadenie rizík

Štruktúrované produkty môžu byť veľmi užitočné pri obmedzovaní vystavenia sa riziku, ktoré má investor.

Scenár 1: Zabezpečenie s cieľom chrániť býčie portfólio

Investori, ktorí spravujú býčie portfólio, majú v úmysle dosahovať zisky na rastúcich trhoch. V záujme ochrany portfólia môže investor chcieť otvoriť pozíciu Turbo Short. Zatiaľ čo súčasné dlhé pozície portfólia sú vystavené klesajúcim trhovým cenám, toto riziko sa môže zmierniť súčasným držaním Turbo Short.

Scenár 2: Zabezpečenie s cieľom chrániť medvedie portfolio

Pri udržiavaní medvedích pozícií dúfajú investori, že budú profitovať na klesajúcich trhoch. V záujme ochrany portfólia môže byť pre investora zaujímavé otvoriť si pozíciu Turbo Long. Zatiaľ čo súčasné krátke pozície portfólia sú vystavené riziku rastúcich trhových cien, toto riziko možno zmierniť súčasným držaním Turbo Long.

Využitie pohybov cien podkladových aktív bez nutnosti ich nákupu

Môžete profitovať z pohybu podkladových akcií, a to buď nahor alebo nadol, bez toho, aby ste museli obchodovať s podkladovými akciami obchodovaním s Turbo. Niektoré príklady sú uvedené nižšie.

Scenár 1: Kúpa Turbo Long a profitovanie z očakávaného zvýšenia ceny

Niekto, kto očakáva, že cena konkrétneho kapitálu sa v danom časovom období zvýši, sa môže snažiť profitovať zakúpením Turbo Long. Ak je správne predpovedanie smeru a načasovania zmeny ceny, štruktúrovaný produkt sa môže neskôr predať za vyššiu cenu, čím sa dosiahne zisk. Ak cena skôr klesne ako sa zvýši, obchod bude mať za následok stratu. V dôsledku pákového efektu sa môžu straty aj zisky zrýchliť.

Scenár č. 2: Kúpa Turbo a profitovanie z očakávaného zníženia ceny

Ak špekulujete s medvedím sentimentom na trhoch, môžete zvážiť kúpu turbo short. Ak, ako očakávate, cena klesne, je možné dosiahnuť zisk. Keď cena podkladového aktíva poklesne, hodnota Turbo Short porastie.

Index Turbo vám umožní obchodovať všetky akcie v indexe iba s jedným obchodom

Použitím Turba na index môžete obchodovať pohľad na všeobecné smerovanie trhu alebo zaistiť portfólio iba jedným obchodom. Ak ste na trhu býčií, ale neviete, aké zásoby sa majú kúpiť alebo ktoré odvetvie trhu porastie, môžete si kúpiť produkt v celom indexe. To znamená, že nemusíte vyberať konkrétne akcie, do ktorých chcete investovať, stačí sa len pozrieť na smer širokého akciového trhu.

Profil investorov pre štruktúrované produkty

Predtým, ako investujete do finančného nástroja, mali by ste starostlivo posúdiť, či tento nástroj vyhovuje vašim vedomostiam a skúsenostiam, investičným cieľom a investičnému horizontu. Keď uvažujete o obchodovaní s Turbo, môžete použiť nasledujúce body na rozhodnutie, či Turbo sú vhodné pre váš profil.

Komplexnosť

Vzhľadom na vlastnosti Turba sú tieto nástroje považované za komplexné výrobky. Pred obchodovaním by ste preto mali plne porozumieť mechanike produktu.

Jednou z hlavných čŕt Turbo je, že podkladový materiál je v podstate financovaný emitentom. Úroveň financovania dáva mechanizmu Turbo pákový mechanizmus. Kým cena podkladového materiálu stúpa, cena samotného Turbo Long rastie výrazne rýchlejšie. Podobne, keď cena podkladového aktíva poklesne, cena produktu Turbo Short rýchlo stúpa. Uvedomte si však, že akcelerujú sa nielen zisky, ale aj straty sa môžu zvýšiť. Preto by ste mali pozorne sledovať tržné podmienky a svoje portfólio Turbo.

Stručne povedané, obchodovanie Turba má veľké riziká a zodpovednosť. Aby investor mohol obchodovať zodpovedne, musí porozumieť mechanike nástroja a rizikám, ktoré s tým súvisia.

Typ investora

Vďaka svojej povahe sú Turbo najvhodnejšie pre stredne pokročilých a skúsených investorov. S nástrojmi môžu obchodovať drobní aj profesionálni investori.

Znalosti a skúsenosti

Predtým, ako začnete obchodovať s Turbo, je dôležité vziať do úvahy štandardy vedomostí a štandardy skúseností. LYNX vyžaduje, aby investor mal históriu obchodovania so štruktúrovanými produktmi najmenej dva roky a má dostatočné znalosti o mechanizmoch a rizikách obchodovania s Turbo.

Finančná situácia a informovanosť o rizikách

Turbo obchodovanie predstavuje vysoké riziko. Malá zmena ceny podkladového aktíva môže mať veľký vplyv na oceňovanie. Pákový efekt zvyšuje potenciálne zisky a straty.

Investori by si mali byť vedomí a uznať skutočnosť, že v dôsledku obchodovania spoločnosti Turbo by sa mohlo stratiť až 100% pôvodnej investície. V dôsledku knock out ceny stanovenej emitentom nie je možné stratiť viac ako 100% investície, pretože knock price nebude nižšia (v prípade Turbo Long) alebo vyššia (v prípade Turbo Short) úroveň financovania.

Investičný

Obchodovanie spoločnosti Turbo môže slúžiť určitým investičným cieľom ako hedžové, zaistenie a pákové smerové investície.

Zaistenie

Zaistenie je technika, ktorá sa používa na zníženie vystavenia rôznym rizikám. Zaistenie proti investičnému riziku znamená strategické použitie nástrojov na trhu na kompenzáciu rizika akýchkoľvek nepriaznivých pohybov cien.

Investori môžu obchodovať s Turbo, aby využili zmluvy na zabezpečenie proti existujúcim investičným portfóliám iných finančných nástrojov, ako sú akcie. Táto technika v zásade zahŕňa kúpu buď Turbo Long alebo Turbo Short: investor, ktorý chce riadiť riziká medvedieho portfólia, môže vstúpiť do pozície Turbo Long. Navyše, riziká držania dlhých pozícií môžu byť zmiernené zakúpením produktu Turbo Short.

Pákové smerové investície

Pákové smerové investície môžu byť uskutočnené, keď investor chce obchodovať určitým smerom pomocou Turbo. Pákové investovanie je technika, ktorá sa snaží dosiahnuť vyššie investičné zisky pomocou mechanizmu pákového efektu.

Niekto, kto očakáva, že cena konkrétneho podkladového aktíva sa v danom časovom období zvýši, sa môže snažiť získať zisk zakúpením Turbo Long. Na druhú stranu, Turbo Short je možné kúpiť, keď špekulujete o medvedom sentimente. Ak je správne predpovedanie smeru a načasovania zmeny ceny, nástroj sa môže neskôr predať za vyššiu cenu, čím sa dosiahne zisk. Ak cena Turba skôr klesne ako sa zvýši, obchod bude mať za následok stratu.

Investičný horizont

 Pre obchodovanie Turba neexistuje konkrétny investičný horizont. Nástroje môžu byť vhodné na krátkodobé (menej ako tri roky), strednodobé (tri až desať rokov) a dlhodobé (viac ako desať rokov) horizonty. Hoci Turbo existujú teoreticky na neurčito, bežne sa s nimi obchoduje krátkodobo aktívnymi investormi.

Zhrnutie

Táto brožúra popisuje hlavné črty štruktúrovaných produktov, ako sú turbo. Štruktúrované produkty sa považujú za zložité investičné produkty a možno ich zhrnúť takto:

 • Štruktúrované produkty sú investičné produkty, ktoré umožňujú investorovi profitovať zo zvýšenia / zníženia ceny podkladovej hodnoty;
 • Štruktúrované produkty sú k dispozícii s rôznymi podkladovými aktíva, ako sú akcie, dlhopisy, indexy, komodity a meny;
 • Emitent štruktúrovaného produktu financuje veľkú väčšinu. To má za následok nižšiu investíciu pre investora v porovnaní s priamou investíciou do podkladového aktíva;
 • To vytvára pákový efekt, ktorý vedie k potenciálne vyšším ziskom a stratám;
 • Nie každý štruktúrovaný produkt má rovnaký vplyv.

Štruktúrované produkty majú, ako každý finančný nástroj, výhody a nevýhody. Najdôležitejšie sú opísané v nasledujúcej tabuľke.

Výhody
 • Maximálna strata je fixná a známa z dôvodu stop loss
 • Žiadna maximálna splatnosť
 • Obchodovanie s pákovým efektom
 • Možnosti zaistenia
Nevýhody
 • Pákový efekt vedie k vyššiemu riziku
 • Úhrada úrokov
 • Možná strata až do 100% investície
Slovníček pojmov

Výmenný kurz

Hodnota meny prevedená na inú menu.

Úroveň financovania

Časť investície financovaná emitentom štruktúrovaného produktu.

Zaistenie

Zabezpečenie zahŕňa krytie (úplne alebo čiastočne) finančného rizika investície prostredníctvom inej investície.

Emitent

Emitent je finančná jednotka, ktorá vyvíja, registruje a predáva cenné papiere na financovanie svojich činností.

Pákový efekt

Pákový efekt je investičný nástroj na použitie požičaných peňazí na zvýšenie potenciálnej návratnosti investícií, zatiaľ čo počiatočná investícia zostáva relatívne nízka.

Pomer

Pomer udáva, koľko zmlúv o deriváte je potrebných na investíciu jedného podkladového aktíva.

Zostatková hodnota

Akonáhle je dosiahnutá úroveň straty pri zastavení štruktúrovaného produktu, ktorá (v prípade turbo long) je nižšia alebo (v prípade turbo short), vydávajúca strana prevedie zostatkovú hodnotu na príslušného investora. Táto suma je pripísaná na hotovostný zostatok investora.

Knock out cena

Keď cena podkladovej hodnoty dosiahne alebo prekročí určitú cenovú hladinu, derivát prestane existovať.

Turbo

Jeden z mnohých variantov známych vo svete štruktúrovaných produktov. Turbo zvyčajne vydávajú Commerzbank, Citibank, ING, Goldman Sachs a BNP Paribas.

Podkladové aktívum

Štruktúrovaný produkt je derivát založený na podkladovej hodnote, podkladovom aktíve,  ako napríklad akcia, komodita, index alebo forex.