Odporúčané postupy pre bezpečnosť

Počítačové a online bezpečnostné opatrenia

 • Riaďte sa bezpečnostnými odporúčaniami osobného počítača:
  • Ak počítač opúšťate, vždy ho uzamknite.
  • Nastavte automatické blokovanie po 5 minútach nečinnosti.
  • Po ukončení používania vždy vypnite počítač.
 • Nepristupujte k účtu z verejných počítačov. Ak musíte verejný počítač použiť, postupujte podľa týchto odporúčaní:
  • Použite virtuálnu klávesnicu pri prihlásení, aby ste zabránili zachyteniu stlačenia klávesov.
  • Vždy sa odhláste po prístupe k Vášmu účtu.
  • Ak ste prihlásení, nikdy nenechávajte počítač bez dozoru.
  • Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehliadača po odhlásení
 • Nezdieľajte súbory, ak to nie je nutné. Ak je to možné, zakážte funkciu zdieľania súborov Windows a tlačiarní. Ak sa rozhodnete ich použiť, uistite sa, že konfigurujete prístupové oprávnenia so silnými heslami a zdieľate ich iba s konkrétnymi používateľmi.
 • Zapnite blokovanie vyskakovacích okien a nastavte filter na najvyššiu možnú úroveň. Web LYNX pridajte do zoznamu „dôveryhodných“ webov natrvalo, alebo dočasne počas používania webu.
 • Pravidelne kontrolujte aktualizácie zabezpečenia pre Váš operačný systém a uistite sa, že je Váš prehliadač aktuálny.
 • Odstráňte e-maily, ktoré nepochádzajú z dôveryhodného zdroja. Môžu totiž obsahovať škodlivé prílohy alebo odkazy. V e-mailovom systéme zakážte „okno s ukážkou“, pretože táto funkcia môže umožniť spustenie škodlivého kódu, aj keď e-mail zostáva neotvorený.

Bezpečnostné opatrenia pre hesla

 • Používajte dlhé heslá (odporúča sa maximálny možný počet znakov)
 • Používajte zložité heslá obsahujúce veľké aj malé písmená, čísla a špeciálne znaky
 • Ak je to možné, používajte multifaktorové overovanie (MFA)
 • Nepoužívajte jednoduché ani duplicitné abecedné a číselné sekvencie
 • Nepoužívajte heslá obsahujúce alebo založené na osobných údajoch
 • S nikým nezdieľajte svoje heslo
 • Nepoužívajte rovnaké heslo pre viac systémov
 • Nepoužívajte znovu heslá, ktoré ste použili inde, alebo ktoré ste použili v minulosti
 • Nenechávajte na monitore, klávesnici alebo stole poznámky ktoré Vám pomôžu zapamätať si heslá
 • Zakážte funkcie aplikácií pre automatické prihlasovanie alebo vypĺňanie polí používateľského mena alebo hesla

Bezpečnostné opatrenia Wi-Fi a domácej siete

 • Uistite sa, že je pripojenie Wi-Fi zabezpečené a chránené heslom
 • Nepoužívajte verejné Wi-Fi
 • Pokiaľ je to možné, použite zabezpečenú virtuálnu súkromnú sieť (VPN) od dôveryhodného poskytovateľa

Bezpečnostný softvér a opatrenia

 • Odporúčame nainštalovať a správne nakonfigurovať internetový (softvér) firewall
 • Odporúčame, aby ste pomocou antivírusového a / alebo antivírusového softvéru identifikovali a odstraňovali škodlivé programy / kódy / útoky v reálnom čase (možno bude nutné ho povoliť) a pravidelne ho aktualizujte.
 • Ak chcete zostať v bezpečí online, odporúčame používať softvér pre webovú ochranu (často súčasťou antivírusového a / alebo antivírusového softvéru)
 • Na detekciu a odstránenie spywarových programov odporúčame použiť softvér proti spywaru
 • Pre zložité heslá odporúčame použiť správcu hesiel (poznámka: je dôležité, aby bol správca hesiel náležite zabezpečený, najlepšie pomocou multifaktorovej autentizácie a poskytovaný renomovaným zdrojom)

Bezpečnostné opatrenia účtu

 • Sledovanie: Pravidelne kontrolujte zostatky na účte a oznamujte podozrivé aktivity LYNX.
 • Údržba: Ak zistíme neobvyklú alebo podozrivú činnosť súvisiacu s Vaším účtom, je nevyhnutné, aby sme Vás mohli kontaktovať. Vždy by ste sa mali uistiť, že kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli, sú aktuálne a presné.