Prehľad uskutočnených transakcií

 

Prečo dostávate prehľady uskutočnených transakcií?

LYNX BV pôsobí ako finančný sprostredkovateľ Interactive Brokers („IB“). Ako zákazník udeľujete spoločnosti LYNX plnú moc na otvorenie obchodného účtu u IB vaším menom. Finančné služby spoločnosti LYNX spočívajú v odovzdávaní pokynov spoločnosti IB. Prostredníctvom svojej webovej platformy prijíma spoločnosť LYNX príkazy na obchodovanie na burze od svojich zákazníkov a okamžite ich odovzdáva spoločnosti IB, ktorá je zodpovedná za vykonanie a vysporiadanie príkazov.

Spoločnosť LYNX sa snaží poskytovať svojim klientom dobrú ochranu. Spoločnosť LYNX chce tiež svojich klientov dostatočne informovať. Súčasťou toho je poskytovanie informácií pre klientov LYNX o vykonaných príkazoch zo strany IB. V súlade s článkom 59 nariadenie v prenesenej právomoci  MIFID II vám LYNX poskytuje najdôležitejšie informácie týkajúce sa vykonaných pokynov potom, čo IB pokyn realizuje (najneskôr prvý pracovný deň po prijatí potvrdenia od IB).

Spoločnosť LYNX zdôrazňuje, že tieto informácie boli zostavené výhradne na základe údajov získaných od spoločnosti IB, ktorá tieto príkazy realizuje. Ak poskytnuté informácie nezodpovedajú skutočnosti, bude o tom spoločnosť IB informovaná.

So všetkými informáciami a dokumentmi zaslanými spoločnosťou LYNX (alebo zaslanými do LYNX) bude zaobchádzané v súlade s platnými právnymi a regulačnými predpismi. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Otázky, návrhy a sťažnosti môžete smerovať na oddelenie podpory spoločnosti LYNX alebo kontaktovať spoločnosť LYNX prostredníctvom e-mailu na adrese info@lynxbroker.sk.

.