Najčastejšie otázky a odpovede

Ako získať dodatočné zabezpečenie pre iPhone a Android?

Aplikácia IB Key slúži ako SLS (Secure Login System) prvok, ktorý zaisťuje bezpečné prihlásenie pomocou dvoch na sebe nezávislých prvkov. Hlavnou výhodou, ktorú klienti LYNX ocenia, je možnosť neobmedzeného pohybu kapitálu vďaka posilnenému bezpečnostnému systému.

 

Aké má aplikácia IB Key výhody?

 

Inštalácia aplikácie IB Key

Ako nainštalovať aplikáciu na iPhone?

 1. Na iPhone otvoríte aplikáciu App Store.
 2. V okne vyhľadávanie zadáte „IB Key“ a potvrdíte.
 3. Kliknete na ikonu aplikácie a následne na tlačidlo Inštalovať na pravej strane.
 4. Po inštalácii kliknite na logo IB Key pre otvorenie aplikácie.

 

Ako nainštalovať aplikáciu na telefóny Android?

 1. Na Android zariadení otvorte aplikáciu Google Play Store.
 2. V okne vyhľadávanie zadáte „IB Key“ a potvrdíte.
 3. Kliknete na ikonu aplikácie a potom na tlačidlo Inštalovať na pravej strane.
 4. Po Inštalácii kliknite na logo IB Key pre otvorenie aplikácie.

 

Aktivácia aplikácie IB Key

Pre zažiadanie o IB KEY je potreba sa prihlásiť do staršie verzie správy účtu. Prihláste sa do administratívy účtu Account Management, kliknite na Settings 1  a User Settings 2. Následne vyberte Secure Login System 3.

1
2
3
Systém sa Vás opýta, či sa chcete prepnúť do staršej verzie správy účtu. Zvolte YES .

1
Po inštalácii je nutné aktivovať bezpečnostné zariadenie, ktorá se skladá z dvoch krokov – overenie telefónneho čísla a overenie užívateľského mena v aplikácii.

Krok 1: Overenie telefónneho čísla

1
2
3
4
 1. Prihláste sa do správy obchodného účtu Account Management a zvoľte Manage Account 1, Security 2, Secure Login System 3 a potom Smartphone Authentication 4.
 2. Pridajte telefónne číslo pre synchronizáciu s Vašim telefónom kliknutím na Add Phone Number. Zvoľte typ čísla (Phone Number Type) Mobile, krajinu (Country) napr. Slovakia pre SK a do poľa Number vpíšte číslo vo formáte XXX XXX XXX bez medzinárodnej predvoľby. Potvrďte kliknutím na Save And Send SMS.
 3. Behom niekoľkých minút obdržíte v SMS aktivačný kód, ktorý využijete v druhom kroku aktivácie.

Pokiaľ Vám SMS nepríde, vyčkajte 30 minút a skúste novú žiadosť. Ak ani potom nebude aktivačný kód doručený, kontaktujte Lynx.

 

Krok 2: Overenie užívateľského mena v aplikácii

 1. Otvorte aplikáciu IB Key na svojom telefóne.
 2. V spodnom menu zvoľte Settings 1 a vyberte Enable User. Prečítajte si inštrukcie, podmienky a potom kliknite na Continue pre pokračovanie.
 3. Vložte užívateľské meno 2 a heslo 3, ktorým sa prihlasujete do Trader Workstation a tiež aktivačný kód 4, ktorý Vám prišiel v SMS.
 4. Vytvorte PIN kód 5, ktorý budete využívať pri každom prihlásení do aplikácie sDSA. Kód by mal mať 4-6 znakov, skladajúc sa z veľkých/malých písmen, čísel alebo špeciálnych znakov. Ak používate iPhone 5S/6/6+, je možné využiť identifikáciu pomocou odtlačku prstu.
 5. Aktivácia je ukončená a aplikáciu je možné použiť pre prihlásenie do Trader Workstation aj správy účtu Account Management.
1
2
3
4
5

 

Používanie aplikácie IB Key

 1. Prihlásite sa do obchodnej platformy Trader Workstation či správy účtu Account Management a zadáte meno a heslo. Zobrazí sa Vám Challenge Code.
 2. Na svojom telefóne spustíte aplikáciu IB Key.
 3. Zadáte PIN kód 1, ktorý bol vytvorený pri registrácii a Challenge Code 2. Kliknete na tlačidlo Generate a zobrazí sa Response String s požadovaným kódom pre prihlásenie.
 4. Response String zadajte do prihlasovacej obrazovky a prihláste sa.

 

1
2

Čo sa stane s fyzickým bezpečnostným zariadením pri inštalácii aplikácie?

Fyzické bezpečnostné zariadenie ako napr. kartička s kódmi prestane platiť po aktivácii overenia pomocou aplikácie IB Key. Zariadenie si však nechajte, pretože je možné ho neskôr využiť, ak by ste sa rozhodli zrušiť overenie pomocou aplikácie IB Key.

 

Potrebujem internet v telefóne pre využívanie IB Key?

Nie. Aplikácia vyžaduje internetové pripojenie iba pri inštalácii a prvotnom nastavení. Pre štandardné využívanie vrátane generovania kódov pre prihlásenie do platformy nie je potrebné internetové pripojenie.

 

Je možné aplikáciu sDSA využívať  aj na iPad a Android tabletoch?

Áno. Aplikáciu je možné stiahnuť a používať aj na iPad a ďalších tabletoch. Postup je rovnaký ako pri inštalácii a aktivácii pre telefóny.

 

Je možné aplikáciu využívať na viacerých zariadeniach?

Nie. Z bezpečnostných dôvodov je možné využívať aplikáciu IB Key iba na jednom zariadení pre jeden účet.

 

Môžem aplikáciu využívať pre prihlásenie do viacerých účtov?

Áno. Aplikácia IB Key umožňuje generovanie prihlasovacích kódov pre niekoľko účtov. Ak máte niekoľko účtov, už nemusíte mať niekoľko fyzických bezpečnostných zariadení.

 

Je aplikáciu možné využívať pre všetky účty?

Z bezpečnostných dôvodov nie je možné overenie pomocou aplikácie využívať pre účty, ktorých hodnota presahuje $1 milión. Tieto účty vyžadujú dodatočné bezpečnostné zariadenie.