Najčastejšie otázky a odpovede

Ako vytvoriť výpis z účtu?

Ak máte záujem o vytvorenie prehľadu svojho obchodného účtu u LYNX, využite nasledujúci postup.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk , kliknite na Prihlasenie/Stiahnutie a zvoľte Otvoriť správu účtu.

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Reports a vyberte Statements. Zvoľte si obdobie, za ktoré chcete výpis vykonať tým, že prepnete na Custom Date Range 3   a nastavte počiatočný a koncový dátum 4 . Nakoniec kliknite na RUN STATEMENT 5.

1
2
3
4
5
Prehľad výpisu vyzerá následovne

Každý jednotlivý riadok vo výpise je možné otvoriť a pozrieť sa detailnejšie na všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú. Vo výpise nájdete kompletné informácie o stave účtu, vykonaných obchodoch, otvorených pozíciach, pripísaných dividendách apod.