Najčastejšie otázky a odpovede

Ako vybrať prostriedky z účtu?

Ak si chcete previesť svoje prostriedky na svoj bankový účet, postupujte podľa nasledujúceho návodu.

Otvorte si v prehliadači webovú stránku www.lynxbroker.sk a kliknite vpravo na Prihlásenie/Stiahnutie 1 a následne na Otvoriť Správu účtu 2 .

1
2
Prihláste sa svojím užívateľským meno a heslom. Teraz sa nachádzate v správe svojho účtu. V ľavej časti je základné menu, v ktorom zvoľte Transfer & Pay 1 a vyberte Transfer Funds 2. V menu Transaction Type zvoľte Withdraw 3, v menu Currency 4  zvoľte menu, ktorú chcete vybrať a vyberte metódu 5 .

Ak ste už predtým rovnakú menu vyberali a máte uložené informácie o Vašej banke, do ktorej chcete vybrať peniaze aj teraz, v nasledujúcej voľbe Would you like to use previously saved bank information 6 zvoľte YES a v ďalšom kroku zadajte čiastku pre výber. Pokiaľ ale vyberáte peniaze úplne prvýkrát, alebo vyberáte na iný bankový účet, ako pri predchádzajúcom výbere, zvolíte NO a budete postupovať návodom ďalej.

V políčku Enter bank information označíte meno, pod ktorým chcete túto šablónu pre výber uložiť 7 . Ak vyberáte napr. české koruny do Komerční banky, môžete si šablónu pomenovať ako CZ-Komerční banka apod. Pri ďalšom výbere potom len vyberte takto pomenovanú a pripravenú šablónu pre výber.

Do políčka Bank Country 8 napíšte krajinu, kde sa banka nachádza a do políčka IBAN vložte medzinárodné bankové číslo 9  a kliknite na políčko Receiving bank 10, kde následne vyplňte meno banky a prípadne jej sídlo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
V ďalšom kroku vyplníme sumu, ktorú chceme vybrať a klikneme vpravo dole na Continue. Týmto je výber pripravený na odoslanie. 

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné pre výber zadať konfirmačný kód, ktorý Vám príde na Váš email. Tento kód platí len po dobu 15 minút.