Najčastejšie otázky a odpovede

Ako vložit indikátor?

Platforma TWS umožňuje investorom robiť pokročilú technickú analýzu pomocou niekoľkých desiatok indikátorov. Predstavíme Vám, ako do grafu vložiť tieto indikátory.

Najskôr si v platforme zobrazíme graf kliknutím pravým tlačidlom na riadok požadovaného inštrumentu. Na obrázku nižšie sme zvolili menový pár EUR/USD.

V ďalšom kroku správne navolíme parametre grafu a potvrdíme OK.

Zobrazí sa nám požadovaný graf a pre pridanie indikátoru klikneme na ikonu lupy a zvolíme si indikátor, ktorý nás zaujíma. V príklade zvolíme MACD (kĺzavý priemer, konvergencia a divergencia).

Zobrazí sa nám okno Nastavenia grafu, kde môžeme upraviť parametre indikátoru a prípadne pridať ďalšie indikátory ich zvolením v stĺpci naľavo a kliknutím na ikonu Pridať. Akonáhle máme nastavené všetky parametre, potvrdíme ich pridanie do grafu kliknutím na OK.

MACD sa zobrazil pod grafom.

Vďaka real-time indikátorom môžete priamo v prostredí platformy robiť pokročilú technickú analýzu.