Najčastejšie otázky a odpovede

Ako vytvoriť ročný výpis z účtu?

Jednoducho si môžete vygenerovať výpis z účtu. Ročný výpis  použijete pre podanie daňového priznania.

Prihláste sa tu alebo kliknite v pravom hornom rohu na PRIHLÁSENIE K ÚČTU 1.

1

Prihláste sa svojím užívateľským menom a heslom. Po prihlásení sa Vám zobrazí Account Management alebo správa účtu.  V hornej časti sa nachádza základné menu. Zvoľte Reports 1 a Activity 2, vyberte Statements 3.

1
2
3

Pre vytvorenie ročného výpisu pre rok 2013 si v stĺpci Date(s) rozkliknite Period 1 a vyberte Calendar Year 2.

1
2

Ako Date zvoľte požadovaný rok 1. Vpravo môžete ďalej voliť formát zobrazenia (je možné stiahnuť aj ako PDF) a jazyk. Slovenčina k dispozícii zatiaľ nie je, preto budeme pokračovať s anglickým výpisom. Pre zobrazenie reportu kliknite na View 2.

1
2

Zobrazí sa nám ročný výpis rozdelený do niekoľkých záložiek. Pre zistenie celkového zisku či straty z obchodovania v roku 2014 si rozklikneme záložku Trades.

V záložke Trades je súpis všetkých obchodov za rok 2014. V spodnej časti tabuľky v riadku Total je súčet všetkých ziskov/strát a zaplatených poplatkov a to v mene daného trhu, kde obchodujete. Ak obchodujete americké akcie, tento riadok sa Vám zobrazí v USD.

Nasledujte riadok Total in CZK, ktorý zobrazuje prepočet na domácu menu účtu. V prípade, že ako domácu menu účtu máte USD, zobrazí sa Vám Total in USD. Pre zistenie a zmenu domácej meny účtu sa pozrite na tip Zmena základnej meny účtu.

Zisk či stratu z obchodovania zobrazuje stĺpec Realized P/L a súčet zaplatených poplatkov, stĺpec Comm/Tax.