Najčastejšie otázky a odpovede

Ako sa pripisujú dividendy?

Dividendové investovanie medzi slovenskými investormi získava na popularite. Vysvetlime si preto krok po kroku, ako sa pripisujú dividendy. Kedy musíte akcie vlastniť, aby ste mali nárok na získanie dividendy, ako dlho ich musíte držať a kedy Vám bude dividenda pripísaná? Všetko podrobne vysvetlíme v tomto článku.

Dividendové termíny pre začiatočníkov

Než sa dáte na investovanie do akcií s cieľom zberu dividend, je nevyhnutné presne porozumieť termínom ako ex-dividend, record date, payment date a tiež declaration date. Budeme využívať anglické termíny, pretože sa s nimi pracuje najčastejšie.

Declaration date (= Deň oznámenia dividendy)

Deň, kedy vedenie spoločnosti oznámi dividendu. Často tiež označovaný ako „announcement date“. Investori spravidla declaration date nesledujú.

Ex-dividend date

Najdôležitejší dátum, ktorý sledujú dividendový investori. Prvý deň, kedy je možné predať akcie bez straty nároku na výplatu dividendy alebo tiež prvý deň, kedy kupujúci už nemá nárok na najbližšiu dividendu. Pre získanie dividendy musíte teda kúpiť akcie PRED ex-dividend date. Ak kúpite akcie v ex-dividend date, už nebudete mať nárok na najbližšiu dividendu.

Akcie majú tendenciu v tento deň klesnúť o výšku vyplácanej dividendy.

Record date (= Rozhodný deň)

Den, kdy investor musí držet akcie, aby mu vznikl nárok na vyplacení dividendy. Při nákupu akcií většinou platí standardní vypořádání T+3, proto je tento den obvykle 2 pracovní dny po ex-dividend date.

Payment date (= Den výplaty)

Deň, kedy spoločnosť spustí výplatu dividendy.

Nezabudnite, že pre získanie dividendy musíte akcie kúpiť pred ex-dividend date, inak Vám dividenda nebude pripísaná.

Výplata dividendy v hotovosti u LYNX

Najčastejšou formou výplaty dividendy je hotovosť.

Deň po ex-dividend date na svojom výpise z obchodného účtu uvidíte zmenu v záložke Change in Dividend Accruals 1.

1
Druhá zmena prebehne na payment date (deň výplaty), kedy sa zníži hodnota v záložke Change in Dividend Accruals 1 a táto položka sa pridá do záložky Dividends 2. Táto hodnota je vyššia než pred tým zobrazené číslo v stĺpci Gross Amnt o výšku zrážkovej dane (Withholding tax) 3. Práve záložka Withholding Tax sa zobrazí napravo od Dividends.

1
2
3
Vyplácaná dividenda, ktorú na Váš účet obdržíte, bude vždy znížená o zrážkovú daň, keďže dividendy sú vždy zdanené pri zdroji.

Výplata dividendy v akciách u LYNX

Ak si zvolíte metódu vyplácania dividendy obdržanie nových akcií spoločnosti, potom bude zobrazenie vo Vašom výpise z obchodného účtu rozdielne.

V deň výplaty sú akcie vysporiadané na Vašom účte a zobrazené v záložke Corporate Actions 1. Reziduálna hodnota dividendy je vyplácaná v hotovosti a zobrazí sa v záložke Dividends 2. Zrážková daň nie je uplatnená, pretože je už zohľadnená vo výplatnom pomere u akciových dividend. Príklad zobrazenia akciovej dividendy vo výpise z obchodného účtu je zobrazený nižšie.

1
2