Najčastejšie otázky a odpovede

Ako zadať príkaz na zatvorenie trhu?

V obchodnej platforme TWS môžete zadávať tržné alebo limitné pokyny vzťahujúce sa k zatváracej cene daného obchodného dňa. Ak radi obchodujete v posledných minútach obchodného dňa, sú pre Vás tieto príkazy nevyhnutné.

Ak máte vysledované alebo sa domnievate, že cena akcie sa v závere obchodného dňa predvídateľne pohybuje, môžete zadať buď tržný Market-on-Close (MOC) alebo limitný Limit-on-Close (LOC) príkaz. Tieto pokyny so možné zadávať iba na americké akcie, futures alebo warranty.

Pre zadanie tržného pokynu Market-on-Close je nutné ho zadať najneskôr 15 minút pred zatvorením NYSE (21:45 SEČ). Potom už nemôžete tieto pokyny nijak upravovať ani rušiť. Pre Nasdaq platí, že pokyn musí byť prijatý 10 minút pred zatvorením trhu (21:50 SEČ) a potom už nie je možné upravovať ani zrušiť pokyn.

Pokiaľ chcete nakúpiť 100 akcií Microsoft za zatváraciu cenu, najskôr si zobrazíte ticker MSFT v príkazovom riadku a zadáte nákupný príkaz na 100 akcií. Ako typ príkazu zvolíte MOC 1 a potvrdíte Preniesť (P) 2. Po ukončení obchodného dňa bude Váš príkaz vyplnený na zatváracej cene.

1
2
Po umiestnení príkazu na trh sa pole podfarbí na modro 1, čo znamená, že je pokyn prevedený, ale neuznaný. Ak by ste chceli príkaz zrušiť než sa aktivuje, je nutné to urobiť skôr ako 15 minút pred zatvorením trhu kliknutím na Zrušiť (Z) 2.

1
2
Keď budete chcieť umiestniť limitný  Limit-on-Close príkaz, musí byť na NYSE umiestnený najneskôr 15 minút pred zatvorením trhu (21:45 SEČ). Potom už tieto pokyny nemôžete upravovať ani rušiť. Keď ako destináciu príkazu miesto Smart zvolíte priamo Island, môžete pokyn umiestniť najneskôr 10 minút do zatvorenia trhu (21:50 SEČ). U futures nemôžete zadávať LOC pokyny v deň expirácie.

Pre nákup 50 akcií IBM s limitnou cenou pri zatvorení 135 USD si najskôr zadáme ticker IBM do príkazového riadku a vytvoríme nákupný pokyn na 50 akcií, ako typ príkazu zvolíme LOC 1 a pridáme limitnú cenu 135 2.

1
2
Ak by sme chceli umiestniť príkaz na Island 1, vyberieme túto položku ako destináciu (štandardne nechávame Smart). Potom už potvrdíme Preniesť (P) 2.

1
2
Limitný príkaz na zatvorenie trhu je prevedený, ale stále čaká na uznanie, čo poznáte podľa modrého podfarbenia 1 v stĺpci Stav. Stále je ešte možné ho odstrániť kliknutím na Zrušiť (Z) 2.

1
2
Po zatvorení trhu bude Váš príkaz vyplnený alebo zrušený (Fill-or-Kill). Ak by sa cena akcií dostala nižšie ako je zvolená limitná cena, bude príkaz vyplnený v celom objeme. Ak by celý objem nebol k dispozícii za limitnú alebo lepšiu cenu, bude celý príkaz zmazaný. V prípade, že by bola zatváracia cena vyššia ako zvolená limitná cena, bude celý pokyn zmazaný.